Wijziging in afdrachtskosten Safety Culture Ladder

Het NEN heeft met ingang van 22 april 2020 de afdrachtskosten aangepast. De afdrachten voor de Safety Culture Ladder worden bepaald op basis van de omvang van de audit in aantal mandagen.

Kosten voor SCL Original, SCL en SCL Light

De afdrachten, zoals hieronder weergegeven, worden in rekening gebracht bij:

  • SCL Original – jaarlijks
  • SCL – jaarlijks
  • SCL Light – alleen 1e jaar
mandagen SCL
Kosten SCL Light en Approved Self Assessment

Vanaf dezelfde ingangsdatum heeft het NEN besloten ook voor de SCL Light (2e en 3e jaar) en Approved Self Assessment (alle drie de jaren) afdrachtskosten in rekening te brengen. Voor deze producten betaalt u de volgende kosten:

  • Bedrijven tot 25 medewerkers € 50,00
  • Bedrijven met meer dan 26 medewerkers € 100,00
Over Safety Culture Ladder

Safety Culture Ladder (in Nederland bekend als “de Veiligheidsladder”) is een beoordelingsmethode om het veiligheids- en gezondheidsbewustzijn bij bedrijven te meten met als doel het aantal onveilige situaties terug te dringen. Voor bedrijven betekent dit een manier om op een passende manier een gedragsverandering door te voeren.

Safety Culture Ladder bestaat niet uit een checklist met controlepunten, maar wordt beoordeeld op basis van gesprekken met betrokkenen. Medewerkers uit alle lagen van de organisatie worden geïnterviewd, projecten worden bezocht en er worden rondgangen uitgevoerd. Op die manier toetst NCI Certificering het veiligheids- en gezondheidsbewustzijn binnen de organisatie.

VL - SCL