CO₂-Prestatieladder

Serieus bezig zijn met duurzaamheid!

Waarom CO₂-Prestatieladder?

CO₂-Prestatieladder is een managementsysteem waarmee u als organisatie uitstoot kunt reduceren en kosten kunt besparen. Deze norm stimuleert uw bedrijf om:

 • Uw eigen CO₂-uitstoot te reduceren
 • Uw opgedane kennis te delen met collega’s en andere bedrijven

 

Het reduceren van uw eigen CO₂-uitstoot is onder andere mogelijk door zuiniger om te gaan met brandstof, materialen op een efficiëntere manier te gebruiken of door groene stroom in te kopen. Uw bedrijf laten certificeren volgens de CO₂-prestatieladder is een investering die zich op meerdere vlakken kan terugverdienen door middel van lagere energiekosten, materiaalbesparing en innovatiewinst.

CO2-Prestatieladder

De 5 niveaus

CO₂-Prestatieladder bestaat uit 5 ladderniveaus. Hoe hoger u op de ladder staat, hoe meer u doet om CO₂ te reduceren. Bij niveau 1 tot en met 3 houdt een organisatie zich bezig met de uitstoot van de eigen organisatie en projecten. Bij niveau 4 en 5 wordt deze kennis en ervaring gedeeld in de keten en sector. Wilt u als organisatie opgaan voor een bepaald niveau dan dient uw organisatie minimaal te voldoen aan de eisen van dat niveau en die daaronder. De eisen komen voort uit vier invalshoeken:

A – Inzicht: Het bepalen van de energiestromen en de CO₂-footprint

B – Reductie: Het ontwikkelen van ambitieuze doelstellingen voor CO₂-reductie

C – Transparantie: Structurele communicatie over het CO₂-beleid

D – Participatie: Deelname aan initiatieven in de sector op het gebied van CO₂-reductie

Organisaties reduceren met CO₂-Prestatieladder twee keer zo snel CO₂

Organisaties met het CO₂-prestatieladdercertificaat reduceren twee keer zo snel CO₂ als het Nederlands gemiddelde. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht.  De gemiddelde CO₂-reductie in Nederland is 1,6% per jaar, organisaties met een certificaat op de Ladder reduceren 3,2% per jaar – 15 september 2018.

Gunningsvoordeel bij aanbesteding

Ook bij aanbestedingen wordt de CO₂-Prestatieladder gebruikt. Zo worden CO₂-gecertificeerde bedrijven financieel beloond door opdrachtgevers die dit managementsysteem gebruiken bij aanbestedingen. Hoe hoger het niveau op de ladder, hoe hoger uw gunningsvoordeel! De aanbestedende dienst of opdrachtgever bepaalt het gunningsvoordeel per niveau.

BENIEUWD NAAR HET CERTIFICATIETRAJECT?

Accreditatie

NCI Certificering is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie voor het uitvoeren van het managementsysteem CO₂-Prestatieladder. Door de accreditatie tonen we het volgende aan:

 • Onafhankelijkheid
 • Onpartijdigheid
 • Competentie
 • Vastleggen en borgen van certificatieproces

SKAO

SKAO is de beheerder en onafhankelijke eigenaar van de CO₂-Prestatieladder. Zij zijn verantwoordelijk voor het gebruik en de doorontwikkeling van het certificeringsschema. Op de website www.skao.nl vindt u meer informatie. Ook vindt u hier handige hulpmiddelen om de CO₂-prestatieladder te implementeren.

Kosten

De kosten voor een CO₂-Prestatieladder certificering is afhankelijk van een aantal factoren, zoals:

 • Aantal BV’s en/of aantal (neven)vestigingen
 • Aantal fulltime medewerkers (FTE’ers)
 • Te certificeren werkzaamheden
 • Specifieke wet- en regelgeving
 • Aangenomen projecten met gunningsvoordeel
 • Gewenst niveau op de ladder

Normen

VCA
VCU
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
ISO 27001
Keurmerken Beveiliging
MVO-Wijzer
WPB & PS
Safety Culture Ladder

VCA Certificaat

VGM Checklist Aannemers
Veiligheidsbeheersysteem
Voor risicovolle werkzaamheden

VCU Certificaat

VG Checklist Uitzendbureaus
Processen beheren
Processen optimaliseren

ISO 9001 Certificaat

Kwaliteitsmanagementsysteem
Krijg inzicht en beheers uw bedrijfsprocessen
Internationaal erkend

ISO 14001 Certificaat

Milieumanagementsysteem
Ontwikkel en borg een passend milieubeleid
Internationaal erkend

ISO 45001 Certificaat

Arbomanagementsysteem
Verminder of voorkom gevaren en risico’s
Internationaal erkend

ISO 27001 Certificaat

Managementsysteem voor informatiebeveiliging
Beveiligen van (digitale) informatie
Internationaal erkend

Keurmerken Beveiliging Certificaat

Voor beveiligingsorganisaties
Maakt het kwaliteitsniveau in de branche zichtbaar
Ontwikkeld door de Nederlandse Veiligheidsbranche

MVO-Wijzer Certificaat

Implementeren en toetsen van MVO-activiteiten
MVO-Evaluatie | MVO-Certificaat
Gericht op het MKB

WPB & PS Certificaat

Veiligheid en gezondheid rondom het spoor
Specifiek voor de railsector
NCI Certificering is marktleider

Safety Culture Ladder Certificaat

Meten van het Veiligheids- en gezondheidsbewustzijn
Geen documentatie-audit, maar interviews met medewerkers
NCI Certificering is marktleider