Categorie: Persbericht

CO2-Prestatieladder

NCI Certificering behaalt accreditatie CO₂-Prestatieladder

Met trots delen wij u mede dat we de accreditatie voor de CO₂-Prestatieladder hebben behaald! Met deze accreditatie kunnen wij voldoen aan de stijgende vraag naar certificering op het gebied van CO₂-reductie.

Waarom CO₂-Prestatieladder?

De Prestatieladder stimuleert uw organisatie om de CO₂-uitstoot te reduceren en opgedane kennis te delen met collega’s en andere bedrijven. Het reduceren van uw eigen CO₂-uitstoot is onder andere mogelijk door zuiniger om te gaan met brandstof, materialen op een efficiëntere manier te gebruiken en/of door groene stroom in te kopen.

Organisaties reduceren met CO₂-Prestatieladder twee keer zo snel CO₂

Organisaties met het CO₂-prestatieladdercertificaat reduceren twee keer zo snel CO₂ als het Nederlands gemiddelde. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht. De gemiddelde CO₂-reductie in Nederland is 1,6% per jaar, organisaties met een certificaat op de Ladder reduceren 3,2% per jaar – 15 september 2018.

Gunningsvoordeel bij aanbesteding

Ook bij aanbestedingen wordt de CO₂-Prestatieladder gebruikt. Zo worden CO₂-gecertificeerde bedrijven financieel beloond door opdrachtgevers die dit managementsysteem gebruiken bij aanbestedingen. Hoe hoger het niveau op de ladder, hoe hoger uw gunningsvoordeel! De aanbestedende dienst of opdrachtgever bepaalt het gunningsvoordeel per niveau.

Lees hier meer over CO₂-Prestatieladder.

Accreditatie

NCI Certificering is naast CO₂-Prestatieladder geaccrediteerd voor het certificeren van managementsystemen zoals VCA, VCU, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 en ISO 27001. Een overzicht van de werkterreinen/branches waar NCI Certificering accreditatie voor heeft behaald kunt u hier bekijken.

Daarnaast certificeert NCI Certificering diverse andere normen die niet onder de Raad voor Accreditatie vallen zoals Safety Culture Ladder, Keurmerk Beveiliging, MVO, Werkplekbeveiliging en Personeelsteller.

Over NCI Certificering

Bij NCI Certificering gaat het om sfeer, het persoonlijke karakter en de betrokkenheid. Wij certificeren bedrijven van MKB tot multinationals op het gebied van veiligheid, gezondheid, kwaliteit en milieumanagement in diverse branches.

CO2-Prestatieladder

NCI Zertifizierung

NCI Certificering opent een vestiging in Duitsland

Het is zover! NCI heeft haar eerste buitenlandse vestiging geopend in Düsseldorf, Duitsland!

Net als in Nederland gaan wij in Duitsland organisaties op een persoonlijke, betrokken en transparante werkwijze certificeren! Ons team is daarom uitgebreid met Duitssprekende (native) auditoren en kantoorpersoneel. Ook is onze site nu te bewonderen in het Duits.

Wij zijn enorm trots op deze geweldige stap in de internationalisering van NCI Certificering. We groeien niet alleen in Nederland, maar ook daarbuiten!

Over NCI Certificering

Persoonlijk, transparant en betrokken; dat is waar NCI Certificering voor staat. We zijn onafhankelijk, professioneel en onpartijdig. We voeren audits zo uit dat ze als prettig worden ervaren.

Wat maakt het auditen door NCI Certificering zo anders?

Bij NCI Certificering gaat het om sfeer, het persoonlijke karakter en de betrokkenheid om samen hetzelfde doel te bereiken. Het certificeren gaat tenslotte niet zomaar ergens over. Uw organisatie toont met het behaalde certificaat namelijk uw verantwoordelijkheid op het gebied van veiligheid, kwaliteit en/of milieu. Het maakt niet uit hoe groot uw bedrijf is. Onze auditoren weten de te toetsen norm in het juiste perspectief te plaatsen.

