Auteur: Leonie Mellema - Hoendervangers

Uitreiking-100Ste-VL-certificaat

NCI reikt 100ste Veiligheidsladder certificaat uit aan Smart Install B.V.

Met trots melden wij dat NCI – Hét Nederlands Certificatie Instituut, gevestigd in Oostvoorne, haar 100ste Veiligheidsladder certificaat op 17 juni 2019 heeft mogen uitreiken aan Smart Install B.V., gevestigd in Capelle aan den IJssel.

De Veiligheidsladder is een certificeerbare norm met als doel de onveilige situaties bij organisaties terug te dringen.

NCI is vanaf dag één nauw betrokken geweest bij de Veiligheidsladder. In tegenstelling tot andere schema’s vindt bij de Veiligheidsladder de audit niet plaats op basis van documentbeoordelingen, maar door het gesprek aan te gaan met betrokkenen. Door medewerkers van alle lagen binnen de organisatie te interviewen en projecten te bezoeken toetst NCI het veiligheidsbewustzijn binnen de organisatie aan de hand van deze resultaten. “Wij staan volledig achter de manier van auditen, wij zijn dan ook enorm trots dat we vandaag al het 100ste certificaat mogen uitreiken!” zegt Hanneke de Vries, directrice van NCI.

Waar de Veiligheidsladder eerst een norm was gericht op de railinfrastructuur wordt de norm nu ook toegepast in diverse andere branches, zoals bedrijven uit de bouw-, groen-, civiele-, gww-infra en energiesectoren.
Smart Install B.V. is hier een goed voorbeeld van. Zij verkopen, installeren en verwerken administratief meterplaatsingen voor netwerkbeheerders in Nederland. Smart Install B.V. kreeg van hun opdrachtgever het verzoek het Veiligheidsladder trede 3 certificaat te behalen. “De norm was voor ons geheel nieuw, maar na de eerste kennismaking met de Veiligheidsladder waren wij direct enthousiast. Het betreft een norm waar echt naar het veiligheidsbewustzijn wordt gekeken”, zegt Erik van Bon, financieel directeur van Smart Install B.V.

Wilt u ook gecertificeerd worden tegen de Veiligheidsladder of een andere norm? Neem gerust contact met ons op via het telefoonnummer 0181-481949 of e-mailadres info@nci-bv.nl. We maken graag persoonlijk kennis!

Uitreiking-100Ste-VL-certificaat

NCI-veiligheidsladder

Veiligheidsladder: Kabelaannemers en Boorbedrijven aangepaste ‘overgangsregeling’

Persbericht van ProRail, verzonden op 23 april 2019

Op 10 december 2018 heeft ProRail u geïnformeerd over haar besluit om per 1 juli 2019 de overgangsregeling aan te passen. Vanaf nu is trede 3 van de Veiligheidsladder het minimum in de erkenningsregeling van ProRail, branchedeel ‘Kabelaannemers en Boorbedrijven’. ProRail vindt het belangrijk dat juist ook de Kabelaannemers en Boorbedrijven actief zijn in het verder verbeteren van de veiligheidscultuur.

Op de ALV van de branchevereniging NSTT van 21 maart jl. heeft ProRail de ambities ten aanzien van de Veiligheidsladder nader toegelicht. Tijdens die bijeenkomst zijn de nodige vragen gesteld over dit besluit. De erkende kabel- en boorbedrijven staan achter het besluit om de Veiligheidsladder toe te passen. Echter uiten zij de vrees dat een aantal bedrijven niet direct slaagt voor trede 3 van de Veiligheidsladder. Door de verplichte wachttijd van een half jaar op een heraudit, halen zij de deadline van 9 juli 2019 niet. Een versoepeling van het besluit zou voor deze bedrijven dan ook welkom zijn.

