Uitreiking ISO 27001 certificaten

NCI Certificering en ARBO Rotterdam feliciteren Didacticum Groep, Cyber7 en Sirrus met het behalen van het ISO 27001 certificaat.
Op het kantoor van Didacticum Groep in Capelle aan den IJssel hebben Shane Blom (Arbo Rotterdam) en Leonie Mellema – Hoendervangers (NCI Certificering) het welverdiende ISO 27001 certificaat uitgereikt aan Ricardo van Katwijk en Corno Christianen (Cyber7 en Sirrus) en Ricardo Thijs en William Verhey (Didacticum groep).

Om informatiebeveiliging te garanderen zocht Didacticum Groep de samenwerking met ARBO Rotterdam op, dat het ISO 27001-managementsysteem opstelde waar ze in de toekomst verder op kunnen bouwen. Tijdens de audit, dat is uitgevoerd door NCI Certificering, is gebleken dat de directie zeer doordrongen is van het belang van informatiebeveiliging en continu verbeteren. Het managementsysteem is praktisch en gedegen opgezet.

Didacticum Groep