Categorie: Geen categorie

Amendementen op ISO-managementsysteemnormen

Op 23 februari 2024 heeft ISO (International Organization for Standardization) amendementen, oftewel wijzigingen, gepubliceerd. Deze zijn van toepassing op alle managementsystemennormen, zoals ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 en ISO 27001. Organisaties die deze normen toepassen, moeten nagaan of klimaatverandering een ‘issue’ is dat impact heeft op de doelstellingen van hun managementsysteem en of zij daarop actie moeten ondernemen. ISO committeert zich op deze manier om via internationale normen bij te dragen aan het tegengaan en aanpassen van de gevolgen van klimaatverandering.


Wat betekent dit voor u?

 • Per 23 februari 2024 is klimaatverandering een verplicht aandachtspunt:

4.1 De organisatie moet bepalen of klimaatverandering een relevant onderwerp is.
4.2 Indien er relevante belanghebbenden zijn, kunnen deze eisen hebben die verband houden met klimaatverandering.

 • De amendementen treden onmiddellijk in werking en kennen geen overgangsperiode.
 • Certificerende instellingen controleren de eerstvolgende audit of gecertificeerde bedrijven klimaatverandering hebben overwogen en verifiëren het besluitvormingsproces.

 

De amendementen

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
ISO 27001


Vragen? 

Mocht u vragen hebben, dan kunt u ons bereiken op +31 (0)181-481949.

De nieuwe versie Safety Culture Ladder 2.0 is vanaf 1 januari 2024 van kracht

Wellicht heeft u al iets gehoord over de herziening van de Safety Culture Ladder. In de afgelopen jaren heeft een grote verbreding van het toepassingsgebied van de Safety Culture Ladder plaatsgevonden. In de eerste jaren werd de Safety Culture Ladder voornamelijk in de spoorsector toegepast, maar inmiddels is de interesse vanuit de overige sectoren toegenomen. Door de verbreding in sectoren kwamen er meer opmerkingen over de Safety Culture Ladder, zowel op het Handboek als op het Certificatieschema. Dit heeft geresulteerd in een volledige herziening van de Safety Culture Ladder en het ontstaan van de nieuwe versie: Safety Culture Ladder 2.0 (SCL 2.0).


Wat gaat er veranderen?

De Safety Culture Ladder 2.0 vervangt in de komende jaren de huidige versie Safety Culture Ladder. De norm brengt een aantal wijzigingen met zich mee, namelijk:

 • In de nieuwe versie wordt de bedrijfscultuur bekeken aan de hand van vijf thema’s, waar dit voorheen zes thema’s waren;
 • De beschrijving van de thema’s is meer op de bedrijfscultuur gericht;
 • De beschrijving van de trede 1 is toegevoegd. Trede 1 was in de vorige norm al aangegeven, maar nog niet beschreven. Dit is noodzakelijk om een logische opbouw van beschrijvingen mogelijk te maken;
 • De methode van wegen is aangepast.
 • De eisen aan de verslaglegging zijn aangepast. De rapportages mogen niet meer herleidbaar zijn tot een persoon.

 

Opbouw en inhoud van het certificatieschema
Zoals eerder benoemd wordt de bedrijfscultuur bekeken aan de hand van thema’s. In de vorige versie waren dit er zes, waar in de nieuwe versie vijf thema’s worden gehanteerd. De thema’s zijn als volgt:

 • Thema 1: Beleid en leiderschap;
 • Thema 2: Kennis en vaardigheden;
 • Thema 3: Primaire en secundaire processen;
 • Thema 4: Samenwerken met externen;
 • Thema 5: Leren en verbeteren.


Overgangstermijn

 • Vanaf 1 januari 2024 is SCL 2.0 toepasbaar;
 • Vanaf 1 januari 2025 is (her)certificatie uitsluitend mogelijk op SCL 2.0. Vervolgaudits kunnen nog wel tegen de oude versie worden uitgevoerd.
 • Vanaf 1 januari 2028 dienen alle uitgegeven, geldige certificaten gebaseerd te zijn op SCL 2.0.


Vragen?
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u ons bereiken +31 (0)181-481949. Wij kijken graag samen met u naar de mogelijkheden.

