HLS wordt HS, wat betekent dat?

High Level Structure (HLS) is het systeem waarin alle gemeenschappelijke structuren van de ISO-normen staan beschreven. High level structure zorgt ervoor dat normen naadloos op elkaar aansluiten door onder andere een set kerneisen die voor alle normen hetzelfde zijn. Dit is vooral handig wanneer er binnen een bedrijf meerdere normen tegelijk beoordeeld worden.

In mei 2021 is de geüpdatete variant van HLS gelanceerd: Harmonized Structure (HS). Vanaf nu wordt de HS opgenomen in alle nieuwe en toekomstige ISO-managementsystemen.

De veranderingen op een rij

Grote inhoudelijke veranderingen zijn er niet. Wel worden een paar onderdelen concreter en andere krijgen meer ruimte voor eigen invulling. Alle wijzigingen op een rij:

  • Met het opnemen van termen en definities in de HS wordt er naar verwachting meer transparantie en duidelijkheid gecreëerd.
  • De behoeften en verwachtingen vastleggen van stakeholders/belanghebbenden wordt belangrijker. Een bedrijf mag zelf bepalen van hoeveel en welke stakeholders deze gegevens worden vastgelegd, maar dient die keuze wel te onderbouwen.
  • Het verandermanagement is voor alle managementsystemen en normen gelijk gemaakt.
  • Het is niet langer noodzakelijk om informatie in een vast format te documenteren.
Voor welke normen?

Alle ISO-normen die NCI Certificering mag certificering vallen onder de vernieuwde Harmonized Structure. Het gaat om ISO 9001 (kwaliteitsmanagementsysteem), ISO 14001 (milieumanagementsysteem), ISO 27001 (informatiebeveiliging) en ISO 45001 (arbomanagementsysteem). Meer informatie over deze normen vindt u op onze website.