Saferail ontvangt Veiligheidsladder certificaat, trede 4

SafeRail B.V. heeft trede 4 behaald op de Veiligheidsladder! Met trots heeft Hanneke de Vries, directeur NCI, het certificaat mogen overhandigen.

Door onder andere de invoering van het gedragsverbeteringsprogramma “Zien handelen en leren” is een effectieve bijdrage geleverd aan het Veiligheidsbewustzijn van de medewerkers binnen de organisatie. Dit is één van de redenen dat Saferail dit jaar zijn gestegen van een trede 3 naar een trede 4!

Saferail B.V. is een erkend werkplekbeveiligingsbedrijf dat veiligheidsconcepten in de volle breedte ontwikkelt en aanbiedt. Het bedrijf beschikt over mensen en middelen om werkplekbeveiliging voor bouwprojecten aan de Railinfra te realiseren. Het is hiermee in staat om de totale verantwoordelijkheid binnen railinfra projecten voor werkplekbeveiliging van studie tot evaluatie op zich te nemen. Buiten de veiligheidsdiensten leidt het bedrijf ook personen op voor de spoor gerelateerde veiligheidsfuncties en heeft het een eigen ontwerpafdeling waarbinnen oplossingen worden ontwikkeld voor bestaande spoor knelpunten.

Over Safety Culture Ladder

Safety Culture Ladder (in Nederland bekend als “de Veiligheidsladder”) is een beoordelingsmethode om het veiligheids- en gezondheidsbewustzijn bij bedrijven te meten met als doel het aantal onveilige situaties terug te dringen. Voor bedrijven betekent dit een manier om op een passende manier een gedragsverandering door te voeren.

Safety Culture Ladder bestaat niet uit een checklist met controlepunten, maar wordt beoordeeld op basis van gesprekken met betrokkenen. Medewerkers uit alle lagen van de organisatie worden geïnterviewd, projecten worden bezocht en er worden rondgangen uitgevoerd. Op die manier toetst NCI Certificering het veiligheids- en gezondheidsbewustzijn binnen de organisatie.