Veiligheidsladder Trede 4 voor WPB & PS

In maart 2018 heeft ProRail bekend gemaakt aan alle Werkplekbeveiligers en Personeelstellers de Veiligheidsladder trede 4 in te zetten bij de erkenningsregeling. Voor 1 januari 2019 hebben wij u daarom gecertificeerd tegen (minimaal) trede 3.

We willen u er op attenderen dat ProRail, om het Veiligheidsbewustzijn verder te stimuleren, het voornemen heeft per 1 januari 2021 trede 4 van de Veiligheidsladder als minimumeis op te nemen in de erkenningsregeling van Prorail ‘Werkplekbeveiligingsbedrijven en Personeelstellers’.

Over Safety Culture Ladder

Safety Culture Ladder (in Nederland bekend als “de Veiligheidsladder”) is een beoordelingsmethode om het veiligheids- en gezondheidsbewustzijn bij bedrijven te meten met als doel het aantal onveilige situaties terug te dringen. Voor bedrijven betekent dit een manier om op een passende manier een gedragsverandering door te voeren.

Safety Culture Ladder bestaat niet uit een checklist met controlepunten, maar wordt beoordeeld op basis van gesprekken met betrokkenen. Medewerkers uit alle lagen van de organisatie worden geïnterviewd, projecten worden bezocht en er worden rondgangen uitgevoerd. Op die manier toetst NCI Certificering het veiligheids- en gezondheidsbewustzijn binnen de organisatie.

De vijf treden

De Safety Culture Ladder is gebaseerd op de cultuurladder volgens het model van Parker e.a. en bestaat uit vijf treden. Per trede wordt aangegeven aan welke bedrijfsaspecten uw bedrijf voldoet. Hoe hoger de trede, hoe bewuster uw organisatie omgaat met de veiligheids- en gezondheidsaspecten.

  • Trede 1 Pathologisch: We maken ons niet druk zolang we niet worden gesnapt.
  • Trede 2 Reactief: Veiligheid en gezondheid zijn belangrijk en we doen veel als ons iets overkomt.
  • Trede 3 Berekenend: We hebben het systeem op zijn plaats.
  • Trede 4 Proactief: We werken aan de problemen die we steeds nog vinden.
  • Trede 5 Vooruitstrevend: Veiligheid en gezondheid staan centraal en zijn volledig geïntegreerd in ons werk.

NCI-veiligheidsladder