ProRail heeft reeds het voornemen aangekondigd de Veiligheidsladder op enig moment op te zullen nemen in de erkenningsregeling van ProRail. Wij willen graag gehoor geven aan de wens van een ‘overgangsregeling’. Het wordt gewaardeerd dat bedrijven reeds zijn gestart met de voorbereidingen om mimimaal Veiligheidsladder trede 3 te behalen. Mocht de certificatie op trede 3 onverhoopt niet voor 1 juli 2019 behaald zijn, dan is er een tegemoetkoming voor deze bedrijven.

Bedrijven die voor 1 juli 2019 aantoonbaar een audit (minimaal trede 3) op de Veiligheidsladder hebben ondergaan, maar daar niet voor geslaagd zijn, krijgen een uitstel van de verplichting tot 1 januari 2020. Uiterlijk 31 december 2019 moeten deze bedrijven beschikken over Veilig Bewust Certificaat, minimaal trede 3. Voor bedrijven die niet voor 1 juli 2019 aantoonbaar een audit hebben gedaan, geldt een dergelijk uitstel niet.

Brancheverenigingen als de Klankbordgroep Kabelwerken Railinfra (KKR) en de Nederlandse vereniging voor Sleufloze Technieken en Toepassingen (NSTT) alsmede de spooraannemers en railAlert worden van dit besluit op de hoogte gebracht.

NCI-veiligheidsladder

NCI behaalt accreditatie voor ISO 9001 Informatie technologie (EA 33)!

Continu blijven we onze diensten uitbreiden om te kunnen voldoen aan de vraag van onze klanten.

Met trots delen wij u mede dat we de accreditatie voor de NEN-EN-ISO 9001:2015 informatie technologie (EA 33) op 24 april 2019 hebben behaald!!

Met deze accreditatie kunnen wij voldoen aan de stijgende vraag naar certificering op het gebied van;

 • uitgeverijen van software waaronder computerspellen
 • computerconsultancy-activiteiten en aanverwante activiteiten
 • ontwerpen en programmeren van o.a. computerprogramma’s
 • gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
 • exploitatie van websites, internetportalen, mediasites (webportalen) etc.
Accreditatie

NCI is geaccrediteerd voor het certificeren van managementsystemen zoals VCA, VCU, ISO 9001, ISO 14001 en OHSAS 18001. Een overzicht van de werkterreinen/branches waar NCI accreditatie voor heeft behaald kunt u hier bekijken.

Daarnaast certificeert NCI diverse andere normen die niet onder de Raad voor Accreditatie vallen zoals de Veiligheidsladder, Keurmerk Beveiliging, MVO, Werkplekbeveiliging en Personeelsteller.

Continu zijn we bezig met het uitbreiden van nieuwe diensten. Zo zijn we op dit moment bezig met de voorbereidingen voor het certificeren van ‘Informatiebeveiliging’ (ISO 27001) en de overgangsnorm NEN-ISO 45001:2018. Wij verwachten u op korte termijn ook over deze normen te kunnen informeren dat NCI de accreditatie heeft behaald.

ISO 9001 certificering

De ISO 9001 is een internationaal erkende norm, uitgegeven door de International Standardization Organization (ISO). Het is een hulpmiddel bij het ontwikkelen, invoeren en verbeteren van een effectief kwaliteitsmanagementsysteem.

ISO 9001 wordt ook wel versimpeld weergegeven:

 • Zeg wat je doet
 • Doe wat je zegt
 • Bewijs het

OHSAS - ISO 45001

ISO 45001 vs OHSAS 18001

ISO 45001 certificering

Zoals wellicht bij u bekend is 12 maart 2018 NEN-ISO 45001:2018 gepubliceerd. In de komende jaren zal ISO 45001 de OHSAS 18001 vervangen. Graag brengen wij u langs deze weg op de hoogte van de norm, de wijzigingen ten opzichte van OHSAS 18001 en overgangsregelingen

Over ISO 45001

ISO 45001 is een wereldwijd geaccepteerde en erkende norm met eisen voor een ‘occupational health and safety’ managementsysteem. De gezondheid en veiligheid van medewerkers wordt beïnvloed door onder meer fysieke belasting, fysische omstandigheden, psychosociale arbeidsbelasting en machineveiligheid. Met een ‘health and safety’ managementsysteem worden gevaren en risico’s geïdentificeerd en geëvalueerd om deze vervolgens te voorkomen of te verminderen.

