NCI behaalt accreditatie ISO 45001 – Arbomanagement

Met trots delen wij u mede dat we de accreditatie voor de NEN-ISO 45001:2018 op 11 december 2019 hebben behaald!

Met deze accreditatie kunnen wij voldoen aan de stijgende vraag naar certificering op het gebied van Arbomanagement.

ISO 45001 is de wereldwijd geaccepteerde en erkende norm met eisen voor een arbomanagementsysteem. De gezondheid en veiligheid van medewerkers wordt beïnvloed door onder meer fysieke belasting, fysische omstandigheden, psychosociale arbeidsbelasting en machineveiligheid. Met een arbomanagementsysteem worden gevaren en risico’s geïdentificeerd en geëvalueerd om deze vervolgens te voorkomen of te verminderen.

De ISO 45001 stelt de volgende eisen aan de resultaten van het managementsysteem:

  • Continue verbetering van arbeidsomstandigheden
  • Beheersing van Arbo risico’s als gevolg van activiteiten van de organisatie
  • Het voldoen aan de van toepassing zijnde wettelijke eisen
Wat levert ISO 45001 certificering u op?

Arbeidsomstandigheden en veiligheid zijn bij elke organisatie aan de orde. Een managementsysteem wordt toegesneden op een organisatie. Alle soorten organisaties, groot of klein, profit of non-profit, kunnen hun voordeel doen door het toepassen ervan. Bij kleinere organisaties met een beperkt aantal arbogevaren en risico’s zal het managementsysteem eenvoudig zijn. De ISO 45001-norm geeft de kaders aan, de invulling hiervan bepaalt elke organisatie zelf.

Waarom een ISO 45001 certificaat?
  • Verantwoordelijkheid tonen omtrent arbeidsomstandigheden
    Medewerkers verwachten een veilige en gezonde werkomgeving en presteren beter als de zorg rond rondom de werkplek goed geregeld is. Bedrijven die werken volgens ISO 45001 laten zien dat zij aandacht hebben voor de arbeidsomstandigheden, de gezondheid en veiligheid van hun medewerkers.
  • Communicatiemiddel
    Met het certificaat toont een organisatie aan dat aan alle eisen van de norm wordt voldaan; daarmee is het certificaat dus een waardevol communicatiemiddel. De aanwezigheid van een ISO 45001-certificaat kan een voorwaarde zijn bij de inkoop of aanbesteding van bepaalde diensten. Steeds meer opdrachtgevers accepteren ISO 45001 in plaats van het VCA-certificaat.
Accreditatie

NCI is geaccrediteerd voor het certificeren van managementsystemen zoals VCA, VCU, ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 en ISO 45001. Een overzicht van de werkterreinen/branches waar NCI accreditatie voor heeft behaald kunt u hier bekijken.

Daarnaast certificeert NCI diverse andere normen die niet onder de Raad voor Accreditatie vallen zoals de Veiligheidsladder, Keurmerk Beveiliging, MVO, Werkplekbeveiliging en Personeelsteller.

Continu zijn we bezig met het uitbreiden van nieuwe diensten. Zo zijn we op dit moment bezig met de voorbereidingen voor de norm Co2 Prestatieladder. Wij verwachten u op termijn ook over deze norm te kunnen informeren dat NCI de accreditatie heeft behaald.

ISO-45001-certificaat