Auteur: Leonie Mellema - Hoendervangers

OHSAS - ISO 45001

ISO 45001 I WIJZIGING TRANSITIETERMIJN I OHSAS vs ISO 45001

Overgang ISO 45001 certificering

In maart 2018 is NEN-ISO 45001 gepubliceerd. Zoals wellicht bekend hebben bedrijven met een OHSAS 18001 certificaat tot uiterlijk 12 maart 2021 de tijd om over te stappen op NEN-ISO 45001:2018.

Wijziging transitietermijn

Vanwege het coronavirus wordt de transitietermijn met 6 maanden verlengd. De transitietermijn voor de overgang van OHSAS 18001 naar ISO 45001 eindigt hierdoor op 30 september 2021.

Graag brengen wij u langs deze weg nogmaals op de hoogte van de norm en de wijzigingen ten opzichte van OHSAS 18001.

ISO 45001

ISO 45001 is een wereldwijd geaccepteerde en erkende norm met eisen voor een ‘occupational health and safety’ managementsysteem. De gezondheid en veiligheid van medewerkers wordt beïnvloed door onder meer fysieke belasting, fysische omstandigheden, psychosociale arbeidsbelasting en machineveiligheid. Met een ‘health and safety’ managementsysteem worden gevaren en risico’s geïdentificeerd en geëvalueerd om deze vervolgens te voorkomen of te verminderen.

Voor wie is ISO 45001?

Alle soorten organisaties, groot of klein, profit of non-profit, hebben er voordeel bij ISO 45001 toe te passen. De norm ISO 45001 geeft de kaders aan, de invulling hiervan bepaalt elke organisatie zelf.

Waarom een ISO 45001 certificaat?
 • Verantwoordelijkheid tonen omtrent arbeidsomstandigheden
  Medewerkers verwachten een veilige en gezonde werkomgeving en presteren beter als de zorg rondom de werkplek goed geregeld is. Bedrijven die werken volgens ISO 45001 laten zien dat zij aandacht hebben voor de arbeidsomstandigheden, de gezondheid en veiligheid van hun medewerkers.
 • Communicatiemiddel
  Met het certificaat toont een organisatie aan dat aan alle eisen van de norm wordt voldaan; daarmee is het certificaat dus een waardevol communicatiemiddel. De aanwezigheid van een ISO 45001-certificaat kan een voorwaarde zijn bij de inkoop of aanbesteding van bepaalde diensten. Steeds meer opdrachtgevers accepteren ISO 45001 in plaats van het VCA-certificaat.
ISO 45001 vs OHSAS 18001

Met de komst van ISO 45001 zijn de structuur en indeling van de norm veranderd. De belangrijkste verschillen op basis van de HLS hebben wij voor u op een rijtje gezet:

 • Contextanalyse
 • Vaststellen eisen belanghebbende partijen
 • Invloed van veranderingen (in- en extern) op organisatie
 • Integratie met andere bedrijfsprocessen
 • Directe betrokkenheid leiding
 • Risico’s en kansen
 • Communicatie op basis van behoeften (in- en extern)
 • Beheersing uitbestede processen
 • Gedocumenteerde informatie i.p.v. procedures

 

De belangrijkste verschillen tussen OHSAS 18001 en ISO 45001 voor G&VW-management zijn:

 • Begrip “worker”
 • Leiderschap (accountabillity, strategic planning)
 • Cultuur m.b.t. G&VW-management
 • Persons working under the control of the organization
 • Commitment m.b.t. “hierarchy of control”
 • Competenties i.p.v. trainingsbehoeften.
Accreditatie

NCI is geaccrediteerd voor ISO 45001. OHSAS 18001 gecertificeerde klanten kunnen bij NCI de overgang maken naar ISO 45001. Ook kan NCI met deze accreditatie voldoen aan de stijgende vraag naar certificering op het gebied van Arbomanagement.