Voor wie is de ISO 45001?

Alle soorten organisaties, groot of klein, profit of non-profit, hebben er voordeel bij ISO 45001 toe te passen. De norm ISO 45001 geeft de kaders aan, de invulling hiervan bepaalt elke organisatie zelf.

Accreditatie

NCI is al jarenlang geaccrediteerd voor OHSAS 18001. Op dit moment heeft NCI als prioriteit het behalen van de accreditatie voor ISO 45001, zodat wij uw organisatie de mogelijkheid kunnen bieden op te gaan voor de nieuwe norm. Het accreditatieproces is op dit moment in volle gang, maar zal enkele maanden in beslag nemen. Wij verwachten in kwartaal 2 van 2019 de accreditatie te hebben behaald.

ISO 45001 vs OHSAS 18001

Met de komst van ISO 45001 is de structuur en indeling van de norm veranderd. De belangrijkste verschillen op basis van de HLS hebben wij voor u op een rijtje gezet:

 • Context analyse
 • Vaststellen eisen belanghebbende partijen
 • Invloed van veranderingen (in- en extern) op organisatie
 • Integratie met andere bedrijfsprocessen
 • Directe betrokkenheid leiding
 • Risico’s en kansen
 • Communicatie op basis van behoeften (in- en extern)
 • Beheersing uitbestede processen
 • Gedocumenteerde informatie ipv procedures

De belangrijkste verschillen tussen OHSAS 18001 en ISO 45001 voor G&VW-management zijn:

 • Begrip “worker”
 • Leiderschap (accountabillity, strategic planning)
 • Cultuur m.b.t. G&VW-management
 • Persons working under the control of the organization
 • Commitment m.b.t. “hierarchy of control”
 • Competenties i.p.v. trainingsbehoeften.
Overgangsregeling

Uw huidige certificaat is geldig tot drie jaar na de officiële publicatiedatum. Dat betekent dat u uiterlijk 12 maart 2021 aan ISO 45001 moet voldoen.
U kunt zelf kiezen of u tijdens een controle-audit of hercertificatie-audit over wenst te stappen. Vanwege de wijzigingen in de norm is NCI verplicht tijdens de overgang minimaal 1 auditdag extra te plannen om te verifiëren of u aan de bestaande en nieuwe eisen voldoet.

Het is mogelijk om tot die tijd een OHSAS 18001 certificaat te behalen. Let u er dan wel op dat het certificaat niet 3 jaar geldig zal zijn, maar geldig tot 12 maart 2021.

Seminar ISO 45001

Wilt u alles te weten komen over ISO 45001? Het team van NCI helpt u graag!

 • Is ISO 45001 voor ons bedrijf van toepassing?
 • Hoe ga ik ISO 45001 implementeren binnen onze organisatie?
 • Welke wijzigingen hebben er plaats gevonden ten opzichte van OHSAS 18001?
 • Wat betekent de HLS voor ISO 45001?
 • Wat betekenen de wijzigingen voor onze onderneming?
 • Wanneer dienen wij de overgang te maken?

Tijdens onze gratis seminar op vrijdag 15 maart 2019 geven wij antwoord op al uw vragen.

OHSAS - ISO 45001

Audits volgens Veiligheidsladder, VCA en ISO

Vrijdag 28 september publiceerde NVVK het NVVKInfo editie 3 met daarin het artikel “Audits volgens Veiligheidsladder, VCA en ISO”. Drie auditors van drie verschillende normen en certificerende instellingen laten hun licht op hun werk schijnen. Onze auditor Taco Buissant des Amorie vertelt over zijn ervaringen.

