Categorie: Geen categorie

Certificaatuitreiking Klever Boor- en Perstechniek B.V.

Woensdag 30 augustus heeft Hanneke de Vries-Dahrs, Directeur NCI Certificering, het Safety Culture Ladder trede 5 certificaat mogen uitreiken aan Klever Boor- en Perstechniek B.V.

Auditoren Hepke van der Weg en Taco Buissant zijn onder de indruk over de enorme rol die veiligheid en gezondheid speelt binnen Klever Boor-en Perstechniek B.V. ‘Het team heeft keihard gewerkt met als resultaat trede 5, een volledige teamprestatie en alle lof.’

Hanneke de Vries-Dahrs mocht het certificaat uitreiken aan Martin Klever, Algemeen Directeur, Hans Foppele, Operationeel Manager, en Kees den Uil, bedrijfsleider. Een resultaat om trots op te zijn!

CO2-Prestatieladder

Harmonisatieoverleg CO2-Prestatieladder

Het Centraal College van Deskundigen (CCvD) van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO) heeft het harmonisatiebesluit over het gebruik van hernieuwbare brandstoffen in de luchtvaart herzien. Wij delen deze wijzigingen graag met u.

 

Voor wie zijn deze wijzigingen relevant?

Dit harmonisatiebesluit is relevant voor certificaathouders die deelnemen aan hernieuwbare brandstoffen programma’s waarmee zij hun vliegemissies reduceren.

 

Wat wordt er gewijzigd?

De twee belangrijkste aanpassingen ten opzichte van het eerdere harmonisatiebesluit (uit 2021) zijn als volgt:

 • Het is niet meer toegestaan om de versterkte broeikaseffecten van emissies op grote hoogte te reduceren met hernieuwbare brandstoffen. Voor deze effecten maakt het immers niet uit of deze emissies veroorzaakt worden met fossiele of hernieuwbare brandstoffen. Het gevolg van deze wijziging is dat de emissiereductie significant lager kan uitvallen;
 • De tweede wijziging betreft een aanpassing in de rekenmethode. Die luidt dat nu gerekend dient te worden met een emissiefactor per liter hernieuwbare brandstof, in plaats van met een procentuele reductie. Deze verbetering is mogelijk omdat vanaf januari 2023 voor het eerst een factor per liter gepubliceerd wordt op co2emissiefactoren.nl.

 

Overgangstermijn

Dit besluit heeft als ingang 1 maart 2023 en is dus vanaf heden normatief. Er geldt een overgangstermijn van 6 maanden. Het betreft hier een methodewijziging, dus is het noodzakelijk dat certificaathouders het referentiejaar opnieuw berekenen.

CO2-Prestatieladder

NCI Certificering in de krant!

Op 9 maart 2023 stonden wij met ons stukje in de krant. Daarin deelde Hanneke haar trots voor het NCI Certificering team en het 7000ste certificaat. Onderstaand kunt u het artikel lezen, maar u kunt natuurlijk ook een kijkje in de krant nemen (pagina 20): ‘NCI Certificering is trots op wat ze in 20 jaar bereikt heeft!’.

 

Werken bij NCI Certificering!

Heeft u onze nieuwe ‘werken bij NCI’ website al gezien? Op deze website staan al onze openstaande vacatures, maar collega’s nemen u ook graag mee in wat voor hun werken bij NCI Certificering zo leuk maakt! Neem vooral een kijkje op: werkenbijnci.nl.

NCI Certificering reikt 7000ste certificaat uit!