Certificaatuitreiking SchimmelVrij Nederland

Afgelopen vrijdag heeft Gerrit Brink, lead auditor bij NCI Certificering, het VCA* certificaat mogen uitreiken aan SchimmelVrij Nederland. SchimmelVrij Nederland zorgt op een dagelijkse basis voor een schimmel- en vochtvrije werk- en leefomgeving. Nogmaals gefeliciteerd met het certificaat, jullie mogen trots zijn op dit resultaat!

Certificaatuitreiking TOP Management Consultants

Vandaag heeft Hanneke de Vries, directeur NCI Certificering, het ISO 9001 certificaat mogen uitreiken aan Mariëlle van den Hoek en Boudewijn Baan van Top Management Consultants. TOP (Training-Organisatie-Personeel) is een adviesbureau dat ervaring heeft in het bedienen van organisaties met QA/HSE advies en ondersteuning, training en strategisch management. Nogmaals gefeliciteerd met het certificaat, jullie mogen trots zijn op dit resultaat!

Certificaatuitreiking Klever Boor- en Perstechniek B.V.

Certificaatuitreiking aan Klever Boor- en Perstechniek B.V.

Woensdag 30 augustus heeft de certificaatuitreiking aan Klever Boor- en Perstechniek B.V. plaatsgevonden. Hanneke de Vries-Dahrs, Directeur NCI Certificering, heeft aan hen het Safety Culture Ladder trede 5 certificaat mogen uitreiken.

Auditoren Hepke van der Weg en Taco Buissant zijn onder de indruk over de enorme rol die veiligheid en gezondheid speelt binnen Klever Boor-en Perstechniek B.V. ‘Het team heeft keihard gewerkt met als resultaat trede 5, een volledige teamprestatie en alle lof.’

Hanneke de Vries-Dahrs mocht het certificaat uitreiken aan Martin Klever, Algemeen Directeur, Hans Foppele, Operationeel Manager, en Kees den Uil, bedrijfsleider. Een resultaat om trots op te zijn!

Certificaatuitreiking Klever Boor- en Perstechniek B.V.

CO2-Prestatieladder

Harmonisatieoverleg CO2-Prestatieladder

Het Centraal College van Deskundigen (CCvD) van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO) heeft na het harmonisatieoverleg CO2-prestatieladder het harmonisatiebesluit over het gebruik van hernieuwbare brandstoffen in de luchtvaart herzien. Wij delen deze wijzigingen graag met u.

 

Voor wie zijn deze wijzigingen relevant?

Dit harmonisatiebesluit is relevant voor certificaathouders die deelnemen aan hernieuwbare brandstoffen programma’s waarmee zij hun vliegemissies reduceren.

 

Wat wordt er gewijzigd?

De twee belangrijkste aanpassingen ten opzichte van het eerdere harmonisatiebesluit (uit 2021) zijn als volgt:

 • Het is niet meer toegestaan om de versterkte broeikaseffecten van emissies op grote hoogte te reduceren met hernieuwbare brandstoffen. Voor deze effecten maakt het immers niet uit of deze emissies veroorzaakt worden met fossiele of hernieuwbare brandstoffen. Het gevolg van deze wijziging is dat de emissiereductie significant lager kan uitvallen;
 • De tweede wijziging betreft een aanpassing in de rekenmethode. Die luidt dat nu gerekend dient te worden met een emissiefactor per liter hernieuwbare brandstof, in plaats van met een procentuele reductie. Deze verbetering is mogelijk omdat vanaf januari 2023 voor het eerst een factor per liter gepubliceerd wordt op co2emissiefactoren.nl.

 

Overgangstermijn

Dit besluit heeft als ingang 1 maart 2023 en is dus vanaf heden normatief. Er geldt een overgangstermijn van 6 maanden. Het betreft hier een methodewijziging, dus is het noodzakelijk dat certificaathouders het referentiejaar opnieuw berekenen.

CO2-Prestatieladder

NCI Certificering in de krant!

NCI Certificering in de krant!

