VCA

Serieus bezig zijn met ‘veiligheid, gezondheid en milieu’

Waarom VCA certificering?

VGM Checklist Aannemers (VCA) is een hulpmiddel bij het ontwikkelen, invoeren en verbeteren van een effectief veiligheidsbeheersysteem. De Checklist bevat de eisen om gestructureerd vorm te geven aan uw beleid op het gebied van veiligheid en gezondheid. Het is dé basis om iedere dag weer gezond en veilig te werken. Met een VCA certificaat beheerst en optimaliseert u continu relevante processen.
Voor wie is VCA certificering interessant?
Een VCA certificaat is bedoeld voor organisaties die werkzaamheden uitvoeren met een verhoogd risico. Dit kunnen werkzaamheden zijn op bijvoorbeeld bouwterreinen, fabrieken, werkplaatsen en bij installaties. Met een VCA certificaat laat u zien dat u serieus bezig bent met ‘veiligheid, gezondheid en milieu’. Het VCA certificaat is een bevestiging dat u en uw medewerkers de werkzaamheden waarvoor u gecertificeerd bent, veilig kunnen en zullen uitvoeren. Bij het werven van opdrachten geeft het VCA certificaat- en logo u een voorsprong op concurrenten die het certificaat nog niet bezitten.

Bij VCA certificatie worden drie niveaus onderscheiden, namelijk:

VCA* is gericht op de directe beheersing van VGM tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer zonder inschakeling van onderaannemers.

 • Opdrachtgevers tonen hun verantwoordelijkheid voor de aansturing van de veiligheidsketen door VGM-communicatie en -overleg met aannemers
 • De complexiteit van het werk en organisatie is gering
 • Werkzaamheden zijn routinematig
 • De aard en de grootte van het werk of organisatie is zodanig dat kan worden volstaan met een risicobeheer van de uitvoerende werkzaamheden

VCA** is gericht op de directe beheersing van VGM tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer, alsmede op de VGM-structuur (onder andere VGM-beleid, VGM-organisatie en verbetermanagement).

 • Opdrachtgevers tonen hun verantwoordelijkheid voor de aansturing van de veiligheidsketen door VGM-communicatie en -overleg met aannemers/onderaannemers en door betrokkenheid bij het vaststellen van het VGM-plan
 • De complexiteit van het werk en organisatie is van belang voor de veiligheid tijdens uitvoering van de werkzaamheden
 • Werkzaamheden zijn niet alleen routinematig
 • Er is een risicobeheerssysteem nodig voor de beheersing van VGM-aspecten in de organisatie
 • Er is sprake van samenwerking/aansturing tussen meerdere disciplines en/of onderaannemers

VCA Petrochemie is gericht op de directe beheersing van VGM tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer, op de VGM-structuur (onder andere VGM-beleid, VGM-organisatie en verbetermanagement), alsmede op specifieke aanvullende eisen voor de petrochemie.
Opdrachtgevers tonen hun verantwoordelijkheid voor de aansturing van VGM in de keten van opdrachtgevers – aannemers – onderaannemers.

 • VCA Petrochemie is bedoeld om meer garanties te krijgen in het kader van het BRZO/ARIE-beleid en het VGM-beleid van de zogenaamde Seveso bedrijven (B) van petrochemische opdrachtgevers
 • De complexiteit van het werk en organisatie is van belang voor de veiligheid tijdens uitvoering van de werkzaamheden
 • Een belangrijke doelstelling van VCA Petrochemie is versterking van de aansturing van VGM-risico’s in de hele keten, van opdrachtgever tot (onder)aannemer. De opdrachtgevers beogen hiermee een deel van de aansturing van de keten op een verantwoordelijke manier bij de hoofdaannemer te kunnen neerleggen
 • Er is een risicobeheerssysteem nodig voor de beheersing van VGM-aspecten in de organisatie

BENIEUWD NAAR HET CERTIFICATIETRAJECT?

Accreditatie
NCI Certificering is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie voor het uitvoeren van het managementcertificatie VCA. Door de accreditatie tonen we het volgende aan:

 • Onafhankelijkheid
 • Onpartijdigheid
 • Competentie
 • Vastleggen en borgen van certificatieproces

Kosten
De kosten voor een VCA certificering zijn afhankelijk van een aantal factoren, zoals:

 • Aantal te certificeren normen
 • Aantal BV’s en/of aantal (neven)vestigingen
 • Aantal VCA gerelateerde fulltime medewerkers (FTE’ers)
 • Aantal projectlocaties gelijktijdig uitgevoerd
 • Te certificeren werkzaamheden

Normen

VCU
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
ISO 27001
Keurmerken Beveiliging
MVO-Wijzer
WPB & PS
Safety Culture Ladder
CO₂-Prestatieladder

VCU Certificaat

VG Checklist Uitzendbureaus
Processen beheren
Processen optimaliseren

ISO 9001 Certificaat

Kwaliteitsmanagementsysteem
Krijg inzicht en beheers uw bedrijfsprocessen
Internationaal erkend

ISO 14001 Certificaat

Milieumanagementsysteem
Ontwikkel en borg een passend milieubeleid
Internationaal erkend

ISO 45001 Certificaat

Arbomanagementsysteem
Verminder of voorkom gevaren en risico’s
Internationaal erkend

ISO 27001 Certificaat

Managementsysteem voor informatiebeveiliging
Beveiligen van (digitale) informatie
Internationaal erkend

Keurmerken Beveiliging Certificaat

Voor beveiligingsorganisaties
Maakt het kwaliteitsniveau in de branche zichtbaar
Ontwikkeld door de Nederlandse Veiligheidsbranche

MVO-Wijzer Certificaat

Implementeren en toetsen van MVO-activiteiten
MVO-Evaluatie | MVO-Certificaat
Gericht op het MKB

WPB & PS Certificaat

Veiligheid en gezondheid rondom het spoor
Specifiek voor de railsector
NCI Certificering is marktleider

Safety Culture Ladder Certificaat

Meten van het Veiligheids- en gezondheidsbewustzijn
Geen documentatie-audit, maar interviews met medewerkers
NCI Certificering is marktleider

CO₂-Prestatieladder Certificaat

Managementsysteem
Reduceren van CO₂-uitstoot
Besparen van energie en kosten