Auteur: Leonie Mellema - Hoendervangers

NCI reikt Safety Culture Ladder trede 5 certificaat uit aan Swietelsky Rail Benelux B.V.

Met trots heeft het Nederlands Certificatie Instituut (NCI) haar eerste Safety Culture Ladder (Veiligheidsladder) trede 5 certificaat uitgereikt aan Swietelsky Rail Benelux B.V. Vanwege het coronavirus is een persoonlijke uitreiking op dit moment niet mogelijk, maar zo’n prestatie laten wij niet zomaar voorbij gaan!

Just ballon

“Wat een enorme prestatie en wat zijn wij trots op Swietelsky! Al vele jaren beoordeelt NCI Swietelsky Rail Benelux B.V. tegen trede 4 van de Safety Culture Ladder. Ons auditteam heeft ondervonden dat Swietelsky het afgelopen jaar aanzienlijk is gegroeid in de wijze waarop men veiligheid en gezondheid adresseert.“ zegt Hanneke de Vries, directrice NCI.

Swietelsky Rail Benelux B.V. is een organisatie die zich richt op projectmatige vernieuwing van spoorinfra, waarbij zij zich sterk positioneert op grootschalige projecten middels de inzet van groot mechanisch spoorvernieuwingsmaterieel.

Uit de audit is sterk naar voren gekomen dat verschillende ideeën van medewerkers werkelijkheid worden, waardoor de organisatie in staat is om te blijven innoveren. Binnen Swietelsky heerst de sfeer van een familiebedrijf. De organisatie gebruikt deze sfeer om medewerkers tot ontplooiing te laten komen, maar ook om openheid en een gezamenlijke verantwoordelijkheid te creëren. De effecten hiervan zijn goed zichtbaar bij met name de complexere projecten met veel verschillende werkplekken, veel rijdend materieel en verschillende eigen medewerkers en externe partijen verdeeld over een groot gebied. Ook binnen de keten ontwikkelt Swietelsky zich steeds meer door disciplines in eigen hand te nemen of partners te zoeken die het bedrijfsproces ondersteunen en verder helpen te ontwikkelen.

Wilt u ook beoordeeld worden tegen de Safety Culture Ladder (Veiligheidsladder) of een andere norm? Neem gerust contact met ons op via telefoonnummer 0181-481949 of e-mailadres info@nci-bv.nl. We maken graag persoonlijk kennis!

SSVV - VCA

Dispensatieregeling voor VCA diploma’s en certificaten (bericht SSVV)

Dit bericht komt van SSVV:

Maatregelen op het gebied van certificatie
De erkende certificatie-instellingen volgen het protocol van de Raad voor Accreditatie voor buitengewone gebeurtenissen en omstandigheden. Op basis hiervan bepalen zij in hoeverre en in welke vorm audits tot en met 6 april kunnen doorgaan en of de geldigheid van VCA-, VCO- en VCU-certificaten die in de periode tot en met 6 april verlopen, kan worden verlengd.

Maatregelen op het gebied van examinering

Wat is er aan de hand?

Veel opleiders en examencentra stellen hun opleidingen en examens uit tot die weer veilig kunnen plaatsvinden. Dat vinden we verstandig, want de veiligheid en gezondheid van deelnemers, docenten en examinatoren komt op de eerste plaats. Het gevolg is wel dat niet iedereen die dat wil, nu examen kunnen doen. En dat is vervelend als je diploma of certificaat binnenkort verloopt, of als je dat diploma of certificaat binnenkort zou moeten halen.

Welke maatregelen nemen we?

De huidige situatie rond het coronavirus zou zomaar langer kunnen gaan duren. Daarom neemt de SSVV de volgende maatregelen, die gelden voor alle diploma’s en certificaten uit het Centraal Diploma Register (hierna aangeduid als ‘diploma’):

