Safety Culture Ladder: Verbetering webtool SAQ Compact

NEN heeft op 19 april 2022 een nieuwe versie (versie 2.0) van de webtool SAQ Compact gereleased. Bij het aanmaken van een nieuwe vragenlijst wordt versie 2.0 automatisch geladen. Vragenlijsten die eerder zijn aangemaakt blijven beschikbaar en gekoppeld aan de SAQ Compact 1.0.

De volgende verbeteringen zijn doorgevoerd:

  • De vragen zijn gesplitst naar functie op operationeel niveau en op management/directieniveau.
  • De antwoordmogelijkheden zijn korter en concreter.
  • Er is een extra antwoordoptie toegevoegd: “nee”. (Een fictief trede 1 antwoord.)
  • De SAQ Compact 2.0 bevat nu twee vraagtypes: zowel “meerdere antwoorden mogelijk” als “één antwoord mogelijk”.
  • Verbeteringen op de resultatenweergave naar aanleiding van eerdergenoemde wijzigingen.
Over Safety Culture Ladder

Safety Culture Ladder (in Nederland bekend als “de Veiligheidsladder”) is een beoordelingsmethode om het veiligheids- en gezondheidsbewustzijn bij bedrijven te meten met als doel het aantal onveilige situaties terug te dringen. Voor bedrijven betekent dit een manier om op een passende manier een gedragsverandering door te voeren.

Safety Culture Ladder bestaat niet uit een checklist met controlepunten, maar wordt beoordeeld op basis van gesprekken met betrokkenen. Medewerkers uit alle lagen van de organisatie worden geïnterviewd, projecten worden bezocht en er worden rondgangen uitgevoerd. Op die manier toetst NCI Certificering het veiligheids- en gezondheidsbewustzijn binnen de organisatie.

Safety Culture ladder