NCI behaalt accreditatie voor de VCA 2017/6.0!

VCA 2017/6.0

Zoals wellicht bij u bekend is vanaf 2 april j.l. de VCA 2017/6.0 gepubliceerd door de SSVV. Tot op heden was het voor bedrijven nog niet mogelijk om gecertificeerd te worden tegen deze nieuwe norm omdat de certificerende instellingen eerst accreditatie dienen te behalen. Wij mogen u nu met trots vertellen dat NCI de accreditatie heeft behaald!

VCA 2017/6.0

Voor wie is de VCA 2017/6.0?
De VCA 2017/6.0 vervangt in de komende drie jaar de VCA 2008/5.1. Alle VCA-gecertificeerde bedrijven krijgen uiteindelijk met de nieuwe norm te maken door middel van een overgangsregeling.

Overgangsregeling
 • Uiterlijk 2 oktober 2021 moeten alle certificaten gebaseerd zijn op de VCA 2017/6.0
 • Vanaf 2 juli 2018 moeten de certificatieovereenkomsten voor certificatie gebaseerd worden op de VCA 2017/6.0
 • Tot 2 juli 2018 kunnen certificatieovereenkomsten nog worden gebaseerd op de VCA 2008/5.1, mits de initiële audit binnen 6 maanden na publicatie plaats vindt. Dit betekent dat na 2 oktober 2018 geen (her)certificatie audits meer plaats kunnen vinden volgens de VCA 2008/5.1 versie.
Buitenlands certificaat

Bent u in het bezit van een VCA-certificaat en is uw bedrijf gelokaliseerd in het buitenland? Dan is de overgangstermijn korter. Alle buitenlandse certificaten dienen voor 2 oktober 2019 gebaseerd te zijn op de VCA 2017/6.0.

Wannneer kunt u het beste de overgang maken?

Wij raden u aan om de overgang naar de VCA 2017/6.0 te maken bij een hercertificering. Vanwege de wijzigingen in de norm is een certificerende instelling namelijk verplicht om fase 1 uit te voeren. Door de overgang te maken bij de hercertificering bespaart u aanzienlijk op uw kosten. Gezien er na 2 oktober 2018 geen (her)certificatie-audts meer uitgevoerd mogen worden volgens de VCA 2008/5.1 ontvangt u van NCI een hercertificerings offerte volgens de VCA 2017/6.0.

Belangrijk om te weten:

 1. Om de overgang te kunnen maken van de VCA 2008/5.1 naar de VCA 2017/6.0 dient fase 1 volledig geaudit te worden. De kosten voor de overgang vallen hierdoor hoger uit dan u gewoonlijk gewend bent bij een hercertificering. Om u tegemoet te komen heeft NCI een overgangskorting toegepast in de offerte.
 2. In de VCA 2017/6.0 worden minimaal twee projecten bezocht. Voorheen lag het minimum bij één project. De norm schrijft per project twee uur voor waardoor de offerte hoger uit valt dan u gewoonlijk gewend bent.
Wat gaat er veranderen?

Op hoofdlijnen kent VCA 2017/6.0 vijf grote verbeteringen:

 1. Vermindering in het aantal eisen
  Door strakker te formuleren en dubbelingen te verwijderen heeft de SSVV het aantal eisen binnen de norm verminderd. In de nieuwe versie is daarbij veiligheid meer centraal gezet en wordt de focus minder op milieu gelegd.
 2. Meer aandacht voor de praktijk
  De onderdelen omtrent de werkplek zijn in de nieuwe VCA- versie aangescherpt op basis van de laatste inzichten en feedback van gecertificeerde bedrijven. Er is meer tijd ingeruimd voor audits op de werkplek. Dit betekent dat er standaard minimaal twee projecten bezocht worden. Daarnaast sluiten de onderdelen nu beter aan bij de veiligheidspraktijk van vandaag.
 3. Ruimte voor maatwerk
  Het vakgebied gedragsbeïnvloeding is volop in ontwikkeling en bedrijven moeten de kans krijgen om op die ontwikkelingen in te spelen. Daarom komt er meer ruimte voor een maatwerkaanpak van de gedragsaspecten van VCA. Het observatieprogramma uit de vorige VCA-versie is vervangen door een programma voor VGM-bewustzijn en -gedrag, dat verplicht is voor VCA**-bedrijven.
 4. Meer duidelijkheid en betrouwbaarheid voor de keten
  Doordat er meer must-vragen op zijn genomen in zowel de VCA*, VCA** als VCA-P wordt de betrouwbaarheid van partijen aan zowel het begin van de keten als bij inhurende partijen en/of onderaannemers verhoogd.
 5. VCA en andere landen
  De nieuwe VCA-versie betreft één schema dat toepasbaar is voor zowel Nederland als België. De nieuwe versie is zo ingericht dat de norm ook voor andere landen toepasbaar is, met een duidelijke ondergrens van wat zij precies dienen te regelen.