Veiligheidsladder: Kabelaannemers en Boorbedrijven aangepaste ‘overgangsregeling’

Persbericht van ProRail, verzonden op 23 april 2019

Op 10 december 2018 heeft ProRail u geïnformeerd over haar besluit om per 1 juli 2019 de overgangsregeling aan te passen. Vanaf nu is trede 3 van de Veiligheidsladder het minimum in de erkenningsregeling van ProRail, branchedeel ‘Kabelaannemers en Boorbedrijven’. ProRail vindt het belangrijk dat juist ook de Kabelaannemers en Boorbedrijven actief zijn in het verder verbeteren van de veiligheidscultuur.

Op de ALV van de branchevereniging NSTT van 21 maart jl. heeft ProRail de ambities ten aanzien van de Veiligheidsladder nader toegelicht. Tijdens die bijeenkomst zijn de nodige vragen gesteld over dit besluit. De erkende kabel- en boorbedrijven staan achter het besluit om de Veiligheidsladder toe te passen. Echter uiten zij de vrees dat een aantal bedrijven niet direct slaagt voor trede 3 van de Veiligheidsladder. Door de verplichte wachttijd van een half jaar op een heraudit, halen zij de deadline van 9 juli 2019 niet. Een versoepeling van het besluit zou voor deze bedrijven dan ook welkom zijn.

ProRail heeft reeds het voornemen aangekondigd de Veiligheidsladder op enig moment op te zullen nemen in de erkenningsregeling van ProRail. Wij willen graag gehoor geven aan de wens van een ‘overgangsregeling’. Het wordt gewaardeerd dat bedrijven reeds zijn gestart met de voorbereidingen om mimimaal Veiligheidsladder trede 3 te behalen. Mocht de certificatie op trede 3 onverhoopt niet voor 1 juli 2019 behaald zijn, dan is er een tegemoetkoming voor deze bedrijven.

Bedrijven die voor 1 juli 2019 aantoonbaar een audit (minimaal trede 3) op de Veiligheidsladder hebben ondergaan, maar daar niet voor geslaagd zijn, krijgen een uitstel van de verplichting tot 1 januari 2020. Uiterlijk 31 december 2019 moeten deze bedrijven beschikken over Veilig Bewust Certificaat, minimaal trede 3. Voor bedrijven die niet voor 1 juli 2019 aantoonbaar een audit hebben gedaan, geldt een dergelijk uitstel niet.

Brancheverenigingen als de Klankbordgroep Kabelwerken Railinfra (KKR) en de Nederlandse vereniging voor Sleufloze Technieken en Toepassingen (NSTT) alsmede de spooraannemers en railAlert worden van dit besluit op de hoogte gebracht.

NCI-veiligheidsladder