Gebruiksvriendelijkere SCL Webtool

De SCL Webtool is een handig hulpmiddel voor bedrijven. De online omgeving maakt het mogelijk een zelfevaluatie uit te voeren als onderdeel van de certificering. De SAQ-rapportage kan samen met de GAP-rapportage, het actieplan en statement in het dossier binnen de webtool geplaatst worden. U als gebruiker kunt derden, bijvoorbeeld een certificerende instelling, toegang geven tot deze documenten.

Gebruiksvriendelijker

Voor een nog gebruiksvriendelijkere ervaring zijn er een aantal updates doorgevoerd:

  1. De vragenlijst is herschreven zodat iedereen ‘m begrijpt.
  2. Voor niet-uitvoerende organisaties is er toelichting toegevoegd. Zo kunnen architecten-, ingenieurs- en adviesbureaus de vragen vertalen naar hun eigen situatie.
  3. Enkele vragen kregen een algemene toelichting waardoor ze makkelijker te interpreteren zijn.
  4. Verschillende webpagina’s zijn vernieuwd gemaakt. Zo zijn er voor bijvoorbeeld beheerders tips toegevoegd over hoe de vragenlijsten op een goede manier ingezet kunnen worden binnen het bedrijf.
  5. Van de vragenlijsten zijn gratis pdf’s beschikbaar voor geabonneerden. Ze zijn bedoeld voor intern gebruik en overleg.

Ga naar de SCL Webtool.

Over Safety Culture Ladder

Safety Culture Ladder (in Nederland bekend als “de Veiligheidsladder”) is een beoordelingsmethode om het veiligheids- en gezondheidsbewustzijn bij bedrijven te meten met als doel het aantal onveilige situaties terug te dringen. Voor bedrijven betekent dit een manier om op een passende manier een gedragsverandering door te voeren.

Safety Culture Ladder bestaat niet uit een checklist met controlepunten, maar wordt beoordeeld op basis van gesprekken met betrokkenen. Medewerkers uit alle lagen van de organisatie worden geïnterviewd, projecten worden bezocht en er worden rondgangen uitgevoerd. Op die manier toetst NCI Certificering het veiligheids- en gezondheidsbewustzijn binnen de organisatie.

Groepsinterviews bij Safety Culture Ladder