Auteur: Boudewijn Homma

Seminar Safety Culture Ladder op 8 februari wordt een webinar

Gezondheid en veiligheid staan bij ons bovenaan en daarom is besloten het seminar op dinsdag 8 februari 2022 om te zetten in een webinar.

Paul van Daal (Lead auditor – NCI Certificering) en Pepijn Cuypers (Senior adviseur veiligheidsmanagement en –cultuur bij Rijkswaterstaat) laten u op een interessante en interactieve manier kennis maken met Safety Culture Ladder en geven antwoord op al uw vragen. Zowel tijdens de presentatie als na afloop is er de mogelijkheid om vragen te stellen.

We beginnen om 13.00 uur en sluiten rond 17.00 uur af. Voor het webinar gebruiken we Microsoft Teams. Na aanmelding ontvangt u van ons een link naar de Teams meeting. Dit programma is ook zonder account te gebruiken.

Over Safety Culture Ladder

Safety Culture Ladder (in Nederland bekend als “de Veiligheidsladder”) is een beoordelingsmethode om het veiligheids- en gezondheidsbewustzijn bij bedrijven te meten met als doel het aantal onveilige situaties terug te dringen. Voor bedrijven betekent dit een manier om op een passende manier een gedragsverandering door te voeren.

Safety Culture Ladder bestaat niet uit een checklist met controlepunten, maar wordt beoordeeld op basis van gesprekken met betrokkenen. Medewerkers uit alle lagen van de organisatie worden geïnterviewd, projecten worden bezocht en er worden rondgangen uitgevoerd. Op die manier toetst NCI Certificering het veiligheids- en gezondheidsbewustzijn binnen de organisatie.

Meer informatie en het inschrijfformulier vindt u op onze website. Tot 8 februari!

Online vragenuurtje Safety Culture Ladder

Stel uw vragen rechtstreeks aan onze auditor in het online vragenuurtje!

NCI Certificering begrijpt dat door alle ontwikkelingen in de Safety Culture Ladder er veel vragen zijn. Vragen over de norm, de verschillende producten, de audit, etc. Wij voorzien u op een interactieve manier van informatie door middel van ons vragenuurtje!

Het vragenuurtje geeft u de gelegenheid rechtstreeks vragen te stellen aan onze Safety Culture Ladder auditoren.

Kom digitaal langs!

We gebruiken het programma Microsoft Teams. Dit is ook zonder account via de webversie toegankelijk. Klik hier voor een instructie.

Agenda
 • Donderdag 3 februari 2022 – 16.00 tot 17.00 uur
 • Donderdag 17 februari 2022 – 16.00 tot 17.00 uur
 • Donderdag 3 maart 2022 – 16.00 tot 17.00 uur
 • Donderdag 17 maart 2022 – 16.00 tot 17.00 uur
 • Donderdag 31 maart 2022 – 16.00 tot 17.00 uur
 • Donderdag 28 april 2022 – 16.00 tot 17.00 uur
 • Donderdag 12 mei 2022 – 16.00 tot 17.00 uur
 • Donderdag 9 juni 2022 – 16.00 tot 17.00 uur
 • Donderdag 23 juni 2022 – 16.00 tot 17.00 uur
Aanmelden

Aangezien we het vragenuurtje graag interactief houden, geven wij 25 deelnemers de mogelijkheid om vragen te stellen.

Schrijf u hier in!

Over Safety Culture Ladder

Safety Culture Ladder (in Nederland bekend als “de Veiligheidsladder”) is een beoordelingsmethode om het veiligheids- en gezondheidsbewustzijn bij bedrijven te meten met als doel het aantal onveilige situaties terug te dringen. Voor bedrijven betekent dit een manier om op een passende manier een gedragsverandering door te voeren.
Lees hier meer over de Safety Culture Ladder.

