Naamwijziging Veiligheidsladder & nieuwe “producten” en productnamen

In de afgelopen jaren is de Veiligheidsladder steeds meer internationaal ingezet om het gezond- en veiligheidsbewustzijn binnen organisaties te meten. Internationaal draagt de Veiligheidsladder de naam Safety Culture Ladder. Om eenduidig te communiceren heeft het NEN besloten de Veiligheidsladder in het vervolg in Nederland ook Safety Culture Ladder te noemen. De komende maanden wordt de nieuwe benaming gefaseerd doorgevoerd.
Nieuwe “producten” en productnamen
De ontwikkeling van de Safety Culture Ladder bestond uit 1 product, namelijk het SCL certificaat, waarbij elk jaar een volledige (100%) audit wordt uitgevoerd. Op verzoek van TenneT is in 2016 een pilot gestart om met afgeleide varianten te werken. (SCL, SAQ+ en SAQ producten). Deze producten werden alleen door TenneT erkend en gebruikt door eigen toeleveranciers. In 2019 heeft de Governance Code aangegeven deze producten ook te willen gebruiken. De Commissie van Deskundigen (CvD) van het NEN heeft na evaluatie van de pilot besloten vanaf 1 maart 2020 deze producten officieel op te nemen als Safety Culture Ladder (SCL) producten. Hierdoor kunnen alle bedrijven en/of opdrachtgevers kiezen voor een volledige beoordeling of een ander SCL product.
Het CvD heeft bij de introductie kleine wijzigingen in de producten en namen doorgevoerd. NCI heeft de wijzigingen voor u op een rijtje gezet.
De producten:
 • Bij een SCL Original (voorheen Veiligheidsladder) wordt ieder jaar een 100% audit uitgevoerd.
 • Bij een SCL (naam gelijk gebleven) wordt in het eerste jaar een 100% audit uitgevoerd en in jaar 2 en jaar 3 een vervolgaudit van 40%.
 • Bij de SCL Light (voorheen SAQ+) start men met een audit van 40% in het eerste jaar. In jaar 2 en jaar 3 vindt een check op het actieplan plaats.
 • De Approved Self Assessment (voorheen SAQ) is een zelfevaluatie uitgevoerd door de organisatie zelf. De certificerende instelling controleert enkel of dit procesmatig op de afgesproken manier is uitgevoerd.
De wijzigingen
 • Het SCL Original certificaat is drie jaar geldig, indien in jaar 2 en 3 dezelfde trede wordt behaald. Voorheen was het certificaat 1 jaar geldig.
 • Volgens het handboek Safety Culture Ladder mag er bij de SCL Original niet automatisch een lagere trede worden toegekend.
 • Het SCL certificaat is 3 jaar geldig, indien in jaar 2 en 3 een 40% audit wordt uitgevoerd. Voorheen was het certificaat 1 jaar geldig en werd voor jaar 2 en 3 een verklaring afgegeven.
 • Bij een positieve afronding van het SCL Light product wordt er een verklaring van 3 jaar afgegeven met een trede indicatie, indien in jaar 2 en 3 een check op het actieplan wordt uitgevoerd.
 • Bij een Approved Self Assessment wordt geen certificaat of statement afgegeven. Als bewijsmiddel wordt er een eigen verklaring van NCI afgegeven waarin staat vermeld dat de toets is uitgevoerd en wat het resultaat van de toetsing betreft.
 • De ‘SAQ Extended’ is de aangepaste webtool, ontwikkeld door het NEN, met een uitgebreide vragenlijst. Bij het SCL Light product is de ‘SAQ Extended’ als verplichting opgenomen.
 • De ‘SAQ Compact’ is een nieuwe (extra) online vragenlijst, ontwikkeld door het NEN. De vragenlijst bevat 72 vragen en is een verkorte variant op de SAQ Extended, die 233 vragen bevat. De ‘SAQ Compact’ is als verplichting opgenomen bij het product Approved Self Assessment.
 • Alle producten worden met geldigheidsduur in het register op www.safetycultureladder.com opgenomen.
Overzicht producten Safety Culture Ladder
(klik op afbeelding om te vergroten)
Weten welk product per opdrachtgever van toepassing is? U leest het op onze pagina Safety Culture Ladder.

VL - SCL