Nieuwe versie certificeringsregeling PS & WPB

Graag willen we u informeren dat vanaf 1 juli 2019 een nieuwe versie (3.8) certificeringsregeling PS & WPB van kracht is.

Wat betekent dit voor u?
 1. Beoordelingen op versie 3.8
  Vanaf 1 juli 2019 dienen alle beoordelingen (certificering, hercertificering en controle-audits) op versie 3.8 gebaseerd te zijn. Uw managementsysteem dient hier bij de audit op aangepast te zijn.
 2. Initiële audit
  Indien, bij een initiële audit, de documentatiebeoordeling voor 1 juli 2019 nog is uitgevoerd op de 3.7 versie, kan de implementatie audit nog plaatsvinden op de 3.7 versie;
 3. Geldigheidsdatum certificaat
  Zodra u voldoet aan versie 3.8 zet NCI het bestaande certificaat (versie 3.7) om naar versie 3.8. Bij omzetting tijdens een controle-audit blijft de oorspronkelijke geldigheidsdatum behouden.
 4. Extra uren audit
  Voor de overgang van versie 3.7 naar versie 3.8 worden geen extra uren in rekening gebracht. De offerte blijft hierdoor ongewijzigd.
 5. Wijzigingen
  De wijzigingen die hebben plaatsgevonden hebben wij hieronder voor u opgesomd:
 • Paragraaf 2.2 Wet- / regelgeving en normering: Arbocatalogus voor de spoorbranche gepubliceerd door ‘Stichting Arbeidsomstandigheden Spoorwegveiligheid (SAS)’ gewijzigd in ‘Stichting railAlert’.
 • Paragraaf 4.1.1 Specifieke eisen: ‘OHSAS 18001’ gewijzigd in ‘ISO 45001’.
 • Paragraaf 4.2.3 Uitvoering werkplekbeveiliging: ‘Het bedrijf moet aantoonbaar de werkplekbeveiligingsopdrachten steeds met minimaal 50% eigen LWB-capaciteit uitvoeren’ gewijzigd in ‘het bedrijf moet aantoonbaar een werkplekbeveiligingsopdracht (52-urige buitendienststelling) met eigen LWB-capaciteit kunnen uitvoeren’.

rail