Categorie: Geen categorie

De nieuwe versie Safety Culture Ladder 2.0 is vanaf 1 januari 2024 van kracht

Wellicht heeft u al iets gehoord over de herziening van de Safety Culture Ladder. In de afgelopen jaren heeft een grote verbreding van het toepassingsgebied van de Safety Culture Ladder plaatsgevonden. In de eerste jaren werd de Safety Culture Ladder voornamelijk in de spoorsector toegepast, maar inmiddels is de interesse vanuit de overige sectoren toegenomen. Door de verbreding in sectoren kwamen er meer opmerkingen over de Safety Culture Ladder, zowel op het Handboek als op het Certificatieschema. Dit heeft geresulteerd in een volledige herziening van de Safety Culture Ladder en het ontstaan van de nieuwe versie: Safety Culture Ladder 2.0 (SCL 2.0).


Wat gaat er veranderen?

De Safety Culture Ladder 2.0 vervangt in de komende jaren de huidige versie Safety Culture Ladder. De norm brengt een aantal wijzigingen met zich mee, namelijk:

 • In de nieuwe versie wordt de bedrijfscultuur bekeken aan de hand van vijf thema’s, waar dit voorheen zes thema’s waren;
 • De beschrijving van de thema’s is meer op de bedrijfscultuur gericht;
 • De beschrijving van de trede 1 is toegevoegd. Trede 1 was in de vorige norm al aangegeven, maar nog niet beschreven. Dit is noodzakelijk om een logische opbouw van beschrijvingen mogelijk te maken;
 • De methode van wegen is aangepast.
 • De eisen aan de verslaglegging zijn aangepast. De rapportages mogen niet meer herleidbaar zijn tot een persoon.

 

Opbouw en inhoud van het certificatieschema
Zoals eerder benoemd wordt de bedrijfscultuur bekeken aan de hand van thema’s. In de vorige versie waren dit er zes, waar in de nieuwe versie vijf thema’s worden gehanteerd. De thema’s zijn als volgt:

 • Thema 1: Beleid en leiderschap;
 • Thema 2: Kennis en vaardigheden;
 • Thema 3: Primaire en secundaire processen;
 • Thema 4: Samenwerken met externen;
 • Thema 5: Leren en verbeteren.


Overgangstermijn

 • Vanaf 1 januari 2024 is SCL 2.0 toepasbaar;
 • Vanaf 1 januari 2025 is (her)certificatie uitsluitend mogelijk op SCL 2.0. Vervolgaudits kunnen nog wel tegen de oude versie worden uitgevoerd.
 • Vanaf 1 januari 2028 dienen alle uitgegeven, geldige certificaten gebaseerd te zijn op SCL 2.0.


Vragen?
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u ons bereiken +31 (0)181-481949. Wij kijken graag samen met u naar de mogelijkheden.

Certificaatuitreiking SchimmelVrij Nederland

Afgelopen vrijdag heeft Gerrit Brink, lead auditor bij NCI Certificering, het VCA* certificaat mogen uitreiken aan SchimmelVrij Nederland. SchimmelVrij Nederland zorgt op een dagelijkse basis voor een schimmel- en vochtvrije werk- en leefomgeving. Nogmaals gefeliciteerd met het certificaat, jullie mogen trots zijn op dit resultaat!

Certificaatuitreiking TOP Management Consultants

Vandaag heeft Hanneke de Vries, directeur NCI Certificering, het ISO 9001 certificaat mogen uitreiken aan Mariëlle van den Hoek en Boudewijn Baan van Top Management Consultants. TOP (Training-Organisatie-Personeel) is een adviesbureau dat ervaring heeft in het bedienen van organisaties met QA/HSE advies en ondersteuning, training en strategisch management. Nogmaals gefeliciteerd met het certificaat, jullie mogen trots zijn op dit resultaat!

Certificaatuitreiking Klever Boor- en Perstechniek B.V.

Certificaatuitreiking aan Klever Boor- en Perstechniek B.V.

Woensdag 30 augustus heeft de certificaatuitreiking aan Klever Boor- en Perstechniek B.V. plaatsgevonden. Hanneke de Vries-Dahrs, Directeur NCI Certificering, heeft aan hen het Safety Culture Ladder trede 5 certificaat mogen uitreiken.

Auditoren Hepke van der Weg en Taco Buissant zijn onder de indruk over de enorme rol die veiligheid en gezondheid speelt binnen Klever Boor-en Perstechniek B.V. ‘Het team heeft keihard gewerkt met als resultaat trede 5, een volledige teamprestatie en alle lof.’

Hanneke de Vries-Dahrs mocht het certificaat uitreiken aan Martin Klever, Algemeen Directeur, Hans Foppele, Operationeel Manager, en Kees den Uil, bedrijfsleider. Een resultaat om trots op te zijn!