Naast ISO 45001 is NCI geaccrediteerd voor het certificeren van managementsystemen zoals VCA, VCU, ISO 9001, ISO 14001 en ISO 27001. NCI certificeert daarnaast ook diverse andere normen die niet onder de Raad voor Accreditatie vallen zoals de Safety Culture Ladder (Veiligheidsladder), Keurmerk Beveiliging, MVO, Werkplekbeveiliging en Personeelsteller.

Continu zijn we bezig met het uitbreiden van nieuwe diensten. Zo treffen we op dit moment voorbereidingen voor de norm Co2 Prestatieladder. Wij verwachten u op korte termijn ook over deze norm te kunnen informeren dat NCI de accreditatie heeft behaald.

OHSAS - ISO 45001

Gebruiksvriendelijkere SCL Webtool

28 september 2020 heeft het Nederlandse kabinet aangekondigd de huidige maatregelen in de strijd tegen het coronavirus aan te scherpen tot minimaal 20 oktober 2020.

Wat betekent dit voor uw audit?

Vanaf 29 september 2020 worden audits weer zoveel mogelijk remote uitgevoerd. Projectbezoeken mogen wel op locatie uitgevoerd worden, indien dit kan volgens de geldende locatie- en hygiëne-eisen. Hierbij geldt wel dat zowel de auditor als de klant zich hier veilig bij moeten voelen.

Uw auditor neemt uiterlijk 2 weken voordat de audit plaatsvindt contact met u op om af te stemmen op welke manier de audit zo veilig en verantwoord mogelijk uitgevoerd kan worden. Op dat moment wordt ook afgestemd of en wanneer het projectbezoek plaatsvindt.

Meer weten?

Natuurlijk begrijpen wij dat u meer vragen heeft over de certificering, uw (geplande) audit en/of de dienstverlening van NCI. Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn hebben we op onze website een pagina (www.nci-bv.nl/coronavirus) ingericht waar u antwoorden vindt op de meest gestelde vragen. De vragen en antwoorden worden wanneer nodig bijgewerkt, waardoor u altijd up-to-date bent van de nieuwste ontwikkelingen. Uiteraard staan we, zoals u gewend bent, ook telefonisch en per e-mail voor u klaar!

Hanneke de Vries
Team NCI

NCI - Consensus

Samenwerking Consensus en NCI

Frank Laurentius en Rob Boele van Consensus Group — Hygiene & Health en Hanneke de Vries-Dahrs van NCI Certificering hebben, de coronarichtlijnen in acht nemend, een 3-jarige samenwerkingsovereenkomst getekend voor de (her)certificering van de managementsystemen op het gebied van Veiligheid, Kwaliteit, Milieu en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Consensus vindt het belangrijk zowel intern als extern gebruik te maken van deze managementsystemen. NCI Certificering verzorgt de komende 3 jaar de (her)certificering van hun managementsystemen VCA*, ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 en MVO. Daarnaast worden zij door ARBO Rotterdam geadviseerd en begeleid met het opzetten en muteren van de managementsystemen.

We kijken uit naar een, voor alle partijen, succesvolle en plezierige samenwerking!

Waarom certificeren?
 • U toont met trots uw verantwoordelijkheden.
 • Grotere kans op toename van klanten en/of opdrachten.
 • Vergroten van tevredenheid bij onder andere klanten, leveranciers, medewerkers, omwonenden.
 • U krijgt nieuwe inzichten in uw eigen processen.
 • Mogelijke kostenbesparingen.
 • Voorsprong op concurrentie door certificering.

NCI Certificering

Persoonlijk, transparant en betrokken; dat is waar NCI Certificering voor staat. We zijn onafhankelijk, professioneel en onpartijdig. We voeren audits zo uit dat ze als prettig worden ervaren.