 1. Diplomahouders van wie het diploma na 12 maart 2020 verloopt (of is verlopen), krijgen dispensatie voor een periode tot maximaal drie maanden nadat de overheid haar maatregelen op het gebied van sociale onthouding en fysiek afstand houden, intrekt. Op dit moment duren deze maatregelen nog minimaal tot en met 6 april 2020. Dit betekent dat de dispensatie geldt tot en met 6 juli 2020. Tijdens deze periode mogen de diplomahouders tijdelijk met hun verlopen diploma blijven werken.
 2. Deze regeling geldt ook voor medewerkers van VCA-gecertificeerde bedrijven die binnen drie maanden na hun indiensttreding hun VCA-diploma moeten halen. Voorwaarde is wel dat een ervaren collega (met minimaal een VOL-VCA-diploma) hen bij het werk begeleidt tot het moment dat zij wél succesvol examen hebben kunnen doen.
 3. Mensen die niet in de onder 1) en 2) genoemde groepen vallen, kunnen geen beroep doen op de dispensatieregeling. Zij zullen geduld moeten hebben tot examen doen weer mogelijk is, of afspraken moeten maken met hun opdrachtgever.
 4. Als de overheid besluit haar maatregelen op het gebied van sociale onthouding en fysiek afstand houden te verlengen, verlengt de einddatum van de dispensatieregeling mee. Bijvoorbeeld: de
  overheid besluit haar maatregelen te verlengen tot en met 1 juli. De dispensatieregeling geldt dan tot en met 1 oktober.
 5. We vragen mensen hun examen op tijd in te plannen, ook zolang het einde van de coronacrisis nog niet in zicht is. Mocht het examen tegen die tijd niet kunnen doorgaan, dan kan altijd weer een nieuwe datum worden gezocht. Zo willen we voorkomen dat er straks, als de coronacrisis voorbij is, een piek in de examenaanvragen ontstaat.

SSVV - VCA

Uitreiking 5000e certificaat

Het 5000ste certificaat uitgereikt door het Nederlands Certificatie Instituut (NCI)!

Het Nederlands Certificatie Instituut (NCI), gevestigd in Oostvoorne, heeft vorige week met trots het 5000ste certificaat uitgereikt aan UR Consultant B.V. in Roosendaal. Hanneke de Vries, directeur NCI, reikte dit bijzondere certificaat uit aan Joost van Rijn, bedrijfsleider. UR Consultant B.V. voert werkplekbeveiligingsactiviteiten uit in de railinfra en heeft wederom een VCA*, ISO 9001 en een Werkplekplekbeveiliging certificaat behaald. Dat is een geweldige prestatie!

Hanneke de Vries zegt: “Het is nog geen 2 jaar geleden dat NCI haar 4000ste certificaat mocht uitreiken en nu zitten we alweer op 5000. Wij zijn hier enorm trots op!”

NCI is sinds 2002 een onafhankelijke en deskundige certificerende instelling van diverse managementsystemen. Onze missie is om audits zo uit te voeren dat onze klanten dit als prettig ervaren. NCI is geaccrediteerd voor het certificeren van managementsystemen zoals VCA, VCU, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 en ISO 27001. Daarnaast certificeert NCI diverse andere normen die niet onder de Raad voor Accreditatie vallen zoals de Veiligheidsladder, Keurmerk Beveiliging, MVO, Werkplekbeveiliging en Personeelsteller.

Wat maakt het auditen door NCI Certificering zo anders?

Bij NCI Certificering gaat het om sfeer, het persoonlijke karakter en de betrokkenheid om samen hetzelfde doel te bereiken. Het certificeren gaat tenslotte niet zomaar ergens over. Uw organisatie toont met het behaalde certificaat namelijk uw verantwoordelijkheid op het gebied van veiligheid, kwaliteit en/of milieu. Het maakt niet uit hoe groot uw bedrijf is. Onze auditoren weten de te toetsen norm in het juiste perspectief te plaatsen.

Een certificaat is iets om trots op te zijn. Het is niet alleen een krachtig communicatiemiddel naar uw klanten, het brengt nog meer voordelen met zich mee. Zo kunt u inzicht krijgen in uw eigen processen, is er een kans op toename van opdrachten en/of klanten en kunnen er kosten bespaard worden.

Bij ons weet u waar u aan toe bent
 • Geen kleine letters en geen contracten die stilzwijgend verlengd worden.
 • We zijn praktisch en pragmatisch met een informele werkwijze en persoonlijk karakter.
 • U trots op uw certificaat, wij trots op u als klant!
 • Onafhankelijk, professioneel en betrouwbaar.
 • Met onze jarenlange ervaring en kennis vertegenwoordigen we de markt in diverse besturen.
 • We zijn gevestigd in Nederland en Duitsland, maar we certificeren ook in onder andere België, Duitsland, Portugal en Engeland.

