Ontwikkelingen OHSAS 18001 – ISO 45001

Er zijn nieuwe ontwikkelingen gaande omtrent de overgang van de OHSAS 18001 naar de ISO 45001-norm. Graag houden wij van NCI u op de hoogte van deze ontwikkelingen.

De ontwikkeling van de ISO 45001-norm startte in 2013 en de verwachting is dat deze begin 2018 wordt gepubliceerd. In februari 2016 is de eerste DIS-versie uitgebracht en negatief beoordeeld. Daarom kwam op 19 mei 2017 een tweede DIS-versie publicatie. Bij een positieve stemming zou de FDIS-versie in het najaar van 2017 kunnen volgen en publicatie begin 2018. Bij weinig commentaar op de DIS-versie kan er ook worden besloten de FDIS-fase over te slaan en direct over te gaan op publicatie.

De belangrijkste informatie voor u samengevat:

  • Certificatie-audits op basis van de ISO 45001 worden uitgevoerd vanaf de publicatie van de ISO/FDIS 45001.
  • De verwachting is dat NEN de  ISO/FDIS 45001 in het najaar van 2017 publiceert.
  • Het ISO 45001-certificaat kan pas worden verstrekt wanneer NEN de ISO 45001 is publiceert. (verwachting begin 2018)
  • Het ISO 45001-certificaat kan pas worden verstrekt wanneer NCI accreditatie behaald voor de ISO 45001. Na publicatie van ISO 45001 kunnen we pas accreditatie behalen.
  • Organisaties in het bezit van een OHSAS 18001-certificaat, hebben na publicatie van de ISO 45001 een periode van drie jaar om het managementsysteem aan te passen aan deze nieuwe norm.
  • Een voor de hand liggend moment om over te stappen is tijdens de hercertificatie. Aangezien dan een volledig onderzoek naar het systeem is, zal de extra benodigde tijd om de nieuwe norm te beoordelen het minst zijn.
  • Ook tijdens de overgangsperiode tot 3 jaar na publicatie van de ISO 45001 kan er waarschijnlijk nog op basis van de OHSAS 18001:2007 worden gecertificeerd. Het certificaat zal dan korter dan drie jaar geldig zijn, omdat deze certificaten uiterlijk drie jaar na publicatie moeten zijn omgezet naar ISO 45001.
  • Wij adviseren bedrijven die een arbomanagementsysteem willen invoeren of willen overgaan van de OHSAS 18001 naar de ISO 45001 om nu al te starten met de invoering op basis van de tweede ISO/DIS 45001.

Wilt u meer informatie over: (1) De verschillen tussen de ISO/DIS 45001 en OHSAS 18001? (2) De aandachtspunten voor het certificeren van de OHSAS 18001 op basis van de ISO/DIS 45001? (3) De indicaties van wijzigingen in de tweede DIS ISO 45001? De antwoorden hierop vindt u in dit document van de SCCM.

Indien er vragen zijn, neem gerust contact met ons op. We helpen met plezier!

OHSAS - ISO 45001