Auteur: Leonie Mellema - Hoendervangers

NCI reikt het 4000ste certificaat uit aan Dibec Spoorwegveiligheid B.V.

Wat gaat de tijd snel, twee jaar na het 3000ste certificaat heeft het in Oostvoorne gevestigde Nederlands Certificatie Instituut (NCI) opnieuw een mijlpaal behaald. Het 4000ste certificaat werd onlangs door Hanneke de Vries, directeur NCI, uitgereikt aan Pim Ringenier, bedrijfsleider van Dibec Spoorwegveiligheid B.V. te Arnhem.

NCI is een onafhankelijke en deskundige certificerende instelling van diverse managementsystemen (Veiligheid, Kwaliteit, Milieu, Arbo en diverse keurmerken). “Onze missie is om audits zo uit te voeren dat u het als prettig ervaart. Het gaat om de sfeer, het persoonlijke karakter en het enthousiasme om samen met de auditee hetzelfde doel te bereiken, namelijk het behalen van een certificaat met toegevoegde waarde!” zegt Hanneke de Vries. Het 4000ste certificaat is uitgereikt aan
Dibec Spoorwegveiligheid. Zij oefent werkplekbeveiligingsactiviteiten uit in de railinfra. Ze hebben een VCA**, ISO 9001:2015 en een Werkplekbeveiligingscertificaat behaald. Dat is een geweldig prestatie!

Nu op naar de 5000!

NCI is de laatste weken druk bezig geweest om het certificaat in een nieuw jasje te steken. Vanaf heden ontvangt u na een (her)certificering ons vernieuwde certificaat!

Waarom certificeren?
 • U toont met trots uw verantwoordelijkheden.
 • Grotere kans op toename van klanten en/of opdrachten.
 • Vergroten van tevredenheid bij onder andere klanten, leveranciers, medewerkers, omwonenden.
 • U krijgt nieuwe inzichten in uw eigen processen.
 • Mogelijke kostenbesparingen.
 • Voorsprong op concurrentie door certificering.

Uitreiking WA security

NCI reikt KMB certificaat uit bij WA Security Services B.V.

Onlangs heeft NCI het KMB certificaat uit mogen reiken aan WA Security Service B.V.
De uitreiking vond plaatst tijdens de opening van hun nieuwe pand, gevestigd te Zeist.

Bekijk de uitreiking in het het filmpje hieronder.

Keurmerken Beveiliging

De Keurmerken Beveiliging zijn ontwikkeld door de Nederlandse Veiligheidsbranche. Met de zes verschillende keurmerken wordt de branche geprofessionaliseerd en kunnen bedrijven hun kwaliteitsniveau aantonen en bevorderen. De term beveiliging is erg breed, maar onder beveiligingswerkzaamheden vallen bijvoorbeeld mobiele surveillance, openings- en sluitingsronden en toegangscontrole.

Wat levert het keurmerk u op?
 • Verbetering van het veiligheidsbewustzijn bij uw medewerkers
 • Mogelijke toename van klanten en/of opdrachten
 • Uitstralen van vertrouwen
 • Waarborging van uw kwaliteit
 • Voorsprong op concurrentie
 • Meer tevredenheid bij klanten en medewerkers
 • Een certificaat waarmee u verantwoordelijkheid toont op het gebied van veiligheid!

 

De keurmerken 

Beveiliging
Het Keurmerk Beveiliging is voor beveiligingsorganisaties die actief zijn in de particuliere beveiligingsbranche. Het zijn particuliere beveiligingsorganisaties die beveiligingswerkzaamheden verrichten ten behoeve van derden. Denk hierbij aan het bewaken van de veiligheid van personen en goederen of het waken tegen verstoring van de orde en rust op terreinen en in gebouwen.

Flexbedrijven
Het Keurmerk Flexbedrijven is er voor uitzend- en/of detacheringsbedrijven die zich hebben gespecialiseerd in het leveren van vakbekwaam en betrouwbaar beveiligingspersoneel. Deze flexbedrijven beschikken anders dan de reguliere uitzendorganisaties over een ND-vergunning.