NCI Certificering heeft op 10 februari jl. het 7000ste certificaat uitgereikt aan MariFlex Group b.v. in Vlaardingen. Hanneke de Vries-Dahrs, directeur NCI Certificering, reikt met trots het certificaat uit aan Walter van der Pluijm, Sales Director bij Mariflex Group. Walter van der Pluijm vertelt vol enthousiasme en passie over de organisatie. Mariflex Group is uitgegroeid tot een toonaangevend internationaal bedrijf dat onderhoud en testen verricht aan apparatuur voor vloeistofoverdracht. In de organisatie hebben zij kwaliteit, veiligheid en milieu hoog in het vaandel staan. Dit vertaalt zich dan ook in het aantal certificeringen dat zij bij NCI Certificering hebben behaald, namelijk NEN-ISO 45001:2018, 14001:2015, 9001:2015 en 27001:2017. Dit hebben ze behaald door samen te werken met Lars Evers van ARBO Rotterdam. Hij heeft Mariflex Group ondersteunt bij het behalen van de certificaten.

“Ik ben zo trots op het hele team van NCI Certificering” vertelt Hanneke de Vries-Dahrs, “Ik had dit 20 jaar geleden bij de start van mijn bedrijf nooit durven dromen. Dit hebben we met zijn allen bereikt door ‘te certificeren zoals het hoort’. Pragmatisch, transparant en persoonlijk met toegevoegde waarde voor de klant.”. Op naar het 8000ste certificaat!

Accreditatie herziene versie ISO 27001 behaald!

Afgelopen december hebben wij u op de hoogte gebracht van de herziene versie ISO 27001:2022. Tot op heden was het voor bedrijven niet mogelijk om gecertificeerd te worden tegen deze herziene versie. Dit komt doordat certificerende instellingen eerst accreditatie moeten behalen. Vol trots mogen wij mededelen dat NCI Certificering de accreditatie heeft behaald! Dit betekent dat u vanaf vandaag door NCI Certificering gecertificeerd kunt worden voor ISO 27001:2022.

Bent u ISO 27001:2017 gecertificeerd?

Dan geldt voor u een overgangsregeling van drie jaar. Uiterlijk 31 oktober 2025 moet uw certificaat gebaseerd zijn op ISO 27001:2022. Wij raden u aan om de overgang naar ISO 27001:2022 te maken bij een hercertificering. Vanwege de wijzigingen in de norm is een certificerende instelling verplicht om een aantal zaken opnieuw in te zien. Door de overgang te maken bij de hercertificering bespaart u op uw kosten, dit komt door de minder benodigde uren. Mocht u ervoor kiezen om tijdens een controle- of afzonderlijke audit de overgang te maken, dan wordt hiervoor minstens 0,5 auditdag extra berekend.

Vragen?

Mocht u vragen hebben, dan kunt u ons bereiken op +31 (0)181-481949. We kijken graag samen met u naar de mogelijkheden.

Meer informatie over ISO 27001? 

Herziene versie ISO 27001

Op 25 oktober 2022 is de herziene versie ISO 27001:2022 gepubliceerd. Wij informeren u graag!

 

Over ISO 27001 – Informatiebeveiliging

Beveiliging van digitale privégegevens is nog nooit zo belangrijk geweest. U, uw klanten en andere belanghebbenden willen natuurlijk niet dat persoonsgegevens op straat komen te liggen door bijvoorbeeld een hack of datalek. ISO 27001 is een internationale norm die beschrijft hoe u kunt omgaan met het beveiligen van informatie. Met het managementsysteem voor informatiebeveiliging laat u zien verantwoordelijk en integer met de informatie binnen uw organisatie om te gaan.

 

Voor wie is ISO 27001 certificering interessant?

ISO 27001 is voor alle organisaties, ongeacht omvang of sector, die willen aantonen dat ze op een verantwoordelijke en serieuze manier omgaan met (digitale) informatiebeveiliging.

 

Wat gaat er veranderen?

ISO 27001:2022 vervangt in de komende drie jaar ISO 27001:2017. De herziene norm brengt een aantal wijzigingen met zich mee, namelijk:

 • Het aantal beheersmaatregelen neemt af van 114 in 14 clausules naar 93 in 4 clausules;
 • Er zijn 11 nieuwe beheersmaatregelen toegevoegd;
 • Er zijn 24 beheersmaatregelen samengevoegd;
 • Er zijn 58 beheersmaatregelen bijgewerkt.

