ISO 14001

Een certificaat waarmee u uw verantwoordelijkheid toont op het gebied van milieu

ISO 14001 – Milieumanagementsysteem

Met een ISO 14001 certificering toont u aan actief bezig te zijn met het verbeteren van de milieuprestaties en het voorkomen van milieuvervuiling. Omdat geen bedrijf hetzelfde is, biedt ISO 14001 de mogelijkheid een milieubeleid te ontwikkelen en borgen dat bij uw bedrijf past.
ISO 14001 stelt de volgende eisen aan de resultaten van het managementsysteem:
Het minimaal voldoen aan de van toepassing zijnde wettelijke eisen
Continu verbetering van de prestaties en het voorkomen van milieuvervuiling

Voor wie is ISO 14001 certificering interessant?

Iedere organisatie heeft te maken met milieuaspecten. Bij een organisatie met een beperkt aantal milieuaspecten zal het managementsysteem eenvoudig zijn. De ISO 14001-norm geeft de kaders aan. De invulling hiervan bepaalt u met de organisatie zelf. Een managementsysteem wordt toegesneden op een organisatie. Alle soorten organisaties, groot of klein, profit of non-profit, kunnen hun voordeel doen door het millieumanagementsysteem te implementeren.

Wat levert ISO 14001 certificering u op?

Met het certificaat toont uw organisatie aan alle eisen van de norm te voldoen. Daarmee is het certificaat een waardevol communicatiemiddel naar klanten, toezichthouders, omwonende of overige relaties die geïnteresseerd zijn in de milieuprestaties van uw organisatie.
Systematische aanpak die leidt tot verbetering
Nieuwe inzichten in eigen processen
Minder fouten
Kostenbesparingen
Internationaal herkenbaar en erkend certificaat
Een certificaat waarmee u verantwoordelijkheid toont op het gebied van milieu
Toename van klanten en/of opdrachten

Vraag gemakkelijk een offerte aan of neem contact met ons op.

Accreditatie
NCI Certificering is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie voor het uitvoeren van het milieumanagementcertificatie ISO 14001. Door de accreditatie tonen we het volgende aan:

  • Onafhankelijkheid
  • Onpartijdigheid
  • Competentie
  • Vastleggen en borgen van certificatieproces

Kosten
De kosten voor een ISO 14001 certificering zijn afhankelijk van een aantal factoren, zoals:

  • Aantal te certificeren normen
  • Aantal BV’s en/of aantal (neven)vestigingen
  • Aantal fulltime medewerkers (fte’ers)
  • De milieuaspecten die van toepassing zijn op uw bedrijf
  • Te certificeren werkzaamheden

SCCM
NCI Certificering is als certificatie-instelling aangesloten bij SCCM.

SCCM stelt het certificatieschema ISO 14001 op met als doel de prestaties van bedrijven en organisaties te verbeteren, risico’s te beheersen en relaties met klanten en overheden te versterken. Hiervoor werkt SCCM samen met het bedrijfsleven, overheden, certificerende-instellingen en andere belanghebbenden.

Daarnaast is SCCM het centrale informatiepunt. Op de website www.sccm.nl vindt u hulpmiddelen en tips voor het invoeren van het ISO 14001-managementsysteem.

Normen

VCA
VCU
ISO 9001
ISO 45001
ISO 27001
Keurmerken Beveiliging
MVO-Wijzer
WPB & PS
Safety Culture Ladder
CO₂-Prestatieladder

VCA Certificaat

VGM Checklist Aannemers
Veiligheidsbeheersysteem
Voor risicovolle werkzaamheden

VCU Certificaat

VG Checklist Uitzendbureaus
Processen beheren
Processen optimaliseren

ISO 9001 Certificaat

Kwaliteitsmanagementsysteem
Krijg inzicht en beheers uw bedrijfsprocessen
Internationaal erkend

ISO 45001 Certificaat

Arbomanagementsysteem
Verminder of voorkom gevaren en risico’s
Internationaal erkend

ISO 27001 Certificaat

Managementsysteem voor informatiebeveiliging
Beveiligen van (digitale) informatie
Internationaal erkend

Keurmerken Beveiliging Certificaat

Voor beveiligingsorganisaties
Maakt het kwaliteitsniveau in de branche zichtbaar
Ontwikkeld door de Nederlandse Veiligheidsbranche

MVO-Wijzer Certificaat

Implementeren en toetsen van MVO-activiteiten
MVO-Evaluatie | MVO-Certificaat
Gericht op het MKB

WPB & PS Certificaat

Veiligheid en gezondheid rondom het spoor
Specifiek voor de railsector
NCI Certificering is marktleider

Safety Culture Ladder Certificaat

Meten van het Veiligheids- en gezondheidsbewustzijn
Geen documentatie-audit, maar interviews met medewerkers
NCI Certificering is marktleider

CO₂-Prestatieladder Certificaat

Managementsysteem
Reduceren van CO₂-uitstoot
Besparen van energie en kosten