Archieven: Normen

Alle normen

WPB & PS

Werkplekbeveiliging & Personeelsteller

Waarborgt de veiligheid en gezondheid op en rond het spoor!

Werkplekbeveiliging en Personeelsteller

Om het maatschappelijk belang, veiligheid en gezondheid van het werken op en rond het spoor te waarborgen, is door de spoorbranche (vertegenwoordigd door de stichting RailAlert) gekozen voor een procescertificatieregeling.
Personeelsteller
Onder het toepassingsgebied Personeelsteller (PS) wordt verstaan: Het aanvragen, voorbereiden, uitvoeren, inrichten, onderhouden en opheffen van maatregelen ten behoeve van werkplekbeveiliging.
Werkplekbeveiliging
Toepassingsgebied Werkplekbeveiliging (WPB) beslaat de volgende activiteiten: Alle activiteiten gericht op het leveren van gekwalificeerd personeel ten behoeve van de in het onderstaand toepassingsgebied opgesomde activiteiten.

Waarom certificering Werkplekbeveiliging / Personeelsteller?

Om werkzaamheden rondom het spoor uit te mogen voeren
Om te mogen werken als Werkplekbeveiliger of Personeelsteller aan of nabij de railinfrastructuur, moet uw bedrijf hiervoor gecertificeerd zijn door een Railalert gecontracteerde CI. De activiteiten van het werkplekbeveiligingsbedrijf zijn gericht op het elimineren van de risico’s van aanrijd- en elektrocutiegevaar en het bevorderen van een veilige treinenloop.
Meerwaarde voor uw bedrijf en opdrachtgevers
De certificatieregeling is enerzijds een leidraad om bedrijven te motiveren hun verantwoordelijkheid te nemen voor het opzetten en onderhouden van een compleet managementsysteem voor werkplekbeveiligingsactiviteiten en/of beschikbaar stellen van gekwalificeerd personeel. Anderzijds is de certificatieregeling bedoeld om met de certificaten ook een meerwaarde te bewerkstelligen voor opdrachtgevers en inspectiediensten van gekwalificeerd personeel.
Erkenning en aanbesteding
Voor de branche Werkplekbeveiligingsbedrijven en Personeelstellers hanteert ProRail een erkenningsregeling. Via een erkenning verkrijgt uw bedrijf een kwalificatie. Daarmee kunt u deelnemen aan aanbestedingen waarop de erkenning van toepassing is. Om als gecertificeerde ondernemer in de branche Werkplekbeveiligingsbedrijven en Personeelstellers opgenomen te worden in de lijst met erkende ondernemers, dient de gecertificeerde ondernemer bewijslast te overleggen. Meer informatie hierover vindt u op de website www.prorail.nl.

BENIEUWD NAAR HET CERTIFICATIETRAJECT?

RailAlert
NCI Certificering is door RailAlert bevoegd om Werkplekbeveiligingsbedrijven en Personeelstellers te certificeren. RailAlert is verantwoordelijk voor het beheer van de certificeringsregeling Personeelsteller en Werkplekbeveiliging met als doel het borgen van het kwaliteitsniveau. Een voorwaarde voor erkenning van ProRail is certificering van diverse normen.
Kosten
De kosten voor een certificering Werkplekbeveiliging of Personeelsteller zijn afhankelijk van een aantal factoren, waaronder:

 • Aantal te certificeren normen
 • Aantal BV’s en/of aantal (neven)vestigingen
 • Aantal fulltime medewerkers (FTE’ers)
 • Aantal projectlocaties
 • Te certificeren werkzaamheden

Normen

VCA
VCU
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
ISO 27001
Keurmerken Beveiliging
MVO-Wijzer
Safety Culture Ladder
CO₂-Prestatieladder

VCA Certificaat

VGM Checklist Aannemers
Veiligheidsbeheersysteem
Voor risicovolle werkzaamheden

VCU Certificaat

VG Checklist Uitzendbureaus
Processen beheren
Processen optimaliseren

ISO 9001 Certificaat

Kwaliteitsmanagementsysteem
Krijg inzicht en beheers uw bedrijfsprocessen
Internationaal erkend

ISO 14001 Certificaat

Milieumanagementsysteem
Ontwikkel en borg een passend milieubeleid
Internationaal erkend

ISO 45001 Certificaat

Arbomanagementsysteem
Verminder of voorkom gevaren en risico’s
Internationaal erkend

ISO 27001 Certificaat

Managementsysteem voor informatiebeveiliging
Beveiligen van (digitale) informatie
Internationaal erkend

Keurmerken Beveiliging Certificaat

Voor beveiligingsorganisaties
Maakt het kwaliteitsniveau in de branche zichtbaar
Ontwikkeld door de Nederlandse Veiligheidsbranche

MVO-Wijzer Certificaat

Implementeren en toetsen van MVO-activiteiten
MVO-Evaluatie | MVO-Certificaat
Gericht op het MKB

Safety Culture Ladder Certificaat

Meten van het Veiligheids- en gezondheidsbewustzijn
Geen documentatie-audit, maar interviews met medewerkers
NCI Certificering is marktleider

CO₂-Prestatieladder Certificaat

Managementsysteem
Reduceren van CO₂-uitstoot
Besparen van energie en kosten

VCU

VCU

Toon uw verantwoordelijkheid op het gebied van veiligheid en gezondheid!

Waarom VCU certificering?

VCU staat voor Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties en komt voort uit de VCA, voor aannemers. Deze twee normen zijn zeer nauw met elkaar verbonden. Bij VCU gaat het om veiligheid en gezondheid. Het is een procedure voor de certificering van het VG-beheersysteem gericht op uitzendorganisaties. Hierdoor bent u beter in staat om relevante processen in uw organisatie te beheersen en continu te optimaliseren.
Wat levert VCU bedrijfscertificering u op?

 • Mogelijke toename van klanten en/of opdrachten
 • Voorsprong op concurrentie door een certificaat
 • Meer tevredenheid bij klanten en medewerkers
 • Een certificaat waarmee u verantwoordelijkheid toont op het gebied van veiligheid en gezondheid

Voor wie is VCU Certificering?
VCU certificering is bedoeld voor uitzendorganisaties en/of detacheerders die personeel uitzenden naar VCA gecertificeerde bedrijven. De VCA gecertificeerde bedrijven voeren werkzaamheden uit met een verhoogd risico in een risicovolle omgeving en kunnen bij VCU-gecertificeerde uitzendbureaus aankloppen voor vakbekwaam personeel. Vaak gaat het om constructie- of onderhoudswerkzaamheden die plaatsvinden op bouwterreinen, in fabrieken en werkplaatsen en bij installaties. VCU-certificatie kan gevraagd worden voor uitzendorganisaties onder andere in de branches:

 • Werktuigbouwkunde
 • Elektrotechniek en procesbesturing
 • Bouwkunde
 • Civiele techniek
 • Overige technische diensten, zoals isolatie, steigerbouw, industrieel reinigen, stralen/conserveren/schilderen, transport, inspectie, etc.

BENIEUWD NAAR HET CERTIFICATIETRAJECT?

Accreditatie
NCI Certificering is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie voor het uitvoeren van het managementcertificatie VCU. Door de accreditatie tonen we het volgende aan:

 • Onafhankelijkheid
 • Onpartijdigheid
 • Competentie
 • Vastleggen en borgen van certificatieproces

Kosten
De kosten voor een VCU certificering zijn afhankelijk van een aantal factoren, zoals:

 • Aantal te certificeren normen
 • Aantal BV’s en/of aantal (neven)vestigingen
 • Aantal medewerkers
 • Aantal projectlocaties gelijktijdig uitgevoerd
 • Te certificeren werkzaamheden

Normen

VCA
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
ISO 27001
Keurmerken Beveiliging
MVO-Wijzer
WPB & PS
Safety Culture Ladder
CO₂-Prestatieladder

VCA Certificaat

VGM Checklist Aannemers
Veiligheidsbeheersysteem
Voor risicovolle werkzaamheden

ISO 9001 Certificaat

Kwaliteitsmanagementsysteem
Krijg inzicht en beheers uw bedrijfsprocessen
Internationaal erkend

ISO 14001 Certificaat

Milieumanagementsysteem
Ontwikkel en borg een passend milieubeleid
Internationaal erkend

ISO 45001 Certificaat

Arbomanagementsysteem
Verminder of voorkom gevaren en risico’s
Internationaal erkend

ISO 27001 Certificaat

Managementsysteem voor informatiebeveiliging
Beveiligen van (digitale) informatie
Internationaal erkend

Keurmerken Beveiliging Certificaat

Voor beveiligingsorganisaties
Maakt het kwaliteitsniveau in de branche zichtbaar
Ontwikkeld door de Nederlandse Veiligheidsbranche

MVO-Wijzer Certificaat

Implementeren en toetsen van MVO-activiteiten
MVO-Evaluatie | MVO-Certificaat
Gericht op het MKB

WPB & PS Certificaat

Veiligheid en gezondheid rondom het spoor
Specifiek voor de railsector
NCI Certificering is marktleider

Safety Culture Ladder Certificaat

Meten van het Veiligheids- en gezondheidsbewustzijn
Geen documentatie-audit, maar interviews met medewerkers
NCI Certificering is marktleider

CO₂-Prestatieladder Certificaat

Managementsysteem
Reduceren van CO₂-uitstoot
Besparen van energie en kosten

VCA

VCA

Serieus bezig zijn met ‘veiligheid, gezondheid en milieu’

Waarom VCA certificering?