U kunt bij ons terecht voor de certificering van VCA, VCU, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001 en CO₂-Prestatieladder. Daarnaast certificeren we diverse andere normen die niet onder de Raad voor Accreditatie vallen. Denk daarbij aan Safety Culture Ladder, Keurmerken Beveiliging, MVO, Werkplekbeveiliging en Personeelsteller.

NCI - Consensus

VL - SCL

Overzicht uitgestelde invoeringsdata Safety Culture Ladder

Vanwege de coronacrisis hebben diverse opdrachtgevers de invoeringsdata voor de Safety Culture Ladder uitgesteld. Wij hebben alles voor u op een rijtje gezet.

GCVB – ViA

De Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) heeft de beoogde invoeringsdatum van Veiligheid in Aanbesteding (ViA) met 1 jaar uitgesteld. Vanaf 1 januari 2022 wordt minimaal trede 2 vereist, vanaf 1 januari 2024 minimaal trede 3.

GCVB & ProRail

ProRail volgt de afspraken die gemaakt zijn in de GCVB. Vanaf 1 januari 2022 wordt de Safety Culture Ladder ook als contracteis opgenomen in aanbestedingen van niet erkend aannemingswerk.

Werkplekbeveiligingsbedrijven en personeelstellers

ProRail heeft de gestelde datum (1 januari 2021) voor Werkplekbeveiligingsbedrijven en Personeelstellers met 6 maanden uitgesteld. Vanaf 1 juli 2021 wordt trede 4 van de Safety Culture Ladder als minimumeis in de erkenningsregeling branchedeel Werkplekbeveiligingsbedrijven en Personeelstellers opgenomen.

Kabelaannemers en boorbedrijven

ProRail heeft de gestelde datum (1 juli 2021) voor Kabelaannemers en Boorbedrijven met 6 maanden uitgesteld. Vanaf 1 januari 2022 wordt trede 4 van de Safety Culture Ladder als minimumeis in de erkenningsregeling branchedeel Kabelaannemers en Boorbedrijven opgenomen.

Spooraannnemers

Vanaf 1 juli 2021 wordt de Safety Culture Ladder, trede 3 ook als minimumeis opgenomen in de erkenningsregeling van ProRail, branchedeel ‘Spooraannemers’. De treden 4 en 5 op de Safety Culture Ladder worden dan als ambitieniveau uitgevraagd.

Over de Safety Culture Ladder (SCL)

De Safety Culture Ladder (in Nederland bekend als “de Veiligheidsladder”) is een beoordelingsmethode om het veiligheids- en gezondheidsbewustzijn bij bedrijven te meten met als doel: het aantal onveilige situaties terug te dringen.

De Safety Culture Ladder geeft u de mogelijkheid om, op een bij uw organisatie passende wijze, gedragsverandering door te voeren met als doel de onveilige situaties terug te dringen.

In tegenstelling tot andere schema’s wordt bij de Safety Culture Ladder de audit niet op basis van documenten beoordeeld, maar door het gesprek aan te gaan met betrokkenen. Door medewerkers van alle lagen binnen de organisatie te interviewen, projecten te bezoeken en rondgangen uit te voeren toetst NCI het veiligheids- en gezondheidsbewustzijn binnen de organisatie.

VL - SCL

rail

Aanscherping veiligheid in aanbestedingen ProRail

De Safety Culture Ladder wordt sinds 2012 door ProRail gebruikt als instrument bij het inkopen van specifieke werken en diensten aan de spoorweginfrastructuur, vallend onder de Erkenningsregeling van ProRail. Als gunningscriterium in aanbestedingen enerzijds en als minimumeis in Erkenningsregelingen anderzijds. ProRail voert de komende maanden aanscherpingen door die betrekking hebben op Safety Culture Ladder.

Safety Culture Ladder, huidige situatie

De Safety Culture Ladder is als minimumeis opgenomen in de Erkenningsregeling van ProRail, branchedeel ‘Werkplekbeveiligingsbedrijven en Personeelstellers’, branchedeel ‘Kabelaannemers en Boorbedrijven’ en in de Programma-erkenning Tunnel Alliantie. Erkende bedrijven in die categorieën dienen te beschikken over een geldig SCL Original Certificaat.

