Nieuwe ontwikkelingen ISO 45001

Op woensdag 29 juni jl. hebben we vanuit de SCCM de volgende update mogen ontvangen over de ontwikkelingen omtrent de ISO 45001.

Stand van zaken ISO 45001

“In de week van 6-10 juni jl. heeft de internationale normcommissie vergaderd over de ingediende commentaren en het verdere proces na de negatieve stemming over de overgang naar de FDIS-fase. Besloten is dat een tweede DIS-versie wordt gemaakt. Daarvoor wordt in oktober 2016 een nieuwe vergadering van de normcommissie belegd. Voor die tijd zal een werkgroep de commentaren gaan bespreken en voorstellen doen die dan kunnen worden besproken. De verwachting is dat de 2e DIS-versie in januari/februari 2017 wordt gepubliceerd. Op basis van de ISO-reglementen zou de ontwikkeling van de ISO 45001 in juni 2017 moeten zijn afgerond. Wanneer ook nog een FDIS-versie met de vereiste consultatietermijnen moet worden uitgevoerd is dat niet haalbaar. Geprobeerd wordt een uitstel te krijgen tot eind 2017.”

Voor meer informatie omtrent de ISO 45001 verwijzen we u graag naar de website van de SCCM. Uiteraard zullen wij van NCI u op de hoogte stellen als er meer bekend is over de norm.

ISO-45001-certificaat