Wijzigingen SCL | Remote-audit | Product | Afdrachtkosten

Er vindt een aantal wijzigingen plaats met betrekking tot de beoordeling van de SCL. Wij willen u hier uiteraard graag van op de hoogte brengen.

Remote audits door coronavirus

NEN heeft een deel van haar coronabeleid aangepast. Door deze verandering is het nu ook mogelijk om bij tredeverhogingen en scope-uitbreidingen de audit gedeeltelijk remote uit te voeren. Dit geldt alleen voor het interviewen van “kantoorfuncties”.

We snappen goed dat de huidige situatie en alle constante veranderingen zorgen voor verwarring. Daarom hebben we voor u een aantal belangrijke punten, inclusief de wijziging, uit het huidige coronabeleid van NEN op een rij gezet:

  • Naast opvolgings- en herbeoordelingsaudits zijn remote audits nu ook deels toegestaan bij tredeverhogingen en scope-uitbreidingen, maar alleen bij het interviewen van “kantoorfuncties” zoals management, HR, calculatie, etc. Voor een initiële SCL-beoordeling is een remote audit daarentegen nog steeds niet mogelijk.
  • Als een opvolgingsaudit niet op locatie kan plaatsvinden, mag afronding van de opvolgingsaudit éénmalig tot maximaal 6 maanden worden uitgesteld. Let op: is er al uitstel van 6 maanden gegeven voor deze opvolgingsaudit, dan wordt er géén extra uitstel meer verleend.
  • Wanneer een opvolgingsaudit 6 maanden is uitgesteld, moet de volgende opvolgingsaudit binnen een jaar na die datum plaatsvinden.
  • Loopt de 3 jarige cyclus ten einde en moet er een herbeoordeling plaatsvinden, dan moet de herbeoordeling tot maximaal 12 maanden na verloopdatum zijn afgerond. Zodra de aanvullende maatregelen zijn opgeheven moet de audit binnen 3 maanden na die opheffing zijn afgerond.
  • Lukt het uitvoeren van de audit in beide situaties (opvolgings- of herbeoordelingsaudit) niet, dan wordt het certificaat ingetrokken. Om een nieuw certificaat te behalen moet dan een nieuwe audit plaatsvinden.
  • Als een deel van de activiteit(en) niet uitgevoerd kan worden, dan wordt de scope op uw certificaat aangepast (alleen hetgeen in de scope benoemen wat wél volledig geaudit is). Als de activiteit opnieuw kan worden beoordeeld, kan de scope worden aangepast.
  • Bij een remote audit moeten de 2 auditoren onderling kunnen communiceren. Dit kan bijvoorbeeld door samen in een ruimte te zitten (met inachtneming van de coronamaatregelen) of door middel van een parallel video call.
Wijziging in SCL Light product

Vanaf 1 januari 2021 vindt er een wijziging plaats in het SCL Light product. Wat houdt deze wijziging in?
Voor de check op het actieplan in jaar 2 en 3 wordt het aantal mandagen verhoogd van 0,5 mandag naar 1,0 mandag. De audit wordt het 2e en 3e jaar nog steeds uitgevoerd door 1 auditor. Het eerste jaar blijft ongewijzigd.

Wat houdt dit in voor uw huidige contract?

Wij zijn door deze wijzigingen vanuit NEN genoodzaakt uw overeenkomst aan te passen. U ontvangt voorafgaand aan uw audit een aangepaste offerte van ons.

Wijziging afdrachtkosten NEN

De NEN heeft besloten de afdrachtkosten vanaf 1 januari 2021 te verhogen. Wij verwijzen u voor een compleet overzicht van de nieuwe afdrachtkosten van SCL, SCL Original en SCL Light (1e jaar) graag naar het bijgevoegde overzicht ‘producten + mandagentabel NEN incl. afdrachtkosten’.

Voor het 2e en 3e jaar SCL Light en voor het Approved Self Assessment worden de nieuwe afdrachtkosten:
< 25 medewerkers van 50 euro naar 51 euro,
25 medewerkers of meer van 100 euro naar 103 euro.

Overzicht producten + mandagentabel NEN incl. afdrachtkosten

VL - SCL