Veiligheidsladder: Kabelaannemers en Boorbedrijven aangepaste ‘overgangsregeling’

Persbericht van ProRail, verzonden op 23 april 2019

Op 10 december 2018 heeft ProRail u geïnformeerd over haar besluit om per 1 juli 2019 de overgangsregeling aan te passen en nu minimaal trede 3 van de Veiligheidslader op te nemen in de erkenningsregeling van ProRail, branchedeel ‘Kabelaannemers en Boorbedrijven’. ProRail vindt het erg belangrijk, dat juist ook de Kabelaannemers en Boorbedrijven actief zijn in het verder verbeteren van de veiligheidscultuur.

Op de ALV van de branchevereniging NSTT van 21 maart jl. heeft ProRail de ambities ten aanzien van de Veiligheidsladder nader toegelicht. Tijdens die bijeenkomst zijn de nodige vragen gesteld over het besluit dat bedrijven voor 1 juli 2019 gecertificeerd moeten zijn op minimaal trede 3 van de Veiligheidsladder om na 1 juli 2019 nog nieuw werk te kunnen aannemen voor ProRail. De erkende kabel- en boorbedrijven staan achter het besluit om de Veiligheidsladder toe te passen, maar uiten de vrees dat een aantal bedrijven mogelijk voor 1 juli 2019 niet in één keer slaagt voor trede 3 van de Veiligheidsladder. Bedrijven moeten dan verplicht een half jaar wachten op een heraudit. Een versoepeling van het besluit zou voor deze bedrijven dan ook welkom zijn.

Hoewel ProRail reeds bij de start van de Veiligheidsladder (2012) het voornemen heeft aangekondigd de Veiligheidsladder op enig moment op te zullen nemen in de erkenningsregeling van ProRail willen we gehoor geven aan de wens van een ‘overgangsregeling”. We waarderen dat bedrijven reeds gestart zijn met de voorbereidingen om minimaal Veiligheidsladder trede 3 te behalen en zullen bedrijven die onverhoopt voor 1 juli 2019 niet op trede 3 worden gecertificeerd als volgt tegemoet komen.

Bedrijven die voor 1 juli 2019 aantoonbaar een audit (minimaal trede 3) op de Veiligheidsladder hebben ondergaan, maar daar niet voor geslaagd zijn, krijgen een uitstel van de verplichting tot 1 januari 2020. Uiterlijk 31 december 2019 moeten deze bedrijven beschikken over Veilig Bewust Certificaat, minimaal trede 3. Voor bedrijven die niet voor 1 juli 2019 aantoonbaar een audit hebben gedaan, geldt een dergelijk uitstel niet.

Brancheverenigingen als de Klankbordgroep Kabelwerken Railinfra (KKR) en de Nederlandse vereniging voor Sleufloze Technieken en Toepassingen (NSTT) alsmede de spooraannemers en railAlert worden van dit besluit op de hoogte gebracht.

NCI-veiligheidsladder