Safety Culture Ladder

Het aantal onveilige situaties terug te dringen

Over Safety Culture Ladder

Safety Culture Ladder (in Nederland bekend als “de Veiligheidsladder”) is een beoordelingsmethode om het veiligheids- en gezondheidsbewustzijn bij bedrijven te meten met als doel het aantal onveilige situaties terug te dringen. Voor bedrijven betekent dit een manier om op een passende manier een gedragsverandering door te voeren.

Safety Culture Ladder bestaat niet uit een checklist met controlepunten, maar wordt beoordeeld op basis van gesprekken met betrokkenen. Medewerkers uit alle lagen van de organisatie worden geïnterviewd, projecten worden bezocht en er worden rondgangen uitgevoerd. Op die manier toetst NCI Certificering het veiligheids- en gezondheidsbewustzijn binnen de organisatie.

Safety Culture Ladder en NCI Certificering

NCI Certificering is vanaf dag één betrokken geweest bij het opzetten van de Safety Culture Ladder (SCL) en we zijn op dit moment zelfs marktleider! We voeren SCL-beoordelingen niet alleen uit in Nederland en Duitsland, maar beoordelen ook diverse bedrijven in onder andere België, Portugal en Engeland.
Safety Culture Ladder is een hele andere manier van auditen dan bijvoorbeeld een VCA en ISO. Naast de verplichte opleidingen die een auditor volgens de norm dient te volgen heeft NCI Certificering haar eigen professionele opleidingstraject.
NCI Certificering staat volledig en met vol enthousiasme achter deze norm. Wij vinden het een aanwinst voor de markt en zijn ervan overtuigd dat het bijdraagt aan het vergroten van veiligheids- en gezondheidsbewustzijn binnen organisaties. Het is onze missie deze norm voor iedere organisatie toepasbaar te maken. Daarom nemen wij deel aan het College van Deskundigen en wonen diverse harmonisaties en bijeenkomsten van het NEN (schemabeheerder) bij.

De vijf treden

De Safety Culture Ladder is gebaseerd op de cultuurladder volgens het model van Parker e.a. en bestaat uit vijf treden. Per trede wordt aangegeven aan welke bedrijfsaspecten uw bedrijf voldoet. Hoe hoger de trede, hoe bewuster uw organisatie omgaat met de veiligheids- en gezondheidaspecten.

 • Trede 1 Pathologisch: We maken ons niet druk zolang we niet worden gesnapt.
 • Trede 2 Reactief: Veiligheid en gezondheid zijn belangrijk en we doen veel als ons iets overkomt.
 • Trede 3 Berekenend: We hebben het systeem op zijn plaats.
 • Trede 4 Proactief: We werken aan de problemen die we steeds nog vinden.
 • Trede 5 Vooruitstrevend: Veiligheid en gezondheid staan centraal en zijn volledig geïntegreerd in ons werk.

De zes bedrijfsaspecten

De trede waar uw bedrijf zich op bevindt, wordt bepaald door de bedrijfscultuur te bekijken vanuit deze zes bedrijfsaspecten:

 • Leiderschap & betrokkenheid
 • Beleid & strategie
 • Organisatie & opdrachtnemers
 • Werkplek & procedures
 • Afwijkende communicatie
 • Audits & statistieken

Elk bedrijfsaspect is weer onderverdeeld in een aantal bedrijfskarakteristieken. Op basis van de totaalbeoordeling wordt uw bedrijf gecertificeerd voor een bepaalde trede op de Safety Culture Ladder.