Erkende spooraannemers en ingenieursbureaus kunnen het SCL Original Certificaat gebruiken bij aanbestedingen die onder de Erkenningsregeling vallen en ontvangen een gunningsvoordeel als zij beschikken over een geldig SCL Original Certificaat, minimaal trede 2.

Safety Culture Ladder, toekomstige situatie

Vanaf 1 juli 2021 wordt de Safety Culture Ladder ook als minimumeis opgenomen in de Erkenningsregeling van ProRail, branchedeel ‘Spooraannemers’. Per die datum dienen ook de erkende spooraannemers te beschikken over een geldig SCL Original Certificaat, minimaal trede 3. Voor erkende ingenieursbureaus verandert vooralsnog niets.

Erkende spooraannemers

Zij kunnen tot en met 30 juni 2021 gebruik blijven maken van het SCL Original Certificaat bij aanbestedingen die onder de Erkenningsregeling van ProRail vallen. Per 1 juli 2021 wordt de Safety Culture Ladder voor Spooraannemers opgenomen in de erkenningsregeling van ProRail als minimumeis (minimaal trede 3) evenals als gunningscriterium. De treden 4 en 5 op de Safety Culture Ladder worden dan als ambitieniveau uitgevraagd.

Veiligheid in de keten verhogen

De Safety Culture Ladder wordt inmiddels breed gedragen door alle ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVidB2). Ook zij zullen de Safety Culture Ladder toepassen bij aanbestedingen en wel per 1 januari 2022 als selectiecriterium, minimaal trede 2.

ProRail volgt de afspraken die gemaakt zijn in de GCVidB. Vanaf 1 januari 2022 wordt de Safety Culture Ladder ook als contracteis opgenomen in aanbestedingen van niet erkend aannemingswerk. De aanscherpingen gaan in twee stappen: vanaf 1 januari 2022 wordt minimaal trede 2 vereist, vanaf 1 januari 2024 minimaal trede 3.

Lees hier het officiële bericht van ProRail.

rail

Van Spijker uitreiking

Uitreiking SCL Original certificaat aan Van Spijker Infrabouw B.V.

Met trots heeft het Nederlands Certificatie Instituut (NCI), gevestigd in Oostvoorne, het SCL Original trede 3 certificaat uitgereikt aan Van Spijker Infrabouw B.V. in Meppel. Hanneke de Vries, directrice NCI, reikte het certificaat SCL Original trede 3 certificaat op donderdag 2 juli 2020 uit op het hoofdkantoor van Van Spijker Infrabouw B.V.

Van Spijker Infrabouw B.V. is een familiebedrijf dat sinds 1980 infrastructurele bouwwerken realiseert.

Wilt u ook beoordeeld worden tegen de Safety Culture Ladder (Veiligheidsladder) of een andere norm? Neem gerust contact met ons op via telefoonnummer 0181-481949 of e-mailadres info@nci-bv.nl. of vraag hier een vrijblijvende offerte aan.

We maken graag persoonlijk kennis!

Over Safety Culture Ladder

Safety Culture Ladder (in Nederland bekend als “de Veiligheidsladder”) is een beoordelingsmethode om het veiligheids- en gezondheidsbewustzijn bij bedrijven te meten met als doel het aantal onveilige situaties terug te dringen. Voor bedrijven betekent dit een manier om op een passende manier een gedragsverandering door te voeren.

Safety Culture Ladder bestaat niet uit een checklist met controlepunten, maar wordt beoordeeld op basis van gesprekken met betrokkenen. Medewerkers uit alle lagen van de organisatie worden geïnterviewd, projecten worden bezocht en er worden rondgangen uitgevoerd. Op die manier toetst NCI Certificering het veiligheids- en gezondheidsbewustzijn binnen de organisatie.