VGM Checklist Aannemers (VCA) is een hulpmiddel bij het ontwikkelen, invoeren en verbeteren van een effectief veiligheidsbeheersysteem. De Checklist bevat de eisen om gestructureerd vorm te geven aan uw beleid op het gebied van veiligheid en gezondheid. Het is dé basis om iedere dag weer gezond en veilig te werken. Met een VCA certificaat beheerst en optimaliseert u continu relevante processen.
Voor wie is VCA certificering interessant?
Een VCA certificaat is bedoeld voor organisaties die werkzaamheden uitvoeren met een verhoogd risico. Dit kunnen werkzaamheden zijn op bijvoorbeeld bouwterreinen, fabrieken, werkplaatsen en bij installaties. Met een VCA certificaat laat u zien dat u serieus bezig bent met ‘veiligheid, gezondheid en milieu’. Het VCA certificaat is een bevestiging dat u en uw medewerkers de werkzaamheden waarvoor u gecertificeerd bent, veilig kunnen en zullen uitvoeren. Bij het werven van opdrachten geeft het VCA certificaat- en logo u een voorsprong op concurrenten die het certificaat nog niet bezitten.

Bij VCA certificatie worden drie niveaus onderscheiden, namelijk:

VCA* is gericht op de directe beheersing van VGM tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer zonder inschakeling van onderaannemers.

 • Opdrachtgevers tonen hun verantwoordelijkheid voor de aansturing van de veiligheidsketen door VGM-communicatie en -overleg met aannemers
 • De complexiteit van het werk en organisatie is gering
 • Werkzaamheden zijn routinematig
 • De aard en de grootte van het werk of organisatie is zodanig dat kan worden volstaan met een risicobeheer van de uitvoerende werkzaamheden

VCA** is gericht op de directe beheersing van VGM tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer, alsmede op de VGM-structuur (onder andere VGM-beleid, VGM-organisatie en verbetermanagement).

 • Opdrachtgevers tonen hun verantwoordelijkheid voor de aansturing van de veiligheidsketen door VGM-communicatie en -overleg met aannemers/onderaannemers en door betrokkenheid bij het vaststellen van het VGM-plan
 • De complexiteit van het werk en organisatie is van belang voor de veiligheid tijdens uitvoering van de werkzaamheden
 • Werkzaamheden zijn niet alleen routinematig
 • Er is een risicobeheerssysteem nodig voor de beheersing van VGM-aspecten in de organisatie
 • Er is sprake van samenwerking/aansturing tussen meerdere disciplines en/of onderaannemers

VCA Petrochemie is gericht op de directe beheersing van VGM tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer, op de VGM-structuur (onder andere VGM-beleid, VGM-organisatie en verbetermanagement), alsmede op specifieke aanvullende eisen voor de petrochemie.
Opdrachtgevers tonen hun verantwoordelijkheid voor de aansturing van VGM in de keten van opdrachtgevers – aannemers – onderaannemers.

 • VCA Petrochemie is bedoeld om meer garanties te krijgen in het kader van het BRZO/ARIE-beleid en het VGM-beleid van de zogenaamde Seveso bedrijven (B) van petrochemische opdrachtgevers
 • De complexiteit van het werk en organisatie is van belang voor de veiligheid tijdens uitvoering van de werkzaamheden
 • Een belangrijke doelstelling van VCA Petrochemie is versterking van de aansturing van VGM-risico’s in de hele keten, van opdrachtgever tot (onder)aannemer. De opdrachtgevers beogen hiermee een deel van de aansturing van de keten op een verantwoordelijke manier bij de hoofdaannemer te kunnen neerleggen
 • Er is een risicobeheerssysteem nodig voor de beheersing van VGM-aspecten in de organisatie

BENIEUWD NAAR HET CERTIFICATIETRAJECT?

Accreditatie
NCI Certificering is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie voor het uitvoeren van het managementcertificatie VCA. Door de accreditatie tonen we het volgende aan:

 • Onafhankelijkheid
 • Onpartijdigheid
 • Competentie
 • Vastleggen en borgen van certificatieproces

Kosten
De kosten voor een VCA certificering zijn afhankelijk van een aantal factoren, zoals:

 • Aantal te certificeren normen
 • Aantal BV’s en/of aantal (neven)vestigingen
 • Aantal VCA gerelateerde fulltime medewerkers (FTE’ers)
 • Aantal projectlocaties gelijktijdig uitgevoerd
 • Te certificeren werkzaamheden

Normen

VCU
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
ISO 27001
Keurmerken Beveiliging
MVO-Wijzer
WPB & PS
Safety Culture Ladder
CO₂-Prestatieladder

VCU Certificaat

VG Checklist Uitzendbureaus
Processen beheren
Processen optimaliseren

ISO 9001 Certificaat

Kwaliteitsmanagementsysteem
Krijg inzicht en beheers uw bedrijfsprocessen
Internationaal erkend

ISO 14001 Certificaat

Milieumanagementsysteem
Ontwikkel en borg een passend milieubeleid
Internationaal erkend

ISO 45001 Certificaat

Arbomanagementsysteem
Verminder of voorkom gevaren en risico’s
Internationaal erkend

ISO 27001 Certificaat

Managementsysteem voor informatiebeveiliging
Beveiligen van (digitale) informatie
Internationaal erkend

Keurmerken Beveiliging Certificaat

Voor beveiligingsorganisaties
Maakt het kwaliteitsniveau in de branche zichtbaar
Ontwikkeld door de Nederlandse Veiligheidsbranche

MVO-Wijzer Certificaat

Implementeren en toetsen van MVO-activiteiten
MVO-Evaluatie | MVO-Certificaat
Gericht op het MKB

WPB & PS Certificaat

Veiligheid en gezondheid rondom het spoor
Specifiek voor de railsector
NCI Certificering is marktleider

Safety Culture Ladder Certificaat

Meten van het Veiligheids- en gezondheidsbewustzijn
Geen documentatie-audit, maar interviews met medewerkers
NCI Certificering is marktleider

CO₂-Prestatieladder Certificaat

Managementsysteem
Reduceren van CO₂-uitstoot
Besparen van energie en kosten

Safety Culture Ladder

Safety Culture Ladder

Het aantal onveilige situaties terug te dringen

Over Safety Culture Ladder

Safety Culture Ladder (in Nederland bekend als “de Veiligheidsladder”) is een beoordelingsmethode om het veiligheids- en gezondheidsbewustzijn bij bedrijven te meten met als doel het aantal onveilige situaties terug te dringen. Voor bedrijven betekent dit een manier om op een passende manier een gedragsverandering door te voeren.

Safety Culture Ladder bestaat niet uit een checklist met controlepunten, maar wordt beoordeeld op basis van gesprekken met betrokkenen. Medewerkers uit alle lagen van de organisatie worden geïnterviewd, projecten worden bezocht en er worden rondgangen uitgevoerd. Op die manier toetst NCI Certificering het veiligheids- en gezondheidsbewustzijn binnen de organisatie.

Safety Culture ladder

Safety Culture Ladder en NCI Certificering

NCI Certificering is vanaf dag één betrokken geweest bij het opzetten van de Safety Culture Ladder en we zijn op dit moment zelfs marktleider! We voeren beoordelingen niet alleen uit in Nederland en Duitsland, maar ook diverse bedrijven in onder andere België, Portugal en Engeland.

Safety Culture Ladder is een hele andere manier van auditen dan bijvoorbeeld een VCA en ISO. Naast de verplichte opleidingen die een auditor volgens de norm dient te volgen heeft NCI Certificering haar eigen professionele opleidingstraject.

NCI Certificering staat volledig en met vol enthousiasme achter deze norm. Wij vinden het een aanwinst voor de markt en zijn ervan overtuigd dat het bijdraagt aan het vergroten van veiligheids- en gezondheidsbewustzijn binnen organisaties. Het is onze missie deze norm voor iedere organisatie toepasbaar te maken. Daarom nemen wij deel aan het College van Deskundigen en wonen diverse harmonisaties en bijeenkomsten van het NEN (schemabeheerder) bij.