Evenementenbeveiliging
Het Keurmerk Evenementenbeveiliging is er voor beveiligingsorganisaties die beschikken over een vergunning (als bedoeld in artikel 3a Wpbr) en die als hoofdaannemer evenementen beveiligen.

Particulier onderzoeksbureau
Het Keurmerk Particulier Onderzoeksbureau garandeert opdrachtgevers, overheden en te onderzoeken personen dat het recherchebureau zich aan alle regelgeving houdt. In het bijzonder geldt dat voor de privacygedragscode, waarin de onderzoeksmethoden zijn beschreven.

Horecabeveiliging
Het Keurmerk Horecabeveiliging is er voor beveiligingsorganisaties die beschikken over een (ND-) vergunning (als bedoeld in artikel 3a Wpbr) die, in opdracht van derden, horecagelegenheden beveiligen.

Geld- en waardetransport
Het Keurmerk Geld- en Waardetransport is bestemd voor bedrijven die ten behoeve en in opdracht van derden geld en goederen van grote waarde met een beperkt volume vervoeren en beheren.

Uitreiking WA security

OHSAS - ISO 45001

Ontwikkelingen OHSAS 18001 – ISO 45001

Er zijn nieuwe ontwikkelingen gaande omtrent de overgang van de OHSAS 18001 naar de ISO 45001-norm. Graag houden wij van NCI u op de hoogte van deze ontwikkelingen.

De ontwikkeling van de ISO 45001-norm startte in 2013 en de verwachting is dat deze begin 2018 wordt gepubliceerd. In februari 2016 is de eerste DIS-versie uitgebracht en negatief beoordeeld. Daarom kwam op 19 mei 2017 een tweede DIS-versie publicatie. Bij een positieve stemming zou de FDIS-versie in het najaar van 2017 kunnen volgen en publicatie begin 2018. Bij weinig commentaar op de DIS-versie kan er ook worden besloten de FDIS-fase over te slaan en direct over te gaan op publicatie.

De belangrijkste informatie voor u samengevat:

 • Certificatie-audits op basis van de ISO 45001 worden uitgevoerd vanaf de publicatie van de ISO/FDIS 45001.
 • De verwachting is dat NEN de  ISO/FDIS 45001 in het najaar van 2017 publiceert.
 • Het ISO 45001-certificaat kan pas worden verstrekt wanneer NEN de ISO 45001 is publiceert. (verwachting begin 2018)
 • Het ISO 45001-certificaat kan pas worden verstrekt wanneer NCI accreditatie behaald voor de ISO 45001. Na publicatie van ISO 45001 kunnen we pas accreditatie behalen.
 • Organisaties in het bezit van een OHSAS 18001-certificaat, hebben na publicatie van de ISO 45001 een periode van drie jaar om het managementsysteem aan te passen aan deze nieuwe norm.
 • Een voor de hand liggend moment om over te stappen is tijdens de hercertificatie. Aangezien dan een volledig onderzoek naar het systeem is, zal de extra benodigde tijd om de nieuwe norm te beoordelen het minst zijn.
 • Ook tijdens de overgangsperiode tot 3 jaar na publicatie van de ISO 45001 kan er waarschijnlijk nog op basis van de OHSAS 18001:2007 worden gecertificeerd. Het certificaat zal dan korter dan drie jaar geldig zijn, omdat deze certificaten uiterlijk drie jaar na publicatie moeten zijn omgezet naar ISO 45001.
 • Wij adviseren bedrijven die een arbomanagementsysteem willen invoeren of willen overgaan van de OHSAS 18001 naar de ISO 45001 om nu al te starten met de invoering op basis van de tweede ISO/DIS 45001.