Contactgegevens Duitsland

NCI Zertifizierung | Alt-Heerdt 104 40549 Düsseldorf Duitsland
+49 (0)211-63552452 | info@nci-zertifizierung.de | www.nci-zertifizierung.de

NCI Zertifizierung

NCI - Consensus

Samenwerking Consensus en NCI

Frank Laurentius en Rob Boele van Consensus Group — Hygiene & Health en Hanneke de Vries-Dahrs van NCI Certificering hebben, de coronarichtlijnen in acht nemend, een 3-jarige samenwerkingsovereenkomst getekend voor de (her)certificering van de managementsystemen op het gebied van Veiligheid, Kwaliteit, Milieu en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Consensus vindt het belangrijk zowel intern als extern gebruik te maken van deze managementsystemen. NCI Certificering verzorgt de komende 3 jaar de (her)certificering van hun managementsystemen VCA*, ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 en MVO. Daarnaast worden zij door ARBO Rotterdam geadviseerd en begeleid met het opzetten en muteren van de managementsystemen.

We kijken uit naar een, voor alle partijen, succesvolle en plezierige samenwerking!

Waarom certificeren?
 • U toont met trots uw verantwoordelijkheden.
 • Grotere kans op toename van klanten en/of opdrachten.
 • Vergroten van tevredenheid bij onder andere klanten, leveranciers, medewerkers, omwonenden.
 • U krijgt nieuwe inzichten in uw eigen processen.
 • Mogelijke kostenbesparingen.
 • Voorsprong op concurrentie door certificering.

NCI Certificering

Persoonlijk, transparant en betrokken; dat is waar NCI Certificering voor staat. We zijn onafhankelijk, professioneel en onpartijdig. We voeren audits zo uit dat ze als prettig worden ervaren.

U kunt bij ons terecht voor de certificering van VCA, VCU, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001 en CO₂-Prestatieladder. Daarnaast certificeren we diverse andere normen die niet onder de Raad voor Accreditatie vallen. Denk daarbij aan Safety Culture Ladder, Keurmerken Beveiliging, MVO, Werkplekbeveiliging en Personeelsteller.

NCI - Consensus

Van Spijker uitreiking

Uitreiking SCL Original certificaat aan Van Spijker Infrabouw B.V.

Met trots heeft het Nederlands Certificatie Instituut (NCI), gevestigd in Oostvoorne, het SCL Original trede 3 certificaat uitgereikt aan Van Spijker Infrabouw B.V. in Meppel. Hanneke de Vries, directrice NCI, reikte het certificaat SCL Original trede 3 certificaat op donderdag 2 juli 2020 uit op het hoofdkantoor van Van Spijker Infrabouw B.V.

Van Spijker Infrabouw B.V. is een familiebedrijf dat sinds 1980 infrastructurele bouwwerken realiseert.

Wilt u ook beoordeeld worden tegen de Safety Culture Ladder (Veiligheidsladder) of een andere norm? Neem gerust contact met ons op via telefoonnummer 0181-481949 of e-mailadres info@nci-bv.nl. of vraag hier een vrijblijvende offerte aan.

We maken graag persoonlijk kennis!

Over Safety Culture Ladder

Safety Culture Ladder (in Nederland bekend als “de Veiligheidsladder”) is een beoordelingsmethode om het veiligheids- en gezondheidsbewustzijn bij bedrijven te meten met als doel het aantal onveilige situaties terug te dringen. Voor bedrijven betekent dit een manier om op een passende manier een gedragsverandering door te voeren.

Safety Culture Ladder bestaat niet uit een checklist met controlepunten, maar wordt beoordeeld op basis van gesprekken met betrokkenen. Medewerkers uit alle lagen van de organisatie worden geïnterviewd, projecten worden bezocht en er worden rondgangen uitgevoerd. Op die manier toetst NCI Certificering het veiligheids- en gezondheidsbewustzijn binnen de organisatie.

Van Spijker uitreiking

NCI-veiligheidsladder

Veiligheidsladder: Kabelaannemers en Boorbedrijven aangepaste ‘overgangsregeling’

Persbericht van ProRail, verzonden op 23 april 2019

Op 10 december 2018 heeft ProRail u geïnformeerd over haar besluit om per 1 juli 2019 de overgangsregeling aan te passen. Vanaf nu is trede 3 van de Veiligheidsladder het minimum in de erkenningsregeling van ProRail, branchedeel ‘Kabelaannemers en Boorbedrijven’. ProRail vindt het belangrijk dat juist ook de Kabelaannemers en Boorbedrijven actief zijn in het verder verbeteren van de veiligheidscultuur.

