Auteur: Leonie Mellema - Hoendervangers

Groepsinterviews bij Safety Culture Ladder

Wekelijks online vragenuurtje | Stel uw vragen aan onze auditor!

Stel uw vragen rechtstreeks aan onze auditor in het online vragenuurtje!

NCI Certificering begrijpt dat door alle ontwikkelingen in de Safety Culture Ladder er veel vragen zijn. Vragen over de norm, de verschillende producten, de audit….. Wij voorzien u op een interactieve manier van informatie door middel van ons wekelijks vragenuurtje!

Het wekelijks terugkerende vragenuurtje geeft u de gelegenheid rechtstreeks vragen te stellen aan onze Safety Culture Ladder auditoren. Onze auditoren geven via een livestream op een interactieve manier antwoord op al uw vragen.

Kom digitaal langs!
We gebruiken het programma Microsoft Teams. Dit is ook zonder account via de webversie toegankelijk. Klik hier voor een instructie.

Vragenuurtje in april
 • Donderdag 1 april 16:00 tot 17:00 uur
 • Dinsdag 6 april 12:00 tot 13:00 uur
 • Donderdag 15 april 16:00 tot 17:00 uur
 • Dinsdag 20 april 12:00 tot 13:00 uur
 • Donderdag 29 april 16:00 tot 17:00 uur
Aanmelden

Aangezien wij graag een interactieve wekwijze aanhouden, geven wij wekelijks 25 deelnemers de mogelijkheid om vragen te stellen.

Schrijf u hier in!

Over Safety Culture Ladder

Safety Culture Ladder (in Nederland bekend als “de Veiligheidsladder”) is een beoordelingsmethode om het veiligheids- en gezondheidsbewustzijn bij bedrijven te meten met als doel het aantal onveilige situaties terug te dringen. Voor bedrijven betekent dit een manier om op een passende manier een gedragsverandering door te voeren.

Safety Culture Ladder bestaat niet uit een checklist met controlepunten, maar wordt beoordeeld op basis van gesprekken met betrokkenen. Medewerkers uit alle lagen van de organisatie worden geïnterviewd, projecten worden bezocht en er worden rondgangen uitgevoerd. Op die manier toetst NCI Certificering het veiligheids- en gezondheidsbewustzijn binnen de organisatie.

Groepsinterviews bij Safety Culture Ladder

CO2-Prestatieladder

Het is bijna zover! CO₂-Prestatieladder

Het is bijna zover! NCI breidt haar aanbod uit met CO₂-Prestatieladder. Met deze accreditatie kunnen wij voldoen aan de stijgende vraag naar certificering op het gebied van CO₂ reductie. Certificering op het gebied van CO₂ reductie is onder andere te combineren met VCA, ISO 9001 en ISO 14001.

De verwachting is dat NCI in Q2 2021 geaccrediteerd is voor CO₂-Prestatieladder. Het proces van accreditatie is nog in volle gang, maar u kunt al wel een offerte aanvragen:

Vraag hier een offerte aan!

Wat is CO₂-Prestatieladder?

CO₂-Prestatieladder is een managementsysteem waarmee u als organisatie energie en kosten kunt besparen. Door CO₂-Prestatieladder wordt uw bedrijf gestimuleerd om:

 1. Uw eigen CO₂ uitstoot te reduceren
 2. Uw opgedane kennis te delen in de keten met collega’s en andere bedrijven

CO₂-Prestatieladder bestaat uit 5 ladderniveaus. Hoe hoger u op de ladder staat, hoe meer u doet om CO₂ te reduceren. Bij niveau 1 tot en met 3 gaat een organisatie aan de slag met de uitstoot van de eigen organisatie en projecten. Vanaf niveau 4 en 5 deelt de organisatie zijn kennis en ervaring ook in de keten en sector.
Lees hier meer..

CO₂-Prestatieladder in één minuut

We zijn trots op deze uitbreiding en kijken er naar uit de CO₂-Prestatieladder audits te verzorgen!