Wilt u meer informatie over: (1) De verschillen tussen de ISO/DIS 45001 en OHSAS 18001? (2) De aandachtspunten voor het certificeren van de OHSAS 18001 op basis van de ISO/DIS 45001? (3) De indicaties van wijzigingen in de tweede DIS ISO 45001? De antwoorden hierop vindt u in dit document van de SCCM.

Indien er vragen zijn, neem gerust contact met ons op. We helpen met plezier!

OHSAS - ISO 45001

MVO

Gratis hulpmiddel om MVO toe te passen

Hét Nederlands Certificatie Instituut (NCI) certificeert al enkele jaren diverse bedrijven volgens de MVO-Wijzer.

Wat is de MVO-Wijzer?

De MVO-Wijzer is een pragmatisch instrument waarmee bedrijven een MVO-nulmeting, MVO-zelfevaluatie en/
of een MVO-Certificering kunnen uitvoeren. Met de MVO-Wijzer kunnen bedrijven hun maatschappelijke
verantwoordelijkheid aantonen.
De MVO-Wijzer is ontstaan vanuit de internationale ISO 26000 ‘richtlijn’, dat als norm ontwikkeld is om organisaties
te ondersteunen bij maatschappelijk verantwoord ondernemen. De MVO-Wijzer heeft deze richtlijn vertaald voor
het Nederlandse Midden- en Kleinbedrijf (MKB).

Daarnaast biedt de MVO-wijzer, middels samenwerkingsverbanden, instrumenten aan waarmee organisaties in
MVO-thema’s kunnen verdiepen.

Wilt u meer informatie over de MVO-Wijzer? Bezoek dan de website www.de-mvowijzer.nl.

Certificeren
Mocht u gecertificeerd willen worden volgens de MVO-Wijzer. NCI helpt u met plezier!
Neem gerust contact met ons op via: 0181-481949, info@nci-bv.nl of www.nci-bv.nl.

Bent u in uw organisatie al bezig met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) of wilt u hiermee starten?
Wellicht dat het gratis hulpmiddel MVO-Balans iets voor u is.

Gratis hulpmiddel om MVO toe te passen

De MVO-balans van stichting Stimular is een gratis tool waarmee bedrijven in een handomdraai een eigen
dashboard voor de MVO samen stellen. In de MVO-balans worden alle thema’s uit De MVO-Wijzer gekoppeld.
Zo ontstaat er een dashboard met de scores op alle, door het bedrijf gekozen, MVO-indicatoren.

Voor ieder van de negen hoofdstukken in De MVO-Wijzer geeft de MVO-balans diverse suggesties voor indicatoren,
bijvoorbeeld 3% energiebesparing per jaar. Hierdoor wordt in no time een bruikbare lijst MVO-indicatoren gemaakt.
Afhankelijk van de branche en eigen prioriteiten, kunnen MVO-indicatoren worden aangevuld en aangepast.
Vervolgens kan eenvoudig op voortgang worden gemonitord.

Voordelen:

 • Het concept MVO behapbaar maken
 • Gemakkelijk MVO doelen formuleren
 • MVO inpact meten en monitoren
 • MVO-resultaten weergeven in kleurrijke grafieken
 • Aanpassen en aanvullen is mogelijk.
 • Koppeling met De MVO-Wijzer en/of ISO 26000
 • Gratis te gerbuiken.

Meer informatie over de MVO-Balans kunt u vinden op https://tool.mvobalans.nl.

MVO

Saferail ontvangt Veiligheidsladder certificaat, trede 4

SafeRail B.V. heeft trede 4 behaald op de Veiligheidsladder! Met trots heeft Hanneke de Vries, directeur NCI, het certificaat mogen overhandigen.

Door onder andere de invoering van het gedragsverbeteringsprogramma “Zien handelen en leren” is een effectieve bijdrage geleverd aan het Veiligheidsbewustzijn van de medewerkers binnen de organisatie. Dit is één van de redenen dat Saferail dit jaar zijn gestegen van een trede 3 naar een trede 4!

