Werkplekbeveiliging & Personeelsteller

Waarborgt de veiligheid en gezondheid op en rond het spoor!

Werkplekbeveiliging en Personeelsteller

Om het maatschappelijk belang, veiligheid en gezondheid van het werken op en rond het spoor te waarborgen, is door de spoorbranche (vertegenwoordigd door de stichting RailAlert) gekozen voor een procescertificatieregeling.
Personeelsteller
Onder het toepassingsgebied Personeelsteller (PS) wordt verstaan: Het aanvragen, voorbereiden, uitvoeren, inrichten, onderhouden en opheffen van maatregelen ten behoeve van werkplekbeveiliging.
Werkplekbeveiliging
Toepassingsgebied Werkplekbeveiliging (WPB) beslaat de volgende activiteiten: Alle activiteiten gericht op het leveren van gekwalificeerd personeel ten behoeve van de in het onderstaand toepassingsgebied opgesomde activiteiten.

Waarom certificering Werkplekbeveiliging / Personeelsteller?

Om werkzaamheden rondom het spoor uit te mogen voeren
Om te mogen werken als Werkplekbeveiliger of Personeelsteller aan of nabij de railinfrastructuur, moet uw bedrijf hiervoor gecertificeerd zijn door een Railalert gecontracteerde CI. De activiteiten van het werkplekbeveiligingsbedrijf zijn gericht op het elimineren van de risico’s van aanrijd- en elektrocutiegevaar en het bevorderen van een veilige treinenloop.
Meerwaarde voor uw bedrijf en opdrachtgevers
De certificatieregeling is enerzijds een leidraad om bedrijven te motiveren hun verantwoordelijkheid te nemen voor het opzetten en onderhouden van een compleet managementsysteem voor werkplekbeveiligingsactiviteiten en/of beschikbaar stellen van gekwalificeerd personeel. Anderzijds is de certificatieregeling bedoeld om met de certificaten ook een meerwaarde te bewerkstelligen voor opdrachtgevers en inspectiediensten van gekwalificeerd personeel.
Erkenning en aanbesteding
Voor de branche Werkplekbeveiligingsbedrijven en Personeelstellers hanteert ProRail een erkenningsregeling. Via een erkenning verkrijgt uw bedrijf een kwalificatie. Daarmee kunt u deelnemen aan aanbestedingen waarop de erkenning van toepassing is. Om als gecertificeerde ondernemer in de branche Werkplekbeveiligingsbedrijven en Personeelstellers opgenomen te worden in de lijst met erkende ondernemers, dient de gecertificeerde ondernemer bewijslast te overleggen. Meer informatie hierover vindt u op de website www.prorail.nl.

BENIEUWD NAAR HET CERTIFICATIETRAJECT?

RailAlert
NCI Certificering is door RailAlert bevoegd om Werkplekbeveiligingsbedrijven en Personeelstellers te certificeren. RailAlert is verantwoordelijk voor het beheer van de certificeringsregeling Personeelsteller en Werkplekbeveiliging met als doel het borgen van het kwaliteitsniveau. Een voorwaarde voor erkenning van ProRail is certificering van diverse normen.
Kosten
De kosten voor een certificering Werkplekbeveiliging of Personeelsteller zijn afhankelijk van een aantal factoren, waaronder:

  • Aantal te certificeren normen
  • Aantal BV’s en/of aantal (neven)vestigingen
  • Aantal fulltime medewerkers (FTE’ers)
  • Aantal projectlocaties
  • Te certificeren werkzaamheden

Normen

VCA
VCU
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
ISO 27001
Keurmerken Beveiliging
MVO-Wijzer
Safety Culture Ladder
CO₂-Prestatieladder

VCA Certificaat

VGM Checklist Aannemers
Veiligheidsbeheersysteem
Voor risicovolle werkzaamheden

VCU Certificaat

VG Checklist Uitzendbureaus
Processen beheren
Processen optimaliseren

ISO 9001 Certificaat

Kwaliteitsmanagementsysteem
Krijg inzicht en beheers uw bedrijfsprocessen
Internationaal erkend

ISO 14001 Certificaat

Milieumanagementsysteem
Ontwikkel en borg een passend milieubeleid
Internationaal erkend

ISO 45001 Certificaat

Arbomanagementsysteem
Verminder of voorkom gevaren en risico’s
Internationaal erkend

ISO 27001 Certificaat

Managementsysteem voor informatiebeveiliging
Beveiligen van (digitale) informatie
Internationaal erkend

Keurmerken Beveiliging Certificaat

Voor beveiligingsorganisaties
Maakt het kwaliteitsniveau in de branche zichtbaar
Ontwikkeld door de Nederlandse Veiligheidsbranche

MVO-Wijzer Certificaat

Implementeren en toetsen van MVO-activiteiten
MVO-Evaluatie | MVO-Certificaat
Gericht op het MKB

Safety Culture Ladder Certificaat

Meten van het Veiligheids- en gezondheidsbewustzijn
Geen documentatie-audit, maar interviews met medewerkers
NCI Certificering is marktleider

CO₂-Prestatieladder Certificaat

Managementsysteem
Reduceren van CO₂-uitstoot
Besparen van energie en kosten