Uitreiking 5000e certificaat

NCI-veiligheidsladder

Seminar Veiligheidsladder

Op 18 oktober heeft NCI een seminar Veiligheidsladder georganiseerd. De belangstelling was zeer groot. Het doel van het seminar was informatie te verstrekken en een antwoord te geven op veel vragen die zijn ontstaan door diverse ontwikkelingen.

Een recente ontwikkeling is dat De Veiligheidsladder als verplichting wordt opgenomen in veel aanbestedingen en contracten in de bouwsector. Op een interessante en interactieve wijze heeft Taco Buissant des Amorie (Lead auditor NCI) de herkomst en opzet van de Veiligheidsladder toegelicht en een indruk gegeven hoe een gedragsaudit, zoals de Veiligheidsladder, wordt uitgevoerd. Stefan van Kessel (Manager Veiligheid, Van Hattum en Blankevoort) heeft zijn praktijkervaring over de implementatie van de Veiligheidsladder met de aanwezigen gedeeld. Tijdens de presentaties werden de aanwezigen interactief betrokken en was er voldoende tijd om vragen te beantwoorden.

Seminar januari 2020, komt u ook?

Aangezien de belangstelling zeer groot was, o.a. door de ontwikkelingen in de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVidB), organiseert NCI in januari 2020 weer een seminar. Als u interesse heeft om deze bijeenkomst bij te wonen meldt u dan aan via info@nci-bv.nl en/of houdt onze website in de gaten. Wilt u de uitnodiging ook doorsturen naar collega’s, opdrachtgevers, opdrachtnemers, etc. die wellicht ook interesse hebben in dit gratis seminar?

Als u een gesprek of presentatie bij uw eigen bedrijf wenst, is dat ook mogelijk. U kunt contact opnemen met NCI via telefoon 0181-481949 of per email info@nci-bv.nl.

NCI-veiligheidsladder

Seminar-Veiligheidsladder

Gratis seminar Veiligheidsladder – 18 oktober 2019!

Veiligheidsladder als verplichting in veel aanbestedingen en contracten in de bouw.

De Veiligheidsladder wordt als verplichting opgenomen in veel aanbestedingen en contracten in de bouw, dat hebben de ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) afgesproken. Vanaf 2021 hanteren zij de zogenoemde Veiligheidsladder om het veiligheidsbewustzijn van organisaties die opdrachten voor hen uitvoeren meetbaar, inzichtelijk en vergelijkbaar te maken. Om het veiligheidsbewustzijn als keten te verhogen wordt er niet alleen certificering gevraagd van opdrachtnemers, ook de opdrachtgevers laten zich certificeren.

Over de Veiligheidsladder

De Veiligheidsladder is een certificeerbare norm met als doel de onveilige situaties bij organisaties terug te dringen.

In tegenstelling tot andere schema’s wordt de Veiligheidsladder audit niet op basis van documenten beoordeeld, maar door het gesprek aan te gaan met betrokkenen. Door medewerkers van alle lagen binnen de organisatie te interviewen en projecten te bezoeken toetst NCI aan de hand van deze resultaten het veiligheidsbewustzijn binnen de organisatie .

Waar de Veiligheidsladder eerst een norm was gericht op de railinfrastructuur wordt de norm nu ook toegepast in diverse andere branches, zoals bedrijven uit de bouw-, groen-, civiele-, gww-infra en energiesectoren. De Veiligheidsladder is niet alleen geschikt voor “grote” ondernemingen, maar ook zeer toepasbaar voor de kleinere organisaties.

Uitnodiging gratis seminar

NCI begrijpt dat door alle ontwikkelingen er veel vragen ontstaan.

 • Is de Veiligheidsladder voor ons bedrijf nodig? Waarom de Veiligheidsladder?
 • Is de Veiligheidsladder ook toepasbaar voor kleine ondernemingen?
 • Hoe ga ik de Veiligheidsladder implementeren binnen onze organisatie?
 • Welk Veiligheidsladderproduct is voor ons bedrijf van toepassing?
 • Wat kunnen wij van een audit verwachten?