Van Spijker uitreiking

VL - SCL

Governance Code Veiligheid in de Bouw stelt de invoeringsdatum uit naar 2022 in verband met coronacrisis

Uitstel invoeringsdatum ViA

Vanwege de coronacrisis heeft de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) de beoogde invoeringsdatum van Veiligheid in Aanbesteding (ViA) uitgesteld van 1 januari 2021 naar 1 januari 2022.

Een aantal maanden geleden heeft het NEN vastgelegd dat nieuw te certificeren bedrijven en/of tredeverhogingen niet remote uitgevoerd kunnen worden, zolang er extra maatregelen gelden vanuit het RIVM. Dit en de werkzaamheden die voort zijn gekomen uit de coronacrisis hebben de Governance Code Veiligheid in de Bouw doen besluiten de VIA deadline 1 jaar uit te stellen.

Lees hier meer over de Veiligheid in Aanbesteding (ViA)

Safety Culture Ladder en NCI

NCI is vanaf dag 1 betrokken geweest bij het opzetten van de Safety Culture Ladder.

Met trots melden wij dat NCI op dit moment marktleider is! We voeren de Safety Culture Ladder beoordelingen niet alleen uit in Nederland, maar beoordelen ook diverse bedrijven in o.a. België, Duitsland, Portugal, Engeland, etc.

De Safety Culture Ladder is een hele andere manier van auditen dan bijvoorbeeld een VCA of ISO. Naast de verplichte opleidingen die een auditor volgens de norm dient te volgen heeft NCI haar eigen professionele opleidingstraject.

NCI staat volledig en met vol enthousiasme achter deze norm. Wij vinden het een aanwinst voor de markt en zijn er van overtuigd dat het bijdraagt aan het vergroten van veiligheids- en gezondheidsbewustzijn binnen organisaties. Wij streven ernaar dat de norm voor iedere organisatie toepasbaar is en blijft. Daarom nemen wij deel aan het College van Deskundigen en wonen wij diverse harmonisaties en bijeenkomsten van het NEN (schemabeheerder) bij.

