Wijziging in werkwijze voor organisaties met meerdere locaties/vestigingen

Bij multi-site organisaties (organisaties met meerdere locaties en/of vestigingen) beoordeelde NCI Certificering ieder jaar alle vestigingen en/of locaties. Voor de ISO 9001, ISO 14001 en ISO 45001-audits vindt er een wijziging plaats.

Wat gaat er veranderen?

Indien uw organisatie meer dan 1 locatie en/of vestiging telt, voert NCI Certificering een steekproefbepaling uit. Door de steekproefbepaling is het wellicht mogelijk dat niet alle locaties ieder jaar bezocht hoeven te worden.

Om bovenstaande toe te mogen passen dient;

  1. Uw organisatie te bestaan uit 2 of meerdere locaties/vestigingen die dezelfde activiteiten uitvoeren
  2. U (her)gecertificeerd te worden voor de ISO 9001, ISO 14001 en/of ISO 45001
  3. U 1 gezamenlijk managementsysteem te hebben voor alle vestigingen c.q. locaties
  4. U te beschikken over 1 centrale functie die verantwoordelijk is voor en centrale aansturing heeft over het managementsysteem. De centrale functie heeft organisatorische bevoegdheid om het gemeenschappelijke managementsysteem te definiëren, op te zetten en te onderhouden. De centrale functie dient jaarlijks beoordeeld te worden.
Wat betekent dit voor uw organisatie?

Voorafgaand aan het opstellen van de offerte voor de nieuwe auditcyclus ISO 9001, ISO 14001 en/of ISO 45001 beoordelen we in overleg met u of steekproefbepaling voor uw organisatie mogelijk is.

Tijdens het opstellen van het auditplan bepaalt de auditor samen met u welke vestigingen er bezocht worden in het huidige jaar.

Heeft u nog vragen of opmerkingen? Neem gerust contact met ons op!

ISOS