Certificaatuitreiking Eiffage Energie Système

Certificaatuitreiking Eiffage Energie Système: Afgelopen maand heeft onze auditor Marcel Oosterlee namens NCI Certificering het eerste Franse SCL trede 3 certificaat mogen overhandigen aan Eiffage Energie Système. De definitieve uitslag op basis van de Safety Culture Ladder score was dusdanig hoog dat onze auditoren ervan overtuigd zijn dat met een klein beetje extra inspanning vanuit Eiffage zelfs trede 4 haalbaar moet zijn.

Eiffage Energie Système, gefeliciteerd!

Meer informatie over Eiffage Energie Système? Bekijk hier de website!

Over Safety Culture ladder

Safety Culture Ladder (in Nederland bekend als “de Veiligheidsladder”) is een beoordelingsmethode om het veiligheids- en gezondheidsbewustzijn bij bedrijven te meten met als doel het aantal onveilige situaties terug te dringen. Voor bedrijven betekent dit een manier om op een passende manier een gedragsverandering door te voeren. 

Safety Culture Ladder bestaat niet uit een checklist met controlepunten, maar wordt beoordeeld op basis van gesprekken met betrokkenen. Medewerkers uit alle lagen van de organisatie worden geïnterviewd, projecten worden bezocht en er worden rondgangen uitgevoerd. Op die manier toetst NCI Certificering het veiligheids- en gezondheidsbewustzijn binnen de organisatie.

 

Safety Culture Ladder en NCI Certificering

NCI Certificering is vanaf dag één betrokken geweest bij het opzetten van de Safety Culture Ladder en we zijn op dit moment zelfs marktleider! We voeren beoordelingen niet alleen uit in Nederland en Duitsland, maar ook diverse bedrijven in onder andere België, Portugal en Engeland.
Safety Culture Ladder is een hele andere manier van auditen dan bijvoorbeeld een VCA en ISO. Naast de verplichte opleidingen die een auditor volgens de norm dient te volgen heeft NCI Certificering haar eigen professionele opleidingstraject.

NCI Certificering staat volledig en met vol enthousiasme achter deze norm. Wij vinden het een aanwinst voor de markt en zijn ervan overtuigd dat het bijdraagt aan het vergroten van veiligheids- en gezondheidsbewustzijn binnen organisaties. Het is onze missie deze norm voor iedere organisatie toepasbaar te maken. Daarom nemen wij deel aan het College van Deskundigen en wonen diverse harmonisaties en bijeenkomsten van het NEN (schemabeheerder) bij.

 

Eiffage

V.l.n.r.: Marcel Oosterlee (NCI Certificering) en meneer Graff
(Eiffage Energie Systèm)