Digitaal Veiligheidspaspoort (DVP): nieuw trainingsprogramma

RailAlert vernieuwt en verbetert het trainings- en examenprogramma voor het verkrijgen en verlengen van het Digitaal Veiligheidspaspoort (DVP).

In 2012 zijn de eerste DVP-passen uitgereikt en vanaf 2017 startte de hercertificeringen. De certificaten hebben een geldigheid van 5 jaar, dat wil zeggen dat de eerste passen in 2022 verlopen. Om die reden vond railAlert het tijd om het programma van training en toetsing te vernieuwen. Tijdens ontwikkelen van de ideeën staat het vergroten van het veiligheidsbewustzijn voorop.

Daaruit zijn de volgende ideeën gekomen:

  • De geldigheid van de DVP wordt teruggebracht van 5 naar 1 jaar. DVP-pashouders verlengen door het jaarlijks volgen van een veiligheidsgedragstraining. Dankzij deze intensivering wordt branchebreed een blijvend effect op veiligheidsgedrag nagestreefd. railAlert zorgt voor een divers keuzeaanbod aan bouwstenen.
  • Medewerkers in dienst van een bedrijf met een trede 4 of 5 op de Safety Culture Ladder en waarvan het DVP 2.0 verloopt, krijgen automatisch een verlenging van hun DVP tot begin 2024. Deze bedrijven investeren al aantoonbaar in veiligheidsbewustwording en -gedrag van hun medewerkers. Bedrijven zonder certificaat op de Safety Culture Ladder of die trede 3 of lager hebben, komen bij het verlopen van hun DVP 2.0 in aanmerking voor het volgen van bouwstenen bij Railcenter.
  • Het aanbod aan bouwstenen verzorgd Railcenter. Dit opleidings- en trainingscentrum heeft naast de faciliteiten in Amersfoort vier extra locaties door Nederland beschikbaar om de reistijd te verminderen. Na 2024 is het mogelijk voor bedrijven om de keuze te maken om zelf (onder voorwaarden) in company bouwstenen te ontwikkelen. Voor bedrijven die hier niet voor in aanmerking (willen) komen, verzorgt Railcenter het aanbod.
  • Het voornemen is om de huidige toetsen in de loop van 2022 uit te breiden met een domein bouwplaats. Dit betekent dat men dan kan kiezen onder welk domein de toets valt. Deze toetsen zijn onder andere geactualiseerd en uitgebreid met diverse arbo-gerelateerde vraagstukken. Hierdoor is de toets aansprekender en sluit deze beter aan op de werksituatie van de deelnemer. 
  • Tot slot is de digitale leerweg alleen in het Nederlands, Engels en Duits. Echter zijn, op kosten van bedrijf, andere talen beschikbaar. 

Indien u meer informatie wil, lees dan het volledige bericht van railAlert hier: https://www.railalert.nl/nieuws/2021-10-29-nieuw-trainingsprogramma-voor-het-digitaal-veiligheidspaspoort-treinmetro