Groepsinterviews bij Safety Culture Ladder

We kijken terug op een mooi jaar. Namens het hele team van NCI Certificering: fijne feestdagen & een gelukkig en gezond 2022!

Fijne feestdagen & een gelukkig en gezond 2022!

Namens het hele team van NCI Certificering wens ik u fijne feestdagen en een gelukkig 2022. Maak er het beste van en het belangrijkste; pas goed op elkaar!

We kijken terug op een mooi jaar. Samen met u hebben we hard gewerkt om bij te dragen aan meer veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en kwaliteit. Ook in 2022 zien we uit naar een succesvolle samenwerking.
 
Hanneke de Vries

We kijken terug op een mooi jaar. Namens het hele team van NCI Certificering: fijne feestdagen & een gelukkig en gezond 2022!

NCI Certificering behaalt ASA

NCI Certificering behaalt ASA: De rollen waren voor even omgedraaid. Voeren wij normaal de audits uit, nu waren we zelf de auditee. Net zoals onze klanten moeten ook wij als certificerende instelling voldoen aan de eisen van een opdrachtgever om in aanmerking te komen voor een aanbesteding. Het behalen van het Approved Self Assessment (ASA) is er daar één van. We mogen nu vol trots mededelen dat we met vlag en wimpel geslaagd zijn.

Onze missie is het creëren van een wereld waarin men vanuit intrinsieke motivatie werkt aan het verbeteren van veiligheid, gezondheid, kwaliteit, duurzaamheid en milieu. Dit bereiken we door onze klanten te auditen en een toegevoegde waarde te leveren maar ook door kritisch naar ons zelf te kijken. Zijn we al op de goede weg en waar kunnen we nog verbeteren? Met de Self Assessment Questionnaire (SAQ), ingevuld door 50 medewerkers, hebben we antwoord gekregen op die vragen.

We kunnen nu actief en enthousiast aan de slag met het actieplan en de GAP-analyse die we naar aanleiding van het Approved Self Assessment (ASA) hebben gemaakt. Het klinkt misschien als ‘wij van WC eend adviseren WC eend’, maar het ASA is echt een aanrader. Je houdt jezelf een spiegel voor en kunt op die manier de veiligheids- en gezondheidscultuur naar een hoger plan tillen.

Is uw bedrijf er klaar voor om in de spiegel te kijken of heeft u nog vragen? Als inmiddels ervaringsdeskundigen helpen we u graag verder. Bekijk de informatie op onze website of neem contact met ons op.

SCI Netherlands stopt; NCI Certificering biedt overname certificering aan

Door wijzigingen in de markt en in de samenwerking met Socotec Certification UK Ltd heeft SCI Netherlands besloten vanaf 1 januari 2022 haar activiteiten te staken.  NCI Certificering handhaaft een vergelijkbare werkwijze. Ze zien in NCI Certificering dan ook een praktische en transparante partij die graag de certificeringen voorzet en zorgt voor een overname van de huidige geldige certificaten.

De komende tijd biedt NCI Certificering geheel vrijblijvend offertes aan aan de huidige klanten van SCI Netherlands. Na het aangaan van een nieuwe overeenkomst, neemt NCI Certificering de certificering over en voeren we de reeds geplande audit uit. Daarbij worden zoveel mogelijk de al bekende en geplande auditoren van SCI ingezet.

Over NCI Certificering

Persoonlijk, transparant en betrokken; dat is waar NCI Certificering voor staat. We zijn onafhankelijk, professioneel en onpartijdig. We voeren audits zo uit dat ze als prettig worden ervaren.

U kunt bij ons terecht voor de certificering van VCA, VCU, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001 en CO₂-Prestatieladder. Daarnaast certificeren we diverse andere normen die niet onder de Raad voor Accreditatie vallen. Denk daarbij aan Safety Culture Ladder, Keurmerken Beveiliging, MVO, Werkplekbeveiliging en Personeelsteller.

Wat maakt het auditen door NCI Certificering zo anders?