CO2-Prestatieladder

NCI Zertifizierung

NCI Certificering opent een vestiging in Duitsland

Het is zover! NCI heeft haar eerste buitenlandse vestiging geopend in Düsseldorf, Duitsland!

Net als in Nederland gaan wij in Duitsland organisaties op een persoonlijke, betrokken en transparante werkwijze certificeren! Ons team is daarom uitgebreid met Duitssprekende (native) auditoren en kantoorpersoneel. Ook is onze site nu te bewonderen in het Duits.

Wij zijn enorm trots op deze geweldige stap in de internationalisering van NCI Certificering. We groeien niet alleen in Nederland, maar ook daarbuiten!

Over NCI Certificering

Persoonlijk, transparant en betrokken; dat is waar NCI Certificering voor staat. We zijn onafhankelijk, professioneel en onpartijdig. We voeren audits zo uit dat ze als prettig worden ervaren.

Wat maakt het auditen door NCI Certificering zo anders?

Bij NCI Certificering gaat het om sfeer, het persoonlijke karakter en de betrokkenheid om samen hetzelfde doel te bereiken. Het certificeren gaat tenslotte niet zomaar ergens over. Uw organisatie toont met het behaalde certificaat namelijk uw verantwoordelijkheid op het gebied van veiligheid, kwaliteit en/of milieu. Het maakt niet uit hoe groot uw bedrijf is. Onze auditoren weten de te toetsen norm in het juiste perspectief te plaatsen.

Contactgegevens Duitsland

NCI Zertifizierung | Alt-Heerdt 104 40549 Düsseldorf Duitsland
+49 (0)211-63552452 | info@nci-zertifizierung.de | www.nci-zertifizierung.de

NCI Zertifizierung

Contactgegevens NCI Certificering

Kleine wijziging in onze naam en bijbehorende contactgegevens

Wij hebben, mede door onze vestiging in Duitsland, een wijziging doorgebracht in onze naam en de daarbij behorende contactgegevens. Vanaf nu gaan wij verder onder de namen NCI Certificering en NCI Zertifizierung ! In de komende maanden voeren wij de wijzigingen stapsgewijs door. Wij willen u vragen ons e-mail- en/of websiteadres in uw bestand te wijzigen zoals hieronder weergegeven.

NCI Certificering | Obalaan 8 3233 BL Oostvoorne Nederland
+31 (0)181-481949 | info@nci-certificeirng.nl | www.nci-certificering.nl

NCI Zertifizierung | Alt-Heerdt 104 40549 Düsseldorf Duitsland
+49 (0)211-63552452 | info@nci-zertifizierung.de | www.nci-zertifizierung.de

Contactgegevens NCI Certificering

SCL webinar 28 januari

Gratis Safety Culture Ladder webinar: 28 januari 2021 = VOL

Safety Culture Ladder webinar:  de Safety Culture Ladder (Veiligheidsladder) wordt als verplichting opgenomen in veel aanbestedingen en contracten in onder andere de bouw-, energie- en railsector.
Waar in de rail- en energiebranche Safety Culture Ladder al enige jaren wordt toegepast heeft nu ook de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) afgesproken dat Safety Culture Ladder gehanteerd gaat worden. Vanaf 1 januari 2022 (was 1 januari 2021*) start de VIA ( Veiligheid in Aanbesteding) met het verplichten van minimaal trede 2 in aanbestedingen. Ook dienen vanaf deze datum de onderschrijvers van de GCVB gecertificeerd te zijn. Vanaf 1 januari 2024 wordt minimaal trede 3 verlangd.

NCI begrijpt dat door alle ontwikkelingen er veel vragen zijn over deze norm en wil ook graag in deze tijd voorzien in die informatiebehoefte. De maatregelen rond het Coronavirus, hebben ons doen besluiten om deelnemers online te gaan informeren.

Wij informeren u op 28 januari 2021 tijdens de gratis webinar over:

 • Wat is Safety Culture Ladder?
 • Hoe ziet een SCL audit eruit?
 • Welke SCL producten zijn er?
 • Welk product is voor uw bedrijf van toepassing?
 • Implementatie van de SCL en mogelijke valkuilen.

