NCI behaalt accreditatie ISO 27001 – Informatiebeveiliging

Met trots delen wij u mede dat we de accreditatie voor de NEN-EN-ISO 27001:2017 op 26 juni 2019 hebben behaald!!

Met deze accreditatie kunnen wij voldoen aan de stijgende vraag naar certificering op het gebied van informatiebeveiliging. NEN-EN-ISO 27001:2017 is onder andere te combineren met NEN-EN-ISO 9001:2015. NCI heeft namelijk 24 april j.l. voor de NEN-EN-ISO 9001:2015 ook de informatie technologie (EA 33) accreditatie behaald.

Wat is informatiebeveiliging – ISO 27001?

ISO 27001 is een internationaal erkend managementsysteem voor informatiebeveiliging waarin staat hoe u procesmatig om dient te gaan met het beveiligen van informatie. Uw klanten willen er zeker van zijn dat u voorzichtig en professioneel omgaat met persoonsgegevens. Met het managementsysteem voor informatiebeveiliging (ISO 27001) laat u zien verantwoordelijk en integer met de informatie binnen uw organisatie om te gaan, waardoor onder andere een datalek of hack voorkomen wordt.

Voor wie is ISO 27001 certificering interessant?

ISO 27001 is er voor alle organisaties, ongeacht de omvang of sector. ISO 27001 is voor organisaties die willen aantonen dat ze op een verantwoordelijke en serieuze manier omgaan met informatiebeveiliging.
Bedrijven waar ISO 27001 voornamelijk wordt toegepast zijn; ICT bedrijven, banken, overheden, verzekeraars, zorginstellingen en andere bedrijven die met vertrouwelijke informatie te maken hebben.

Het ISO 27001 managementsysteem leidt uiteindelijk tot:

  • Nieuwe inzichten in eigen processen
  • Systematische aanpak die leidt tot verbeteringen
  • Minder tot geen informatielekken en/of hacks
  • Internationaal herkenbaar en erkend certificaat
  • Vertrouwen winnen van klanten, leveranciers omdat gegevens veilig zijn
  • Een mogelijke toename van klanten en/of opdrachten
  • Een certificaat waarmee u verantwoordelijkheid toont op het gebied van informatiebeveiliging!
Accreditatie

NCI is geaccrediteerd voor het certificeren van managementsystemen zoals VCA, VCU, ISO 9001, ISO 14001 en OHSAS 18001 en ISO 27001. Een overzicht van de werkterreinen/branches waar NCI accreditatie voor heeft behaald kunt u hier bekijken.

Daarnaast certificeert NCI diverse andere normen die niet onder de Raad voor Accreditatie vallen zoals de Veiligheidsladder, Keurmerk Beveiliging, MVO, Werkplekbeveiliging en Personeelsteller.

Continu zijn we bezig met het uitbreiden van nieuwe diensten. Zo zijn we op dit moment bezig met de voorbereidingen voor de overgangsnorm NEN-ISO 45001:2018. Wij verwachten u op korte termijn ook over deze norm te kunnen informeren dat NCI de accreditatie heeft behaald.

ISO 27001