Bij NCI Certificering gaat het om sfeer, het persoonlijke karakter en de betrokkenheid om samen hetzelfde doel te bereiken. Het certificeren gaat tenslotte niet zomaar ergens over. Uw organisatie toont met het behaalde certificaat namelijk uw verantwoordelijkheid op het gebied van veiligheid, kwaliteit en/of milieu. Het maakt niet uit hoe groot uw bedrijf is. Onze auditoren weten de te toetsen norm in het juiste perspectief te plaatsen.

Een certificaat is iets om trots op te zijn. Het is niet alleen een krachtig communicatiemiddel naar uw klanten, het brengt nog meer voordelen met zich mee. Zo kunt u inzicht krijgen in uw eigen processen, is er een kans op toename van opdrachten en/of klanten en kunnen er kosten bespaard worden.

SCI stopt; NCI neemt over

Groepsinterviews bij Safety Culture Ladder

8 februari 2022: Seminar Safety Culture Ladder

Seminar Safety Culture Ladder 8 februari: We begrijpen dat de materie rondom de Safety Culture Ladder vragen oproept. We nodigen u daarom uit deel te nemen aan ons seminar bij Restaurant Zuiver in Utrecht op dinsdag 8 februari 2022 van 13.00 tot 17.00 uur met aansluitend een gezellige netwerkborrel.

Programma

Tijdens de bijeenkomst informeren wij u over:

 • Wat is Safety Culture Ladder?
 • Hoe ziet een SCL audit eruit?
 • Welke SCL producten zijn er?
 • Welk product is van toepassing voor uw bedrijf?
 • Implementatie van de SCL en valkuilen.

Paul van Daal (Lead Auditor bij NCI Certificering)  neemt de presentatie op zich. Pepijn Cuypers van Rijkswaterstaat is aanwezig om zijn/hun ervaringen met deze certificering te delen. Uiteraard is er ook de ruimte om tussendoor en achteraf vragen te stellen.

Over de Safety Culture Ladder

Safety Culture Ladder wordt als verplichting opgenomen in veel aanbestedingen en contracten in de bouw. Dat hebben de ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) afgesproken. Vanaf 1 januari 2022 hanteren zij de zogenoemde SCL-certificering om het veiligheids- en gezondheidsbewustzijn van organisaties die opdrachten voor hen uitvoeren meetbaar, inzichtelijk en vergelijkbaar te maken. Om het veiligheids- en gezondheidsbewustzijn als keten te verhogen wordt er niet alleen certificering gevraagd van opdrachtnemers, ook de opdrachtgevers laten zich certificeren.
Naar verwachting groeit de populariteit van SCL de komende jaren en sluiten steeds meer bedrijven zich aan.

Inschrijven

We houden het seminar graag interactief zodat iedereen zijn/haar vragen kan stellen. Daarom is er ruimte voor maximaal 50 deelnemers.
De kosten voor deelname bedragen €49,95 p.p (excl. btw).

Inschrijven kan –> hier <–

Groepsinterviews bij Safety Culture Ladder

Digitaal Veiligheidspaspoort (DVP): nieuw trainingsprogramma

RailAlert vernieuwt en verbetert het trainings- en examenprogramma voor het verkrijgen en verlengen van het Digitaal Veiligheidspaspoort (DVP).

In 2012 zijn de eerste DVP-passen uitgereikt en vanaf 2017 startte de hercertificeringen. De certificaten hebben een geldigheid van 5 jaar, dat wil zeggen dat de eerste passen in 2022 verlopen. Om die reden vond railAlert het tijd om het programma van training en toetsing te vernieuwen. Tijdens ontwikkelen van de ideeën staat het vergroten van het veiligheidsbewustzijn voorop.

