MVO-Wijzer

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen binnen uw organisatie!

MVO-Wijzer

MVO-Wijzer is een instrument dat organisaties ondersteunt bij het implementeren en toetsen van hun MVO-activiteiten. De MVO-Wijzer is gebaseerd op de ISO 26000 richtlijn voor ‘maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties’. Het betreft een praktisch en gefaseerd model dat bestaat uit een MVO-Zelfevaluatie dat u kunt aanvullen met een MVO-Certificering.
Waarom de MVO-Wijzer?

  • Laat uw organisatie zien waar u staat in de beleving van uw medewerkers en leidinggevenden
  • Zorgt ervoor dat u Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen verder kunt ontwikkelen binnen uw organisatie
  • Met de evaluatie of het certificaat maakt u de activiteiten binnen uw organisatie transparant en toonbaar voor derden

MVO-Wijzer

Het MVO-Wijzer traject

Het traject bestaat uit twee fases:

Fase 1 MVO-Verklaring

Door middel van een digitale meting, door eigen medewerkers/leidinggevenden krijgt uw organisatie een betrouwbaar beeld van de stand van zaken op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. U ontvangt aan het eind van het traject een overzichtelijk rapport en het wordt, bij een positieve beoordeling, afgesloten met een MVO-Verklaring. De MVO-Verklaring is twee jaar geldig. Zodra u de MVO-Verklaring heeft ontvangen kunt u zelf aan de slag met MVO. Wilt u, door middel van een certificaat, aantonen dat u getoetst bent door een onafhankelijke partij en maatschappelijk verantwoord bezig bent? Dan kunt u vanaf hier de volgende stap zetten naar fase 2.

Fase 2 MVO-Certificatie

Voor het ontvangen van een MVO-Certificaat dient u uw MVO activiteiten te laten toetsen door een onafhankelijke partij, zoals NCI Certificering. Bij een positief advies wordt het certificaat overhandigd. Het uitgegeven certificaat is 3 jaar geldig, mits er jaarlijks controle audits plaatsvinden.

BENIEUWD NAAR HET CERTIFICATIETRAJECT?

Partner van de MVO-Wijzer
MVO-Wijzer

NCI Certificering is als onafhankelijke instelling partner van de MVO-Wijzer. Hierdoor is NCI Certificering bevoegd MVO-Verklaringen en MVO-Certificaten af te geven bij een positieve beoordeling.

Kosten
De kosten voor een MVO-wijzer certificering zijn afhankelijk van een aantal factoren, zoals:

  • Zelfevaluatie en/of certificering
  • Aantal BV’s en/of aantal (neven)vestigingen
  • Aantal medewerkers

Normen

VCA
VCU
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
ISO 27001
Keurmerken Beveiliging
WPB & PS
Safety Culture Ladder
CO₂-Prestatieladder

VCA Certificaat

VGM Checklist Aannemers
Veiligheidsbeheersysteem
Voor risicovolle werkzaamheden

VCU Certificaat

VG Checklist Uitzendbureaus
Processen beheren
Processen optimaliseren

ISO 9001 Certificaat

Kwaliteitsmanagementsysteem
Krijg inzicht en beheers uw bedrijfsprocessen
Internationaal erkend

ISO 14001 Certificaat

Milieumanagementsysteem
Ontwikkel en borg een passend milieubeleid
Internationaal erkend

ISO 45001 Certificaat

Arbomanagementsysteem
Verminder of voorkom gevaren en risico’s
Internationaal erkend

ISO 27001 Certificaat

Managementsysteem voor informatiebeveiliging
Beveiligen van (digitale) informatie
Internationaal erkend

Keurmerken Beveiliging Certificaat

Voor beveiligingsorganisaties
Maakt het kwaliteitsniveau in de branche zichtbaar
Ontwikkeld door de Nederlandse Veiligheidsbranche

WPB & PS Certificaat

Veiligheid en gezondheid rondom het spoor
Specifiek voor de railsector
NCI Certificering is marktleider

Safety Culture Ladder Certificaat

Meten van het Veiligheids- en gezondheidsbewustzijn
Geen documentatie-audit, maar interviews met medewerkers
NCI Certificering is marktleider

CO₂-Prestatieladder Certificaat

Managementsysteem
Reduceren van CO₂-uitstoot
Besparen van energie en kosten