 

Wat betekent dit voor u?
 • Er moet een GAP-analyse komen van ISO 27001;
 • De noodzakelijke wijzigingen zijn vastgelegd in het Information Security Management System (ISMS);
 • De Verklaring van Toepasselijkheid (VvT) is geactualiseerd;
 • Indien van toepassing is de risicobeoordeling bijgewerkt.

 

Wanneer is certificering tegen de herziene norm mogelijk?

Bent u ISO 27001 gecertificeerd? Dan geldt voor u een overgangsregeling van drie jaar. Uiterlijk 31 oktober 2025 moet uw certificaat gebaseerd zijn op ISO 27001:2022.

Bent u (nog) niet gecertificeerd en wilt u ISO 27001 gecertificeerd worden? Dan kunt u tot 31 oktober 2023 gecertificeerd worden volgens ISO 27001:2017. Mocht u kiezen voor deze optie, dan dient uw certificaat uiterlijk 31 oktober 2025 gebaseerd te zijn op ISO 27001:2022. Ook kunt u ervoor kiezen direct gecertificeerd te worden volgens ISO 27001:2022.

 

Accreditatie

NCI Certificering is al jaren geaccrediteerd voor ISO 27001:2017. Bij een herziene norm moeten alle certificerende instellingen opnieuw accreditatie behalen. Het streven is dat NCI Certificering in kwartaal 1 van 2023 accreditatie voor ISO 27001: 2022 behaalt. Wanneer de accreditatie voor de herziene norm definitief is kunnen wij u voor ISO 27001:2022 certificeren. Uiteraard brengen wij u hiervan op de hoogte.

 

Vragen?

Mocht u vragen hebben, dan kunt u ons bereiken op +31 (0)181-481949. Wij kijken graag samen met u naar de mogelijkheden.

Trainingen en seminar

Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) stelt de overgang van trede 2 naar trede 3 uit tot 2025

Ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) hanteren vanaf 1 januari 2022 trede 2 op de Safety Culture Ladder. Het doel hiervan is om het veiligheids- en gezondheidsbewustzijn binnen de bouw te verhogen. De overgang van trede 2 naar trede 3 stond gepland voor 1 januari 2024, echter heeft de GCVB besloten deze overgang met één jaar uit te stellen. Dit houdt in dat per 1 januari 2025 trede 3 van de Safety Culture Ladder de eis is bij Veiligheid in Aanbesteding.

De reden dat de GCVB dit besluit neemt komt mede door de SCL-methodiek. 1 januari 2025 sluit beter aan op het ritme van de Safety Culture Ladder. Certificaten, statements en verklaringen zijn namelijk drie jaar geldig.

Organisaties gecertificeerd voor januari 2022
Organisaties die per 1 januari 2022 beoordeeld zijn op trede 2 kunnen de overstap naar trede 3 maken voor de verloopdatum van het certificaat. U ontvangt van NCI Certificering automatisch een offerte voor de nieuwe cyclus.

Organisaties gecertificeerd na 1 januari 2022
Organisaties die na 1 januari 2022 trede 2 van de Safety Culture Ladder hebben behaald of nog gaan behalen dienen voor 1 januari 2025 de overstap te maken naar trede 3. Daardoor zal het contract eerder opengebroken moeten worden. Vanaf 1 januari 2025 is het trede 2 statement niet meer inzetbaar bij Veiligheid in Aanbesteding.

Approved Self Assessment
Approved Self Assessment is een toetsing en leidt tot een verklaring zonder trede indicatie. De toetsing is gelijk gesteld aan een toetsing op trede 2, wat inhoudt dat Approved Self Assessment komt te vervallen. De GCVB geeft aan dat daarmee een niveau van bewijsmiddelen vervalt en de redelijke verhouding in het gedrang komt. De ondertekenaars stellen alles in het werk om hier een oplossing voor te vinden. Ze zoeken hierbij nadrukkelijk de samenwerking met de sector en brancheorganisaties.