Daaruit zijn de volgende ideeën gekomen:

 • De geldigheid van de DVP wordt teruggebracht van 5 naar 1 jaar. DVP-pashouders verlengen door het jaarlijks volgen van een veiligheidsgedragstraining. Dankzij deze intensivering wordt branchebreed een blijvend effect op veiligheidsgedrag nagestreefd. railAlert zorgt voor een divers keuzeaanbod aan bouwstenen.
 • Medewerkers in dienst van een bedrijf met een trede 4 of 5 op de Safety Culture Ladder en waarvan het DVP 2.0 verloopt, krijgen automatisch een verlenging van hun DVP tot begin 2024. Deze bedrijven investeren al aantoonbaar in veiligheidsbewustwording en -gedrag van hun medewerkers. Bedrijven zonder certificaat op de Safety Culture Ladder of die trede 3 of lager hebben, komen bij het verlopen van hun DVP 2.0 in aanmerking voor het volgen van bouwstenen bij Railcenter.
 • Het aanbod aan bouwstenen verzorgd Railcenter. Dit opleidings- en trainingscentrum heeft naast de faciliteiten in Amersfoort vier extra locaties door Nederland beschikbaar om de reistijd te verminderen. Na 2024 is het mogelijk voor bedrijven om de keuze te maken om zelf (onder voorwaarden) in company bouwstenen te ontwikkelen. Voor bedrijven die hier niet voor in aanmerking (willen) komen, verzorgt Railcenter het aanbod.
 • Het voornemen is om de huidige toetsen in de loop van 2022 uit te breiden met een domein bouwplaats. Dit betekent dat men dan kan kiezen onder welk domein de toets valt. Deze toetsen zijn onder andere geactualiseerd en uitgebreid met diverse arbo-gerelateerde vraagstukken. Hierdoor is de toets aansprekender en sluit deze beter aan op de werksituatie van de deelnemer. 
 • Tot slot is de digitale leerweg alleen in het Nederlands, Engels en Duits. Echter zijn, op kosten van bedrijf, andere talen beschikbaar. 

Indien u meer informatie wil, lees dan het volledige bericht van railAlert hier: https://www.railalert.nl/nieuws/2021-10-29-nieuw-trainingsprogramma-voor-het-digitaal-veiligheidspaspoort-treinmetro

NCI Certificering feliciteert Voet Verhuur met het ISO 27001 certificaat

Bij de verhuur van aggregaten, accupakketten en trafostations denkt u misschien niet meteen aan ISO 27001 en databeveiliging. Omdat kwaliteit en service bij Voet Energy Solutions belangrijk zijn, hebben ze geïnvesteerd in deze certificering. John Voet en Rick Voet namen afgelopen week vol trots het certificaat in ontvangst. NCI feliciteert Voet Verhuur met het ISO 27001 certificaat. 

Ook de auditor is positief: “Door aandacht voor ISO 27001 heeft Voet Verhuur maatregelen genomen waardoor ze voorbereid zijn op het risico van gijzelsoftware. Een kwestie waar ze niet veel later al mee te maken kregen.” Ook de implementatie van het ISMS wordt geprezen. “Het bedrijf heeft 1 tot 2 jaar uitgetrokken voor het implementeren van ISMS waardoor het kon wennen aan de cultuur en het tempo van het bedrijf”, aldus de auditor. Niet alleen intern maar ook extern profiteert Voet Verhuur van ISO 27001. Door verdieping in deze norm weten ze, volgens de auditor, beter welk risico’s er spelen rondom informatiebescherming en zijn ze een betere gesprekspartner voor hun softwareleveranciers.

ISO 27001 is een internationale norm die beschrijft hoe u kunt omgaan met het beveiligen van informatie. Met het managementsysteem voor informatiebeveiliging (ISO 27001) laat u zien verantwoordelijk en integer met de informatie binnen uw organisatie om te gaan.

Wilt u zich ook laten certificeren? Vraag dan een vrijblijvend gesprek of een offerte aan. We zijn ook te bereiken op 0181-481949 of via info@nci-certificering.nl.

