ISO 45001

Aandacht voor de arbeidsomstandigheden, de gezondheid en veiligheid van uw medewerkers!

ISO 45001 - Arbeidsomstandigheden

Gaat u voor de gezondheid en veiligheid van medewerkers? Dan gaat u voor ISO 45001. Deze wereldwijd geaccepteerde norm bevat eisen voor een arbomanagementsysteem. Fysieke belasting, fysische omstandigheden, psychosociale arbeidsbelasting en machineveiligheid dragen allemaal bij de gezondheid en veiligheid van medewerkers. Met een arbomanagementsysteem worden gevaren en risico’s geïdentificeerd en geëvalueerd om deze vervolgens te voorkomen of te verminderen.

De norm stelt de volgende eisen aan de resultaten van het managementsysteem:

 • Continue verbetering van arbeidsomstandigheden
 • Beheersing van Arborisico’s als gevolg van activiteiten van de organisatie
 • Het voldoen aan de van toepassing zijnde wettelijke eisen

ISO-45001-certificaat
Waarom een ISO 45001 certificaat?

 • Verantwoordelijkheid tonen omtrent arbeidsomstandigheden
  Medewerkers verwachten een veilige en gezonde werkomgeving en presteren beter als de zorg rond rondom de werkplek goed geregeld is. Bedrijven die werken volgens ISO 45001 laten zien dat zij aandacht hebben voor de arbeidsomstandigheden, gezondheid en veiligheid van hun medewerkers.
 • Communicatiemiddel
  Met het certificaat toont een organisatie aan dat aan alle eisen van de norm wordt voldaan; daarmee is het certificaat dus een waardevol communicatiemiddel. De aanwezigheid van een ISO 45001-certificaat kan een voorwaarde zijn bij de inkoop of aanbesteding van bepaalde diensten. Steeds meer opdrachtgevers accepteren ISO 45001 in plaats van het VCA-certificaat.

Wat levert ISO 45001 certificering u op?
Arbeidsomstandigheden en veiligheid zijn bij elke organisatie aan de orde. Een managementsysteem wordt op maat gemaakt voor een organisatie. Alle soorten organisaties – groot of klein, profit of non-profit – kunnen dus voordeel halen uit de toepassing ervan. Bij kleinere organisaties met een beperkt aantal arbogevaren en risico’s zal het managementsysteem eenvoudig zijn. ISO 45001 geeft de kaders aan, de invulling hiervan bepaalt elke organisatie zelf.

BENIEUWD NAAR HET CERTIFICATIETRAJECT?

Accreditatie
NCI Certificering is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie voor het uitvoeren van het ISO 45001 certificaat. Een overzicht van de werkterreinen waar NCI Certificering accreditatie voor heeft behaald kunt u hier bekijken.
Door de accreditatie tonen we het volgende aan:

 • Onafhankelijkheid
 • Onpartijdigheid
 • Competentie
 • Vastleggen en borgen van certificatieproces

SCCM
NCI Certificering is als certificatie-instelling aangesloten bij SCCM.
SCCM stelt het certificatieschema ISO 45001 op met als doel de prestaties van bedrijven en organisaties te verbeteren, risico’s te beheersen en relaties met klanten en overheden te versterken. Hiervoor werkt SCCM samen met het bedrijfsleven, overheden, certificerende-instellingen en andere belanghebbenden.

Daarnaast is SCCM het centrale informatiepunt. Op de website www.sccm.nl vindt u hulpmiddelen en tips voor het invoeren van het ISO 45001-managementsysteem.

Kosten
De kosten voor een ISO 45001 certificering zijn afhankelijk van een aantal factoren, zoals:

 • Aantal te certificeren normen
 • Aantal BV’s en/of aantal (neven)vestigingen
 • Aantal Fulltime medewerkers (fte’ers)
 • Arbo gevaren
 • Te certificeren werkzaamheden

Normen

VCA
VCU
ISO 9001
ISO 14001
ISO 27001
Keurmerken Beveiliging
MVO-Wijzer
WPB & PS
Safety Culture Ladder
CO₂-Prestatieladder

VCA Certificaat

VGM Checklist Aannemers
Veiligheidsbeheersysteem
Voor risicovolle werkzaamheden

VCU Certificaat

VG Checklist Uitzendbureaus
Processen beheren
Processen optimaliseren

ISO 9001 Certificaat

Kwaliteitsmanagementsysteem
Krijg inzicht en beheers uw bedrijfsprocessen
Internationaal erkend

ISO 14001 Certificaat

Milieumanagementsysteem
Ontwikkel en borg een passend milieubeleid
Internationaal erkend

ISO 27001 Certificaat

Managementsysteem voor informatiebeveiliging
Beveiligen van (digitale) informatie
Internationaal erkend

Keurmerken Beveiliging Certificaat

Voor beveiligingsorganisaties
Maakt het kwaliteitsniveau in de branche zichtbaar
Ontwikkeld door de Nederlandse Veiligheidsbranche

MVO-Wijzer Certificaat

Implementeren en toetsen van MVO-activiteiten
MVO-Evaluatie | MVO-Certificaat
Gericht op het MKB

WPB & PS Certificaat

Veiligheid en gezondheid rondom het spoor
Specifiek voor de railsector
NCI Certificering is marktleider

Safety Culture Ladder Certificaat

Meten van het Veiligheids- en gezondheidsbewustzijn
Geen documentatie-audit, maar interviews met medewerkers
NCI Certificering is marktleider

CO₂-Prestatieladder Certificaat

Managementsysteem
Reduceren van CO₂-uitstoot
Besparen van energie en kosten