De vijf treden

De Safety Culture Ladder is gebaseerd op de cultuurladder volgens het model van Parker e.a. en bestaat uit vijf treden. Per trede wordt aangegeven aan welke bedrijfsaspecten uw bedrijf voldoet. Hoe hoger de trede, hoe bewuster uw organisatie omgaat met de veiligheids- en gezondheidsaspecten.

 • Trede 1 Pathologisch: We maken ons niet druk zolang we niet worden gesnapt.
 • Trede 2 Reactief: Veiligheid en gezondheid zijn belangrijk en we doen veel als ons iets overkomt.
 • Trede 3 Berekenend: We hebben het systeem op zijn plaats.
 • Trede 4 Proactief: We werken aan de problemen die we steeds nog vinden.
 • Trede 5 Vooruitstrevend: Veiligheid en gezondheid staan centraal en zijn volledig geïntegreerd in ons werk.

De zes bedrijfsaspecten

De trede waar uw bedrijf zich op bevindt, wordt bepaald door de bedrijfscultuur te bekijken vanuit deze zes bedrijfsaspecten:

 • Leiderschap & betrokkenheid
 • Beleid & strategie
 • Organisatie & opdrachtnemers
 • Werkplek & procedures
 • Afwijkende communicatie
 • Audits & statistieken

Elk bedrijfsaspect is weer onderverdeeld in een aantal bedrijfskarakteristieken. Op basis van de totaalbeoordeling wordt uw bedrijf gecertificeerd voor een bepaalde trede op de Safety Culture Ladder.

Producten Safety Culture Ladder

NCI Certificering beoordeelt de aanwezigheid en kwaliteit van de veiligheids- en gezondheidscultuur door middel van een audit zoals beschreven in hoofdstuk 6 (handboek Safety Culture Ladder). In alle drie de jaren wordt een volledige audit uitgevoerd. SCL Original kan beoordeeld worden op trede 2 t/m 5.
Jaar 1

 • Beoordelingsaudit
 • Certificaat 3 jaar geldig met trede vermelding
 • Mandagen volgens tabel
 • 2 auditoren
 • Afdrachtkosten NEN tabel

Jaar 2

 • Beoordelingsaudit
 • Behoud certificaat met trede vermelding
 • Mandagen volgens tabel
 • 2 auditoren
 • Afdrachtkosten NEN tabel

Jaar 3

 • Beoordelingsaudit
 • Behoud certificaat met trede vermelding
 • Mandagen volgens tabel
 • 2 auditoren
 • Afdrachtkosten NEN tabel

NCI Certificering beoordeelt de aanwezigheid en kwaliteit van de veiligheids- en gezondheidscultuur door middel van een audit zoals beschreven in hoofdstuk 6 (handboek Safety Culture Ladder). In het eerste jaar vindt een volledige certificatieaudit plaats t.o.v. een 40% audit in jaar 2 en 3. SCL kan beoordeeld worden op trede 2 t/m 4.
Jaar 1

 • Beoordelingsaudit
 • Certificaat 3 jaar geldig met trede vermelding
 • Mandagen volgens tabel
 • 2 auditoren
 • Afdrachtkosten NEN tabel

Jaar 2

 • Vervolgaudit
 • Behoud certificaat met trede vermelding
 • Mandagen volgens tabel 40%
 • 2 auditoren
 • Afdrachtkosten NEN tabel

Jaar 3

 • Vervolgaudit
 • Behoud certificaat met trede vermelding
 • Mandagen volgens tabel 40%
 • 2 auditoren
 • Afdrachtkosten NEN tabel

NCI Certificering beoordeelt de aanwezigheid en kwaliteit van de veiligheids- en gezondheidscultuur, de GAP-analyse en het actieplan. In het eerste jaar vindt een 40% audit plaats. In jaar 2 en 3 wordt het actieplan gecontroleerd. Toepasbaar op trede 2 en 3.
Jaar 1

 • Beoordelingsaudit 40%
 • Statement 3 jaar geldig met trede indicatie
 • Mandagen volgens tabel 40%
 • 2 auditoren
 • Afdrachtkosten NEN tabel
 • Gebruik SAQ Extended verplicht

Jaar 2

 • Check op actieplan
 • Behoud statement met trede indicatie
 • 1.0 mandag
 • 1 auditor
 • Afdrachtkosten NEN t/m 25 medewerkers €51,00 | >26 medewerkers €103,00
 • Gebruik SAQ Extended verplicht

Jaar 3

 • Check op actieplan
 • Behoud statement met trede indicatie
 • 1.0 mandag
 • 1 auditor
 • Afdrachtkosten NEN t/m 25 medewerkers €51,00 | >26 medewerkers €103,00
 • Gebruik SAQ Extended verplicht

Approved Self Assessment is een toetsing en leidt tot een verklaring zonder tredevermelding of -indicatie. De auditor controleert slechts of de uitvoering in overeenstemming is met de afspraken. Het Approved Self Assessment bestaat uit een zelfevaluatie, een GAP-analyse en een actieplan. Deze toetsing vindt altijd plaats op trede 2.

Jaar 1

 • Assessment
 • Verklaring 3 jaar geldig zonder trede indicatie
 • 1 mandag
 • 1 auditor
 • Afdrachtkosten NEN t/m 25 medewerkers €51,00                                         >26 medewerkers  €103,00
 • Gebruik SAQ compact verplicht

Jaar 2

 • Check op actieplan
 • Behoud verklaring zonder trede indicatie
 • 0.5 mandag
 • 1 auditor
 • Afdrachtkosten NEN t/m 25 medewerkers €51,00 | >26 medewerkers €103,00
 • Gebruik SAQ Compact verplicht

Jaar 3

 • Check op actieplan
 • Behoud verklaring zonder trede indicatie
 • 0.5 mandag
 • 1 auditor
 • Afdrachtkosten NEN t/m 25 medewerkers €51,00 | >26 medewerkers €103,00
 • Gebruik SAQ Compact verplicht

Indien uw bedrijf wil ervaren wat een audit op Safety Culture Ladder inhoudt maar nog geen echte certificatie wil laten uitvoeren, bestaat de mogelijkheid om op beperkte schaal te ‘proeven’ of bepaalde bedrijfsaspecten aan de eisen voldoen en om ervaring op te doen met een audit op Safety Culture Ladder. De proefaudit is beperkt van omvang en leidt niet tot afgifte van een score, certificaat of statement.

Jaar 1

 • Proefaudit
 • Geen certificaat
 • Mandagen volgens tabel 40%
 • 2 auditoren
 • Geen afdrachtkosten

Safety Culture Ladder en opdrachtgevers

ProRail gaat voor een spoor zonder ongevallen. Leveranciers van ProRail worden daarom gestimuleerd om de Safety Culture Ladder toe te passen binnen hun eigen organisatie. De Safety Culture Ladder is al toegepast bij:

 • Spooraannemers en ingenieursbureaus
 • Werkplekbeveiligers en personeelstellers
 • Kabelaannemers en boorbedrijven

Erkenningsregeling ProRail
BranchedeeldatumTredeProduct
ViA – Bouw- en installatiesector / Niet-erkend werk1 januari 2022trede 2SCL
ViA – Bouw- en installatiesector / Niet-erkend werk1 juli 2026trede 3SCL
Ingenieursbureausbeslissing na de zomer
Begin 2017 heeft TenneT bekend gemaakt de Safety Culture Ladder mee te nemen als één van de criteria in het inkoopproces. Om de Safety Culture Ladder voor alle (potentiële) leveranciers toepasbaar te maken heeft TenneT in samenspraak met het NEN drie verschillende ‘TenneT pilot’ producten ontwikkeld. Vanaf 1 maart 2020 zijn deze producten officieel opgenomen als nieuwe producten binnen de Safety Culture Ladder waardoor de producten voor alle branches toepasbaar zijn. Wel heeft het NEN de producten een nieuwe naam gegeven namelijk:

 • SCL (gelijk gebleven)
 • SCL Light (voorheen SAQ+)
 • Approved Self Assessment (voorheen SAQ)

Waar u als (potentiële) leverancier van TenneT aan moet voldoen is afhankelijk van de hoeveelheid en de hoogte van risicovolle werkzaamheden. Mocht u vragen hebben over de inschaling dan verzoeken we u contact op te nemen met TenneT.

Ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVidB) zijn er van overtuigd dat gezondheid en veiligheid in aanbestedingen leiden tot minder ongevallen op de bouwplaats. “Samen voor een veilige sector.” Om het veiligheids- en gezondheidsbewustzijn meetbaar, inzichtelijk en vergelijkbaar te maken, hanteert GCVidB vanaf 2021 de Safety Culture Ladder bij aanbestedingen en contracten.

Vanaf 1 januari 2022 (was 1 januari 2021*) start de VIA ( Veiligheid in Aanbesteding) met het verplichten van minimaal trede 2 in aanbestedingen. Ook dienen vanaf deze datum de onderschrijvers van de GVCidB gecertificeerd te zijn. Vanaf 1 januari 2024 (was 1 januari 2022*) wordt minimaal trede 3 verlangd.

Aan welk product (SCL, SCL Light, Approved Self Assessment) uw bedrijf dient te voldoen is afhankelijk van het risicoprofiel zoals beschreven in de afbeelding hiernaast. Wanneer u twijfelt over de inschaling vragen wij u contact op te nemen met uw opdrachtgever.

* Vanwege de coronacrisis heeft de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) de beoogde invoeringsdatum van Veiligheid in Aanbesteding (ViA) met 1 jaar uitgesteld.

Veelgestelde vragen over Safety Culture Ladder

Hier vindt u het antwoord op de meestgestelde vragen omtrent Safety Culture Ladder. Andere vragen en antwoorden vindt u hier.
 • Wat is Safety Culture Ladder?

  Safety Culture Ladder is een beoordelingsmethode om het veiligheids- en gezondheidsbewustzijn bij bedrijven te meten met als doel het aantal onveilige situaties terug te dringen.

 • Hoe ziet een audit eruit?

  Safety Culture Ladder wordt beoordeeld op basis van gesprekken met medewerkers uit alle lagen van uw organisatie. Ook worden er projecten bezocht en rondgangen uitgevoerd.

 • Voor wie is Safety Culture Ladder?

  Safety Culture Ladder is ontwikkeld voor alle typen organisaties met minimaal 5 werkzame personen. Heeft uw organisatie minder dan 5 werknemers of is de contractwaarde lager dan €100.000? Dan is Safety Culture Ladder geen verplichting en bent u vrijgesteld.

 • Hoe wordt de hoogte van de trede beoordeeld?

  Bij het beoordelen van Safety Culture Ladder wordt per trede beoordeeld hoe uw bedrijf scoort. Daarbij wordt gekeken vanuit achttien bedrijfskarakteristieken resulterend in zes bedrijfsaspecten. Ieder bedrijfsaspect heeft zijn eigen weging. Die weging is doorvertaald in het maximaal te behalen aantal punten per criterium. Er wordt gescoord per criterium op basis van het certificatieschema van Safety Culture Ladder. Op basis van de score per criterium wordt een score bepaald per bedrijfsaspect. Op basis van de totaalbeoordeling wordt uw bedrijf gecertificeerd voor een bepaalde trede op de ladder.

 • Wanneer voldoet uw bedrijf aan de eisen van een bepaalde trede?

  Uw bedrijf behaalt het certificaat op een bepaalde treden indien:

  Uw organisatie voldoet aan de eisen per bedrijfsaspect van de desbetreffende trede.

  De som van de scores van alle bedrijfsaspecten voldoet aan de minimumeis behorend bij de trede.

  Voor zowel de minimumeis per bedrijfsaspect als de minimumeis voor het gemiddelde per trede geldt een progressieve benadering:

 • Welke producten zijn er?

  SCL Original

  NCI Certificering beoordeelt de aanwezigheid en kwaliteit van de veiligheids- en gezondheidscultuur door middel van een audit zoals beschreven in hoofdstuk 6 (handboek Safety Culture Ladder). In alle drie de jaren wordt een volledige audit uitgevoerd. SCL Original kan beoordeeld worden op trede 2 t/m 5.

  Geldigheid certificaat: 3 jaar, mits in jaar 2 en 3 dezelfde trede wordt behaald. Indien dezelfde trede niet wordt behaald, is het afgegeven certificaat niet meer geldig. Als uit de auditresultaten blijkt dat een lagere trede wel haalbaar is, kan een nieuw certificaat op de lagere trede worden afgegeven.

  Ook kan in jaar 2 of 3 een tredeverhoging of scope-uitbreiding worden aangevraagd. In dat geval wordt er een nieuw certificaat afgegeven met een nieuwe geldigheid van 3 jaar.

  SCL

  NCI Certificering beoordeelt de aanwezigheid en kwaliteit van de veiligheids- en gezondheidscultuur door middel van een audit zoals beschreven in hoofdstuk 6 (handboek Safety Culture Ladder). In het eerste jaar vindt een volledige certificatieaudit plaats t.o.v. een 40% audit in jaar 2 en 3. SCL kan beoordeeld worden op trede 2 t/m 4.

  Geldigheid certificaat: 3 jaar, mits in jaar 2 en 3 dezelfde trede wordt behaald. Indien dezelfde trede niet wordt behaald, is het afgegeven certificaat niet meer geldig. Als uit de auditresultaten blijkt dat een lagere trede wel haalbaar is, kan een nieuw certificaat op de lagere trede worden afgegeven.

  Ook kan in jaar 2 of 3 een tredeverhoging of scope-uitbreiding worden aangevraagd. In dat geval wordt er een nieuw certificaat afgegeven met een nieuwe geldigheid van 3 jaar.

  SCL Light

  NCI Certificering beoordeelt de aanwezigheid en kwaliteit van de veiligheids- en gezondheidscultuur, de GAP-analyse en het actieplan. In het eerste jaar vindt een 40% audit plaats. In jaar 2 en 3 wordt het actieplan gecontroleerd. Toepasbaar op trede 2 en 3.

  Geldigheid: 3 jaar, statement met trede-indicatie i.p.v. certificaat met behaalde trede.

  Approved Self Assessment

  Approved Self Assessment is een toetsing en leidt tot een verklaring zonder tredevermelding of -indicatie. De auditor controleert slechts of de uitvoering in overeenstemming is met de afspraken. Het Approved Self Assessment bestaat uit een zelfevaluatie, een GAP-analyse en een actieplan. Deze toetsing vindt altijd plaats op trede 2.

  Geldigheid: 3 jaar, mits in jaar 2 en 3 een controle op het actieplan plaatsvindt.

 • Waar moet een GAP-analyse aan voldoen?

  Een GAP-analyse is een methode om een vergelijking te maken tussen een bestaande en een gewenste situatie. In dit geval worden de uitkomsten van de SAQ Extended vergeleken met de trede die de organisatie beoogt te behalen.

  Uw bedrijf stelt in jaar 1 en 4 (certificatie en hercertificatie) een GAP-analyse op. Deze wordt beoordeeld door NCI Certificering en is bepalend voor het uitgeven van een SCL Light statement of Approved Self Assessment verklaring.

  De GAP-analyse bevat minimaal de volgende informatie:

  • De datum/periode waarin de SAQ Extended is uitgevoerd.
  • Een overzicht per bedrijfsaspect en karakteristiek van de behaalde score.
  • De identificatie van bedrijfskarakteristieken die onder het gewenste niveau scoren.
  • Per geïdentificeerde bedrijfskarakteristiek een analyse van bestaande versus gewenste situatie.
  • Een overzicht van benodigde maatregelen om te komen van bestaande naar gewenste situatie. NCI Certificering beoordeelt of er maatregelen zijn geformuleerd die aansluiten op de ‘gaps’. Hierbij wordt wel beoordeeld of de maatregelen specifiek en meetbaar zijn geformuleerd en of ze samenhangen met de geïdentificeerde ‘gaps’, maar NCI Certificering beoordeelt ze niet inhoudelijk op effectiviteit.

 • Welke stappen doorloopt uw bedrijf vóór de audit?

  Hier leest u welke stappen u neemt voor SCL Original, SCL, SCL Light of Approved Self Assessment.

 • Wat is de toegevoegde waarde van een proefaudit?

  Indien uw bedrijf wil ervaren wat een audit op Safety Culture Ladder inhoudt maar nog geen echte certificatie wil laten uitvoeren, bestaat de mogelijkheid om op beperkte schaal te ‘proeven’ of bepaalde bedrijfsaspecten aan de eisen voldoen en om ervaring op te doen met een audit op Safety Culture Ladder. De proefaudit is beperkt van omvang en leidt niet tot afgifte van een score, certificaat of statement. De omvang is bepaald op 40% van een volledige certificatieaudit met een minimum van anderhalve mandag per auditor (in totaal drie mandagen). Minimaal worden directie, management en uitvoerenden beoordeeld en wordt een project bezocht. De proefaudit vindt standaard plaats op trede 3. Er mag door NCI Certificering geen uitspraak worden gedaan over het wel of niet behalen van een trede.