Wij nodigen u daarom uit deel te nemen aan onze gratis seminars.

Taco Buissant des Amorie (lead auditor, NCI) en Stefan van Kessel (Manager Veiligheid, Van Hattum en Blankevoort) laten u op een interessante en interactieve manier kennis maken met de Veiligheidsladder en geven antwoord op al uw vragen.

Meer informatie of gratis inschrijven? Klik hier!

Seminar-Veiligheidsladder

ISO 27001

Opdrachtnemers ProRail dienen voor 1 juli 2021 aan de eisen van ISO 27001 te voldoen!

Wijziging in de Erkenningsregeling van ProRail

ProRail heeft sinds 2 juli j.l. de erkenningsregeling van EP2016 naar EP2019 en de bijbehorende branchedelen gewijzigd. Bedrijven die zijn erkend volgens het EP2016 zijn automatisch erkend voor het EP2019. Echter gelden er twee uitzonderingen waar NCI u graag van op de hoogte brengt:

U dient als leverancier van ProRail voor 1 juli 2021 aan te tonen dat u aan de eis ISO 27001, Managementsysteem voor informatiebeveiliging (Cyber Security), voldoet. Deze eis is opgenomen in de Erkenningsregeling van ProRail, in de branches Ingenieursbureaus Spooraannemers, Kabelaannemers en Boorbedrijven en Onderhoudsaannemers.
Kabelaannemers en boorbedrijven dienen sinds 1 juli 2019 in het bezit te zijn van een Veiligheidsladder certificaat op minimaal trede 3.

Erkenningscriteria

In de Erkenningsregeling van ProRail staat: Indien de ondernemer niet over het ISO 27001 certificaat beschikt, dient aangetoond te worden dat er wordt voldaan aan de eisen die zijn opgenomen in onderstaande paragrafen uit ISO-27001:

§ 5.2 Beleid
§ 6.1.2 Risicobeoordeling van informatiebeveiliging
§ 6.1.3 Behandeling van informatiebeveiligingsrisico’s
§ 7.1 Middelen
§ 7.2 Competentie
§ 7.3 Bewustzijn
§ 8.1 Operationele planning en beheersing

Lees hier de volledige brief van ProRail – Wijzigingen in de Erkenningsrege

Wat is informatiebeveiliging?

ISO 27001 is een internationaal erkend managementsysteem voor informatiebeveiliging waarin staat hoe u procesmatig om dient te gaan met het beveiligen van informatie. Uw klanten willen er zeker van zijn dat u voorzichtig en professioneel omgaat met persoonsgegevens. Met het managementsysteem voor informatiebeveiliging laat u zien verantwoordelijk en integer met de informatie binnen uw organisatie om te gaan, waardoor onder andere een datalek of hack voorkomen wordt.

Het ISO 27001 managementsysteem leidt uiteindelijk tot:

 • Nieuwe inzichten in eigen processen
 • Systematische aanpak die leidt tot verbeteringen
 • Minder tot geen informatielekken en/of hacks
 • Internationaal herkenbaar en erkend certificaat
 • Vertrouwen winnen van klanten en leveranciers omdat gegevens veilig zijn
 • Een mogelijke toename van klanten en/of opdrachten
 • Een certificaat waarmee u verantwoordelijkheid toont op het gebied van informatiebeveiliging!
Certificeren ISO 27001

NCI is één van de certificerende instellingen die door de Raad voor Accreditatie is geaccrediteerd voor NEN-EN-ISO 27001:2017. Wij brengen graag een vrijblijvende offerte voor u uit!

Naast ISO 27001 is NCI geaccrediteerd voor het certificeren van managementsystemen zoals VCA, VCU, ISO 9001, ISO 14001 en OHSAS 18001. Een overzicht van de werkterreinen/branches waar NCI accreditatie voor heeft behaald kunt u hier bekijken.

Wilt u gecertificeerd worden?

Wij brengen graag een vrijblijvende offerte uit! Neem gerust contact met ons op! Liever een persoonlijk gesprek? Wij komen graag bij u langs!