NCI Certificering brengt u op de hoogte wanneer er meer informatie bekend is.

Safety Culture ladder

Certificaatuitreiking Volker Staal en Funderingen

Op 3 oktober heeft NCI Certificering een certificaatuitreiking van de Safety Culture Ladder gedaan. Volker Staal en Funderingen heeft namelijk trede 4 op de Safety Culture Ladder bereikt! NCI Certificering heeft het genoegen om het certificaat te overhandigen. Gefeliciteerd met dit mooie resultaat!

Over Volker Staal en Funderingen 

Volker Staal en Funderingen is een civiel aannemingsbedrijf gespecialiseerd in het ontwerp en de uitvoering van zwaar en/of gecompliceerd funderingswerk. Ze beschikken over specialistisch (drijvend) materieel, waarmee funderingswerken worden gerealiseerd.

Meer informatie over Volker Staal en Funderingen? Bekijk hier de website!

Over de Safety Culture ladder

Safety Culture Ladder (in Nederland bekend als “de Veiligheidsladder”) is een beoordelingsmethode om het veiligheids- en gezondheidsbewustzijn bij bedrijven te meten met als doel het aantal onveilige situaties terug te dringen. voor bedrijven betekent dit een manier om op een passende manier een gedragsverandering door te voeren.

Safety Culture Ladder bestaat niet uit een checklist met controlepunten, maar wordt beoordeeld op basis van gesprekken met betrokkenen. Medewerkers uit alle lagen van de organisatie worden geïnterviewd, projecten worden bezocht en er worden rondgangen uitgevoerd. Op die manier toets NCI Certificering het veiligheids- en gezondheidsbewustzijn binnen de organisatie.

Meer informatie over de Safety Culture Ladder? Bekijk hier de website!

V.l.n.r.: Mirle Koole (NCI Certificering), Astrid Plettenburg-Sperling (NCI Certificering), Denny van der Dong (Volker Staal en Funderingen) en Peter Kanninga (Volker Staal en Funderingen).

NCI Certificering logo 20-jarig bestaan

NCI Certificering viert 20-jarig bestaan!

20-jarig bestaan! Vandaag (20 augustus) is het 20 jaar geleden dat NCI Certificering is opgericht. Op 20 november 2002 behaalde NCI Certificering accreditatie als certificerende instelling voor managementsystemen. Reden genoeg om ons logo feestelijk aan te kleden.

Bij NCI Certificering gaat het om sfeer, het persoonlijke karakter en de betrokkenheid om samen hetzelfde doel te bereiken. Het certificeren gaat tenslotte niet zomaar ergens over.

Bij ons weet u waar u aan toe bent
 • Geen kleine letters en geen contracten die stilzwijgend verlengd worden.
 • We zijn praktisch en pragmatisch met een informele werkwijze en persoonlijk karakter.
 • U trots op uw certificaat, wij trots op u als klant!
 • Onafhankelijk, professioneel en betrouwbaar.
 • Met onze jarenlange ervaring en kennis vertegenwoordigen we de markt in diverse besturen.
 • We zijn gevestigd in Nederland en Duitsland, maar we certificeren ook in onder andere België, Duitsland, Portugal en Engeland.
NCI Certificering logo 20-jarig bestaan

Hanneke de Vries vertelt: ‘Ik had toen nooit gedacht dat NCI Certificering 20 jaar later het bedrijf zou zijn dat het nu is…

 • Meer dan 1500 klanten.
 • Vestigingen in Oostvoorne (Nederland) en Düsseldorf (Duitsland).
 • Meer dan 50 gemotiveerde medewerkers.

Met nog steeds dezelfde slogan: ‘Certificeren zoals het hoort’. Wat ben ik trots op iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt. Iedereen bedankt!’