Groepsinterviews bij Safety Culture Ladder

Invoering en handhaving Safety Culture Ladder

Ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) zijn overeengekomen hoe zij omgaan met de invoering en handhaving van Veiligheid in Aanbestedingen (ViA). Vanaf 1 januari 2022 hanteren opdrachtgevers uit de GCVB de Safety Culture Ladder voor nieuwe aanbestedingen en contracten.

Invoering

Na eerder uitstel vanwege de coronacrisis wordt Veiligheid in Aanbestedingen vanaf 1 januari 2022 ingevoerd. “Er wordt al ruim 2 jaar intensief over ViA gecommuniceerd door de GCVB en haar ondertekenaars. Verder uitstel is naar ondernemers die zich tijdig hebben voorbereid niet uit te leggen”, aldus GCVB-voorzitter Koene Talsma. Opdrachtgevers uit de GCVB hanteren vanaf dat moment de Safety Culture Ladder in aanbestedingen en contracten als selectiecriterium, gunningscriterium of contracteis.
Contracteis: bij een contracteis mag certificering tot 90 dagen na gunning aangetoond worden.
Selectie- en gunningscriteria: bij selectie- en gunningscriteria wordt werk altijd aan een partij gegund die al aan de eisen voldoet. Alle ondertekenaars, dus ook de opdrachtgevers, zijn ook gecertificeerd of laten dat nog doen.

Handhaving

Voor alle ondertekenaars geldt dat duidelijke handhaving van belang is voor de veiligheids- en gezondheidscultuur en een level-playing-field. Dit kan voor een aannemer die niet (meer) aan de eisen voldoet leiden tot in gebreke stelling en in het uiterste geval ontbinding van het contract. Voor de private ondertekenaars geldt in beginsel hetzelfde, al ligt het stilleggen van het werk omdat één van de (soms vele) opdrachtnemers niet aan ViA voldoet, niet voor de hand. Ook hier geldt als uiterste consequentie ontbinding van het contract en vervanging door een andere wel gekwalificeerde opdrachtnemer. 

Document: Richtlijn invoering, handhaving en sancties ViA

Groepsinterviews bij Safety Culture Ladder

Schrijf u vandaag nog in voor de seminar op 29-10

De Safety Culture Ladder seminar in Utrecht op 7 september was een groot succes! Lead auditor Paul van Daal nam de deelnemers mee in een interactieve presentatie en werd daarin bijgestaan door René Alink van Sterk BV. Zij ontvingen recentelijk het SCL trede 3 certificaat en deelden hun ervaring. 

Heeft u deze seminar gemist en wilt u zich wel laten informeren over deze norm? Schrijf u dan vandaag nog in voor de seminar Safety Culture Ladder op vrijdag 29 oktober in Ridderkerk. 

Het programma

Wij informeren u tijdens de seminar over:

Wat is Safety Culture Ladder (SCL)?
Hoe ziet een SCL audit eruit?
Welke SCL producten zijn er?
Welk product is voor uw bedrijf van toepassing?
Implementatie van de SCL en mogelijke valkuilen.

Paul van Daal (Lead auditor – NCI Certificering) en een gecertificeerde organisatie laten u op een interessante en interactieve manier kennis maken met de Safety Culture Ladder en geven antwoord op al uw vragen. Zowel tijdens de presentatie als na afloop is er de mogelijkheid om vragen te stellen. Op deze manier proberen we u een zo goed mogelijk beeld te geven van de toegevoegde waarde van deze certificering.

Inschrijven en praktische informatie

U kunt zich via onze website aanmelden voor de seminar op 29 oktober in Hotel van der Valk Ridderkerk. De kosten bedragen €49,95 p.p (excl. btw). De locatie ligt vlakbij de snelweg en parkeren is gratis. Station Barendrecht ligt op slechts 20 minuten lopen en er is een bus die bij het hotel stopt.