Lees hier meer over de Safety Culture Ladder

VL - SCL

VL - SCL

Naamwijziging Veiligheidsladder & nieuwe “producten” en productnamen

In de afgelopen jaren is de Veiligheidsladder steeds meer internationaal ingezet om het gezond- en veiligheidsbewustzijn binnen organisaties te meten. Internationaal draagt de Veiligheidsladder de naam Safety Culture Ladder. Om eenduidig te communiceren heeft het NEN besloten de Veiligheidsladder in het vervolg in Nederland ook Safety Culture Ladder te noemen. De komende maanden wordt de nieuwe benaming gefaseerd doorgevoerd.
Nieuwe “producten” en productnamen
De ontwikkeling van de Safety Culture Ladder bestond uit 1 product, namelijk het SCL certificaat, waarbij elk jaar een volledige (100%) audit wordt uitgevoerd. Op verzoek van TenneT is in 2016 een pilot gestart om met afgeleide varianten te werken. (SCL, SAQ+ en SAQ producten). Deze producten werden alleen door TenneT erkend en gebruikt door eigen toeleveranciers. In 2019 heeft de Governance Code aangegeven deze producten ook te willen gebruiken. De Commissie van Deskundigen (CvD) van het NEN heeft na evaluatie van de pilot besloten vanaf 1 maart 2020 deze producten officieel op te nemen als Safety Culture Ladder (SCL) producten. Hierdoor kunnen alle bedrijven en/of opdrachtgevers kiezen voor een volledige beoordeling of een ander SCL product.
Het CvD heeft bij de introductie kleine wijzigingen in de producten en namen doorgevoerd. NCI heeft de wijzigingen voor u op een rijtje gezet.
De producten:
 • Bij een SCL Original (voorheen Veiligheidsladder) wordt ieder jaar een 100% audit uitgevoerd.
 • Bij een SCL (naam gelijk gebleven) wordt in het eerste jaar een 100% audit uitgevoerd en in jaar 2 en jaar 3 een vervolgaudit van 40%.
 • Bij de SCL Light (voorheen SAQ+) start men met een audit van 40% in het eerste jaar. In jaar 2 en jaar 3 vindt een check op het actieplan plaats.
 • De Approved Self Assessment (voorheen SAQ) is een zelfevaluatie uitgevoerd door de organisatie zelf. De certificerende instelling controleert enkel of dit procesmatig op de afgesproken manier is uitgevoerd.
De wijzigingen
 • Het SCL Original certificaat is drie jaar geldig, indien in jaar 2 en 3 dezelfde trede wordt behaald. Voorheen was het certificaat 1 jaar geldig.
 • Volgens het handboek Safety Culture Ladder mag er bij de SCL Original niet automatisch een lagere trede worden toegekend.
 • Het SCL certificaat is 3 jaar geldig, indien in jaar 2 en 3 een 40% audit wordt uitgevoerd. Voorheen was het certificaat 1 jaar geldig en werd voor jaar 2 en 3 een verklaring afgegeven.
 • Bij een positieve afronding van het SCL Light product wordt er een verklaring van 3 jaar afgegeven met een trede indicatie, indien in jaar 2 en 3 een check op het actieplan wordt uitgevoerd.
 • Bij een Approved Self Assessment wordt geen certificaat of statement afgegeven. Als bewijsmiddel wordt er een eigen verklaring van NCI afgegeven waarin staat vermeld dat de toets is uitgevoerd en wat het resultaat van de toetsing betreft.
 • De ‘SAQ Extended’ is de aangepaste webtool, ontwikkeld door het NEN, met een uitgebreide vragenlijst. Bij het SCL Light product is de ‘SAQ Extended’ als verplichting opgenomen.
 • De ‘SAQ Compact’ is een nieuwe (extra) online vragenlijst, ontwikkeld door het NEN. De vragenlijst bevat 72 vragen en is een verkorte variant op de SAQ Extended, die 233 vragen bevat. De ‘SAQ Compact’ is als verplichting opgenomen bij het product Approved Self Assessment.
 • Alle producten worden met geldigheidsduur in het register op www.safetycultureladder.com opgenomen.
Overzicht producten Safety Culture Ladder
(klik op afbeelding om te vergroten)
Weten welk product per opdrachtgever van toepassing is? U leest het op onze pagina Safety Culture Ladder.

VL - SCL

VL - SCL

Wijziging in afdrachtskosten Safety Culture Ladder

Het NEN heeft met ingang van 22 april 2020 de afdrachtskosten aangepast. De afdrachten voor de Safety Culture Ladder worden bepaald op basis van de omvang van de audit in aantal mandagen.

Kosten voor SCL Original, SCL en SCL Light

De afdrachten, zoals hieronder weergegeven, worden in rekening gebracht bij:

 • SCL Original – jaarlijks
 • SCL – jaarlijks
 • SCL Light – alleen 1e jaar
mandagen SCL
Kosten SCL Light en Approved Self Assessment

Vanaf dezelfde ingangsdatum heeft het NEN besloten ook voor de SCL Light (2e en 3e jaar) en Approved Self Assessment (alle drie de jaren) afdrachtskosten in rekening te brengen. Voor deze producten betaalt u de volgende kosten:

 • Bedrijven tot 25 medewerkers € 50,00
 • Bedrijven met meer dan 26 medewerkers € 100,00
Over Safety Culture Ladder

Safety Culture Ladder (in Nederland bekend als “de Veiligheidsladder”) is een beoordelingsmethode om het veiligheids- en gezondheidsbewustzijn bij bedrijven te meten met als doel het aantal onveilige situaties terug te dringen. Voor bedrijven betekent dit een manier om op een passende manier een gedragsverandering door te voeren.