 • Op welke trede kan mijn bedrijf gecertificeerd worden?

  Niet alle producten zijn op alle treden van Safety Culture Ladder toepasbaar. SCL Light en Approved Self Assessment zijn opstapproducten en worden enkel op de lagere treden geaudit.

  • SCL Original: toepasbaar voor alle treden.
  • SCL: toepasbaar t/m trede 4.
  • SCL Light: toepasbaar t/m trede 3.
  • Approved Self Assessment: er wordt geen trede-indicatie afgegeven.

 • Waarom zijn er tredebeperkingen per product?

  Safety Culture Ladder vloeit voort uit de zogenaamde ‘TenneT pilot’. NEN heeft besloten de producten uit deze pilot te halen en beschikbaar te stellen voor iedereen. Onder andere beschikbare tijd en complexiteit bij een audit, impact op externen en de toevoeging van opstapproducten hebben geleid tot een tredebeperking bij de producten.

 • Welk product is voor uw bedrijf van toepassing?

  Dit hangt af van uw opdrachtgever(s). Zij kunnen aangeven welk product en welke trede wenselijk is. In de meeste gevallen is het afhankelijk van de contractwaarde en de hoeveelheid van risicovolle werkzaamheden.

 • Hoe lang is het Safety Culture Ladder certificaat/statement/verklaring geldig?

  Een Safety Culture Ladder certificaat, statement of verklaring is 3 jaar geldig, mits er ieder jaar een opvolgingsaudit plaatsvindt. Wil uw bedrijf stijgen op de ladder, dan dient er een nieuwe beoordeling aangevraagd te worden. Dit kan niet eerder dan een halfjaar na het verkrijgen van het certificaat. Een verklaring afgegeven bij het product Approved Self Assessment heeft ook een geldigheid van 3 jaar.

 • Wat als uw bedrijf een trede niet heeft behaald?

  • Het volgende jaar wordt het actieplan gecheckt op trede 2 en behoudt uw bedrijf het statement op trede 2.
  • In het geval van SCL Light kan minstens een half jaar na ontvangst van het statement op trede 2, de audit nogmaals op trede 3 beoordeeld worden. Behaalt u trede 3, dan ontvangt u een nieuw statement op die trede.
  • U kunt een nieuwe beoordeling aanvragen, door hetzelfde auditteam. Er wordt dan enkel gekeken naar de ‘meetfout’.

 • Zijn we als organisatie vrij een nieuwe beoordeling aan te vragen bij een beoogde stijging?

  Bij veronderstelde stijging op de ladder is uw bedrijf vrij om een nieuwe ladderbeoordeling aan te vragen bij NCI Certificering. Dit kan niet eerder dan een halfjaar na het verkrijgen van het certificaat. Indien uw bedrijf niet (meer) aan de eisen voldoet, kan uw bedrijf binnen een termijn van 13 weken een extra audit houden om aan te tonen dat de eerste audit een meetfout bevat en dat voldaan wordt aan de eis. De review vindt dan specifiek plaats op de vermeende ‘fout’ beoordeelde bedrijfsaspecten. NCI Certificering stelt hiervoor een auditplan op. Indien ook de tweede meting aantoont dat uw bedrijf niet (meer) voldoet aan de eisen verliest uw bedrijf zijn certificaat op trede N en wordt – op basis van het advies van NCI Certificering – gecertificeerd voor een lagere trede. Het is niet toegestaan om binnen de termijn van 13 weken te veranderen van certificerende instelling of auditoren. Daarna mag uw bedrijf wisselen mits vooraf kenbaar gemaakt bij NEN.

 • Kunnen we tussentijds overstappen naar een andere trede?

  In jaar 2 of 3 is een tredeverhoging of scope-uitbereiding mogelijk.

  SCL Original

  In het desbetreffende jaar wordt een nieuw certificaat afgegeven met een nieuwe geldigheid van 3 jaar.

  SCL

  In het desbetreffende jaar wordt een volledige-audit uitgevoerd en een nieuw certificaat afgegeven met een nieuwe geldigheid van 3 jaar.

  SCL Light

  In het desbetreffende jaar wordt opnieuw een 40% audit uitgevoerd en een nieuw statement afgegeven met een nieuwe geldigheid van 3 jaar.

  Approved Self Assessment

  Een trede verhoging is niet mogelijk omdat deze audit altijd al op een indicatieve trede 2 plaatsvindt.

 • Kunnen we tussentijds overstappen van een SCL Light statement naar een SCL certificaat?

  Dat kan. Een aanvullende audit van 60% volstaat in dat geval, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • De aanvullende 60% audit vindt plaats binnen 3 maanden na de initiële SCL Light audit van 40% .
  • Er zijn bij de organisatie geen belangrijke scopewijziging of organisatorische aanpassingen.
  • Er is geen sprake van een trede verhoging.

MEER INFORMATIE VIA ONS VRAGENUURTJE OF DE SEMINARS?

Erkende LCI

NCI Certificering heeft een licentieovereenkomst met het NEN afgesloten, waardoor wij bevoegd zijn de Safety Culture Ladder te beoordelen. Hierdoor bent u verzekerd dat NCI Certificering voldoet aan de kwaliteitseisen die zijn gesteld door de schemabeheerder (NEN).

Kosten
De kosten voor een Safety Culture Ladder certificering zijn afhankelijk van een aantal factoren, zoals:

Documenten
Wilt u zich inlezen in de Safety Culture Ladder, dan vindt u hieronder een aantal handige documenten:

Normen

VCA
VCU
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
ISO 27001
Keurmerken Beveiliging
MVO-Wijzer
WPB & PS
CO₂-Prestatieladder

VCA Certificaat

VGM Checklist Aannemers
Veiligheidsbeheersysteem
Voor risicovolle werkzaamheden

VCU Certificaat

VG Checklist Uitzendbureaus
Processen beheren
Processen optimaliseren

ISO 9001 Certificaat

Kwaliteitsmanagementsysteem
Krijg inzicht en beheers uw bedrijfsprocessen
Internationaal erkend

ISO 14001 Certificaat

Milieumanagementsysteem
Ontwikkel en borg een passend milieubeleid
Internationaal erkend

ISO 45001 Certificaat

Arbomanagementsysteem
Verminder of voorkom gevaren en risico’s
Internationaal erkend

ISO 27001 Certificaat

Managementsysteem voor informatiebeveiliging
Beveiligen van (digitale) informatie
Internationaal erkend

Keurmerken Beveiliging Certificaat

Voor beveiligingsorganisaties
Maakt het kwaliteitsniveau in de branche zichtbaar
Ontwikkeld door de Nederlandse Veiligheidsbranche

MVO-Wijzer Certificaat

Implementeren en toetsen van MVO-activiteiten
MVO-Evaluatie | MVO-Certificaat
Gericht op het MKB

WPB & PS Certificaat

Veiligheid en gezondheid rondom het spoor
Specifiek voor de railsector
NCI Certificering is marktleider

CO₂-Prestatieladder Certificaat

Managementsysteem
Reduceren van CO₂-uitstoot
Besparen van energie en kosten

MVO-Wijzer

MVO-Wijzer

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen binnen uw organisatie!

MVO-Wijzer

MVO-Wijzer is een instrument dat organisaties ondersteunt bij het implementeren en toetsen van hun MVO-activiteiten. De MVO-Wijzer is gebaseerd op de ISO 26000 richtlijn voor ‘maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties’. Het betreft een praktisch en gefaseerd model dat bestaat uit een MVO-Zelfevaluatie dat u kunt aanvullen met een MVO-Certificering.
Waarom de MVO-Wijzer?

 • Laat uw organisatie zien waar u staat in de beleving van uw medewerkers en leidinggevenden
 • Zorgt ervoor dat u Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen verder kunt ontwikkelen binnen uw organisatie
 • Met de evaluatie of het certificaat maakt u de activiteiten binnen uw organisatie transparant en toonbaar voor derden

MVO-Wijzer

Het MVO-Wijzer traject

Het traject bestaat uit twee fases:

Fase 1 MVO-Verklaring

Door middel van een digitale meting, door eigen medewerkers/leidinggevenden krijgt uw organisatie een betrouwbaar beeld van de stand van zaken op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. U ontvangt aan het eind van het traject een overzichtelijk rapport en het wordt, bij een positieve beoordeling, afgesloten met een MVO-Verklaring. De MVO-Verklaring is twee jaar geldig. Zodra u de MVO-Verklaring heeft ontvangen kunt u zelf aan de slag met MVO. Wilt u, door middel van een certificaat, aantonen dat u getoetst bent door een onafhankelijke partij en maatschappelijk verantwoord bezig bent? Dan kunt u vanaf hier de volgende stap zetten naar fase 2.

