Vanaf 15 maart 2018 alleen nog audits op basis van ISO 9001:2015 & 14001:2015

Het IAF (International Accreditation Forum) heeft besloten dat certificatie-instellingen vanaf 15 maart 2018 alleen nog audits mogen uitvoeren op basis van de ISO 9001:2015 en ISO 14001:2015-norm.

Gevolgen auditplanning

Heeft uw bedrijf nog een certificaat op basis van ISO 9001:2008 en/of ISO 14001:2004? Dan kan NCI op basis van de resultaten van de audits bepalen of nog wel wordt voldaan aan de eisen uit de ISO 9001:2018 en/of ISO 14001:2004. Als dat het geval is, kan het ISO 9001:2008 en/of ISO 14001:2004-certificaat worden verlengd tot uiterlijk september 2018. Het advies is om met NCI af te stemmen wat de consequenties zijn van dit besluit van IAF voor de auditplanning.

ISO 9001 – Kwaliteitsmanagementsysteem

Denkt u aan kwaliteitsmanagement, dan denkt u aan ISO 9001. Door middel van deze internationaal erkende norm toont u aan continu diensten te kunnen leveren op hetzelfde gevraagde niveau. ISO 9001 betreft een hulpmiddel bij het ontwikkelen, invoeren en verbeteren van een effectief kwaliteitsmanagementsysteem.

ISO 14001 – Milieumanagementsysteem

Met een ISO 14001 certificering toont u aan actief bezig te zijn met het milieu. Denk hierbij aan het verbeteren van de milieuprestaties en het voorkomen van milieuvervuiling. ISO 14001 biedt de mogelijkheid een milieubeleid te ontwikkelen en borgen dat bij uw bedrijf past.

ISO 14001 stelt de volgende eisen aan de resultaten van het managementsysteem:

  • Het minimaal voldoen aan de van toepassing zijnde wettelijke eisen.
  • Continu verbetering van de prestaties en het voorkomen van milieuvervuiling.

ISO 9001 en ISO 14001