Safety Culture Ladder: remote auditen van kantoorfuncties bij initiële audits toegestaan

Aangezien de COVID-19 pandemie voortduurt staat NEN gedurende de pandemie toe dat remote auditen van kantoorfuncties tijdens een initiële audit Safety Culture Ladder is toegestaan!

Het remote auditen van kantoorfuncties is een tijdelijke maatregel die alleen geldt zolang de COVID-19 maatregelen m.b.t. thuiswerken van kracht zijn. Op het moment dat de COVID-19 maatregelen niet meer van kracht zijn dient het kantoor bij de eerstvolgende vervolgaudit alsnog te worden bezocht (ook bij SCL Light in jaar 2).

Bij het bedrijfsbezoek op kantoor (on-site) gaat het erom om te kijken of de fysieke inrichting van het kantoor en de omgangsvormen van medewerkers (non-verbaal) passen bij de trede die tijdens de initiële audit is geconstateerd.

Het bedrijfsbezoek op kantoor kan leiden tot extra benodigde audittijd tijdens de eerstvolgende vervolgaudit. De extra audittijd die is toegestaan is maximaal 20% van de auditdagen voor de initiële kantooraudit.

Mocht het auditteam bij de audit op kantoor tot een andere conclusie komen dan bij de initiële audit of herbeoordeling, dan wordt het certificaat bijgesteld.

Over de audit

De auditor komt op de afgesproken dag de audit uitvoeren. De auditor zal op deze dag:

  • De structuur, beleidslijnen, processen, procedures, bestanden en gerelateerde documenten van de organisatie die relevant zijn voor het managementsysteem onderzoeken en verifiëren.
  • Vaststellen of bovengenoemde punten voldoen aan de eisen die betrekking hebben op de omvang van de certificatie.
  • Vaststellen of de processen en procedures vastgesteld, geïmplementeerd en effectief onderhouden worden zodat de basis gelegd is voor het vertrouwen in het managementsysteem.
  • Voor de te ondernemen maatregelen eventuele afwijkingen aan u doorgeven indien deze afwijkingen zich voordoen tussen het beleid, de doelstellingen en de streefdoelen uw organisatie.

Groepsinterviews bij Safety Culture Ladder