 

Taco Buissant des Amorie (lead auditor – NCI Certificering) en Ruud Engelen (Corporate Manager QHSE – A.Hak) laten u op een interessante en interactieve manier kennis maken met de Safety Culture Ladder en geven antwoord op al uw vragen. Zowel tijdens de presentatie als na afloop is er de mogelijkheid om vragen te stellen. Op deze manier proberen we u een zo goed mogelijk beeld te geven van de toegevoegde waarde van deze certificering.

 

Beperkt aantal plaatsen

Aangezien we de webinar graag interactief houden, geven wij 25 deelnemers de mogelijkheid om deel te nemen. We willen u hierbij vragen om per organisatie 1 deelnemer op te geven. Op deze manier geven we zoveel mogelijk bedrijven de kans om informatie te krijgen en vragen te stellen.

INSCHRIJVEN

SCL webinar 28 januari

SCL webinar 24 maart

Gratis Safety Culture Ladder webinar: nieuwe datum 24 maart 2021

Safety Culture Ladder (Veiligheidsladder) wordt als verplichting opgenomen in veel aanbestedingen en contracten in onder andere de bouw-, energie- en railsector.
Waar in de rail- en energiebranche Safety Culture Ladder al enige jaren wordt toegepast heeft nu ook de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) afgesproken dat Safety Culture Ladder gehanteerd gaat worden. Vanaf 1 januari 2022 (was 1 januari 2021*) start de VIA ( Veiligheid in Aanbesteding) met het verplichten van minimaal trede 2 in aanbestedingen. Ook dienen vanaf deze datum de onderschrijvers van de GCVB gecertificeerd te zijn. Vanaf 1 januari 2024 wordt minimaal trede 3 verlangd.

NCI begrijpt dat door alle ontwikkelingen er veel vragen zijn over deze norm en wil ook graag in deze tijd voorzien in die informatiebehoefte. De maatregelen rond het Coronavirus, hebben ons doen besluiten om deelnemers online te gaan informeren.

Wij informeren u op 24 maart 2021 tijdens de gratis webinar over:

 • Wat is Safety Culture Ladder?
 • Hoe ziet een SCL audit eruit?
 • Welke SCL producten zijn er?
 • Welk product is voor uw bedrijf van toepassing?
 • Implementatie van de SCL en mogelijke valkuilen.

 

Taco Buissant des Amorie (lead auditor – NCI) en Ruud Engelen (Corporate Manager QHSE – A.Hak) laten u op een interessante en interactieve manier kennis maken met de Safety Culture Ladder en geven antwoord op al uw vragen. Zowel tijdens de presentatie als na afloop is er de mogelijkheid om vragen te stellen. Op deze manier proberen we u een zo goed mogelijk beeld te geven van de toegevoegde waarde van deze certificering.

Beperkt aantal plaatsen

Aangezien we de webinar graag interactief houden, geven wij 25 deelnemers de mogelijkheid om deel te nemen. We willen u hierbij vragen om per organisatie 1 deelnemer op te geven. Op deze manier geven we zoveel mogelijk bedrijven de kans om informatie te krijgen en vragen te stellen.

INSCHRIJVEN

SCL webinar 24 maart

Groepsinterviews bij Safety Culture Ladder

Safety Culture Ladder: remote auditen van kantoorfuncties bij initiële audits toegestaan

Aangezien de COVID-19 pandemie voortduurt staat NEN gedurende de pandemie toe dat remote auditen van kantoorfuncties tijdens een initiële audit Safety Culture Ladder is toegestaan!

Het remote auditen van kantoorfuncties is een tijdelijke maatregel die alleen geldt zolang de COVID-19 maatregelen m.b.t. thuiswerken van kracht zijn. Op het moment dat de COVID-19 maatregelen niet meer van kracht zijn dient het kantoor bij de eerstvolgende vervolgaudit alsnog te worden bezocht (ook bij SCL Light in jaar 2).