Saferail B.V. is een erkend werkplekbeveiligingsbedrijf dat veiligheidsconcepten in de volle breedte ontwikkelt en aanbiedt. Het bedrijf beschikt over mensen en middelen om werkplekbeveiliging voor bouwprojecten aan de Railinfra te realiseren. Het is hiermee in staat om de totale verantwoordelijkheid binnen railinfra projecten voor werkplekbeveiliging van studie tot evaluatie op zich te nemen. Buiten de veiligheidsdiensten leidt het bedrijf ook personen op voor de spoor gerelateerde veiligheidsfuncties en heeft het een eigen ontwerpafdeling waarbinnen oplossingen worden ontwikkeld voor bestaande spoor knelpunten.

Over Safety Culture Ladder

Safety Culture Ladder (in Nederland bekend als “de Veiligheidsladder”) is een beoordelingsmethode om het veiligheids- en gezondheidsbewustzijn bij bedrijven te meten met als doel het aantal onveilige situaties terug te dringen. Voor bedrijven betekent dit een manier om op een passende manier een gedragsverandering door te voeren.

Safety Culture Ladder bestaat niet uit een checklist met controlepunten, maar wordt beoordeeld op basis van gesprekken met betrokkenen. Medewerkers uit alle lagen van de organisatie worden geïnterviewd, projecten worden bezocht en er worden rondgangen uitgevoerd. Op die manier toetst NCI Certificering het veiligheids- en gezondheidsbewustzijn binnen de organisatie.

NCI heeft accreditatie voor de NEN-EN-ISO 14001:2015 voor de sector handel behaald!

Continu is NCI bezig met het uitbreiden van haar dienstenpakket. Al enkele jaren mogen we diverse branches certificeren voor de ISO 14001. Vol trots mogen we u melden dat wij vanaf vandaag ook geaccrediteerd zijn door de RvA voor de sector handel! Door de Accreditatie voor de NEN-EN-ISO 14001 kunnen wij onze klanten naast veiligheid (VCA) en kwaliteit (ISO 9001) nu ook certificeren op het gebied van milieu (ISO 14001) in deze sector.

Voor het behalen van de accreditatie zijn wij Loading Systems Nederland B.V. erg dankbaar voor deelname aan het accreditatieproces. Wij willen ze dan ook van harte feliciteren met het behaalde resultaat! Binnenkort ontvangt Loading Systems Nederland B.V. ons eerste ISO 14001 certificaat op het gebied van handel.

NCI Certificering

Persoonlijk, transparant en betrokken; dat is waar NCI Certificering voor staat. We zijn onafhankelijk, professioneel en onpartijdig. We voeren audits zo uit dat ze als prettig worden ervaren.

U kunt bij ons terecht voor de certificering van VCA, VCU, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001 en CO₂-Prestatieladder. Daarnaast certificeren we diverse andere normen die niet onder de Raad voor Accreditatie vallen. Denk daarbij aan Safety Culture Ladder, Keurmerken Beveiliging, MVO, Werkplekbeveiliging en Personeelsteller.

Wilt u weten voor welke branches NCI geaccrediteerd is? U vindt op de website van de Raad van Accreditatie een geheel overzicht

Wilt u gecertificeerd worden door NCI? Of wilt u meer over ons weten?
Neem gerust contact met ons op. We helpen met plezier!

NCI geeft 11 oktober 2016 een lezing op het VCA-Jaarcongres

Op 11 oktober 2016 om 09:55 uur geven Hanneke de Vries (directeur), Taco Buissant des Amorie & Hepke van der Weg (auditoren NCI) de lezing op het VCA-jaarcongres in Expo Houten “VCA en een stap verder”. Tijdens de lezing geven zij antwoord op de volgende vragen:

 • Welke ontwikkelingen vinden er binnen de VCA plaats?
 • Wat kunt u verwachten van de VCA Upgrade?
 • Wat is de behoefte van VCA-gecertificeerde bedrijven en opdrachtgevers ten aanzien van de VCA én andere instrumenten?
 • Wat is de kracht en noodzaak van VCA?