Op de ALV van de branchevereniging NSTT van 21 maart jl. heeft ProRail de ambities ten aanzien van de Veiligheidsladder nader toegelicht. Tijdens die bijeenkomst zijn de nodige vragen gesteld over dit besluit. De erkende kabel- en boorbedrijven staan achter het besluit om de Veiligheidsladder toe te passen. Echter uiten zij de vrees dat een aantal bedrijven niet direct slaagt voor trede 3 van de Veiligheidsladder. Door de verplichte wachttijd van een half jaar op een heraudit, halen zij de deadline van 9 juli 2019 niet. Een versoepeling van het besluit zou voor deze bedrijven dan ook welkom zijn.

ProRail heeft reeds het voornemen aangekondigd de Veiligheidsladder op enig moment op te zullen nemen in de erkenningsregeling van ProRail. Wij willen graag gehoor geven aan de wens van een ‘overgangsregeling’. Het wordt gewaardeerd dat bedrijven reeds zijn gestart met de voorbereidingen om mimimaal Veiligheidsladder trede 3 te behalen. Mocht de certificatie op trede 3 onverhoopt niet voor 1 juli 2019 behaald zijn, dan is er een tegemoetkoming voor deze bedrijven.

Bedrijven die voor 1 juli 2019 aantoonbaar een audit (minimaal trede 3) op de Veiligheidsladder hebben ondergaan, maar daar niet voor geslaagd zijn, krijgen een uitstel van de verplichting tot 1 januari 2020. Uiterlijk 31 december 2019 moeten deze bedrijven beschikken over Veilig Bewust Certificaat, minimaal trede 3. Voor bedrijven die niet voor 1 juli 2019 aantoonbaar een audit hebben gedaan, geldt een dergelijk uitstel niet.

Brancheverenigingen als de Klankbordgroep Kabelwerken Railinfra (KKR) en de Nederlandse vereniging voor Sleufloze Technieken en Toepassingen (NSTT) alsmede de spooraannemers en railAlert worden van dit besluit op de hoogte gebracht.

NCI-veiligheidsladder

Uitreiking Flash

NCI reikt het ISO 9001 certificaat uit aan Flash PMN België

Gisteren hebben wij met trots het NEN-EN-ISO 9001:2015 certificaat mogen uitreiken aan Flash Private Mobile Networks België.

Leonie Mellema – Hoendervangers, marketing & sales medewerker bij NCI: “Flash PMN Nederland was één van de eerste bedrijven die NCI, ongeveer 16 jaar geleden, mocht certificeren tegen de VCA-norm. De drijfveer en motivatie waarmee Flash doorontwikkeld, is mooi om te zien. In 2017 hebben wij Flash PMN Nederland ook mogen certificeren volgens de ISO 9001. We zijn daarom extra trots dat nu ook Flash PMN België gecertificeerd is tegen de ISO 9001.”

 

ISO 9001 – Kwaliteitsmanagementsysteem

De ISO 9001 is een internationaal erkende norm, uitgegeven door de International Standardization Organization (ISO). Het betreft een hulpmiddel bij het ontwikkelen, invoeren en verbeteren van een effectief kwaliteitsmanagementsysteem.

Waarom ISO 9001?

Door het ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem te implementeren binnen uw bedrijf ontstaan er inzichten en beheersing van uw bedrijfsprocessen, waardoor gericht verbeteringen kunnen worden aangebracht. Uiteindelijk leidt dit tot:

 • Risicovermindering / minder fouten
 • Kostenbesparing
 • Meer tevredenheid bij medewerkers, klanten en leveranciers
 • Toename van klanten en/of opdrachten
 • Een certificaat waarmee u verantwoordelijkheid toont op het gebied van kwaliteit!

ISO 9001 wordt ook wel versimpeld weergegeven:

 • Zeg wat je doet
 • Doe wat je zegt
 • Bewijs het

Wilt u meer informatie over ISO 9001 certificering? Neem gerust contact met ons op via het telefoonnummer 0181-481949 of mail ons info@nci-bv.nl.

Uitreiking Flash

Het tweede certificaat voor de Veiligheidsladder in Duitsland is een feit

Het certificaat voor de ‘Veiligheidsladder’ (SCL) in Duitsland is uitgereikt door het Nederlands Certificatie Instituut (NCI) aan Matthäi Bauunternehmen GmbH & Co. KG.

