Incident melden

Incident melden

Als VCA 2017/6.0 en/of ISO 45001 gecertificeerd bedrijf bent u verplicht de certificerende instelling in te lichten zodra zich een incident of overtreding van wet- en regelgeving heeft plaatsgevonden waarvan ook het bevoegd gezag melding heeft gekregen. Heeft NCI Certificering uw certificering gedaan, dan kunt u onderstaand formulier invullen. Wij nemen dan, indien nodig, contact met u op.

Waarom een incident melden?

17021-1:2015 is de norm voor het auditeren en certificeren van managementsystemen. Aanvulling IAF-MD22:2019 heeft betrekking op het auditeren en certificeren van gezondheids- en veiligheidsmanagementsystemen zoals VCA en ISO 45001. Eén van de aanvullingen betreft het melden van incidenten. U dient als gecertificeerde organisatie NCI Certificering te informeren over elk incident en/of iedere overtreding van wet- en regelgeving waar u bevoegd bij betrokken bent of zou moeten zijn.

Afhankelijk van de ernst van het incident wordt door NCI Certificering een aanvullende audit uitgevoerd. Het doel hiervan is om te onderzoeken of het managementsysteem niet in gevaar is gebracht en effectief functioneert. De uitkomsten van een dergelijk onderzoek kunnen van invloed zijn op de status van het certificaat. NCI Certificering neemt op basis van de resultaten een beslissing over eventueel te nemen maatregelen, inclusief opschorting of intrekking van het certificaat.

Belangrijk! Auditoren zijn geen handhavers van wet- en regelgeving. Zij kunnen echter wel een verificatie uitvoeren op het voldoen van wet- en regelgeving. Dit wordt vanuit de MD 22 ook verwacht. 

"*" geeft vereiste velden aan

Toegestane bestandstypen: docx, doc, pdf, xls, xlsx, Max. bestandsgrootte: 1 MB.
Melding maken*