Bij het bedrijfsbezoek op kantoor (on-site) gaat het erom om te kijken of de fysieke inrichting van het kantoor en de omgangsvormen van medewerkers (non-verbaal) passen bij de trede die tijdens de initiële audit is geconstateerd.

Het bedrijfsbezoek op kantoor kan leiden tot extra benodigde audittijd tijdens de eerstvolgende vervolgaudit. De extra audittijd die is toegestaan is maximaal 20% van de auditdagen voor de initiële kantooraudit.

Mocht het auditteam bij de audit op kantoor tot een andere conclusie komen dan bij de initiële audit of herbeoordeling, dan wordt het certificaat bijgesteld.

Over de audit

De auditor komt op de afgesproken dag de audit uitvoeren. De auditor zal op deze dag:

 • De structuur, beleidslijnen, processen, procedures, bestanden en gerelateerde documenten van de organisatie die relevant zijn voor het managementsysteem onderzoeken en verifiëren.
 • Vaststellen of bovengenoemde punten voldoen aan de eisen die betrekking hebben op de omvang van de certificatie.
 • Vaststellen of de processen en procedures vastgesteld, geïmplementeerd en effectief onderhouden worden zodat de basis gelegd is voor het vertrouwen in het managementsysteem.
 • Voor de te ondernemen maatregelen eventuele afwijkingen aan u doorgeven indien deze afwijkingen zich voordoen tussen het beleid, de doelstellingen en de streefdoelen uw organisatie.

Groepsinterviews bij Safety Culture Ladder

Happy new year

Season’s greetings & best wishes in the new year!

2020, wat een jaar… Ondanks alle narigheden en veranderingen die 2020 met zich meebracht, vinden wij het mooi om te zien hoeveel optimisme we zelfs in deze tijd hebben ervaren. Dit geeft ons de energie om door te gaan en met een positieve blik naar de toekomst te kijken.

Namens het hele team van NCI Certificering wensen wij u ondanks alles fijne dagen. Maak er het beste van en het belangrijkste; pas goed op elkaar! We zien u graag gezond en gelukkig in het nieuwe jaar!

Happy new year

ISOS

Wijziging in werkwijze voor organisaties met meerdere locaties/vestigingen

Bij multi-site organisaties (organisaties met meerdere locaties en/of vestigingen) beoordeelde NCI Certificering ieder jaar alle vestigingen en/of locaties. Voor de ISO 9001, ISO 14001 en ISO 45001-audits vindt er een wijziging plaats.

Wat gaat er veranderen?

Indien uw organisatie meer dan 1 locatie en/of vestiging telt, voert NCI Certificering een steekproefbepaling uit. Door de steekproefbepaling is het wellicht mogelijk dat niet alle locaties ieder jaar bezocht hoeven te worden.

Om bovenstaande toe te mogen passen dient;

 1. Uw organisatie te bestaan uit 2 of meerdere locaties/vestigingen die dezelfde activiteiten uitvoeren
 2. U (her)gecertificeerd te worden voor de ISO 9001, ISO 14001 en/of ISO 45001
 3. U 1 gezamenlijk managementsysteem te hebben voor alle vestigingen c.q. locaties
 4. U te beschikken over 1 centrale functie die verantwoordelijk is voor en centrale aansturing heeft over het managementsysteem. De centrale functie heeft organisatorische bevoegdheid om het gemeenschappelijke managementsysteem te definiëren, op te zetten en te onderhouden. De centrale functie dient jaarlijks beoordeeld te worden.
Wat betekent dit voor uw organisatie?

Voorafgaand aan het opstellen van de offerte voor de nieuwe auditcyclus ISO 9001, ISO 14001 en/of ISO 45001 beoordelen we in overleg met u of steekproefbepaling voor uw organisatie mogelijk is.

Tijdens het opstellen van het auditplan bepaalt de auditor samen met u welke vestigingen er bezocht worden in het huidige jaar.

Heeft u nog vragen of opmerkingen? Neem gerust contact met ons op!

ISOS

VL - SCL

Wijzigingen SCL | Remote-audit | Product | Afdrachtkosten

Er vindt een aantal wijzigingen plaats met betrekking tot de beoordeling van de SCL. Wij willen u hier uiteraard graag van op de hoogte brengen.

