ISO 27001

Toon met dit certificaat uw verantwoordelijkheid op het gebied van informatiebeveiliging!

ISO 27001 – Informatiebeveiliging

Beveiliging van privégegevens is nog nooit zo belangrijk geweest. U, uw klanten en andere belanghebbenden willen natuurlijk niet dat persoonsgegevens op straat komen te liggen door bijvoorbeeld een datalek of hack. ISO 27001 is een internationale norm die beschrijft hoe u kunt omgaan met het beveiligen van informatie. Met het managementsysteem voor informatiebeveiliging laat u zien verantwoordelijk en integer met de informatie binnen uw organisatie om te gaan.
ISO 27001
Voor wie is ISO 27001 certificering interessant?
ISO 27001 is voor alle organisaties, ongeacht de omvang of sector, die willen aantonen dat ze op een verantwoordelijke en serieuze manier omgaan met (digitale) informatiebeveiliging. Bedrijven waar ISO 27001 voornamelijk wordt toegepast zijn; ICT bedrijven, banken, overheden, verzekeraars, zorginstellingen en andere bedrijven die met vertrouwelijke informatie te maken hebben.
Het ISO 27001 managementsysteem leidt uiteindelijk tot

 • Nieuwe inzichten in eigen processen
 • Systematische aanpak die leidt tot verbetering
 • Minder tot geen informatielekken en/of hacks
 • Vertrouwen winnen van klanten en leveranciers omdat gegevens veilig zijn
 • Een mogelijke toename van klanten en/of opdrachten
 • Een internationaal erkend certificaat waarmee u verantwoordelijkheid toont op het gebied van informatiebeveiliging

Wat levert ISO 27001 certificering op?
Met het certificaat toont uw organisatie aan aan alle eisen van de norm te voldoen. Daarmee is het certificaat een waardevol communicatiemiddel naar klanten, leveranciers, toezichthouders of overige relaties die geïnteresseerd zijn in de informatiebeveiliging van uw organisatie.

Vraag gemakkelijk een offerte aan of neem contact met ons op.

Accreditatie
NCI Certificering is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie voor het uitvoeren van het managementsysteem ISO 27001.
Door de accreditatie tonen we het volgende aan:

 • Onafhankelijkheid
 • Onpartijdigheid
 • Competentie
 • Vastleggen en borgen van certificatieproces

Kosten
De kosten voor een ISO 27001 certificering is afhankelijk van een aantal factoren, zoals:

 • Aantal te certificeren normen
 • Aantal BV’s en/of aantal (neven)vestigingen
 • Aantal fulltime medewerkers (fte’ers)
 • Te certificeren werkzaamheden

Normen

VCA
VCU
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
Keurmerken Beveiliging
MVO-Wijzer
WPB & PS
Safety Culture Ladder
CO₂-Prestatieladder

VCA Certificaat

VGM Checklist Aannemers
Veiligheidsbeheersysteem
Voor risicovolle werkzaamheden

VCU Certificaat

VG Checklist Uitzendbureaus
Processen beheren
Processen optimaliseren

ISO 9001 Certificaat

Kwaliteitsmanagementsysteem
Krijg inzicht en beheers uw bedrijfsprocessen
Internationaal erkend

ISO 14001 Certificaat

Milieumanagementsysteem
Ontwikkel en borg een passend milieubeleid
Internationaal erkend

ISO 45001 Certificaat

Arbomanagementsysteem
Verminder of voorkom gevaren en risico’s
Internationaal erkend

Keurmerken Beveiliging Certificaat

Voor beveiligingsorganisaties
Maakt het kwaliteitsniveau in de branche zichtbaar
Ontwikkeld door de Nederlandse Veiligheidsbranche

MVO-Wijzer Certificaat

Implementeren en toetsen van MVO-activiteiten
MVO-Evaluatie | MVO-Certificaat
Gericht op het MKB

WPB & PS Certificaat

Veiligheid en gezondheid rondom het spoor
Specifiek voor de railsector
NCI Certificering is marktleider

Safety Culture Ladder Certificaat

Meten van het Veiligheids- en gezondheidsbewustzijn
Geen documentatie-audit, maar interviews met medewerkers
NCI Certificering is marktleider

CO₂-Prestatieladder Certificaat

Managementsysteem
Reduceren van CO₂-uitstoot
Besparen van energie en kosten