Digitaal Veiligheidspaspoort (DVP): nieuw trainingsprogramma

railAlert vernieuwt en verbetert het trainings- en examenprogramma voor het verkrijgen en verlengen van het Digitaal Veiligheidspaspoort (DVP).

In 2012 zijn de eerste DVP-passen uitgereikt en vanaf 2017 startte de hercertificeringen. De certificaten hebben een geldigheid van 5 jaar, wat betekent dat de eerste passen in 2022 verlopen. Voor railAlert tijd om het programma van training en toetsing te vernieuwen. Bij het ontwikkelen van de ideeën staat het vergroten van het veiligheidsbewustzijn voorop.

Daaruit zijn de volgende ideeën gekomen:

  • De geldigheid van de DVP wordt teruggebracht van 5 naar 1 jaar. DVP-pashouders verlengen door het jaarlijks volgen van een veiligheidsgedragstraining. Met deze intensivering wordt branchebreed een blijvend effect op veiligheidsgedrag nagestreefd. railAlert zorgt voor een divers aanbod aan bouwstenen waaruit gekozen kan worden.
  • Medewerkers in dienst van een bedrijf met een trede 4 of 5 op de Safety Culture Ladder en waarvan het DVP 2.0 verloopt, krijgen automatisch een verlenging van hun DVP tot begin 2024. Deze bedrijven investeren al aantoonbaar in veiligheidsbewustwording en -gedrag van hun medewerkers. Bedrijven die niet op de Safety Culture Ladder zijn gecertificeerd of die trede 3 of lager hebben, komen bij het verlopen van hun DVP 2.0 in aanmerking voor het volgen van bouwstenen bij Railcenter.
  • Het aanbod aan bouwstenen wordt verzorgd door Railcenter. Dit opleidings- en trainingscentrum heeft naast de faciliteiten in Amersfoort vier extra locaties in het land beschikbaar om de reistijd te verminderen. Na 2024 kunnen bedrijven er ook voor kiezen om zelf (onder voorwaarden) in company bouwstenen te ontwikkelen. Voor bedrijven die hier niet voor in aanmerking (willen) komen, verzorgt Railcenter het aanbod.
  • Het voornemen is om de huidige toetsen (Spoor, Metro en Perron) in de loop van 2022 uit te breiden met een domein bouwplaats. Men kan dan kiezen voor welk domein de toets gemaakt wordt. Deze toetsen worden ook geactualiseerd en uitgebreid met diverse arbo-gerelateerde vraagstukken om de toets aansprekender te maken en beter aan te laten sluiten op de werksituatie van de deelnemer.
  • De digitale leerweg wordt alleen in het Nederlands, Engels en Duits aangeboden. Op kosten van het bedrijf kan voor de toets een andere taal beschikbaar worden gesteld.

 

Meer informatie en het volledige bericht van railAlert vindt u hier: https://www.railalert.nl/nieuws/2021-10-29-nieuw-trainingsprogramma-voor-het-digitaal-veiligheidspaspoort-treinmetro