Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) stelt de overgang van trede 2 naar trede 3 uit tot 2025

Ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) hanteren vanaf 1 januari 2022 trede 2 op de Safety Culture Ladder. Het doel hiervan is om het veiligheids- en gezondheidsbewustzijn binnen de bouw te verhogen. De overgang van trede 2 naar trede 3 stond gepland voor 1 januari 2024, echter heeft de GCVB besloten deze overgang met één jaar uit te stellen. Dit houdt in dat per 1 januari 2025 trede 3 van de Safety Culture Ladder de eis is bij Veiligheid in Aanbesteding.

De reden dat de GCVB dit besluit neemt komt mede door de SCL-methodiek. 1 januari 2025 sluit beter aan op het ritme van de Safety Culture Ladder. Certificaten, statements en verklaringen zijn namelijk drie jaar geldig.

Organisaties gecertificeerd voor januari 2022
Organisaties die per 1 januari 2022 beoordeeld zijn op trede 2 kunnen de overstap naar trede 3 maken voor de verloopdatum van het certificaat. U ontvangt van NCI Certificering automatisch een offerte voor de nieuwe cyclus.

Organisaties gecertificeerd na 1 januari 2022
Organisaties die na 1 januari 2022 trede 2 van de Safety Culture Ladder hebben behaald of nog gaan behalen dienen voor 1 januari 2025 de overstap te maken naar trede 3. Daardoor zal het contract eerder opengebroken moeten worden. Vanaf 1 januari 2025 is het trede 2 statement niet meer inzetbaar bij Veiligheid in Aanbesteding.

Approved Self Assessment
Approved Self Assessment is een toetsing en leidt tot een verklaring zonder trede indicatie. De toetsing is gelijk gesteld aan een toetsing op trede 2, wat inhoudt dat Approved Self Assessment komt te vervallen. De GCVB geeft aan dat daarmee een niveau van bewijsmiddelen vervalt en de redelijke verhouding in het gedrang komt. De ondertekenaars stellen alles in het werk om hier een oplossing voor te vinden. Ze zoeken hierbij nadrukkelijk de samenwerking met de sector en brancheorganisaties.

NCI Certificering brengt u op de hoogte wanneer er meer informatie bekend is.

Safety Culture ladder