Telefoon: 0181-481949
E-mail: info@nci-bv.nl
website: www.nci-bv.nl

ISO 27001

NCI-veiligheidsladder

Veiligheidsladder wordt een verplichting in de bouw

Veiligheidsladder als verplichting in veel aanbestedingen en contracten in de bouw.

Veiligheidsbewustzijn wordt als verplichting opgenomen in veel aanbestedingen en contracten in de bouw, dat hebben de ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) afgesproken. Vanaf 2021 hanteren zij de zogenoemde Veiligheidsladder om het veiligheidsbewustzijn van organisaties die opdrachten voor hen uitvoeren meetbaar, inzichtelijk en vergelijkbaar te maken. Om het veiligheidsbewustzijn als keten te verhogen wordt er niet alleen certificering gevraagd van opdrachtnemers, ook de opdrachtgevers laten zich certificeren.

Waarom de Veiligheidsladder?

In de bouw vinden nog steeds ernstige ongevallen plaats. Het gedrag van werknemers is daarbij ook een bepalende faalfactor. Gebrekkige communicatie en afstemming; gevoelde werk- en tijdsdruk; en niet adequaat reageren op onverwachte situaties zijn allemaal belangrijke oorzaken van ongelukken. Volgens onderzoek van de Inspectie SZW, hebben een hoger veiligheidsbewustzijn en een sterke veiligheidscultuur juist op deze elementen een positief effect. De ondertekenaars van de GCVB zijn ervan overtuigd dat veiligheidsbewustzijn in aanbestedingen en contracten leidt tot minder ongevallen op de bouwplaats.

Wat gaat er veranderen?

Vanaf 2021 hanteren opdrachtgevers de zogenoemde Veiligheidsladder om het veiligheidsbewustzijn van organisaties meetbaar, inzichtelijk en vergelijkbaar te maken. Om het veiligheidsbewustzijn als keten te verhogen wordt er niet alleen certificering gevraagd van opdrachtnemers, ook de opdrachtgevers laten zich certificeren. Zo ontstaat er een gezamenlijke en eenduidige aanpak voor de gehele sector.

Initiatief van:
Veiligheid in aanbestedingen is een initiatief van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB): bouw- en installatiebedrijven Ballast Nedam, BAM, Dura Vermeer, Heijmans, Strukton, TBI, Van den Herik, VolkerWessels en Unica.
Daarnaast hebben ook publieke opdrachtgevers ProRail, Rijksvastgoedbedrijf en Rijkswaterstaat de Governance Code ondertekend, evenals acta Safety Professionals, AKD, KIVI en Witteveen&Bos. Deze organisaties willen binnen de bouwsector vooroplopen om veiligheid in de gehele bouwketen naar een hoger plan te tillen. Het doel is te komen tot nul dodelijke en zeer ernstige ongevallen in de sector.

OFFICIEEL PERSBERICHT GOVERNANCE CODE VEILIGHEID

Beoordelen tegen de Veiligheidsladder

NCI is nauw betrokken geweest bij het opzetten van de Veiligheidsladder en heeft uiteindelijk de eer gekregen om ProRail te mogen beoordelen volgens de Veiligheidsladder. Inmiddels zijn we enige jaren verder en heeft NCI, naar tevredenheid, al vele bedrijven mogen beoordelen of certificeren zoals bijvoorbeeld: Rijksvastgoedbedrijf Eneco, Van Hattum en Blankenvoort, Witteveen&Bos, GVB, RET, Swietelsky, Jan de Nul, Dutch Rail Controle B.V., Saferail B.V., Raveco, Flexcorail B.V., UR Consultant B.V., Safelines enzovoort.

Hét Nederlands Certificatie Instituut is door NEN bevoegd verklaard om volgens de Veiligheidsladder te certificeren.

Voor vragen en/of een prijsopgave kunt u contact opnemen met Leonie Mellema- Hoendervangers op 0181-301130.

Uitnodiging gratis seminar Veiligheidsladder

NCI begrijpt dat door alle ontwikkelingen er veel vragen zijn ontstaan.

 • Is de Veiligheidsladder voor ons bedrijf nodig? Waarom de Veiligheidsladder?
 • Is de Veiligheidsladder ook toepasbaar voor kleine ondernemingen?
 • Hoe ga ik de Veiligheidsladder implementeren binnen onze organisatie?
 • Welk Veiligheidsladderproduct is voor ons bedrijf van toepassing?
 • Wat kunnen wij van een audit verwachten?