Safety Culture Ladder bestaat niet uit een checklist met controlepunten, maar wordt beoordeeld op basis van gesprekken met betrokkenen. Medewerkers uit alle lagen van de organisatie worden geïnterviewd, projecten worden bezocht en er worden rondgangen uitgevoerd. Op die manier toetst NCI Certificering het veiligheids- en gezondheidsbewustzijn binnen de organisatie.

VL - SCL

ISO-45001-certificaat

NCI behaalt accreditatie ISO 45001 – Arbomanagement

Met trots delen wij u mede dat we de accreditatie voor de NEN-ISO 45001:2018 op 11 december 2019 hebben behaald!

Met deze accreditatie kunnen wij voldoen aan de stijgende vraag naar certificering op het gebied van Arbomanagement.

ISO 45001 is de wereldwijd geaccepteerde en erkende norm met eisen voor een arbomanagementsysteem. De gezondheid en veiligheid van medewerkers wordt beïnvloed door onder meer fysieke belasting, fysische omstandigheden, psychosociale arbeidsbelasting en machineveiligheid. Met een arbomanagementsysteem worden gevaren en risico’s geïdentificeerd en geëvalueerd om deze vervolgens te voorkomen of te verminderen.

De ISO 45001 stelt de volgende eisen aan de resultaten van het managementsysteem:

 • Continue verbetering van arbeidsomstandigheden
 • Beheersing van Arbo risico’s als gevolg van activiteiten van de organisatie
 • Het voldoen aan de van toepassing zijnde wettelijke eisen
Wat levert ISO 45001 certificering u op?

Arbeidsomstandigheden en veiligheid zijn bij elke organisatie aan de orde. Een managementsysteem wordt toegesneden op een organisatie. Alle soorten organisaties, groot of klein, profit of non-profit, kunnen hun voordeel doen door het toepassen ervan. Bij kleinere organisaties met een beperkt aantal arbogevaren en risico’s zal het managementsysteem eenvoudig zijn. De ISO 45001-norm geeft de kaders aan, de invulling hiervan bepaalt elke organisatie zelf.

Waarom een ISO 45001 certificaat?
 • Verantwoordelijkheid tonen omtrent arbeidsomstandigheden
  Medewerkers verwachten een veilige en gezonde werkomgeving en presteren beter als de zorg rond rondom de werkplek goed geregeld is. Bedrijven die werken volgens ISO 45001 laten zien dat zij aandacht hebben voor de arbeidsomstandigheden, de gezondheid en veiligheid van hun medewerkers.
 • Communicatiemiddel
  Met het certificaat toont een organisatie aan dat aan alle eisen van de norm wordt voldaan; daarmee is het certificaat dus een waardevol communicatiemiddel. De aanwezigheid van een ISO 45001-certificaat kan een voorwaarde zijn bij de inkoop of aanbesteding van bepaalde diensten. Steeds meer opdrachtgevers accepteren ISO 45001 in plaats van het VCA-certificaat.
Accreditatie

NCI is geaccrediteerd voor het certificeren van managementsystemen zoals VCA, VCU, ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 en ISO 45001. Een overzicht van de werkterreinen/branches waar NCI accreditatie voor heeft behaald kunt u hier bekijken.

Daarnaast certificeert NCI diverse andere normen die niet onder de Raad voor Accreditatie vallen zoals de Veiligheidsladder, Keurmerk Beveiliging, MVO, Werkplekbeveiliging en Personeelsteller.

Continu zijn we bezig met het uitbreiden van nieuwe diensten. Zo zijn we op dit moment bezig met de voorbereidingen voor de norm Co2 Prestatieladder. Wij verwachten u op termijn ook over deze norm te kunnen informeren dat NCI de accreditatie heeft behaald.

ISO-45001-certificaat