Keurmerken Beveiliging

Toon de kwaliteit en het professionalisme van uw bedrijf!

Keurmerken Beveiliging

De Keurmerken Beveiliging zijn ontwikkeld door de Nederlandse Veiligheidsbranche. Met de zes verschillende keurmerken wordt de branche geprofessionaliseerd en kunnen bedrijven hun kwaliteitsniveau aantonen en bevorderen. De term beveiliging is erg breed, maar onder beveiligingswerkzaamheden vallen bijvoorbeeld mobiele surveillance, openings- en sluitingsronden en toegangscontrole.
Wat levert het keurmerk u op?

 • Verbetering van het veiligheidsbewustzijn bij uw medewerkers
 • Mogelijke toename van klanten en/of opdrachten
 • Uitstralen van vertrouwen
 • Waarborging van uw kwaliteit
 • Voorsprong op concurrentie
 • Meer tevredenheid bij klanten en medewerkers
 • Een certificaat waarmee u verantwoordelijkheid toont op het gebied van veiligheid!

De keurmerken

Het Keurmerk Beveiliging is voor beveiligingsorganisaties die actief zijn in de particuliere beveiligingsbranche. Het zijn particuliere beveiligingsorganisaties die beveiligingswerkzaamheden verrichten ten behoeve van derden. Denk hierbij aan het bewaken van de veiligheid van personen en goederen of het waken tegen verstoring van de orde en rust op terreinen en in gebouwen.
Het Keurmerk Flexbedrijven is er voor uitzend- en/of detacheringsbedrijven die zich hebben gespecialiseerd in het leveren van vakbekwaam en betrouwbaar beveiligingspersoneel. Deze flexbedrijven beschikken anders dan de reguliere uitzendorganisaties over een ND-vergunning.
Het Keurmerk Evenementenbeveiliging is er voor beveiligingsorganisaties die beschikken over een vergunning (als bedoeld in artikel 3a Wpbr) en die als hoofdaannemer evenementen beveiligen.
Het Keurmerk Particulier Onderzoeksbureau garandeert opdrachtgevers, overheden en te onderzoeken personen dat het recherchebureau zich aan alle regelgeving houdt. In het bijzonder geldt dat voor de privacygedragscode, waarin de onderzoeksmethoden zijn beschreven.
Het Keurmerk Horecabeveiliging is er voor beveiligingsorganisaties die beschikken over een (ND-) vergunning (als bedoeld in artikel 3a Wpbr) die, in opdracht van derden, horecagelegenheden beveiligen.

Het Keurmerk Geld- en Waardetransport is bestemd voor bedrijven die ten behoeve en in opdracht van derden geld en goederen van grote waarde met een beperkt volume vervoeren en beheren.

BENIEUWD NAAR HET CERTIFICATIETRAJECT?

Nederlandse Veiligheidsbranche
NCI Certificering is gecontracteerd door de Nederlandse Veiligheidsbranche en daardoor bevoegd vast te stellen of een bedrijf aan alle keurmerkeisen voldoet.
De Nederlandse Veiligheidsbranche is een branchevereniging voor de particuliere beveiliging, recherche en geld- en waardetransport. Met het keurmerk zorgt de branchevereniging voor professionalisering en verbrediging in het oplossen van veiligheidsvraagstukken.
Kosten
De kosten voor een keurmerk zijn afhankelijk van een aantal factoren, zoals:

 • Aantal te certificeren normen
 • Aantal BV’s en/of aantal (neven)vestigingen
 • Aantal medewerkers
 • Te certificeren werkzaamheden
 • ISO 9001 certificering

Normen

VCA
VCU
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
ISO 27001
MVO-Wijzer
WPB & PS
Safety Culture Ladder
CO₂-Prestatieladder

VCA Certificaat

VGM Checklist Aannemers
Veiligheidsbeheersysteem
Voor risicovolle werkzaamheden

VCU Certificaat

VG Checklist Uitzendbureaus
Processen beheren
Processen optimaliseren

ISO 9001 Certificaat

Kwaliteitsmanagementsysteem
Krijg inzicht en beheers uw bedrijfsprocessen
Internationaal erkend

ISO 14001 Certificaat

Milieumanagementsysteem
Ontwikkel en borg een passend milieubeleid
Internationaal erkend

ISO 45001 Certificaat

Arbomanagementsysteem
Verminder of voorkom gevaren en risico’s
Internationaal erkend

ISO 27001 Certificaat

Managementsysteem voor informatiebeveiliging
Beveiligen van (digitale) informatie
Internationaal erkend

MVO-Wijzer Certificaat

Implementeren en toetsen van MVO-activiteiten
MVO-Evaluatie | MVO-Certificaat
Gericht op het MKB

WPB & PS Certificaat

Veiligheid en gezondheid rondom het spoor
Specifiek voor de railsector
NCI Certificering is marktleider

Safety Culture Ladder Certificaat

Meten van het Veiligheids- en gezondheidsbewustzijn
Geen documentatie-audit, maar interviews met medewerkers
NCI Certificering is marktleider

CO₂-Prestatieladder Certificaat

Managementsysteem
Reduceren van CO₂-uitstoot
Besparen van energie en kosten