Producten Safety Culture Ladder

Jaar 1

 • Beoordelingsaudit
 • Certificaat 3 jaar geldig met trede vermelding
 • Mandagen volgens tabel
 • 2 auditoren
 • Afdrachtkosten NEN tabel

Jaar 2

 • Beoordelingsaudit
 • Behoud certificaat met trede vermelding
 • Mandagen volgens tabel
 • 2 auditoren
 • Afdrachtkosten NEN tabel

Jaar 3

 • Beoordelingsaudit
 • Behoud certificaat met trede vermelding
 • Mandagen volgens tabel
 • 2 auditoren
 • Afdrachtkosten NEN tabel

Jaar 1

 • Beoordelingsaudit
 • Certificaat 3 jaar geldig met trede vermelding
 • Mandagen volgens tabel
 • 2 auditoren
 • Afdrachtkosten NEN tabel

Jaar 2

 • Vervolgaudit
 • Behoud certificaat met trede vermelding
 • Mandagen volgens tabel 40%
 • 2 auditoren
 • Afdrachtkosten NEN tabel

Jaar 3

 • Vervolgaudit
 • Behoud certificaat met trede vermelding
 • Mandagen volgens tabel 40%
 • 2 auditoren
 • Afdrachtkosten NEN tabel

Jaar 1

 • Beoordelingsaudit 40%
 • Statement 3 jaar geldig met trede indicatie
 • Mandagen volgens tabel 40%
 • 2 auditoren
 • Afdrachtkosten NEN tabel
 • Gebruik SAQ Extended verplicht

Jaar 2

 • Check op actieplan
 • Behoud statement met trede indicatie
 • 1.0 mandag
 • 1 auditor
 • Afdrachtkosten NEN t/m 25 medewerkers €51,00 | >26 medewerkers €103,00
 • Gebruik SAQ Extended verplicht

Jaar 3

 • Check op actieplan
 • Behoud statement met trede indicatie
 • 1.0 mandag
 • 1 auditor
 • Afdrachtkosten NEN t/m 25 medewerkers €51,00 | >26 medewerkers €103,00
 • Gebruik SAQ Extended verplicht

Jaar 1

 • Assessment
 • Verklaring 3 jaar geldig zonder trede indicatie
 • 1 mandag
 • 1 auditor
 • Afdrachtkosten NEN t/m 25 medewerkers €51,00                                         >26 medewerkers  €103,00
 • Gebruik SAQ compact verplicht

Jaar 2

 • Check op actieplan
 • Behoud verklaring zonder trede indicatie
 • 0.5 mandag
 • 1 auditor
 • Afdrachtkosten NEN t/m 25 medewerkers €51,00 | >26 medewerkers €103,00
 • Gebruik SAQ Compact verplicht

Jaar 3

 • Check op actieplan
 • Behoud verklaring zonder trede indicatie
 • 0.5 mandag
 • 1 auditor
 • Afdrachtkosten NEN t/m 25 medewerkers €51,00 | >26 medewerkers €103,00
 • Gebruik SAQ Compact verplicht

Jaar 1

 • Proefaudit
 • Geen certificaat
 • Mandagen volgens tabel 40%
 • 2 auditoren
 • Geen afdrachtkosten

ProRail gaat voor een spoor zonder ongevallen. Leveranciers van ProRail worden daarom gestimuleerd om de Safety Culture Ladder toe te passen binnen hun eigen organisatie. De Safety Culture Ladder is al toegepast bij:

 • Spooraannemers en ingenieursbureaus
 • Werkplekbeveiligers en personeelstellers
 • Kabelaannemers en boorbedrijven

Erkenningsregeling ProRail
BranchedeeldatumTredeProduct
Werkplekbeveiliging en personeelstellers1 juli 2021trede 4SCL Original
Spooraannemers1 juli 2021trede 3SCL Original
Kabelaannemers en boorbedrijven1 januari 2022trede 4SCL Original
ViA – Bouw- en installatiesector / Niet-erkend werk1 januari 2022trede 2SCL
ViA – Bouw- en installatiesector / Niet-erkend werk1 januari 2024trede 3SCL
Ingenieursbureausbeslissing na de zomer
Begin 2017 heeft TenneT bekend gemaakt de Safety Culture Ladder mee te nemen als één van de criteria in het inkoopproces. Om de Safety Culture Ladder voor alle (potentiële) leveranciers toepasbaar te maken heeft TenneT in samenspraak met het NEN drie verschillende ‘TenneT pilot’ producten ontwikkeld. Vanaf 1 maart 2020 zijn deze producten officieel opgenomen als nieuwe producten binnen de Safety Culture Ladder waardoor de producten voor alle branches toepasbaar zijn. Wel heeft het NEN de producten een nieuwe naam gegeven namelijk:

 • SCL (gelijk gebleven)
 • SCL Light (voorheen SAQ+)
 • Approved Self Assessment (voorheen SAQ)

Waar u als (potentiële) leverancier van TenneT aan moet voldoen is afhankelijk van de hoeveelheid en de hoogte van risicovolle werkzaamheden. Mocht u vragen hebben over de inschaling dan verzoeken we u contact op te nemen met TenneT.

Ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVidB) zijn er van overtuigd dat gezondheid en veiligheid in aanbestedingen leiden tot minder ongevallen op de bouwplaats. “Samen voor een veilige sector.” Om het veiligheids- en gezondheidsbewustzijn meetbaar, inzichtelijk en vergelijkbaar te maken, hanteert GCVidB vanaf 2021 de Safety Culture Ladder bij aanbestedingen en contracten.

Vanaf 1 januari 2022 (was 1 januari 2021*) start de VIA ( Veiligheid in Aanbesteding) met het verplichten van minimaal trede 2 in aanbestedingen. Ook dienen vanaf deze datum de onderschrijvers van de GVCidB gecertificeerd te zijn. Vanaf 1 januari 2024 (was 1 januari 2022*) wordt minimaal trede 3 verlangd.

Aan welk product (SCL, SCL Light, Approved Self Assessment) uw bedrijf dient te voldoen is afhankelijk van het risicoprofiel zoals beschreven in de afbeelding hiernaast. Wanneer u twijfelt over de inschaling vragen wij u contact op te nemen met uw opdrachtgever.

* Vanwege de coronacrisis heeft de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) de beoogde invoeringsdatum van Veiligheid in Aanbesteding (ViA) met 1 jaar uitgesteld.

BENIEUWD NAAR HET CERTIFICATIETRAJECT?

Erkende LCI

NCI Certificering heeft een licentieovereenkomst met het NEN afgesloten, waardoor wij bevoegd zijn de Safety Culture Ladder te beoordelen. Hierdoor bent u verzekerd dat NCI Certificering voldoet aan de kwaliteitseisen die zijn gesteld door de schemabeheerder (NEN).

Kosten
De kosten voor een Safety Culture Ladder certificering zijn afhankelijk van een aantal factoren, zoals:

Documenten
Wilt u zich inlezen in de Safety Culture Ladder, dan vindt u hieronder een aantal handige documenten:

Normen

VCA
VCU
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
ISO 27001
Keurmerken Beveiliging
MVO-Wijzer
WPB & PS
CO₂-Prestatieladder

VCA Certificaat

VGM Checklist Aannemers
Veiligheidsbeheersysteem
Voor risicovolle werkzaamheden

VCU Certificaat

VG Checklist Uitzendbureaus
Processen beheren
Processen optimaliseren

ISO 9001 Certificaat

Kwaliteitsmanagementsysteem
Krijg inzicht en beheers uw bedrijfsprocessen
Internationaal erkend

ISO 14001 Certificaat

Milieumanagementsysteem
Ontwikkel en borg een passend milieubeleid
Internationaal erkend

ISO 45001 Certificaat

Arbomanagementsysteem
Verminder of voorkom gevaren en risico’s
Internationaal erkend

ISO 27001 Certificaat

Managementsysteem voor informatiebeveiliging
Beveiligen van (digitale) informatie
Internationaal erkend

Keurmerken Beveiliging Certificaat

Voor beveiligingsorganisaties
Maakt het kwaliteitsniveau in de branche zichtbaar
Ontwikkeld door de Nederlandse Veiligheidsbranche

MVO-Wijzer Certificaat

Implementeren en toetsen van MVO-activiteiten
MVO-Evaluatie | MVO-Certificaat
Gericht op het MKB

WPB & PS Certificaat

Veiligheid en gezondheid rondom het spoor
Specifiek voor de railsector
NCI Certificering is marktleider

CO₂-Prestatieladder Certificaat

Managementsysteem
Reduceren van CO₂-uitstoot
Besparen van energie en kosten