Categorie: Nieuws

Groepsinterviews bij Safety Culture Ladder

Groepsinterviews bij Safety Culture Ladder audits toegestaan

NEN heeft besloten dat het toegestaan is om groepsinterviews te houden bij Safety Culture Ladder audits, mits er sprake is van een auditteam. Uit bijwoningen is gebleken dat zowel certificerende instellingen als gecertificeerde organisaties deze methode een goede aanvulling vonden. Bij het houden van groepsinterviews gelden de volgende voorwaarden:

 • De kwaliteit van de groepsinterviews moet tenminste gelijk zijn aan de kwaliteit van individuele interviews;
 • Groepsinterviews moeten een aanvulling zijn op de individuele interviews, groepsinterviews mogen niet dienen als vervanging van de individuele interviews;
 • Groepsinterviews hebben geen invloed op de totale audittijd besteding;
 • In het auditrapport moeten de namen zijn vermeld van alle deelnemers aan een groepsinterview;
 • De groep te interviewen personen mag uit maximaal 10 personen bestaan;
 • De auditoren moeten bij de groepsinterviews zorgen dat alle aanwezigen bij het interview worden betrokken, ook dient iedereen zijn/haar mening te kunnen uiten;
 • Een leidinggevende moet aanwezig zijn bij een groepsinterview ter beoordeling van het auditteam.
Groepsinterviews
Groepsinterviews bij Safety Culture Ladder

CO2-Prestatieladder

Het Handboek CO2-Prestatieladder krijgt een update

CO2-reductie is tegenwoordig niet meer uit het nieuws weg te denken. Dit is voor veel organisaties een aanleiding om met de CO2-Prestatieladder aan de slag te gaan. Aan de hand van het Handboek CO2-Prestatieladder zorgen organisaties ervoor dat zij aan alle eisen en richtlijnen voldoen. Omdat het klimaatprobleem nog steeds gaande is, wordt er kritisch gekeken naar het Handboek CO2-Prestatieladder. Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) vindt het tijd voor meer afrekenbare doelstellingen en daarom krijg het Handboek CO2-Prestatieladder een update.

In 2020 heeft het CO2-Handboek de laatste update gekregen, namelijk Handboek CO2-Prestatieladder 3.1. Vervolgens is SKAO begonnen met het verzamelen van feedback bij gecertificeerde organisaties. Op basis van deze informatie heeft SKAO de kaders met betrekking tot reductiedoelstellingen strikter gemaakt en wordt de focus gelegd op de ambitie binnen organisaties. De ladder blijft nog steeds breed toegankelijk voor alle typen organisaties.

SKAO streeft ernaar om in de tweede helft van 2023 een nieuw Handboek CO2-Prestatieladder te presenteren. Uiteraard houdt SKAO rekening met een passende overgangstermijn, zodat alle organisaties voldoende tijd krijgen om dit handboek volledig te kunnen integreren.

NCI Certificering brengt u op de hoogte wanneer er meer informatie bekend is.

CO2-Prestatieladder

Groepsinterviews bij Safety Culture Ladder

Vanaf 1 oktober 2022 is SAQ Compact ook bij SCL Light toegestaan

Safety Culture Ladder kent verschillende producten: SCL Original, SCL, SCL Light en Approved Self Assessment. Wanneer u met Safety Culture Ladder aan de slag wilt, kiest u één van deze producten. Bij elk product behoort een assessment om de norm te kunnen toetsen. De keuze voor het product bepaalt welk assessment u kunt of moet gebruiken. NEN heeft twee assessments ontwikkeld, de verkorte assessment ‘SAQ Compact’ en de gedetailleerde assessment ‘SAQ Extended’.

Tot voorkort was het niet mogelijk om de SAQ Compact toe te passen op SCL Light. De NEN heeft gemerkt dat het aantal te beantwoorden vragen en de moeilijkheidsgraad van de vragen in de SAQ Extended veel organisaties afschrikt met als gevolg dat organisaties eerder de keuze maken voor Approved Self Assessment. NEN heeft daarom besloten vanaf 1 oktober 2022 SAQ Compact ook toe te staan bij SCL Light.

Hoe zit het nu?

