De nieuwe versie Safety Culture Ladder 2.0 is vanaf 1 januari 2024 van kracht

Wellicht heeft u al iets gehoord over de herziening van de Safety Culture Ladder. In de afgelopen jaren heeft een grote verbreding van het toepassingsgebied van de Safety Culture Ladder plaatsgevonden. In de eerste jaren werd de Safety Culture Ladder voornamelijk in de spoorsector toegepast, maar inmiddels is de interesse vanuit de overige sectoren toegenomen. Door de verbreding in sectoren kwamen er meer opmerkingen over de Safety Culture Ladder, zowel op het Handboek als op het Certificatieschema. Dit heeft geresulteerd in een volledige herziening van de Safety Culture Ladder en het ontstaan van de nieuwe versie: Safety Culture Ladder 2.0 (SCL 2.0).


Wat gaat er veranderen?

De Safety Culture Ladder 2.0 vervangt in de komende jaren de huidige versie Safety Culture Ladder. De norm brengt een aantal wijzigingen met zich mee, namelijk:

 • In de nieuwe versie wordt de bedrijfscultuur bekeken aan de hand van vijf thema’s, waar dit voorheen zes thema’s waren;
 • De beschrijving van de thema’s is meer op de bedrijfscultuur gericht;
 • De beschrijving van de trede 1 is toegevoegd. Trede 1 was in de vorige norm al aangegeven, maar nog niet beschreven. Dit is noodzakelijk om een logische opbouw van beschrijvingen mogelijk te maken;
 • De methode van wegen is aangepast.
 • De eisen aan de verslaglegging zijn aangepast. De rapportages mogen niet meer herleidbaar zijn tot een persoon.

 

Opbouw en inhoud van het certificatieschema
Zoals eerder benoemd wordt de bedrijfscultuur bekeken aan de hand van thema’s. In de vorige versie waren dit er zes, waar in de nieuwe versie vijf thema’s worden gehanteerd. De thema’s zijn als volgt:

 • Thema 1: Beleid en leiderschap;
 • Thema 2: Kennis en vaardigheden;
 • Thema 3: Primaire en secundaire processen;
 • Thema 4: Samenwerken met externen;
 • Thema 5: Leren en verbeteren.


Overgangstermijn

 • Vanaf 1 januari 2024 is SCL 2.0 toepasbaar;
 • Vanaf 1 januari 2025 is (her)certificatie uitsluitend mogelijk op SCL 2.0. Vervolgaudits kunnen nog wel tegen de oude versie worden uitgevoerd.
 • Vanaf 1 januari 2028 dienen alle uitgegeven, geldige certificaten gebaseerd te zijn op SCL 2.0.


Vragen?
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u ons bereiken +31 (0)181-481949. Wij kijken graag samen met u naar de mogelijkheden.