Overzicht uitgestelde invoeringsdata Safety Culture Ladder

Vanwege de coronacrisis hebben diverse opdrachtgevers de invoeringsdata voor de Safety Culture Ladder uitgesteld. Wij hebben alles voor u op een rijtje gezet.

GCVB – ViA

De Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) heeft de beoogde invoeringsdatum van Veiligheid in Aanbesteding (ViA) met 1 jaar uitgesteld. Vanaf 1 januari 2022 wordt minimaal trede 2 vereist, vanaf 1 januari 2024 minimaal trede 3.

GCVB & ProRail

ProRail volgt de afspraken die gemaakt zijn in de GCVB. Vanaf 1 januari 2022 wordt de Safety Culture Ladder ook als contracteis opgenomen in aanbestedingen van niet erkend aannemingswerk.

Werkplekbeveiligingsbedrijven en personeelstellers

ProRail heeft de gestelde datum (1 januari 2021) voor Werkplekbeveiligingsbedrijven en Personeelstellers met 6 maanden uitgesteld. Vanaf 1 juli 2021 wordt trede 4 van de Safety Culture Ladder als minimumeis in de erkenningsregeling branchedeel Werkplekbeveiligingsbedrijven en Personeelstellers opgenomen.

Kabelaannemers en boorbedrijven

ProRail heeft de gestelde datum (1 juli 2021) voor Kabelaannemers en Boorbedrijven met 6 maanden uitgesteld. Vanaf 1 januari 2022 wordt trede 4 van de Safety Culture Ladder als minimumeis in de erkenningsregeling branchedeel Kabelaannemers en Boorbedrijven opgenomen.

Spooraannnemers

Vanaf 1 juli 2021 wordt de Safety Culture Ladder, trede 3 ook als minimumeis opgenomen in de erkenningsregeling van ProRail, branchedeel ‘Spooraannemers’. De treden 4 en 5 op de Safety Culture Ladder worden dan als ambitieniveau uitgevraagd.

Over de Safety Culture Ladder (SCL)

De Safety Culture Ladder (in Nederland bekend als “de Veiligheidsladder”) is een beoordelingsmethode om het veiligheids- en gezondheidsbewustzijn bij bedrijven te meten met als doel: het aantal onveilige situaties terug te dringen.

De Safety Culture Ladder geeft u de mogelijkheid om, op een bij uw organisatie passende wijze, gedragsverandering door te voeren met als doel de onveilige situaties terug te dringen.

In tegenstelling tot andere schema’s wordt bij de Safety Culture Ladder de audit niet op basis van documenten beoordeeld, maar door het gesprek aan te gaan met betrokkenen. Door medewerkers van alle lagen binnen de organisatie te interviewen, projecten te bezoeken en rondgangen uit te voeren toetst NCI het veiligheids- en gezondheidsbewustzijn binnen de organisatie.

VL - SCL