“We waren zeer vereerd om in Duitsland het tweede bedrijf te mogen beoordelen tegen trede 3 van de Veiligheidsladder” zegt directrice Hanneke de Vries van NCI, ‘Tijdens de audit hebben onze auditoren een gastvrijheid ervaren dat was fantastisch! Uiteraard had dit geen invloed op ons oordeel. Matthäi heeft dit certificaat echt verdiend vanwege de inspanning, maar ook omdat ze echt weten wat een veiligheidscultuur is. Wat we hebben gezien is een organisatie waar de lijnen kort zijn tussen bestuur, managers en operationele medewerkers. Het heeft een familiaal karakter en dat geeft de mogelijkheid om in een constante dialoog bezig te zijn met gezondheid en veiligheid. De organisatie heeft een goed bewustzijn van wat veiligheidsgedrag betekent en hoe het kan worden beïnvloed.”

Ad Huijbregts, Safety Advisor bij TenneT was ook aanwezig bij de uitreiking aangezien Matthäi Bauunternehmen GmbH & Co. KG. de 2e Duitse contractor van TenneT is die trede 3 van de SCL heeft behaald.

Over Safety Culture Ladder

Safety Culture Ladder (in Nederland bekend als “de Veiligheidsladder”) is een beoordelingsmethode om het veiligheids- en gezondheidsbewustzijn bij bedrijven te meten met als doel het aantal onveilige situaties terug te dringen. Voor bedrijven betekent dit een manier om op een passende manier een gedragsverandering door te voeren.

Safety Culture Ladder bestaat niet uit een checklist met controlepunten, maar wordt beoordeeld op basis van gesprekken met betrokkenen. Medewerkers uit alle lagen van de organisatie worden geïnterviewd, projecten worden bezocht en er worden rondgangen uitgevoerd. Op die manier toetst NCI Certificering het veiligheids- en gezondheidsbewustzijn binnen de organisatie.

Uitreiking-Fluxpower

Het eerst behaalde SAQ+ statement voor de Veiligheidsladder is uitgereikt!

Het eerst behaalde SAQ+ statement voor de Veiligheidsladder is uitgereikt.

Vorig jaar heeft TenneT om het veiligheidsbewustzijn te verhogen en de veiligheidscultuur te versterken de Veiligheidsladder als criteria in de selectiefase van haar inkooptraject meegenomen. Fluxpower B.V. kreeg, net als vele andere leveranciers van TenneT, de opdracht eind 2018 minimaal beoordeeld te zijn volgens de ‘Self Assessment Questionnaire+’ (SAQ+) . Vol enthousiasme is Fluxpower met de Veiligheidsladder aan de slag gegaan.

Met trots melden wij dat het allereerste statement voor de ‘Self Assessment Questionnaire+’, trede 3 dinsdag 23 januari 2018 is uitgereikt door Hanneke de Vries, directeur van het Nederlands Certificatie Instituut (NCI) aan Frans van Hofwegen, directeur van Fluwpower B.V.

“Twee maanden geleden hebben wij het allereerste Duitse Veiligheidsladder certificaat (SCL) mogen uitreiken en nu het eerste SAQ+ statement in Nederland. Hier zijn we trots op! Fluxpower B.V. biedt dienstverlening bij de realisatie, onderhoud en renovatie van hoogspanningsinstallaties. Fluxpower B.V. heeft met het behalen van het SAQ+ statement aangetoond dat zij bewust omgaan met veiligheid binnen de gehele organisatie.” zegt Hanneke de Vries.

Safety Culture Ladder en NCI Certificering

NCI Certificering is vanaf dag één betrokken geweest bij het opzetten van de Safety Culture Ladder en we zijn op dit moment zelfs marktleider! We voeren beoordelingen niet alleen uit in Nederland en Duitsland, maar ook diverse bedrijven in onder andere België, Portugal en Engeland.

Safety Culture Ladder is een hele andere manier van auditen dan bijvoorbeeld een VCA en ISO. Naast de verplichte opleidingen die een auditor volgens de norm dient te volgen heeft NCI Certificering haar eigen professionele opleidingstraject.

