Safety Culture Ladder | Wijzigingen

Tredebeperking voor Safety Culture Ladder producten

NEN heeft besloten om voor bepaalde Safety Culture Ladder-producten een tredebeperking in te voeren. Hierdoor zijn niet alle Safety Culture Ladder-producten op alle treden toepasbaar voor beoordeling.

Lees meer

Handboek SCL versie 4.0

Op de website van het NEN is een nieuwe versie van het handboek SCL 4.0 gepubliceerd. Hierin zijn de ‘losse documenten’ (die voorheen apart stonden vermeld) verwerkt waaronder bijvoorbeeld audits met offshore in de scope.

Handboek

Invoering ViA blijft 1 januari 2022 ondanks lockdown COVID-19

Ondanks COVID-19 blijft de invoeringsdatum van ViA 1 januari 2022. Dit besluit is genomen omdat de werkzaamheden in de bouw niet stilliggen. Daarnaast heeft NEN een tijdelijke maatregel ingesteld dat ‘audits op afstand’ uitgevoerd mogen worden voor wat betreft kantoorfuncties.

Bericht ViA

Over Safety Culture Ladder

Safety Culture Ladder (in Nederland bekend als “de Veiligheidsladder”) is een beoordelingsmethode om het veiligheids- en gezondheidsbewustzijn bij bedrijven te meten met als doel het aantal onveilige situaties terug te dringen. Voor bedrijven betekent dit een manier om op een passende manier een gedragsverandering door te voeren.

Safety Culture Ladder bestaat niet uit een checklist met controlepunten, maar wordt beoordeeld op basis van gesprekken met betrokkenen. Medewerkers uit alle lagen van de organisatie worden geïnterviewd, projecten worden bezocht en er worden rondgangen uitgevoerd. Op die manier toetst NCI Certificering het veiligheids- en gezondheidsbewustzijn binnen de organisatie.

Safety Culture ladder