De Veiligheidsladder-audit vindt plaats door interviews die het DNA van een organisatie in beeld brengen. Allereerst doet de organisatie een self assessment, bestaande uit tweehonderd tot driehonderd vragen. Hiermee gaat de auditor aan de slag om de waarheid over veilig en gezond werken boven tafel te krijgen. “Het gaat eigenlijk niet om de antwoorden die organisaties aanleveren op de vragen van de Veiligheidsladder, maar veel meer om de motivatie van directie en medewerkers die blijkt uit diepte-interviews.”

Lees hier het gehele artikel .

Wat maakt het auditen door NCI Certificering zo anders?

Bij NCI Certificering gaat het om sfeer, het persoonlijke karakter en de betrokkenheid om samen hetzelfde doel te bereiken. Het certificeren gaat tenslotte niet zomaar ergens over. Uw organisatie toont met het behaalde certificaat namelijk uw verantwoordelijkheid op het gebied van veiligheid, kwaliteit en/of milieu. Het maakt niet uit hoe groot uw bedrijf is. Onze auditoren weten de te toetsen norm in het juiste perspectief te plaatsen.

Een certificaat is iets om trots op te zijn. Het is niet alleen een krachtig communicatiemiddel naar uw klanten, het brengt nog meer voordelen met zich mee. Zo kunt u inzicht krijgen in uw eigen processen, is er een kans op toename van opdrachten en/of klanten en kunnen er kosten bespaard worden.

Bij ons weet u waar u aan toe bent
 • Geen kleine letters en geen contracten die stilzwijgend verlengd worden.
 • We zijn praktisch en pragmatisch met een informele werkwijze en persoonlijk karakter.
 • U trots op uw certificaat, wij trots op u als klant!
 • Onafhankelijk, professioneel en betrouwbaar.
 • Met onze jarenlange ervaring en kennis vertegenwoordigen we de markt in diverse besturen.
 • We zijn gevestigd in Nederland en Duitsland, maar we certificeren ook in onder andere België, Duitsland, Portugal en Engeland.

Uitreiking-ISO-certificaat-aan-HOKM

Uitreiking certificaat ISO 9001 aan Koninklijke Marine

Dinsdag 11 september 2018 hebben wij met trots het certificaat ISO 9001:2015 mogen uitreiken aan Opleidingen Koninklijke Marine.
Met het certificaat laten zij zien te beschikken over een modern managementsysteem op het gebied van kwaliteit.

Kapitein ter zee technische dienst Koerse – Hoofd Opleidingen koninklijke Marine kreeg het certificaat uitgereikt door Hanneke de Vries van NCI – hét Nederlands Certificatie Instituut.

Kapitein ter zee technische dienst Koerse is trots op het behaalde resultaat en bericht op twitter: “Een belangrijke investering in de verdere professionalisering van opleiden en trainen bij het CZSK. Een geweldige prestatie van ons kwaliteitszorgteam.”

NCI sluit zich hierbij aan. Wij feliciteren Opleidingen Koninklijke Marine met het behaalde resultaat!

ISO 9001 – Kwaliteitsmanagementsysteem

Denkt u aan kwaliteitsmanagement, denkt u aan ISO 9001. Met deze internationaal erkende norm toont u aan continu diensten te kunnen leveren op hetzelfde gevraagde niveau. ISO 9001 betreft een hulpmiddel bij het ontwikkelen, invoeren en verbeteren van een effectief kwaliteitsmanagementsysteem.

Door het ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem te implementeren binnen uw bedrijf ontstaan er inzichten en beheersing van uw bedrijfsprocessen, waardoor gericht verbeteringen kunnen worden aangebracht. Uiteindelijk leidt dit tot:

 • Risicovermindering / minder fouten
 • Kostenbesparing
 • Meer tevredenheid bij medewerkers, klanten en leveranciers
 • Toename van klanten en/of opdrachten
 • Een certificaat waarmee u verantwoordelijkheid toont op het gebied van kwaliteit

Wilt u ook gecertificeerd worden voor de ISO 9001 of een andere norm? Neem gerust contact met ons op via het telefoonnummer 0181-481949 of via info@nci-bv.nl.