We bespreken hoe u VCA optimaal laat functioneren in combinatie met bestaande certificatie instrumenten … VCA in de toekomst!

Bent u aanwezig op het VCA-Jaarcongres? We ontvangen u graag bij onze stand!

Wist u dat NCI een zusteronderneming heeft? EEI – Hét Europees Examen Instituut.
EEI is een onafhankelijk landelijk opererend examencentrum voor VCA Examinering. Samen met EEI staan wij op het VCA Jaarcongres met een stand. Graag nodigen we u uit om onze stand op het VCA Jaarcongres in Expo Houten te bezoeken. Uiteraard zorgen we voor koffie met iets lekkers!

Bezoek het congres met korting

Wilt u het VCA-Congres bijwonen en heeft u zich nog niet ingeschreven? Relaties van NCI & EEI ontvangen met de kortingscode RELATIE50VCA € 50,00 korting!

Voor inschrijving, een overzicht van het programma en een overzicht van aanwezige bedrijven verwijzen we u graag naar de website www.vcajaarcongres.nl.

Zien wij u 11 oktober 2016 op het VCA jaarcongres in de Expo Houten?

NCI-veiligheidsladder

NEN nieuwe schemabeheerder van de Veiligheidsladder

De invoering van het jongste certificatie-schema van Nederland de Veiligheidsladder gaat snel! Na dat ProRail in oktober 2015 de Veiligheidsladder heeft vrijgegeven, spelen er in 2016 nieuwe ontwikkelingen. Door het vrijgeven van het schema zal de Veiligheidsladder namelijk niet alleen in de Railsector gebruikt worden om het veiligheidsbewustzijn binnen organisaties te meten en te verbeteren. We brengen u graag van deze ontwikkelingen op de hoogte.

NEN nieuwe schemabeheerder van de Veiligheidsladder

De volgende stap van ProRail op het vrijgeven van het certificatie-schema is een overdracht naar een partij die de Veiligheidsladder verder zal ontwikkelen en beheren. Afgelopen maand is dan ook bekend geworden dat per 1 juli 2016 NEN de eigenaar/beheerder van de veiligheidsladder gaat worden. De Veiligheidsladder wordt één op één overgenomen van ProRail. Het is een voortzetting in de huidige geest. De kern van de ladder is en blijft een certificatiesysteem waarmee het veiligheidsbewustzijn om het intrinsiek bewust veilig handelen in bedrijven op geharmoniseerde wijze te meten en continu te verbeteren.

Overige ontwikkelingen
 • TenneT is momenteel druk bezig de Veiligheidsladder in te gaan zetten als inkoopinstrument voor al haar ‘contractors’.
 • ProRail overweegt de Veiligheidsladder ook te gebruiken bij het contracteren van niet erkende partijen zoals civiele aannemers. Dat zal niet eerder zijn dan 1 januari 2017.
 • Alliander heeft voornemens de veiligheidsladder op te nemen in hun inkoopstrategie.
 • Sinds de volledige vrijgave van de Veiligheidsladder per 1 oktober 2015 zijn naast spoorbedrijven, ook andere bedrijven beoordeeld op de Veiligheidsladder, zoals bouw-, energie en engineeringsondernemingen.

De ontwikkelingen gaan snel en het kan nooit vroeg genoeg zijn om u alvast te laten informeren over wat de Veiligheidsladder inhoudt , wat de impact is voor uw organisatie en zeker niet onbelangrijk : ‘wat de Veiligheidsladder u brengt’.

Middagseminar Veiligheidsladder

Wij nodigen u daarom graag uit om deel te nemen aan onze gratis Seminar op donderdag 8 september 2016 te Driebergen. Taco Buissant des Amorie (lead auditor, NCI), Daan Thijssen (Safety Manager, VolkerWessels) en Martin Vos (Directeur, Adviseurs 3.0) zullen u deze middag kennis laten maken met de norm.

Wat kunt u onder andere op de seminar verwachten?