 • SCL Original > vrije keuze
 • SCL > vrije keuze
 • SCL Light > SAQ Compact (nieuw) of SAQ Extended
 • Approved Self Assessment > SAQ Compact
Groepsinterviews bij Safety Culture Ladder

Groepsinterviews bij Safety Culture Ladder

Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) stelt de overgang van trede 2 naar trede 3 uit tot 2025

Ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) hanteren vanaf 1 januari 2022 trede 2 op de Safety Culture Ladder. Het doel hiervan is om het veiligheids- en gezondheidsbewustzijn binnen de bouw te verhogen. De overgang van trede 2 naar trede 3 stond gepland voor 1 januari 2024, echter heeft de GCVB besloten deze overgang met één jaar uit te stellen. Dit houdt in dat per 1 januari 2025 trede 3 van de Safety Culture Ladder de eis is bij Veiligheid in Aanbesteding.

De reden dat de GCVB dit besluit neemt komt mede door de SCL-methodiek. 1 januari 2025 sluit beter aan op het ritme van de Safety Culture Ladder. Certificaten, statements en verklaringen zijn namelijk drie jaar geldig.

Organisaties gecertificeerd voor januari 2022
Organisaties die per 1 januari 2022 beoordeeld zijn op trede 2 kunnen de overstap naar trede 3 maken voor de verloopdatum van het certificaat. U ontvangt van NCI Certificering automatisch een offerte voor de nieuwe cyclus.

Organisaties gecertificeerd na 1 januari 2022
Organisaties die na 1 januari 2022 trede 2 van de Safety Culture Ladder hebben behaald of nog gaan behalen dienen voor 1 januari 2025 de overstap te maken naar trede 3. Daardoor zal het contract eerder opengebroken moeten worden. Vanaf 1 januari 2025 is het trede 2 statement niet meer inzetbaar bij Veiligheid in Aanbesteding.

Approved Self Assessment
Approved Self Assessment is een toetsing en leidt tot een verklaring zonder trede indicatie. De toetsing is gelijk gesteld aan een toetsing op trede 2, wat inhoudt dat Approved Self Assessment komt te vervallen. De GCVB geeft aan dat daarmee een niveau van bewijsmiddelen vervalt en de redelijke verhouding in het gedrang komt. De ondertekenaars stellen alles in het werk om hier een oplossing voor te vinden. Ze zoeken hierbij nadrukkelijk de samenwerking met de sector en brancheorganisaties.

NCI Certificering brengt u op de hoogte wanneer er meer informatie bekend is.

Safety Culture ladder

Logo SCOOR-RMZO

Keurmerk SCOOR-RMZO

Continu is NCI Certificering bezig met het uitbreiden van haar dienstenpakket. Met trots delen wij u mede dat wij vanaf dit jaar ook de audits mogen verzorgen conform de certificeringsregeling van het keurmerk SCOOR-RMZO.

SCOOR-RMZO bewaakt de kwaliteit van opleidingen voor leden van ondernemingsraden door certificering van or-opleidingsbureaus en registratie van or-opleiders. Door het keurmerk SCOOR-RMZO wordt inzichtelijk gemaakt voor or’s welke bureaus en opleiders aan de juiste kwaliteitseisen voldoen.

Meerwaarde voor or, pvt en bestuurder

Goede scholing is belangrijk voor de bevordering van medezeggenschap in een organisatie. Waar zou een bestuurder zijn zonder een or of pvt als goede gesprekspartner?

Opleiding en ontwikkeling van or- en pvt-leden vraagt om een investering, zowel qua tijd als geld. Maar, je krijgt er ook iets voor terug. Niet alleen maakt meer kennis over onderwerpen van een or of pvt een prettige en deskundige sparringpartner, ook het leren van verschillende vaardigheden draagt hier aan bij. Dit komt bovendien (de snelheid van) het besluitvormingsproces ten goede.

Door een scholing of training te laten verzorgen door een opleidingsbureau of opleider die is aangesloten bij SCOOR-RMZO weet je dat deze aan bepaalde kwaliteitseisen voldoet en een goede investering is.

Logo SCOOR-RMZO

“Certificeren is eenvoudiger dan het lijkt”

De één kijkt er tegenop, voor de ander is het gesneden koek. Certificeren is een uitdagend proces, maar bij ImProvia Holding draaien ze er hun hand niet voor om. “Het is eenvoudiger dan het lijkt”, aldus Danny Fehling, Senior Quality and Safety Consultant bij ImProvia, technisch dienstverlener op het gebied van consultancy, engineering en realisatie. Sinds een aantal jaar worden ze door NCI Certificering gecertificeerd voor ISO 9001, ISO 14001 en VCA**.