Certificaatuitreiking Klever Boor- en Perstechniek B.V.

CO2-Prestatieladder

Harmonisatieoverleg CO2-Prestatieladder

Het Centraal College van Deskundigen (CCvD) van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO) heeft na het harmonisatieoverleg CO2-prestatieladder het harmonisatiebesluit over het gebruik van hernieuwbare brandstoffen in de luchtvaart herzien. Wij delen deze wijzigingen graag met u.

 

Voor wie zijn deze wijzigingen relevant?

Dit harmonisatiebesluit is relevant voor certificaathouders die deelnemen aan hernieuwbare brandstoffen programma’s waarmee zij hun vliegemissies reduceren.

 

Wat wordt er gewijzigd?

De twee belangrijkste aanpassingen ten opzichte van het eerdere harmonisatiebesluit (uit 2021) zijn als volgt:

 • Het is niet meer toegestaan om de versterkte broeikaseffecten van emissies op grote hoogte te reduceren met hernieuwbare brandstoffen. Voor deze effecten maakt het immers niet uit of deze emissies veroorzaakt worden met fossiele of hernieuwbare brandstoffen. Het gevolg van deze wijziging is dat de emissiereductie significant lager kan uitvallen;
 • De tweede wijziging betreft een aanpassing in de rekenmethode. Die luidt dat nu gerekend dient te worden met een emissiefactor per liter hernieuwbare brandstof, in plaats van met een procentuele reductie. Deze verbetering is mogelijk omdat vanaf januari 2023 voor het eerst een factor per liter gepubliceerd wordt op co2emissiefactoren.nl.

 

Overgangstermijn

Dit besluit heeft als ingang 1 maart 2023 en is dus vanaf heden normatief. Er geldt een overgangstermijn van 6 maanden. Het betreft hier een methodewijziging, dus is het noodzakelijk dat certificaathouders het referentiejaar opnieuw berekenen.

CO2-Prestatieladder

NCI Certificering in de krant!

NCI Certificering in de krant!

9 maart 2023 is een bijzondere dag voor NCI Certificering. Op deze dag stonden wij namelijk met ons stukje in de krant. Daarin deelde Hanneke haar trots voor het NCI Certificering team en het 7000ste certificaat. Onderstaand kunt u het artikel lezen, maar u kunt natuurlijk ook een kijkje in de krant nemen (pagina 20): ‘NCI Certificering is trots op wat ze in 20 jaar bereikt heeft!’.

Neem bij vragen gerust contact met ons op via de contactpagina.

NCI Certificering in de krant!

NCI Certificering in de krant!

Werken bij NCI Certificering!

Heeft u onze nieuwe ‘werken bij NCI’ website al gezien? Op deze website staan al onze openstaande vacatures, maar collega’s nemen u ook graag mee in wat voor hun werken bij NCI Certificering zo leuk maakt! Neem vooral een kijkje op: werkenbijnci.nl 

Voor vragen kunt u op onze contactpagina terecht. Wij staan direct voor u klaar.

NCI-Certificering reikt 7000ste certificaat uit! Deze is uitgereikt op op 10 februari jl. aan MariFlex Group B.V. in Vlaardingen.

NCI-Certificering reikt 7000ste certificaat uit

NCI-Certificering reikt 7000ste certificaat uit op 10 februari jl. Het 7000ste certificaat is uitgereikt aan MariFlex Group b.v. in Vlaardingen. Hanneke de Vries-Dahrs, directeur NCI Certificering, reikt met trots het certificaat uit aan Walter van der Pluijm, Sales Director bij Mariflex Group. Walter van der Pluijm vertelt vol enthousiasme en passie over de organisatie. Mariflex Group is uitgegroeid tot een toonaangevend internationaal bedrijf dat onderhoud en testen verricht aan apparatuur voor vloeistofoverdracht. In de organisatie hebben zij kwaliteit, veiligheid en milieu hoog in het vaandel staan. Dit vertaalt zich dan ook in het aantal certificeringen dat zij bij NCI Certificering hebben behaald, namelijk NEN-ISO 45001:2018, 14001:2015, 9001:2015 en 27001:2017. Dit hebben ze behaald door samen te werken met Lars Evers van ARBO Rotterdam. Hij heeft Mariflex Group ondersteunt bij het behalen van de certificaten.

“Ik ben zo trots op het hele team van NCI Certificering” vertelt Hanneke de Vries-Dahrs, “Ik had dit 20 jaar geleden bij de start van mijn bedrijf nooit durven dromen. Dit hebben we met zijn allen bereikt door ‘te certificeren zoals het hoort’. Pragmatisch, transparant en persoonlijk met toegevoegde waarde voor de klant.”. Op naar het 8000ste certificaat!

Accreditatie herziene versie

Accreditatie herziene versie ISO 27001 behaald!