Remote audits door coronavirus

NEN heeft een deel van haar coronabeleid aangepast. Door deze verandering is het nu ook mogelijk om bij tredeverhogingen en scope-uitbreidingen de audit gedeeltelijk remote uit te voeren. Dit geldt alleen voor het interviewen van “kantoorfuncties”.

We snappen goed dat de huidige situatie en alle constante veranderingen zorgen voor verwarring. Daarom hebben we voor u een aantal belangrijke punten, inclusief de wijziging, uit het huidige coronabeleid van NEN op een rij gezet:

 • Naast opvolgings- en herbeoordelingsaudits zijn remote audits nu ook deels toegestaan bij tredeverhogingen en scope-uitbreidingen, maar alleen bij het interviewen van “kantoorfuncties” zoals management, HR, calculatie, etc. Voor een initiële SCL-beoordeling is een remote audit daarentegen nog steeds niet mogelijk.
 • Als een opvolgingsaudit niet op locatie kan plaatsvinden, mag afronding van de opvolgingsaudit éénmalig tot maximaal 6 maanden worden uitgesteld. Let op: is er al uitstel van 6 maanden gegeven voor deze opvolgingsaudit, dan wordt er géén extra uitstel meer verleend.
 • Wanneer een opvolgingsaudit 6 maanden is uitgesteld, moet de volgende opvolgingsaudit binnen een jaar na die datum plaatsvinden.
 • Loopt de 3 jarige cyclus ten einde en moet er een herbeoordeling plaatsvinden, dan moet de herbeoordeling tot maximaal 12 maanden na verloopdatum zijn afgerond. Zodra de aanvullende maatregelen zijn opgeheven moet de audit binnen 3 maanden na die opheffing zijn afgerond.
 • Lukt het uitvoeren van de audit in beide situaties (opvolgings- of herbeoordelingsaudit) niet, dan wordt het certificaat ingetrokken. Om een nieuw certificaat te behalen moet dan een nieuwe audit plaatsvinden.
 • Als een deel van de activiteit(en) niet uitgevoerd kan worden, dan wordt de scope op uw certificaat aangepast (alleen hetgeen in de scope benoemen wat wél volledig geaudit is). Als de activiteit opnieuw kan worden beoordeeld, kan de scope worden aangepast.
 • Bij een remote audit moeten de 2 auditoren onderling kunnen communiceren. Dit kan bijvoorbeeld door samen in een ruimte te zitten (met inachtneming van de coronamaatregelen) of door middel van een parallel video call.
Wijziging in SCL Light product

Vanaf 1 januari 2021 vindt er een wijziging plaats in het SCL Light product. Wat houdt deze wijziging in?
Voor de check op het actieplan in jaar 2 en 3 wordt het aantal mandagen verhoogd van 0,5 mandag naar 1,0 mandag. De audit wordt het 2e en 3e jaar nog steeds uitgevoerd door 1 auditor. Het eerste jaar blijft ongewijzigd.

Wat houdt dit in voor uw huidige contract?

Wij zijn door deze wijzigingen vanuit NEN genoodzaakt uw overeenkomst aan te passen. U ontvangt voorafgaand aan uw audit een aangepaste offerte van ons.

Wijziging afdrachtkosten NEN

De NEN heeft besloten de afdrachtkosten vanaf 1 januari 2021 te verhogen. Wij verwijzen u voor een compleet overzicht van de nieuwe afdrachtkosten van SCL, SCL Original en SCL Light (1e jaar) graag naar het bijgevoegde overzicht ‘producten + mandagentabel NEN incl. afdrachtkosten’.

Voor het 2e en 3e jaar SCL Light en voor het Approved Self Assessment worden de nieuwe afdrachtkosten:
< 25 medewerkers van 50 euro naar 51 euro,
25 medewerkers of meer van 100 euro naar 103 euro.

Overzicht producten + mandagentabel NEN incl. afdrachtkosten

VL - SCL