Nieuwe ontwikkelingen ISO 45001

Op woensdag 29 juni jl. kwam een update vanuit de SCCM over de volgende ontwikkelingen omtrent de ISO 45001.

Stand van zaken

“In de week van 6-10 juni jl. heeft de internationale normcommissie vergaderd over de ingediende commentaren en het verdere proces na de negatieve stemming over de overgang naar de FDIS-fase. Besloten is dat een tweede DIS-versie wordt gemaakt. Daarvoor wordt in oktober 2016 een nieuwe vergadering van de normcommissie belegd. Voor die tijd zal een werkgroep de commentaren gaan bespreken en voorstellen doen die dan kunnen worden besproken. De verwachting is dat de 2e DIS-versie in januari/februari 2017 wordt gepubliceerd. Op basis van de ISO-reglementen zou de ontwikkeling van de ISO 45001 in juni 2017 moeten zijn afgerond. Wanneer ook nog een FDIS-versie met de vereiste consultatietermijnen moet worden uitgevoerd is dat niet haalbaar. Geprobeerd wordt een uitstel te krijgen tot eind 2017.”

ISO 45001 – Arbeidsomstandigheden

Gaat u voor de gezondheid en veiligheid van medewerkers? Dan gaat u voor ISO 45001. Deze wereldwijd geaccepteerde norm bevat eisen voor een arbomanagementsysteem. Fysieke belasting, fysische omstandigheden, psychosociale arbeidsbelasting en machineveiligheid dragen allemaal bij de gezondheid en veiligheid van medewerkers. Met een arbomanagementsysteem worden gevaren en risico’s geïdentificeerd en geëvalueerd om deze vervolgens te voorkomen of te verminderen.

De norm stelt de volgende eisen aan de resultaten van het managementsysteem:

  • Continue verbetering van arbeidsomstandigheden
  • Beheersing van Arborisico’s als gevolg van activiteiten van de organisatie
  • Het voldoen aan de van toepassing zijnde wettelijke eisen

ISO-45001-certificaat