Uitreiking-ISO-certificaat-aan-HOKM

NCI behaalt accreditatie voor de VCA 2017/6.0!

VCA 2017/6.0

Zoals wellicht bij u bekend is vanaf 2 april j.l. de VCA 2017/6.0 gepubliceerd door de SSVV. Tot op heden was het voor bedrijven nog niet mogelijk om gecertificeerd te worden tegen deze nieuwe norm omdat de certificerende instellingen eerst accreditatie dienen te behalen. Wij mogen u nu met trots vertellen dat NCI de accreditatie heeft behaald!

VCA 2017/6.0

Voor wie is de VCA 2017/6.0?
De VCA 2017/6.0 vervangt in de komende drie jaar de VCA 2008/5.1. Alle VCA-gecertificeerde bedrijven krijgen uiteindelijk met de nieuwe norm te maken door middel van een overgangsregeling.

Overgangsregeling
 • Uiterlijk 2 oktober 2021 moeten alle certificaten gebaseerd zijn op de VCA 2017/6.0
 • Vanaf 2 juli 2018 moeten de certificatieovereenkomsten voor certificatie gebaseerd worden op de VCA 2017/6.0
 • Tot 2 juli 2018 kunnen certificatieovereenkomsten nog worden gebaseerd op de VCA 2008/5.1, mits de initiële audit binnen 6 maanden na publicatie plaats vindt. Dit betekent dat na 2 oktober 2018 geen (her)certificatie audits meer plaats kunnen vinden volgens de VCA 2008/5.1 versie.
Buitenlands certificaat

Bent u in het bezit van een VCA-certificaat en is uw bedrijf gelokaliseerd in het buitenland? Dan is de overgangstermijn korter. Alle buitenlandse certificaten dienen voor 2 oktober 2019 gebaseerd te zijn op de VCA 2017/6.0.

Wannneer kunt u het beste de overgang maken?

Wij raden u aan om de overgang naar de VCA 2017/6.0 te maken bij een hercertificering. Vanwege de wijzigingen in de norm is een certificerende instelling namelijk verplicht om fase 1 uit te voeren. Door de overgang te maken bij de hercertificering bespaart u aanzienlijk op uw kosten. Gezien er na 2 oktober 2018 geen (her)certificatie-audts meer uitgevoerd mogen worden volgens de VCA 2008/5.1 ontvangt u van NCI een hercertificerings offerte volgens de VCA 2017/6.0.

Belangrijk om te weten:

 1. Om de overgang te kunnen maken van de VCA 2008/5.1 naar de VCA 2017/6.0 dient fase 1 volledig geaudit te worden. De kosten voor de overgang vallen hierdoor hoger uit dan u gewoonlijk gewend bent bij een hercertificering. Om u tegemoet te komen heeft NCI een overgangskorting toegepast in de offerte.
 2. In de VCA 2017/6.0 worden minimaal twee projecten bezocht. Voorheen lag het minimum bij één project. De norm schrijft per project twee uur voor waardoor de offerte hoger uit valt dan u gewoonlijk gewend bent.
Wat gaat er veranderen?

Op hoofdlijnen kent VCA 2017/6.0 vijf grote verbeteringen:

 1. Vermindering in het aantal eisen
  Door strakker te formuleren en dubbelingen te verwijderen heeft de SSVV het aantal eisen binnen de norm verminderd. In de nieuwe versie is daarbij veiligheid meer centraal gezet en wordt de focus minder op milieu gelegd.
 2. Meer aandacht voor de praktijk
  De onderdelen omtrent de werkplek zijn in de nieuwe VCA- versie aangescherpt op basis van de laatste inzichten en feedback van gecertificeerde bedrijven. Er is meer tijd ingeruimd voor audits op de werkplek. Dit betekent dat er standaard minimaal twee projecten bezocht worden. Daarnaast sluiten de onderdelen nu beter aan bij de veiligheidspraktijk van vandaag.
 3. Ruimte voor maatwerk
  Het vakgebied gedragsbeïnvloeding is volop in ontwikkeling en bedrijven moeten de kans krijgen om op die ontwikkelingen in te spelen. Daarom komt er meer ruimte voor een maatwerkaanpak van de gedragsaspecten van VCA. Het observatieprogramma uit de vorige VCA-versie is vervangen door een programma voor VGM-bewustzijn en -gedrag, dat verplicht is voor VCA**-bedrijven.
 4. Meer duidelijkheid en betrouwbaarheid voor de keten
  Doordat er meer must-vragen op zijn genomen in zowel de VCA*, VCA** als VCA-P wordt de betrouwbaarheid van partijen aan zowel het begin van de keten als bij inhurende partijen en/of onderaannemers verhoogd.
 5. VCA en andere landen
  De nieuwe VCA-versie betreft één schema dat toepasbaar is voor zowel Nederland als België. De nieuwe versie is zo ingericht dat de norm ook voor andere landen toepasbaar is, met een duidelijke ondergrens van wat zij precies dienen te regelen.

uitreiking 8bouwmanagement

VCA** certificaat uitreiking bij Feyenoord aan 8Bouwmanagement

*Dit bericht is afkomstig van de Feyenoord Business club*

ACTIEVE FEYENOORD BUSINESS CLUB ALS PORTAAL
NAAR SAMENWERKING

Dat lid zijn van de Feyenoord Business Club meer oplevert dan borrels en het bijwonen van de sfeervolle thuiswedstrijden van Feyenoord blijkt wel uit het succesverhaal van 8Bouwmanagement, ARBO Rotterdam en NCI B.V.. De drie leden van de Feyenoord Business Club kwamen met elkaar in contact dankzij de netwerkbijeenkomsten en daar vloeide een mooie deal uit voort: het behalen van een VCA** certificaat door 8Bouwmanagement.

Het begon allemaal tijdens een FBC Netwerklunch, waarbij Shane Blom (ARBO Rotterdam) en Erik de Winter (8Bouwmanagement) met elkaar in contact kwamen. ‘We vertelden wat onze werkzaamheden inhielden en zo is het balletje eigenlijk letterlijk in De Kuip gaan rollen’, aldus Blom voorafgaand aan de uitreiking van het VCA** certificaat in De Kuip. ARBO Rotterdam is als adviesbureau gespecialiseerd in certificeringen, veiligheidstrainingen en arbeidsomstandigheden, terwijl 8Bouwmanagement verbouwingen coördineert en begeleidt.

Professionaliteit

Voor Erik de Winter is het belangrijk dat zijn bouwpartners veilig te werk gaan, dus had het behalen van een VCA** certificaat topprioriteit. ‘Het straalt professionaliteit uit’, aldus De Winter over het certificaat. ‘We ventileren van tevoren welke eisen er aan de bouwpartners gesteld worden, zoals het dragen van veiligheidsschoenen, helmen, gehoorbescherming et cetera. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar wij merkten dat dit toch niet zo is.’

Samenwerking

Om de veiligheid te garanderen zocht De Winter de samenwerking met ARBO Rotterdam op, dat een managementsysteem opstelde, zodat 8Bouwmanagement veilig werkt én aan de gezondheid van de werknemers en het milieu denkt. Het daadwerkelijk toekennen van het certificaat gebeurde door de certificerende instelling NCI B.V., eveneens lid van de Feyenoord Business Club.

Succesverhaal

‘Als onafhankelijke certificerende partij van diverse normen hebben wij gekeken of het managementsysteem voldeed en dat was het geval’, aldus Leonie Hoendervangers van NCI B.V.. ‘Gezien hun FBC-lidmaatschap leek het ons logisch om NCI B.V. te laten certificeren’, vult Blom op zijn beurt aan. ‘Het is een leuke relatie die binnen de Business Club is ontstaan.’ En zo was een succesverhaal geboren.