De accreditatie herziene versie ISO 27001 is behaald! Afgelopen december hebben wij u op de hoogte gebracht van de herziene versie ISO 27001:2022. Tot op heden was het voor bedrijven niet mogelijk om gecertificeerd te worden tegen deze herziene versie. Dit komt doordat certificerende instellingen eerst accreditatie moeten behalen. Vol trots mogen wij mededelen dat NCI Certificering de accreditatie heeft behaald! Dit betekent dat u vanaf vandaag door NCI Certificering gecertificeerd kunt worden voor ISO 27001:2022.

Bent u ISO 27001:2017 gecertificeerd?

Dan geldt voor u een overgangsregeling van drie jaar. Uiterlijk 31 oktober 2025 moet uw certificaat gebaseerd zijn op ISO 27001:2022. Wij raden u aan om de overgang naar ISO 27001:2022 te maken bij een hercertificering. Vanwege de wijzigingen in de norm is een certificerende instelling verplicht om een aantal zaken opnieuw in te zien. Door de overgang te maken bij de hercertificering bespaart u op uw kosten, dit komt door de minder benodigde uren. Mocht u ervoor kiezen om tijdens een controle- of afzonderlijke audit de overgang te maken, dan wordt hiervoor minstens 0,5 auditdag extra berekend.

Vragen?

Mocht u vragen hebben, dan kunt u ons bereiken op +31 (0)181-481949. We kijken graag samen met u naar de mogelijkheden.

Meer informatie over ISO 27001? 

Accreditatie herziene versie

Accreditatie herziene versie

Herziene versie ISO 27001

Op 25 oktober 2022 is de herziene versie ISO 27001:2022 gepubliceerd. Wij informeren u graag!

 

Over ISO 27001 – Informatiebeveiliging

Beveiliging van digitale privégegevens is nog nooit zo belangrijk geweest. U, uw klanten en andere belanghebbenden willen natuurlijk niet dat persoonsgegevens op straat komen te liggen door bijvoorbeeld een hack of datalek. ISO 27001 is een internationale norm die beschrijft hoe u kunt omgaan met het beveiligen van informatie. Met het managementsysteem voor informatiebeveiliging laat u zien verantwoordelijk en integer met de informatie binnen uw organisatie om te gaan.

 

Voor wie is ISO 27001 certificering interessant?

ISO 27001 is voor alle organisaties, ongeacht omvang of sector, die willen aantonen dat ze op een verantwoordelijke en serieuze manier omgaan met (digitale) informatiebeveiliging.

 

Wat gaat er veranderen?

ISO 27001:2022 vervangt in de komende drie jaar ISO 27001:2017. De herziene norm brengt een aantal wijzigingen met zich mee, namelijk:

 • Het aantal beheersmaatregelen neemt af van 114 in 14 clausules naar 93 in 4 clausules;
 • Er zijn 11 nieuwe beheersmaatregelen toegevoegd;
 • Er zijn 24 beheersmaatregelen samengevoegd;
 • Er zijn 58 beheersmaatregelen bijgewerkt.

 

Wat betekent dit voor u?
 • Er moet een GAP-analyse komen van ISO 27001;
 • De noodzakelijke wijzigingen zijn vastgelegd in het Information Security Management System (ISMS);
 • De Verklaring van Toepasselijkheid (VvT) is geactualiseerd;
 • Indien van toepassing is de risicobeoordeling bijgewerkt.

 

Wanneer is certificering tegen de herziene norm mogelijk?

Bent u ISO 27001 gecertificeerd? Dan geldt voor u een overgangsregeling van drie jaar. Uiterlijk 31 oktober 2025 moet uw certificaat gebaseerd zijn op ISO 27001:2022.

Bent u (nog) niet gecertificeerd en wilt u ISO 27001 gecertificeerd worden? Dan kunt u tot 31 oktober 2023 gecertificeerd worden volgens ISO 27001:2017. Mocht u kiezen voor deze optie, dan dient uw certificaat uiterlijk 31 oktober 2025 gebaseerd te zijn op ISO 27001:2022. Ook kunt u ervoor kiezen direct gecertificeerd te worden volgens ISO 27001:2022.

 

Accreditatie

NCI Certificering is al jaren geaccrediteerd voor ISO 27001:2017. Bij een herziene norm moeten alle certificerende instellingen opnieuw accreditatie behalen. Het streven is dat NCI Certificering in kwartaal 1 van 2023 accreditatie voor ISO 27001: 2022 behaalt. Wanneer de accreditatie voor de herziene norm definitief is kunnen wij u voor ISO 27001:2022 certificeren. Uiteraard brengen wij u hiervan op de hoogte.

 

Vragen?

Mocht u vragen hebben, dan kunt u ons bereiken op +31 (0)181-481949. Wij kijken graag samen met u naar de mogelijkheden.

Accreditatie herziene versie