ISO 45001 I WIJZIGING TRANSITIETERMIJN I OHSAS vs ISO 45001

Overgang ISO 45001 certificering

In maart 2018 is NEN-ISO 45001 gepubliceerd. Zoals wellicht bekend hebben bedrijven met een OHSAS 18001 certificaat tot uiterlijk 12 maart 2021 de tijd om over te stappen op NEN-ISO 45001:2018.

Wijziging transitietermijn

Vanwege het coronavirus wordt de transitietermijn met 6 maanden verlengd. De transitietermijn voor de overgang van OHSAS 18001 naar ISO 45001 eindigt hierdoor op 30 september 2021.

Graag brengen wij u langs deze weg nogmaals op de hoogte van de norm en de wijzigingen ten opzichte van OHSAS 18001.

ISO 45001

ISO 45001 is een wereldwijd geaccepteerde en erkende norm met eisen voor een ‘occupational health and safety’ managementsysteem. De gezondheid en veiligheid van medewerkers wordt beïnvloed door onder meer fysieke belasting, fysische omstandigheden, psychosociale arbeidsbelasting en machineveiligheid. Met een ‘health and safety’ managementsysteem worden gevaren en risico’s geïdentificeerd en geëvalueerd om deze vervolgens te voorkomen of te verminderen.

Voor wie is ISO 45001?

Alle soorten organisaties, groot of klein, profit of non-profit, hebben er voordeel bij ISO 45001 toe te passen. De norm ISO 45001 geeft de kaders aan, de invulling hiervan bepaalt elke organisatie zelf.

Waarom een ISO 45001 certificaat?
 • Verantwoordelijkheid tonen omtrent arbeidsomstandigheden
  Medewerkers verwachten een veilige en gezonde werkomgeving en presteren beter als de zorg rondom de werkplek goed geregeld is. Bedrijven die werken volgens ISO 45001 laten zien dat zij aandacht hebben voor de arbeidsomstandigheden, de gezondheid en veiligheid van hun medewerkers.
 • Communicatiemiddel
  Met het certificaat toont een organisatie aan dat aan alle eisen van de norm wordt voldaan; daarmee is het certificaat dus een waardevol communicatiemiddel. De aanwezigheid van een ISO 45001-certificaat kan een voorwaarde zijn bij de inkoop of aanbesteding van bepaalde diensten. Steeds meer opdrachtgevers accepteren ISO 45001 in plaats van het VCA-certificaat.
ISO 45001 vs OHSAS 18001

Met de komst van ISO 45001 zijn de structuur en indeling van de norm veranderd. De belangrijkste verschillen op basis van de HLS hebben wij voor u op een rijtje gezet:

 • Contextanalyse
 • Vaststellen eisen belanghebbende partijen
 • Invloed van veranderingen (in- en extern) op organisatie
 • Integratie met andere bedrijfsprocessen
 • Directe betrokkenheid leiding
 • Risico’s en kansen
 • Communicatie op basis van behoeften (in- en extern)
 • Beheersing uitbestede processen
 • Gedocumenteerde informatie i.p.v. procedures

 

De belangrijkste verschillen tussen OHSAS 18001 en ISO 45001 voor G&VW-management zijn:

 • Begrip “worker”
 • Leiderschap (accountabillity, strategic planning)
 • Cultuur m.b.t. G&VW-management
 • Persons working under the control of the organization
 • Commitment m.b.t. “hierarchy of control”
 • Competenties i.p.v. trainingsbehoeften.
Accreditatie

NCI is geaccrediteerd voor ISO 45001. OHSAS 18001 gecertificeerde klanten kunnen bij NCI de overgang maken naar ISO 45001. Ook kan NCI met deze accreditatie voldoen aan de stijgende vraag naar certificering op het gebied van Arbomanagement.

Naast ISO 45001 is NCI geaccrediteerd voor het certificeren van managementsystemen zoals VCA, VCU, ISO 9001, ISO 14001 en ISO 27001. NCI certificeert daarnaast ook diverse andere normen die niet onder de Raad voor Accreditatie vallen zoals de Safety Culture Ladder (Veiligheidsladder), Keurmerk Beveiliging, MVO, Werkplekbeveiliging en Personeelsteller.

Continu zijn we bezig met het uitbreiden van nieuwe diensten. Zo treffen we op dit moment voorbereidingen voor de norm Co2 Prestatieladder. Wij verwachten u op korte termijn ook over deze norm te kunnen informeren dat NCI de accreditatie heeft behaald.

OHSAS - ISO 45001