Driehoek

De driehoek 8Bouwmanagement, ARBO Rotterdam en NCI kijkt met grote tevredenheid terug op het proces, dat tot stand kwam tijdens een sfeervolle FBC Netwerklunch. ‘Ik merk dat het aangaan van samenwerkingen binnen de FBC begint te groeien’, aldus De Winter. ‘Ze herkennen me. Niet alleen als persoon, maar ook wat betreft werkzaamheden. Dat is iets wat door de jaren heen moet groeien.’

Contact

Ook al is de deal inmiddels beklonken, de leden van de Feyenoord Business Club zullen elkaar blijven zien. Er moet immers gecontroleerd worden of de gecertificeerde partij nog volgens de hoogste VCA normen werkt. ARBO Rotterdam doet ieder jaar de interne audit en het onafhankelijke NCI B.V. controleert vervolgens of de eventuele actiepunten daadwerkelijk opgevolgd zijn. Een partnership voor de langere termijn, dat in Brasserie De Kuip werd beklonken met een goed glas wijn.

uitreiking 8bouwmanagement

vakblad Roofs

NCI over de Veiligheidsladder in het vakblad Roofs

De Veiligheidsladder een relatief nieuwe norm om het veiligheidsbewustzijn binnen de organisatie te vergroten met als doel het aantal onveilige situaties terug te dringen.
In het nieuwste nummer van het vakblad Roofs legt Hanneke de Vries, directrice van NCI, uit wat de Veiligheidsladdercertificering inhoudt en hoe de audits eruit zien.

Klik op onderstaande afbeelding om het artikel te kunnen lezen.

vakblad Roofs

ISO uitreiking Stout

Uitreiking certificaten ISO 9001, ISO 14001 & VCA** aan Bouwonderneming Stout

Dinsdag 19 juni 2018 hebben wij met trots de certificaten ISO 9001, ISO14001 en VCA** mogen uitreiken aan Bouwonderneming Stout.

Bouwonderneming stout heeft succesvol de transitie van de NEN-EN-ISO 9001:2008 naar de NEN-EN-ISO 9001:2015 en NEN-EN-ISO 14001:2004 naar de NEN-EN-ISO 14001:2015 gemaakt en heeft daarvoor de nieuwe certificaten ontvangen. Hiermee laat Stout zien dat ze beschikken over een modern managementsysteem op het gebied van kwaliteit en milieu. Ook ontvingen zij het certificaat voor de hercertificering van de VCA** 2008/5.1.

Technisch directeur Ronald Kort kreeg de certificaten uitgereikt door Maya de Jong van NCI – hét Nederlands Certificatie Instituut.

Wilt u ook gecertificeerd worden voor de ISO 9001, ISO 14001, VCA of een andere norm? Neem gerust contact met ons op via het telefoonnummer 0181-481949 of via info@nci-bv.nl.

ISO 9001 – Kwaliteitsmanagementsysteem

Denkt u aan kwaliteitsmanagement, denkt u aan ISO 9001. Met deze internationaal erkende norm toont u aan continu diensten te kunnen leveren op hetzelfde gevraagde niveau. ISO 9001 betreft een hulpmiddel bij het ontwikkelen, invoeren en verbeteren van een effectief kwaliteitsmanagementsysteem.
Meer lezen? 

ISO 14001 – Milieumanagementsysteem

Met een ISO 14001 certificering toont u aan actief bezig te zijn met het verbeteren van de milieuprestaties en het voorkomen van milieuvervuiling. Omdat geen bedrijf hetzelfde is, biedt ISO 14001 de mogelijkheid een milieubeleid te ontwikkelen en borgen dat bij uw bedrijf past.
Meer lezen? 

Waarom VCA certificering?

VGM Checklist Aannemers (VCA) is een hulpmiddel bij het ontwikkelen, invoeren en verbeteren van een effectief veiligheidsbeheersysteem. De Checklist bevat de eisen om gestructureerd vorm te geven aan uw beleid op het gebied van veiligheid en gezondheid. Het is dé basis om iedere dag weer gezond en veilig te werken. Met een VCA certificaat beheerst en optimaliseert u continu relevante processen.
Meer lezen?

ISO uitreiking Stout