Wij nodigen u daarom uit deel te nemen aan één van onze gratis seminars op:

 • Vrijdag 18 oktober 2019
 • Vrijdag 13 december 2019

Taco Buissant des Amorie (lead auditor, NCI) en een gastspreker zullen u op een interessante en interactieve manier kennis laten maken met de Veiligheidsladder en antwoord geven op uw vragen.

INSCHRIJVEN GRATIS SEMINAR

NCI-veiligheidsladder

ISO 27001

NCI behaalt accreditatie ISO 27001 – Informatiebeveiliging

Met trots delen wij u mede dat we de accreditatie voor de NEN-EN-ISO 27001:2017 op 26 juni 2019 hebben behaald!!

Met deze accreditatie kunnen wij voldoen aan de stijgende vraag naar certificering op het gebied van informatiebeveiliging. NEN-EN-ISO 27001:2017 is onder andere te combineren met NEN-EN-ISO 9001:2015. NCI heeft namelijk 24 april j.l. voor de NEN-EN-ISO 9001:2015 ook de informatie technologie (EA 33) accreditatie behaald.

Wat is informatiebeveiliging – ISO 27001?

ISO 27001 is een internationaal erkend managementsysteem voor informatiebeveiliging waarin staat hoe u procesmatig om dient te gaan met het beveiligen van informatie. Uw klanten willen er zeker van zijn dat u voorzichtig en professioneel omgaat met persoonsgegevens. Met het managementsysteem voor informatiebeveiliging (ISO 27001) laat u zien verantwoordelijk en integer met de informatie binnen uw organisatie om te gaan, waardoor onder andere een datalek of hack voorkomen wordt.

Voor wie is ISO 27001 certificering interessant?

ISO 27001 is er voor alle organisaties, ongeacht de omvang of sector. ISO 27001 is voor organisaties die willen aantonen dat ze op een verantwoordelijke en serieuze manier omgaan met informatiebeveiliging.
Bedrijven waar ISO 27001 voornamelijk wordt toegepast zijn; ICT bedrijven, banken, overheden, verzekeraars, zorginstellingen en andere bedrijven die met vertrouwelijke informatie te maken hebben.

Het ISO 27001 managementsysteem leidt uiteindelijk tot:

 • Nieuwe inzichten in eigen processen
 • Systematische aanpak die leidt tot verbeteringen
 • Minder tot geen informatielekken en/of hacks
 • Internationaal herkenbaar en erkend certificaat
 • Vertrouwen winnen van klanten, leveranciers omdat gegevens veilig zijn
 • Een mogelijke toename van klanten en/of opdrachten
 • Een certificaat waarmee u verantwoordelijkheid toont op het gebied van informatiebeveiliging!
Accreditatie

NCI is geaccrediteerd voor het certificeren van managementsystemen zoals VCA, VCU, ISO 9001, ISO 14001 en OHSAS 18001 en ISO 27001. Een overzicht van de werkterreinen/branches waar NCI accreditatie voor heeft behaald kunt u hier bekijken.

Daarnaast certificeert NCI diverse andere normen die niet onder de Raad voor Accreditatie vallen zoals de Veiligheidsladder, Keurmerk Beveiliging, MVO, Werkplekbeveiliging en Personeelsteller.

Continu zijn we bezig met het uitbreiden van nieuwe diensten. Zo zijn we op dit moment bezig met de voorbereidingen voor de overgangsnorm NEN-ISO 45001:2018. Wij verwachten u op korte termijn ook over deze norm te kunnen informeren dat NCI de accreditatie heeft behaald.

ISO 27001

NCI-veiligheidsladder

Veiligheidsladder Trede 4 voor WPB & PS

In maart 2018 heeft ProRail bekend gemaakt aan alle Werkplekbeveiligers en Personeelstellers de Veiligheidsladder trede 4 in te zetten bij de erkenningsregeling. Voor 1 januari 2019 hebben wij u daarom gecertificeerd tegen (minimaal) trede 3.