9 maart 2023 is een bijzondere dag voor NCI Certificering. Op deze dag stonden wij namelijk met ons stukje in de krant. Daarin deelde Hanneke haar trots voor het NCI Certificering team en het 7000ste certificaat. Onderstaand kunt u het artikel lezen, maar u kunt natuurlijk ook een kijkje in de krant nemen (pagina 20): ‘NCI Certificering is trots op wat ze in 20 jaar bereikt heeft!’.

Neem bij vragen gerust contact met ons op via de contactpagina.

NCI Certificering in de krant!

NCI Certificering in de krant!

Werken bij NCI Certificering!

Heeft u onze nieuwe ‘werken bij NCI’ website al gezien? Op deze website staan al onze openstaande vacatures, maar collega’s nemen u ook graag mee in wat voor hun werken bij NCI Certificering zo leuk maakt! Neem vooral een kijkje op: werkenbijnci.nl 

Voor vragen kunt u op onze contactpagina terecht. Wij staan direct voor u klaar.

NCI-Certificering reikt 7000ste certificaat uit! Deze is uitgereikt op op 10 februari jl. aan MariFlex Group B.V. in Vlaardingen.

NCI-Certificering reikt 7000ste certificaat uit

NCI-Certificering reikt 7000ste certificaat uit op 10 februari jl. Het 7000ste certificaat is uitgereikt aan MariFlex Group b.v. in Vlaardingen. Hanneke de Vries-Dahrs, directeur NCI Certificering, reikt met trots het certificaat uit aan Walter van der Pluijm, Sales Director bij Mariflex Group. Walter van der Pluijm vertelt vol enthousiasme en passie over de organisatie. Mariflex Group is uitgegroeid tot een toonaangevend internationaal bedrijf dat onderhoud en testen verricht aan apparatuur voor vloeistofoverdracht. In de organisatie hebben zij kwaliteit, veiligheid en milieu hoog in het vaandel staan. Dit vertaalt zich dan ook in het aantal certificeringen dat zij bij NCI Certificering hebben behaald, namelijk NEN-ISO 45001:2018, 14001:2015, 9001:2015 en 27001:2017. Dit hebben ze behaald door samen te werken met Lars Evers van ARBO Rotterdam. Hij heeft Mariflex Group ondersteunt bij het behalen van de certificaten.

“Ik ben zo trots op het hele team van NCI Certificering” vertelt Hanneke de Vries-Dahrs, “Ik had dit 20 jaar geleden bij de start van mijn bedrijf nooit durven dromen. Dit hebben we met zijn allen bereikt door ‘te certificeren zoals het hoort’. Pragmatisch, transparant en persoonlijk met toegevoegde waarde voor de klant.”. Op naar het 8000ste certificaat!

Accreditatie herziene versie

Accreditatie herziene versie ISO 27001 behaald!

De accreditatie herziene versie ISO 27001 is behaald! Afgelopen december hebben wij u op de hoogte gebracht van de herziene versie ISO 27001:2022. Tot op heden was het voor bedrijven niet mogelijk om gecertificeerd te worden tegen deze herziene versie. Dit komt doordat certificerende instellingen eerst accreditatie moeten behalen. Vol trots mogen wij mededelen dat NCI Certificering de accreditatie heeft behaald! Dit betekent dat u vanaf vandaag door NCI Certificering gecertificeerd kunt worden voor ISO 27001:2022.

Bent u ISO 27001:2017 gecertificeerd?

Dan geldt voor u een overgangsregeling van drie jaar. Uiterlijk 31 oktober 2025 moet uw certificaat gebaseerd zijn op ISO 27001:2022. Wij raden u aan om de overgang naar ISO 27001:2022 te maken bij een hercertificering. Vanwege de wijzigingen in de norm is een certificerende instelling verplicht om een aantal zaken opnieuw in te zien. Door de overgang te maken bij de hercertificering bespaart u op uw kosten, dit komt door de minder benodigde uren. Mocht u ervoor kiezen om tijdens een controle- of afzonderlijke audit de overgang te maken, dan wordt hiervoor minstens 0,5 auditdag extra berekend.

Vragen?

Mocht u vragen hebben, dan kunt u ons bereiken op +31 (0)181-481949. We kijken graag samen met u naar de mogelijkheden.

Meer informatie over ISO 27001? 

Accreditatie herziene versie