 • Uitleg over wat de Veiligheidsladder inhoudt
 • Een voorproefje van hoe een audit eruit ziet
 • Verhalen uit de praktijk

Wanneer: 8 september 2016
Wat: Middagseminar Veiligheidsladder inclusief borrel
Waar: De Horst 1, 3971 KR Driebergen
Tijd: Inloop 13:30 uur | Start 14:00 uur | Netwerkborrel 16:00 uur
Kosten: Gratis

NCI-veiligheidsladder

ISO-45001-certificaat

Nieuwe ontwikkelingen ISO 45001

Op woensdag 29 juni jl. kwam een update vanuit de SCCM over de volgende ontwikkelingen omtrent de ISO 45001.

Stand van zaken

“In de week van 6-10 juni jl. heeft de internationale normcommissie vergaderd over de ingediende commentaren en het verdere proces na de negatieve stemming over de overgang naar de FDIS-fase. Besloten is dat een tweede DIS-versie wordt gemaakt. Daarvoor wordt in oktober 2016 een nieuwe vergadering van de normcommissie belegd. Voor die tijd zal een werkgroep de commentaren gaan bespreken en voorstellen doen die dan kunnen worden besproken. De verwachting is dat de 2e DIS-versie in januari/februari 2017 wordt gepubliceerd. Op basis van de ISO-reglementen zou de ontwikkeling van de ISO 45001 in juni 2017 moeten zijn afgerond. Wanneer ook nog een FDIS-versie met de vereiste consultatietermijnen moet worden uitgevoerd is dat niet haalbaar. Geprobeerd wordt een uitstel te krijgen tot eind 2017.”

ISO 45001 – Arbeidsomstandigheden

Gaat u voor de gezondheid en veiligheid van medewerkers? Dan gaat u voor ISO 45001. Deze wereldwijd geaccepteerde norm bevat eisen voor een arbomanagementsysteem. Fysieke belasting, fysische omstandigheden, psychosociale arbeidsbelasting en machineveiligheid dragen allemaal bij de gezondheid en veiligheid van medewerkers. Met een arbomanagementsysteem worden gevaren en risico’s geïdentificeerd en geëvalueerd om deze vervolgens te voorkomen of te verminderen.

De norm stelt de volgende eisen aan de resultaten van het managementsysteem:

 • Continue verbetering van arbeidsomstandigheden
 • Beheersing van Arborisico’s als gevolg van activiteiten van de organisatie
 • Het voldoen aan de van toepassing zijnde wettelijke eisen

ISO-45001-certificaat

NEN Veiligheidscertificaat

NCI reikt het eerste NEN Veiligheidscertificaat uit aan Van Hattum en Blankevoort!

Dinsdag 19 juli 2016 hebben Taco Buissant des Amorie (Auditor NCI) en Dorine Elsenaar (Commercieel Medewerker NCI) met trots het eerste NEN Veiligheidscertificaat mogen uitreiken. Voorheen was ProRail eigenaar van de norm, maar sinds 1 juli 2016 heeft ProRail het beheer overdragen aan de NEN.

Voorwaarts op de ladder op een golf van efficiëntie

Er heeft zich een nieuwe ster aan het veiligheidsladder firmament gevestigd, namelijk Van Hattum en Blankevoort. De auditoren van NCI hebben met veel plezier kunnen genieten van de positieve effecten van verbeterprogramma’s zoals WAVE (het Veiligheidsprogramma van VolkerWessels) en LEAN op het veiligheidsgedrag. Hiermee heeft het bedrijf van Hattum en Blankevoort een volwassen stap naar trede 3 gemaakt. De wijze waarop de organisatie zich de ladder eigen heeft gemaakt mag gerust een succes genoemd worden waarbij opvallende zaken zoals directie en medewerkersbetrokkenheid, “Waveheld”, gedrevenheid, trots en professionaliteit zijn waargenomen.

Lees meer over het behaalde certificaat op de website van Van Hattum en Blankevoort.

NEN Veiligheidscertificaat