Fase 2 MVO-Certificatie

Voor het ontvangen van een MVO-Certificaat dient u uw MVO activiteiten te laten toetsen door een onafhankelijke partij, zoals NCI Certificering. Bij een positief advies wordt het certificaat overhandigd. Het uitgegeven certificaat is 3 jaar geldig, mits er jaarlijks controle audits plaatsvinden.

BENIEUWD NAAR HET CERTIFICATIETRAJECT?

Partner van de MVO-Wijzer
MVO-Wijzer

NCI Certificering is als onafhankelijke instelling partner van de MVO-Wijzer. Hierdoor is NCI Certificering bevoegd MVO-Verklaringen en MVO-Certificaten af te geven bij een positieve beoordeling.

Kosten
De kosten voor een MVO-wijzer certificering zijn afhankelijk van een aantal factoren, zoals:

 • Zelfevaluatie en/of certificering
 • Aantal BV’s en/of aantal (neven)vestigingen
 • Aantal medewerkers

Normen

VCA
VCU
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
ISO 27001
Keurmerken Beveiliging
WPB & PS
Safety Culture Ladder
CO₂-Prestatieladder

VCA Certificaat

VGM Checklist Aannemers
Veiligheidsbeheersysteem
Voor risicovolle werkzaamheden

VCU Certificaat

VG Checklist Uitzendbureaus
Processen beheren
Processen optimaliseren

ISO 9001 Certificaat

Kwaliteitsmanagementsysteem
Krijg inzicht en beheers uw bedrijfsprocessen
Internationaal erkend

ISO 14001 Certificaat

Milieumanagementsysteem
Ontwikkel en borg een passend milieubeleid
Internationaal erkend

ISO 45001 Certificaat

Arbomanagementsysteem
Verminder of voorkom gevaren en risico’s
Internationaal erkend

ISO 27001 Certificaat

Managementsysteem voor informatiebeveiliging
Beveiligen van (digitale) informatie
Internationaal erkend

Keurmerken Beveiliging Certificaat

Voor beveiligingsorganisaties
Maakt het kwaliteitsniveau in de branche zichtbaar
Ontwikkeld door de Nederlandse Veiligheidsbranche

WPB & PS Certificaat

Veiligheid en gezondheid rondom het spoor
Specifiek voor de railsector
NCI Certificering is marktleider

Safety Culture Ladder Certificaat

Meten van het Veiligheids- en gezondheidsbewustzijn
Geen documentatie-audit, maar interviews met medewerkers
NCI Certificering is marktleider

CO₂-Prestatieladder Certificaat

Managementsysteem
Reduceren van CO₂-uitstoot
Besparen van energie en kosten

Keurmerken Beveiliging

Keurmerken Beveiliging

Toon de kwaliteit en het professionalisme van uw bedrijf!

Keurmerken Beveiliging

De Keurmerken Beveiliging zijn ontwikkeld door de Nederlandse Veiligheidsbranche. Met de zes verschillende keurmerken wordt de branche geprofessionaliseerd en kunnen bedrijven hun kwaliteitsniveau aantonen en bevorderen. De term beveiliging is erg breed, maar onder beveiligingswerkzaamheden vallen bijvoorbeeld mobiele surveillance, openings- en sluitingsronden en toegangscontrole.
Wat levert het keurmerk u op?

 • Verbetering van het veiligheidsbewustzijn bij uw medewerkers
 • Mogelijke toename van klanten en/of opdrachten
 • Uitstralen van vertrouwen
 • Waarborging van uw kwaliteit
 • Voorsprong op concurrentie
 • Meer tevredenheid bij klanten en medewerkers
 • Een certificaat waarmee u verantwoordelijkheid toont op het gebied van veiligheid!

De keurmerken

Het Keurmerk Beveiliging is voor beveiligingsorganisaties die actief zijn in de particuliere beveiligingsbranche. Het zijn particuliere beveiligingsorganisaties die beveiligingswerkzaamheden verrichten ten behoeve van derden. Denk hierbij aan het bewaken van de veiligheid van personen en goederen of het waken tegen verstoring van de orde en rust op terreinen en in gebouwen.
Het Keurmerk Flexbedrijven is er voor uitzend- en/of detacheringsbedrijven die zich hebben gespecialiseerd in het leveren van vakbekwaam en betrouwbaar beveiligingspersoneel. Deze flexbedrijven beschikken anders dan de reguliere uitzendorganisaties over een ND-vergunning.
Het Keurmerk Evenementenbeveiliging is er voor beveiligingsorganisaties die beschikken over een vergunning (als bedoeld in artikel 3a Wpbr) en die als hoofdaannemer evenementen beveiligen.
Het Keurmerk Particulier Onderzoeksbureau garandeert opdrachtgevers, overheden en te onderzoeken personen dat het recherchebureau zich aan alle regelgeving houdt. In het bijzonder geldt dat voor de privacygedragscode, waarin de onderzoeksmethoden zijn beschreven.
Het Keurmerk Horecabeveiliging is er voor beveiligingsorganisaties die beschikken over een (ND-) vergunning (als bedoeld in artikel 3a Wpbr) die, in opdracht van derden, horecagelegenheden beveiligen.

Het Keurmerk Geld- en Waardetransport is bestemd voor bedrijven die ten behoeve en in opdracht van derden geld en goederen van grote waarde met een beperkt volume vervoeren en beheren.

BENIEUWD NAAR HET CERTIFICATIETRAJECT?

Nederlandse Veiligheidsbranche
NCI Certificering is gecontracteerd door de Nederlandse Veiligheidsbranche en daardoor bevoegd vast te stellen of een bedrijf aan alle keurmerkeisen voldoet.
De Nederlandse Veiligheidsbranche is een branchevereniging voor de particuliere beveiliging, recherche en geld- en waardetransport. Met het keurmerk zorgt de branchevereniging voor professionalisering en verbrediging in het oplossen van veiligheidsvraagstukken.
Kosten
De kosten voor een keurmerk zijn afhankelijk van een aantal factoren, zoals:

 • Aantal te certificeren normen
 • Aantal BV’s en/of aantal (neven)vestigingen
 • Aantal medewerkers
 • Te certificeren werkzaamheden
 • ISO 9001 certificering

Normen

VCA
VCU
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
ISO 27001
MVO-Wijzer
WPB & PS
Safety Culture Ladder
CO₂-Prestatieladder

VCA Certificaat

VGM Checklist Aannemers
Veiligheidsbeheersysteem
Voor risicovolle werkzaamheden

VCU Certificaat

VG Checklist Uitzendbureaus
Processen beheren
Processen optimaliseren

ISO 9001 Certificaat

Kwaliteitsmanagementsysteem
Krijg inzicht en beheers uw bedrijfsprocessen
Internationaal erkend

ISO 14001 Certificaat

Milieumanagementsysteem
Ontwikkel en borg een passend milieubeleid
Internationaal erkend

ISO 45001 Certificaat

Arbomanagementsysteem
Verminder of voorkom gevaren en risico’s
Internationaal erkend

ISO 27001 Certificaat

Managementsysteem voor informatiebeveiliging
Beveiligen van (digitale) informatie
Internationaal erkend

MVO-Wijzer Certificaat

Implementeren en toetsen van MVO-activiteiten
MVO-Evaluatie | MVO-Certificaat
Gericht op het MKB

WPB & PS Certificaat

Veiligheid en gezondheid rondom het spoor
Specifiek voor de railsector
NCI Certificering is marktleider

Safety Culture Ladder Certificaat

Meten van het Veiligheids- en gezondheidsbewustzijn
Geen documentatie-audit, maar interviews met medewerkers
NCI Certificering is marktleider

CO₂-Prestatieladder Certificaat

Managementsysteem
Reduceren van CO₂-uitstoot
Besparen van energie en kosten

ISO 9001

ISO 9001

Een certificaat waarmee u uw verantwoordelijkheid toont op het gebied van kwaliteit!

ISO 9001 - Kwaliteitsmanagementsysteem

Denkt u aan kwaliteitsmanagement, denkt u aan ISO 9001. Met deze internationaal erkende norm toont u aan continu diensten te kunnen leveren op hetzelfde gevraagde niveau. ISO 9001 betreft een hulpmiddel bij het ontwikkelen, invoeren en verbeteren van een effectief kwaliteitsmanagementsysteem.
Waarom ISO 9001?
Door het ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem in te voeren binnen uw bedrijf ontstaan er inzichten in uw bedrijfsprocessen, waardoor gericht verbeteringen kunnen worden aangebracht. Uiteindelijk leidt dit tot:

 • Risicovermindering/minder fouten
 • Kostenbesparing
 • Meer tevredenheid bij medewerkers, klanten en leveranciers
 • Mogelijke toename van klanten en/of opdrachten
 • Een certificaat waarmee u verantwoordelijkheid toont op het gebied van kwaliteit!

