Het Handboek CO2-Prestatieladder krijgt een update

CO2-reductie is tegenwoordig niet meer uit het nieuws weg te denken. Dit is voor veel organisaties een aanleiding om met de CO2-Prestatieladder aan de slag te gaan. Aan de hand van het Handboek CO2-Prestatieladder zorgen organisaties ervoor dat zij aan alle eisen en richtlijnen voldoen. Omdat het klimaatprobleem nog steeds gaande is, wordt er kritisch gekeken naar het Handboek CO2-Prestatieladder. Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) vindt het tijd voor meer afrekenbare doelstellingen en daarom krijg het Handboek CO2-Prestatieladder een update.

In 2020 heeft het CO2-Handboek de laatste update gekregen, namelijk Handboek CO2-Prestatieladder 3.1. Vervolgens is SKAO begonnen met het verzamelen van feedback bij gecertificeerde organisaties. Op basis van deze informatie heeft SKAO de kaders met betrekking tot reductiedoelstellingen strikter gemaakt en wordt de focus gelegd op de ambitie binnen organisaties. De ladder blijft nog steeds breed toegankelijk voor alle typen organisaties.

SKAO streeft ernaar om in de tweede helft van 2023 een nieuw Handboek CO2-Prestatieladder te presenteren. Uiteraard houdt SKAO rekening met een passende overgangstermijn, zodat alle organisaties voldoende tijd krijgen om dit handboek volledig te kunnen integreren.

NCI Certificering brengt u op de hoogte wanneer er meer informatie bekend is.

CO2-Prestatieladder