Veiligheidsladder wordt een verplichting in de bouw

Veiligheidsladder als verplichting in veel aanbestedingen en contracten in de bouw.

Veiligheidsbewustzijn wordt als verplichting opgenomen in veel aanbestedingen en contracten in de bouw, dat hebben de ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) afgesproken. Vanaf 2021 hanteren zij de zogenoemde Veiligheidsladder om het veiligheidsbewustzijn van organisaties die opdrachten voor hen uitvoeren meetbaar, inzichtelijk en vergelijkbaar te maken. Om het veiligheidsbewustzijn als keten te verhogen wordt er niet alleen certificering gevraagd van opdrachtnemers, ook de opdrachtgevers laten zich certificeren.

Waarom de Veiligheidsladder?

In de bouw vinden nog steeds ernstige ongevallen plaats. Het gedrag van werknemers is daarbij ook een bepalende faalfactor. Gebrekkige communicatie en afstemming; gevoelde werk- en tijdsdruk; en niet adequaat reageren op onverwachte situaties zijn allemaal belangrijke oorzaken van ongelukken. Volgens onderzoek van de Inspectie SZW, hebben een hoger veiligheidsbewustzijn en een sterke veiligheidscultuur juist op deze elementen een positief effect. De ondertekenaars van de GCVB zijn ervan overtuigd dat veiligheidsbewustzijn in aanbestedingen en contracten leidt tot minder ongevallen op de bouwplaats.

Wat gaat er veranderen?

Vanaf 2021 hanteren opdrachtgevers de zogenoemde Veiligheidsladder om het veiligheidsbewustzijn van organisaties meetbaar, inzichtelijk en vergelijkbaar te maken. Om het veiligheidsbewustzijn als keten te verhogen wordt er niet alleen certificering gevraagd van opdrachtnemers, ook de opdrachtgevers laten zich certificeren. Zo ontstaat er een gezamenlijke en eenduidige aanpak voor de gehele sector.

Initiatief van:
Veiligheid in aanbestedingen is een initiatief van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB): bouw- en installatiebedrijven Ballast Nedam, BAM, Dura Vermeer, Heijmans, Strukton, TBI, Van den Herik, VolkerWessels en Unica.
Daarnaast hebben ook publieke opdrachtgevers ProRail, Rijksvastgoedbedrijf en Rijkswaterstaat de Governance Code ondertekend, evenals acta Safety Professionals, AKD, KIVI en Witteveen&Bos. Deze organisaties willen binnen de bouwsector vooroplopen om veiligheid in de gehele bouwketen naar een hoger plan te tillen. Het doel is te komen tot nul dodelijke en zeer ernstige ongevallen in de sector.

OFFICIEEL PERSBERICHT GOVERNANCE CODE VEILIGHEID

Beoordelen tegen de Veiligheidsladder

NCI is nauw betrokken geweest bij het opzetten van de Veiligheidsladder en heeft uiteindelijk de eer gekregen om ProRail te mogen beoordelen volgens de Veiligheidsladder. Inmiddels zijn we enige jaren verder en heeft NCI, naar tevredenheid, al vele bedrijven mogen beoordelen of certificeren zoals bijvoorbeeld: Rijksvastgoedbedrijf Eneco, Van Hattum en Blankenvoort, Witteveen&Bos, GVB, RET, Swietelsky, Jan de Nul, Dutch Rail Controle B.V., Saferail B.V., Raveco, Flexcorail B.V., UR Consultant B.V., Safelines enzovoort.

Hét Nederlands Certificatie Instituut is door NEN bevoegd verklaard om volgens de Veiligheidsladder te certificeren.

Voor vragen en/of een prijsopgave kunt u contact opnemen met Leonie Mellema- Hoendervangers op 0181-301130.

Uitnodiging gratis seminar Veiligheidsladder

NCI begrijpt dat door alle ontwikkelingen er veel vragen zijn ontstaan.

  • Is de Veiligheidsladder voor ons bedrijf nodig? Waarom de Veiligheidsladder?
  • Is de Veiligheidsladder ook toepasbaar voor kleine ondernemingen?
  • Hoe ga ik de Veiligheidsladder implementeren binnen onze organisatie?
  • Welk Veiligheidsladderproduct is voor ons bedrijf van toepassing?
  • Wat kunnen wij van een audit verwachten?

Wij nodigen u daarom uit deel te nemen aan één van onze gratis seminars op:

  • Vrijdag 18 oktober 2019
  • Vrijdag 13 december 2019

Taco Buissant des Amorie (lead auditor, NCI) en een gastspreker zullen u op een interessante en interactieve manier kennis laten maken met de Veiligheidsladder en antwoord geven op uw vragen.

INSCHRIJVEN GRATIS SEMINAR

NCI-veiligheidsladder