BENIEUWD NAAR HET CERTIFICATIETRAJECT?

Accreditatie
NCI Certificering is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie voor het uitvoeren van het kwaliteitsmanagementcertificatie ISO 9001. Door de accreditatie tonen we het volgende aan:

 • Onafhankelijkheid
 • Onpartijdigheid
 • Competentie
 • Vastleggen en borgen van certificatieproces managementsystemen

Kosten
De kosten voor een ISO 9001 certificering zijn afhankelijk van een aantal factoren, zoals:

 • Aantal te certificeren normen
 • Aantal BV’s en/of aantal (neven)vestigingen
 • Aantal fulltime medewerkers (FTE’ers)
 • Te certificeren werkzaamheden

Normen

VCA
VCU
ISO 14001
ISO 45001
ISO 27001
Keurmerken Beveiliging
MVO-Wijzer
WPB & PS
Safety Culture Ladder
CO₂-Prestatieladder

VCA Certificaat

VGM Checklist Aannemers
Veiligheidsbeheersysteem
Voor risicovolle werkzaamheden

VCU Certificaat

VG Checklist Uitzendbureaus
Processen beheren
Processen optimaliseren

ISO 14001 Certificaat

Milieumanagementsysteem
Ontwikkel en borg een passend milieubeleid
Internationaal erkend

ISO 45001 Certificaat

Arbomanagementsysteem
Verminder of voorkom gevaren en risico’s
Internationaal erkend

ISO 27001 Certificaat

Managementsysteem voor informatiebeveiliging
Beveiligen van (digitale) informatie
Internationaal erkend

Keurmerken Beveiliging Certificaat

Voor beveiligingsorganisaties
Maakt het kwaliteitsniveau in de branche zichtbaar
Ontwikkeld door de Nederlandse Veiligheidsbranche

MVO-Wijzer Certificaat

Implementeren en toetsen van MVO-activiteiten
MVO-Evaluatie | MVO-Certificaat
Gericht op het MKB

WPB & PS Certificaat

Veiligheid en gezondheid rondom het spoor
Specifiek voor de railsector
NCI Certificering is marktleider

Safety Culture Ladder Certificaat

Meten van het Veiligheids- en gezondheidsbewustzijn
Geen documentatie-audit, maar interviews met medewerkers
NCI Certificering is marktleider

CO₂-Prestatieladder Certificaat

Managementsysteem
Reduceren van CO₂-uitstoot
Besparen van energie en kosten

ISO 45001

ISO 45001

Aandacht voor de arbeidsomstandigheden, de gezondheid en veiligheid van uw medewerkers!

ISO 45001 - Arbeidsomstandigheden

Gaat u voor de gezondheid en veiligheid van medewerkers? Dan gaat u voor ISO 45001. Deze wereldwijd geaccepteerde norm bevat eisen voor een arbomanagementsysteem. Fysieke belasting, fysische omstandigheden, psychosociale arbeidsbelasting en machineveiligheid dragen allemaal bij de gezondheid en veiligheid van medewerkers. Met een arbomanagementsysteem worden gevaren en risico’s geïdentificeerd en geëvalueerd om deze vervolgens te voorkomen of te verminderen.

De norm stelt de volgende eisen aan de resultaten van het managementsysteem:

 • Continue verbetering van arbeidsomstandigheden
 • Beheersing van Arborisico’s als gevolg van activiteiten van de organisatie
 • Het voldoen aan de van toepassing zijnde wettelijke eisen

ISO-45001-certificaat
Waarom een ISO 45001 certificaat?

 • Verantwoordelijkheid tonen omtrent arbeidsomstandigheden
  Medewerkers verwachten een veilige en gezonde werkomgeving en presteren beter als de zorg rond rondom de werkplek goed geregeld is. Bedrijven die werken volgens ISO 45001 laten zien dat zij aandacht hebben voor de arbeidsomstandigheden, gezondheid en veiligheid van hun medewerkers.
 • Communicatiemiddel
  Met het certificaat toont een organisatie aan dat aan alle eisen van de norm wordt voldaan; daarmee is het certificaat dus een waardevol communicatiemiddel. De aanwezigheid van een ISO 45001-certificaat kan een voorwaarde zijn bij de inkoop of aanbesteding van bepaalde diensten. Steeds meer opdrachtgevers accepteren ISO 45001 in plaats van het VCA-certificaat.

Wat levert ISO 45001 certificering u op?
Arbeidsomstandigheden en veiligheid zijn bij elke organisatie aan de orde. Een managementsysteem wordt op maat gemaakt voor een organisatie. Alle soorten organisaties – groot of klein, profit of non-profit – kunnen dus voordeel halen uit de toepassing ervan. Bij kleinere organisaties met een beperkt aantal arbogevaren en risico’s zal het managementsysteem eenvoudig zijn. ISO 45001 geeft de kaders aan, de invulling hiervan bepaalt elke organisatie zelf.

BENIEUWD NAAR HET CERTIFICATIETRAJECT?

Accreditatie
NCI Certificering is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie voor het uitvoeren van het ISO 45001 certificaat. Een overzicht van de werkterreinen waar NCI Certificering accreditatie voor heeft behaald kunt u hier bekijken.
Door de accreditatie tonen we het volgende aan:

 • Onafhankelijkheid
 • Onpartijdigheid
 • Competentie
 • Vastleggen en borgen van certificatieproces

SCCM
NCI Certificering is als certificatie-instelling aangesloten bij SCCM.
SCCM stelt het certificatieschema ISO 45001 op met als doel de prestaties van bedrijven en organisaties te verbeteren, risico’s te beheersen en relaties met klanten en overheden te versterken. Hiervoor werkt SCCM samen met het bedrijfsleven, overheden, certificerende-instellingen en andere belanghebbenden.

Daarnaast is SCCM het centrale informatiepunt. Op de website www.sccm.nl vindt u hulpmiddelen en tips voor het invoeren van het ISO 45001-managementsysteem.

Kosten
De kosten voor een ISO 45001 certificering zijn afhankelijk van een aantal factoren, zoals:

 • Aantal te certificeren normen
 • Aantal BV’s en/of aantal (neven)vestigingen
 • Aantal Fulltime medewerkers (fte’ers)
 • Arbo gevaren
 • Te certificeren werkzaamheden

Normen

VCA
VCU
ISO 9001
ISO 14001
ISO 27001
Keurmerken Beveiliging
MVO-Wijzer
WPB & PS
Safety Culture Ladder
CO₂-Prestatieladder

VCA Certificaat

VGM Checklist Aannemers
Veiligheidsbeheersysteem
Voor risicovolle werkzaamheden

VCU Certificaat

VG Checklist Uitzendbureaus
Processen beheren
Processen optimaliseren

ISO 9001 Certificaat

Kwaliteitsmanagementsysteem
Krijg inzicht en beheers uw bedrijfsprocessen
Internationaal erkend

ISO 14001 Certificaat

Milieumanagementsysteem
Ontwikkel en borg een passend milieubeleid
Internationaal erkend

ISO 27001 Certificaat

Managementsysteem voor informatiebeveiliging
Beveiligen van (digitale) informatie
Internationaal erkend

Keurmerken Beveiliging Certificaat

Voor beveiligingsorganisaties
Maakt het kwaliteitsniveau in de branche zichtbaar
Ontwikkeld door de Nederlandse Veiligheidsbranche

MVO-Wijzer Certificaat

Implementeren en toetsen van MVO-activiteiten
MVO-Evaluatie | MVO-Certificaat
Gericht op het MKB

WPB & PS Certificaat

Veiligheid en gezondheid rondom het spoor
Specifiek voor de railsector
NCI Certificering is marktleider

Safety Culture Ladder Certificaat

Meten van het Veiligheids- en gezondheidsbewustzijn
Geen documentatie-audit, maar interviews met medewerkers
NCI Certificering is marktleider

CO₂-Prestatieladder Certificaat

Managementsysteem
Reduceren van CO₂-uitstoot
Besparen van energie en kosten

ISO 27001

ISO 27001

Toon met dit certificaat uw verantwoordelijkheid op het gebied van informatiebeveiliging!