NCI Certificering is geen onbekende voor ImProvia. Danny Fehling: “Als adviseur adviseer ik klanten regelmatig om offertes aan te vragen bij NCI Certificering vanwege de goede prijs/kwaliteitverhouding. Toen wij zelf op zoek waren naar een nieuwe CI (certificerende instelling) kwam NCI Certificering daarom al snel naar boven. Wij zochten een instelling die kon meebewegen met de veranderingen in onze organisatie. NCI Certificering gaat goed om met de dynamiek van ImProvia en plant en informeert tijdig.”

Waarom certificeren?

Certificeren is misschien iets waar uw bedrijf nog niet aan gedacht heeft, maar volgens Danny Fehling zijn er alleen maar voordelen. “Bij de start in 2009 ging het ons vooral om het aanbrengen van regelmaat in de organisatie. Nu zorgt deze structuur voor gemak bij het uitvoeren van projecten voor klanten.” Daarbij wordt ISO 9001, vanwege de opzet, gezien als de kapstok waaraan alle andere normen worden opgehangen. “Uiteindelijk gaat dat systeem voor je werken omdat je structuur krijgt. Daardoor kun je op den duur efficiënter werken voor klanten die veiligheid en kwaliteit verwachten.” Er bestaat voor Fehling dan ook geen enkele twijfel: “Laat uw bedrijf zeker certificeren. Het levert op termijn meer op dan het je kost.”

Seminar Safety Culture Ladder op 8 februari wordt een webinar

Gezondheid en veiligheid staan bij ons bovenaan en daarom is besloten het seminar op dinsdag 8 februari 2022 om te zetten in een webinar.

Paul van Daal (Lead auditor – NCI Certificering) en Pepijn Cuypers (Senior adviseur veiligheidsmanagement en –cultuur bij Rijkswaterstaat) laten u op een interessante en interactieve manier kennis maken met Safety Culture Ladder en geven antwoord op al uw vragen. Zowel tijdens de presentatie als na afloop is er de mogelijkheid om vragen te stellen.

We beginnen om 13.00 uur en sluiten rond 17.00 uur af. Voor het webinar gebruiken we Microsoft Teams. Na aanmelding ontvangt u van ons een link naar de Teams meeting. Dit programma is ook zonder account te gebruiken.

Over Safety Culture Ladder

Safety Culture Ladder (in Nederland bekend als “de Veiligheidsladder”) is een beoordelingsmethode om het veiligheids- en gezondheidsbewustzijn bij bedrijven te meten met als doel het aantal onveilige situaties terug te dringen. Voor bedrijven betekent dit een manier om op een passende manier een gedragsverandering door te voeren.

Safety Culture Ladder bestaat niet uit een checklist met controlepunten, maar wordt beoordeeld op basis van gesprekken met betrokkenen. Medewerkers uit alle lagen van de organisatie worden geïnterviewd, projecten worden bezocht en er worden rondgangen uitgevoerd. Op die manier toetst NCI Certificering het veiligheids- en gezondheidsbewustzijn binnen de organisatie.

Meer informatie en het inschrijfformulier vindt u op onze website. Tot 8 februari!

We kijken terug op een mooi jaar. Namens het hele team van NCI Certificering: fijne feestdagen & een gelukkig en gezond 2022!

Fijne feestdagen & een gelukkig en gezond 2022!

Namens het hele team van NCI Certificering wens ik u fijne feestdagen en een gelukkig 2022. Maak er het beste van en het belangrijkste; pas goed op elkaar!

We kijken terug op een mooi jaar. Samen met u hebben we hard gewerkt om bij te dragen aan meer veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en kwaliteit. Ook in 2022 zien we uit naar een succesvolle samenwerking.
 
Hanneke de Vries

We kijken terug op een mooi jaar. Namens het hele team van NCI Certificering: fijne feestdagen & een gelukkig en gezond 2022!

Veranderen veiligheids- en gezondheidsbewustzijn kost tijd

“Veranderen veiligheids- en gezondheidsbewustzijn kost tijd”

Wilt u in aanmerking komen voor een aanbesteding van een ondertekenaar van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) dan heeft u vanaf volgend jaar een Safety Culture Ladder beoordeling nodig. Volgens Mustafa van UR Consultant is de Safety Culture Ladder een toevoeging voor ieder bedrijf. “Heb niet de illusie dat je binnen een paar maanden een verandering voor elkaar hebt”, benadrukt hij. “Het veranderen van het veiligheids- en gezondheidsbewustzijn van medewerkers heeft tijd nodig.”