NCI Certificering staat volledig en met vol enthousiasme achter deze norm. Wij vinden het een aanwinst voor de markt en zijn ervan overtuigd dat het bijdraagt aan het vergroten van veiligheids- en gezondheidsbewustzijn binnen organisaties. Het is onze missie deze norm voor iedere organisatie toepasbaar te maken. Daarom nemen wij deel aan het College van Deskundigen en wonen diverse harmonisaties en bijeenkomsten van het NEN (schemabeheerder) bij.

Uitreiking-Fluxpower

Het eerst behaalde certificaat in Duitsland voor de Veiligheidsladder!

PERSBERICHT- 22 november 2017, Langen Duitsland

Het eerst behaalde certificaat voor de Veiligheidsladder in Duitsland is een feit.

Het certificaat voor de ‘Safety Culture Ladder’ (SCL) is uitgereikt door het Nederlands Certificatie Instituut (NCI) aan SPIE SAG GmbH, Geschäftsbereich Hochspannungsprojekte.

SPIE-SAG GmbH Geschäftsbereich Hochspannungsprojekte is een onderdeel van SPIE wat zich specialiseert in het realiseren van projecten voor bovengrondse hoogspanningsverbindingen.

“We waren zeer vereerd om SPIE SAG te mogen beoordelen tegen trede 3 van de Veiligheidsladder” zegt directeur Hanneke de Vries van het NCI, ‘ze mogen zeer trots zijn op dit mooie resultaat”. Het certificaat werd in ontvangst genomen door Andreas Pilot, Business Unit manager “We zijn heel blij met dit resultaat echter voor ons gaat het niet om het papiertje maar om het verbeteren van het veiligheidsbewustzijn binnen onze organisatie en de Safety Culture Ladder heeft ons goed op weg geholpen om dit te realiseren”. Christian Neumann de projectcoördinator voegt hieraan toe “SPIE-SAG is echt bezig is om het veiligheidsbewustzijn te verhogen, maar we zijn wel realistisch en zien dat een cultuurverandering langzaam gaat.

Oscar van Aagten, Senior Advisor Safety Strategy bij TenneT was ook aanwezig bij de uitreiking aangezien SPIE SAG de 1e Duitse contractor van TenneT is die trede 3 van de SCL heeft behaald.

Uitreiking-SAG
Van links naar rechts: Oscar van Aagten (TenneT), Jan Scheijen (SPIE-SAG), Andreas Pilot (SPIE-SAG), Christian Neumann (SPIE-SAG), Hanneke de Vries (NCI) en Astrid Plettenburg (NCI).

NCI reikt het 4000ste certificaat uit aan Dibec Spoorwegveiligheid B.V.

Wat gaat de tijd snel, twee jaar na het 3000ste certificaat heeft het in Oostvoorne gevestigde Nederlands Certificatie Instituut (NCI) opnieuw een mijlpaal behaald. Het 4000ste certificaat werd onlangs door Hanneke de Vries, directeur NCI, uitgereikt aan Pim Ringenier, bedrijfsleider van Dibec Spoorwegveiligheid B.V. te Arnhem.

NCI is een onafhankelijke en deskundige certificerende instelling van diverse managementsystemen (Veiligheid, Kwaliteit, Milieu, Arbo en diverse keurmerken). “Onze missie is om audits zo uit te voeren dat u het als prettig ervaart. Het gaat om de sfeer, het persoonlijke karakter en het enthousiasme om samen met de auditee hetzelfde doel te bereiken, namelijk het behalen van een certificaat met toegevoegde waarde!” zegt Hanneke de Vries. Het 4000ste certificaat is uitgereikt aan
Dibec Spoorwegveiligheid. Zij oefent werkplekbeveiligingsactiviteiten uit in de railinfra. Ze hebben een VCA**, ISO 9001:2015 en een Werkplekbeveiligingscertificaat behaald. Dat is een geweldig prestatie!

Nu op naar de 5000!

NCI is de laatste weken druk bezig geweest om het certificaat in een nieuw jasje te steken. Vanaf heden ontvangt u na een (her)certificering ons vernieuwde certificaat!

Waarom certificeren?
 • U toont met trots uw verantwoordelijkheden.
 • Grotere kans op toename van klanten en/of opdrachten.
 • Vergroten van tevredenheid bij onder andere klanten, leveranciers, medewerkers, omwonenden.
 • U krijgt nieuwe inzichten in uw eigen processen.
 • Mogelijke kostenbesparingen.
 • Voorsprong op concurrentie door certificering.