Nieuwe versie VCA goedgekeurd door de RvA

Graag willen we u informeren dat de Raad van Accreditatie (RvA, de toezichthouder op het VCA-systeem) de nieuwe versie VCA 2017/6.0 heeft goedgekeurd.

Over enkele weken zal de nieuwe VCA-norm echt in gebruik worden genomen. Momenteel is de SSVV (schemabeheerder van het VCA-systeem) druk bezig om de nieuwe VCA-norm af te ronden tot een werkbare en publiceerbare versie.

Voor wie is de VCA 2017/6.0?

De VCA 2017/6.0 zal de in komende jaren de VCA 2008/5.1 vervangen. Alle VCA-gecertificeerde bedrijven krijgen uiteindelijk met de nieuwe norm te maken door middel van een overgangsregeling.

Wanneer is certificering tegen de nieuwe norm mogelijk?

Het is op dit moment nog niet zeker wanneer de VCA 2017/6.0 certificeerbaar is. Wanneer de daadwerkelijke ingangsdatum bekend wordt stelt NCI u hiervan op de hoogte!

Wat gaat er veranderen?

Op hoofdlijnen kent VCA 2017/6.0 vijf grote verbeteringen:

 1. Vermindering in het aantal eisen
  Door strakker te formuleren en dubbelingen te verwijderen heeft de SSVV het aantal eisen binnen de norm verminderd. In de nieuwe versie is daarbij veiligheid meer centraal gezet en zal de focus minder op milieu worden gelegd.
 2. Meer aandacht voor de praktijk
  De onderdelen omtrent de werkplek zijn in de nieuwe VCA- versie aangescherpt op basis van de laatste inzichten en feedback van gecertificeerde bedrijven. Er is meer tijd ingeruimd voor audits op de werkplek. Daarnaast sluiten de onderdelen nu beter aan bij de veiligheidspraktijk van vandaag.
 3. Ruimte voor maatwerk
  Het vakgebied gedragsbeïnvloeding is volop in ontwikkeling en bedrijven moeten de kans krijgen om op die ontwikkelingen in te spelen. Daarom komt er meer ruimte voor een maatwerkaanpak van de gedragsaspecten van VCA. Het observatieprogramma uit de vorige VCA-versie is vervangen door een programma voor VGM-bewustzijn en -gedrag, dat verplicht is voor VCA**-bedrijven.
 4. Meer duidelijkheid en betrouwbaarheid voor de keten
  Doordat er meer must-vragen op zijn genomen in zowel de VCA*, VCA** als VCA-P wordt de betrouwbaarheid van partijen aan zowel het begin van de keten als bij inhurende partijen en/of onderaannemers verhoogd.
 5. VCA en andere landen
  De nieuwe VCA-versie betreft één schema dat toepasbaar is voor zowel Nederland als België. De nieuwe versie is zo ingericht dat de norm ook voor andere landen toepasbaar is, met een duidelijke ondergrens van wat zij precies dienen te regelen.