ISO 27001 – Informatiebeveiliging

Beveiliging van privégegevens is nog nooit zo belangrijk geweest. U, uw klanten en andere belanghebbenden willen natuurlijk niet dat persoonsgegevens op straat komen te liggen door bijvoorbeeld een datalek of hack. ISO 27001 is een internationale norm die beschrijft hoe u kunt omgaan met het beveiligen van informatie. Met het managementsysteem voor informatiebeveiliging laat u zien verantwoordelijk en integer met de informatie binnen uw organisatie om te gaan.
ISO 27001
Voor wie is ISO 27001 certificering interessant?
ISO 27001 is voor alle organisaties, ongeacht de omvang of sector, die willen aantonen dat ze op een verantwoordelijke en serieuze manier omgaan met (digitale) informatiebeveiliging. Bedrijven waar ISO 27001 voornamelijk wordt toegepast zijn; ICT bedrijven, banken, overheden, verzekeraars, zorginstellingen en andere bedrijven die met vertrouwelijke informatie te maken hebben.
Het ISO 27001 managementsysteem leidt uiteindelijk tot

 • Nieuwe inzichten in eigen processen
 • Systematische aanpak die leidt tot verbetering
 • Minder tot geen informatielekken en/of hacks
 • Vertrouwen winnen van klanten en leveranciers omdat gegevens veilig zijn
 • Een mogelijke toename van klanten en/of opdrachten
 • Een internationaal erkend certificaat waarmee u verantwoordelijkheid toont op het gebied van informatiebeveiliging

Wat levert ISO 27001 certificering op?
Met het certificaat toont uw organisatie aan aan alle eisen van de norm te voldoen. Daarmee is het certificaat een waardevol communicatiemiddel naar klanten, leveranciers, toezichthouders of overige relaties die geïnteresseerd zijn in de informatiebeveiliging van uw organisatie.

Vraag gemakkelijk een offerte aan of neem contact met ons op.

Accreditatie
NCI Certificering is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie voor het uitvoeren van het managementsysteem ISO 27001.
Door de accreditatie tonen we het volgende aan:

 • Onafhankelijkheid
 • Onpartijdigheid
 • Competentie
 • Vastleggen en borgen van certificatieproces

Kosten
De kosten voor een ISO 27001 certificering is afhankelijk van een aantal factoren, zoals:

 • Aantal te certificeren normen
 • Aantal BV’s en/of aantal (neven)vestigingen
 • Aantal fulltime medewerkers (fte’ers)
 • Te certificeren werkzaamheden

Normen

VCA
VCU
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
Keurmerken Beveiliging
MVO-Wijzer
WPB & PS
Safety Culture Ladder
CO₂-Prestatieladder

VCA Certificaat

VGM Checklist Aannemers
Veiligheidsbeheersysteem
Voor risicovolle werkzaamheden

VCU Certificaat

VG Checklist Uitzendbureaus
Processen beheren
Processen optimaliseren

ISO 9001 Certificaat

Kwaliteitsmanagementsysteem
Krijg inzicht en beheers uw bedrijfsprocessen
Internationaal erkend

ISO 14001 Certificaat

Milieumanagementsysteem
Ontwikkel en borg een passend milieubeleid
Internationaal erkend

ISO 45001 Certificaat

Arbomanagementsysteem
Verminder of voorkom gevaren en risico’s
Internationaal erkend

Keurmerken Beveiliging Certificaat

Voor beveiligingsorganisaties
Maakt het kwaliteitsniveau in de branche zichtbaar
Ontwikkeld door de Nederlandse Veiligheidsbranche

MVO-Wijzer Certificaat

Implementeren en toetsen van MVO-activiteiten
MVO-Evaluatie | MVO-Certificaat
Gericht op het MKB

WPB & PS Certificaat

Veiligheid en gezondheid rondom het spoor
Specifiek voor de railsector
NCI Certificering is marktleider

Safety Culture Ladder Certificaat

Meten van het Veiligheids- en gezondheidsbewustzijn
Geen documentatie-audit, maar interviews met medewerkers
NCI Certificering is marktleider

CO₂-Prestatieladder Certificaat

Managementsysteem
Reduceren van CO₂-uitstoot
Besparen van energie en kosten

ISO 14001

ISO 14001

Een certificaat waarmee u uw verantwoordelijkheid toont op het gebied van milieu

ISO 14001 – Milieumanagementsysteem

Met een ISO 14001 certificering toont u aan actief bezig te zijn met het verbeteren van de milieuprestaties en het voorkomen van milieuvervuiling. Omdat geen bedrijf hetzelfde is, biedt ISO 14001 de mogelijkheid een milieubeleid te ontwikkelen en borgen dat bij uw bedrijf past.
ISO 14001 stelt de volgende eisen aan de resultaten van het managementsysteem:
Het minimaal voldoen aan de van toepassing zijnde wettelijke eisen
Continu verbetering van de prestaties en het voorkomen van milieuvervuiling

Voor wie is ISO 14001 certificering interessant?

Iedere organisatie heeft te maken met milieuaspecten. Bij een organisatie met een beperkt aantal milieuaspecten zal het managementsysteem eenvoudig zijn. De ISO 14001-norm geeft de kaders aan. De invulling hiervan bepaalt u met de organisatie zelf. Een managementsysteem wordt toegesneden op een organisatie. Alle soorten organisaties, groot of klein, profit of non-profit, kunnen hun voordeel doen door het millieumanagementsysteem te implementeren.

Wat levert ISO 14001 certificering u op?

Met het certificaat toont uw organisatie aan alle eisen van de norm te voldoen. Daarmee is het certificaat een waardevol communicatiemiddel naar klanten, toezichthouders, omwonende of overige relaties die geïnteresseerd zijn in de milieuprestaties van uw organisatie.
Systematische aanpak die leidt tot verbetering
Nieuwe inzichten in eigen processen
Minder fouten
Kostenbesparingen
Internationaal herkenbaar en erkend certificaat
Een certificaat waarmee u verantwoordelijkheid toont op het gebied van milieu
Toename van klanten en/of opdrachten

Vraag gemakkelijk een offerte aan of neem contact met ons op.

Accreditatie
NCI Certificering is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie voor het uitvoeren van het milieumanagementcertificatie ISO 14001. Door de accreditatie tonen we het volgende aan:

 • Onafhankelijkheid
 • Onpartijdigheid
 • Competentie
 • Vastleggen en borgen van certificatieproces

Kosten
De kosten voor een ISO 14001 certificering zijn afhankelijk van een aantal factoren, zoals:

 • Aantal te certificeren normen
 • Aantal BV’s en/of aantal (neven)vestigingen
 • Aantal fulltime medewerkers (fte’ers)
 • De milieuaspecten die van toepassing zijn op uw bedrijf
 • Te certificeren werkzaamheden

SCCM
NCI Certificering is als certificatie-instelling aangesloten bij SCCM.

SCCM stelt het certificatieschema ISO 14001 op met als doel de prestaties van bedrijven en organisaties te verbeteren, risico’s te beheersen en relaties met klanten en overheden te versterken. Hiervoor werkt SCCM samen met het bedrijfsleven, overheden, certificerende-instellingen en andere belanghebbenden.

Daarnaast is SCCM het centrale informatiepunt. Op de website www.sccm.nl vindt u hulpmiddelen en tips voor het invoeren van het ISO 14001-managementsysteem.

Normen

VCA
VCU
ISO 9001
ISO 45001
ISO 27001
Keurmerken Beveiliging
MVO-Wijzer
WPB & PS
Safety Culture Ladder
CO₂-Prestatieladder

VCA Certificaat

VGM Checklist Aannemers
Veiligheidsbeheersysteem
Voor risicovolle werkzaamheden

VCU Certificaat

VG Checklist Uitzendbureaus
Processen beheren
Processen optimaliseren

ISO 9001 Certificaat

Kwaliteitsmanagementsysteem
Krijg inzicht en beheers uw bedrijfsprocessen
Internationaal erkend

ISO 45001 Certificaat

Arbomanagementsysteem
Verminder of voorkom gevaren en risico’s
Internationaal erkend

ISO 27001 Certificaat

Managementsysteem voor informatiebeveiliging
Beveiligen van (digitale) informatie
Internationaal erkend

Keurmerken Beveiliging Certificaat

Voor beveiligingsorganisaties
Maakt het kwaliteitsniveau in de branche zichtbaar
Ontwikkeld door de Nederlandse Veiligheidsbranche

MVO-Wijzer Certificaat

Implementeren en toetsen van MVO-activiteiten
MVO-Evaluatie | MVO-Certificaat
Gericht op het MKB

WPB & PS Certificaat

Veiligheid en gezondheid rondom het spoor
Specifiek voor de railsector
NCI Certificering is marktleider

Safety Culture Ladder Certificaat

Meten van het Veiligheids- en gezondheidsbewustzijn
Geen documentatie-audit, maar interviews met medewerkers
NCI Certificering is marktleider

CO₂-Prestatieladder Certificaat

Managementsysteem
Reduceren van CO₂-uitstoot
Besparen van energie en kosten