Amendementen op ISO-managementsysteemnormen

Op 23 februari 2024 heeft ISO (International Organization for Standardization) amendementen, oftewel wijzigingen, gepubliceerd. Deze zijn van toepassing op alle managementsystemennormen, zoals ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 en ISO 27001. Organisaties die deze normen toepassen, moeten nagaan of klimaatverandering een ‘issue’ is dat impact heeft op de doelstellingen van hun managementsysteem en of zij daarop actie moeten ondernemen. ISO committeert zich op deze manier om via internationale normen bij te dragen aan het tegengaan en aanpassen van de gevolgen van klimaatverandering.


Wat betekent dit voor u?

  • Per 23 februari 2024 is klimaatverandering een verplicht aandachtspunt:

4.1 De organisatie moet bepalen of klimaatverandering een relevant onderwerp is.
4.2 Indien er relevante belanghebbenden zijn, kunnen deze eisen hebben die verband houden met klimaatverandering.

  • De amendementen treden onmiddellijk in werking en kennen geen overgangsperiode.
  • Certificerende instellingen controleren de eerstvolgende audit of gecertificeerde bedrijven klimaatverandering hebben overwogen en verifiëren het besluitvormingsproces.

 

De amendementen

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
ISO 27001


Vragen? 

Mocht u vragen hebben, dan kunt u ons bereiken op +31 (0)181-481949.