We willen u er op attenderen dat ProRail, om het Veiligheidsbewustzijn verder te stimuleren, het voornemen heeft per 1 januari 2021 trede 4 van de Veiligheidsladder als minimumeis op te nemen in de erkenningsregeling van Prorail ‘Werkplekbeveiligingsbedrijven en Personeelstellers’.

Over Safety Culture Ladder

Safety Culture Ladder (in Nederland bekend als “de Veiligheidsladder”) is een beoordelingsmethode om het veiligheids- en gezondheidsbewustzijn bij bedrijven te meten met als doel het aantal onveilige situaties terug te dringen. Voor bedrijven betekent dit een manier om op een passende manier een gedragsverandering door te voeren.

Safety Culture Ladder bestaat niet uit een checklist met controlepunten, maar wordt beoordeeld op basis van gesprekken met betrokkenen. Medewerkers uit alle lagen van de organisatie worden geïnterviewd, projecten worden bezocht en er worden rondgangen uitgevoerd. Op die manier toetst NCI Certificering het veiligheids- en gezondheidsbewustzijn binnen de organisatie.

De vijf treden

De Safety Culture Ladder is gebaseerd op de cultuurladder volgens het model van Parker e.a. en bestaat uit vijf treden. Per trede wordt aangegeven aan welke bedrijfsaspecten uw bedrijf voldoet. Hoe hoger de trede, hoe bewuster uw organisatie omgaat met de veiligheids- en gezondheidsaspecten.

 • Trede 1 Pathologisch: We maken ons niet druk zolang we niet worden gesnapt.
 • Trede 2 Reactief: Veiligheid en gezondheid zijn belangrijk en we doen veel als ons iets overkomt.
 • Trede 3 Berekenend: We hebben het systeem op zijn plaats.
 • Trede 4 Proactief: We werken aan de problemen die we steeds nog vinden.
 • Trede 5 Vooruitstrevend: Veiligheid en gezondheid staan centraal en zijn volledig geïntegreerd in ons werk.

NCI-veiligheidsladder

rail

Nieuwe versie certificeringsregeling PS & WPB

Graag willen we u informeren dat vanaf 1 juli 2019 een nieuwe versie (3.8) certificeringsregeling PS & WPB van kracht is.

Wat betekent dit voor u?
 1. Beoordelingen op versie 3.8
  Vanaf 1 juli 2019 dienen alle beoordelingen (certificering, hercertificering en controle-audits) op versie 3.8 gebaseerd te zijn. Uw managementsysteem dient hier bij de audit op aangepast te zijn.
 2. Initiële audit
  Indien, bij een initiële audit, de documentatiebeoordeling voor 1 juli 2019 nog is uitgevoerd op de 3.7 versie, kan de implementatie audit nog plaatsvinden op de 3.7 versie;
 3. Geldigheidsdatum certificaat
  Zodra u voldoet aan versie 3.8 zet NCI het bestaande certificaat (versie 3.7) om naar versie 3.8. Bij omzetting tijdens een controle-audit blijft de oorspronkelijke geldigheidsdatum behouden.
 4. Extra uren audit
  Voor de overgang van versie 3.7 naar versie 3.8 worden geen extra uren in rekening gebracht. De offerte blijft hierdoor ongewijzigd.
 5. Wijzigingen
  De wijzigingen die hebben plaatsgevonden hebben wij hieronder voor u opgesomd:
 • Paragraaf 2.2 Wet- / regelgeving en normering: Arbocatalogus voor de spoorbranche gepubliceerd door ‘Stichting Arbeidsomstandigheden Spoorwegveiligheid (SAS)’ gewijzigd in ‘Stichting railAlert’.
 • Paragraaf 4.1.1 Specifieke eisen: ‘OHSAS 18001’ gewijzigd in ‘ISO 45001’.
 • Paragraaf 4.2.3 Uitvoering werkplekbeveiliging: ‘Het bedrijf moet aantoonbaar de werkplekbeveiligingsopdrachten steeds met minimaal 50% eigen LWB-capaciteit uitvoeren’ gewijzigd in ‘het bedrijf moet aantoonbaar een werkplekbeveiligingsopdracht (52-urige buitendienststelling) met eigen LWB-capaciteit kunnen uitvoeren’.

rail