Safety Culture Ladder wordt beoordeeld op basis van gesprekken met betrokkenen. Medewerkers uit alle lagen van de organisatie worden geïnterviewd, projecten worden bezocht en er worden rondgangen uitgevoerd. Op die manier toetst NCI Certificering het veiligheids- en gezondheidsbewustzijn binnen de organisatie. “Wij hebben dat bewustzijn vergroot door ons personeel te informeren over wat de Safety Culture Ladder inhoudt en door ze het Self Assessment in te laten vullen”, aldus Mustafa. “Daarna hebben we per bedrijfsaspect een actieplan opgesteld. Zo motiveren we personeel om zelf verbeterideeën aan te dragen en praten we niet zo zeer over sancties dan wel over beloningen.”

Betrokkenheid binnen de gehele organisatie

De Safety Culture Ladder focust zich niet op één groep medewerkers, maar wordt beoordeeld op basis van gesprekken met medewerkers uit alle lagen van de organisatie. Ook daar zijn ze zich bij UR Consultant van bewust. Mustafa: “Het leidinggevend personeel krijgt een meer coachende rol, er worden veiligheidscoaches aangesteld en ook bij de werving van ZZP’ers wordt gelet op houding en gedrag. Operationele medewerkers dagen we uit zelf met knelpunten te komen. Alles valt of staat met goede communicatie. Om de interne en externe communicatie op peil te krijgen, is een stagiair aan de slag gegaan.”

Aanspreken op gedrag en onveilige situaties

“Deze beoordelingsmethode heeft ons een verhoogd veiligheids- en gezondheidsbewustzijn gebracht en we durven elkaar nu aan te spreken op onveilig gedrag. Ook opdrachtgevers zien het leereffect van de Safety Culture Ladder. Daardoor is de communicatie met hen verbeterd. Zoals onze medewerkers elkaar aanspreken op gedrag, doen wij dat ook bij de opdrachtgevers. We kunnen met ze om de tafel om onveilige situaties te bespreken en samen tot oplossingen te komen. Dat is een omslag die niet van vandaag op morgen plaatsvindt, maar die langzaamaan onderdeel wordt binnen de sector. Geef en gun dat tijd”, vertelt Mustafa.

Lees hier meer over de Safety Culture Ladder.

Geïnteresseerd in een beoordeling? We maken graag persoonlijk kennis! Maak een afspraak of vraag een offerte aan. U kunt ons natuurlijk ook bereiken op 0181-481949 of info@nci-certificering.nl.

Veranderen veiligheids- en gezondheidsbewustzijn kost tijd

NCI Certificering reikt 6000ste certificaat uit!

NCI Certificering heeft op vrijdag 19 november het 6000ste certificaat uitgereikt aan Storm Firefighting Support International in Oostvoorne. Hanneke de Vries, directeur van NCI Certificering, reikte dit bijzondere certificaat uit aan directeur Maarten Storm. Storm Firefighting Support International is een dienstverlener voor de industrie en overheid op het gebied van (brand)veiligheid. Ze leveren daarbij (tijdelijke) blusmaterialen en brandbluspompen, zijn adviseur incidentenbestrijding, verkopen brandweervoertuigen en voorzien ook in veiligheidsopleidingen. Met het VCA* certificaat tonen ze aan iedere dag weer veilig en gezond aan de slag te gaan.

“Nog geen 1.5 jaar geleden reikten we het 5000ste certificaat uit. We durfden niet te dromen dat we al zo snel aan nummer 6000 zouden zitten. Een geweldige prestatie waar we trots op zijn!”, aldus Hanneke de Vries. “Het feit dat dit certificaat voor ‘de buurman’ is, maakt het extra speciaal.” Storm vult enthousiast aan: “Het is voor ons meer dan een certificaat. We willen niet enkel voldoen aan de verwachting, we willen ook vanuit onszelf veilig en verantwoord werken. Dit 6000ste certificaat is daarom echt de kers op de taart.”

NCI Certificering is al bijna 20 jaar een onafhankelijke en deskundige certificerende instelling van diverse managementsystemen. We certificeren zoals het hoort en plaatsen de te toetsen norm in het juiste perspectief. Voor ons zijn betrouwbaarheid en transparantie erg belangrijk. NCI Certificering is geaccrediteerd voor het certificeren van managementsystemen als VCA, VCU, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001 en CO2-Prestatieladder. Daarnaast certificeren we diverse andere normen zoals de Safety Culture Ladder, Keurmerk Beveiliging, MVO-wijzer, Werkplekbeveiliging en Personeelsteller.